Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Кафедра хіміїОсобливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми «Залізо та його сполуки»Полтава 2007 ЗмістВступ І. Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії 1.1 Головні методичні ідеї лекційно-семінарської системи 1.2 Особливості використання опорних конспектів-схем на уроках хімії в спеціалізованих класах 1.3 Тренінгові методики у вивченні хімії за лекційно-семінарською системою 1.3.1 Картки-завдання для самостійної роботи 1.3.2 Картки з хімії перетворень по темі “Залізо та його сполуки” Рівень 1. Рівень 2. Рівень 3. Відповіді. 1.4 Психолого-педагогічні аспекти викладення хімії у спеціалізованих класах ІІ. Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки” 2.1 Комплексна дидактична мета 2.2 Ферум, будова атома Феруму. Фізичні властивості заліза Варіант 1. Варіант 2. 2.3 Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості 2.4 Хімічні властивості заліза 2.5 Сполуки Феруму: оксиди, гідроксиди, солі. Якісні реакції на Fe2 та Fe3 Варіант 1. Варіант 2. 2.6 Семінарське заняття “Залізо та його сполуки” Варіант 1. Варіант 2. 2.7 Сплави заліза: чавун і сталь. Застосування сплавів і сполук феруму 2.8 Практична робота “Розв’язування задач з теми “Метали” 2.9 Атестація з теми “Метали побічних груп “Залізо” 2.10 Методична розробка інтегрованого уроку хімії та географії “Металургійний комплекс чорна металургія України” 2.11 Методична розробка дидактичного модуля за темою “Залізо та його сполуки” для класів з поглибленим вивченням математики й фізики ІІІ. Експериментальні дослідження впровадження лекційно-семінарської системи при вивченні теми “Залізо та його сполуки” 3.1 Хід та організація дослідження у класах з поглибленим вивченням хімії 3.2 Результати експериментального навчання в класах з поглибленим вивченням хімії 3.3 Хід та організація дослідження в фізико-математичних класах 3.4 Результати дослідження в фізико-математичних класах Висновок Література Додатки Вступ У ХХІ столітті Національна доктрина розвитку освіти в Україні має забезпечити підготовку людей високої культури – кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукомістких та інформаційних технологій. Останнє можливе лише за умови мисленнєвої культури, внесення її в реальність педагогічної діяльності. Тому були створені класи з поглибленим вивченням хімії, де талановиті діти, які вчаться свідомо і самостійно можуть реалізувати свої можливості. Тому нами була розроблена спеціальна навчальна методика в якій ми поєднали лекційно-семінарську систему з модульною системою навчання, яка дозволяє повніше реалізувати можливості учнів, інтенсифікувати навчальний процес, навчити, їх розв’язувати проблеми, застосовуючи свій інтелект, волю, почуття, пам’ять, мислення.

Вже починаючи з перших уроків вивчення теми “Залізо та його сполуки” за новою методикою школярі начинають засвоювати знання в тому темпі, який зумовлюється їхніми пізначальними здібностями. Це дає можливість здібним і особливо обдарованим дітям максимально розвивати власні позитивні задатки, збільшувати інтелектуальний потенціал. У процесі навчання учні завжди повертаються до раніше вивченого (використовуючи опорні схеми) і розглядають його з різних позицій на більш складному рівні, що дає можливість слабшим учням закріпити, сильнішим поглибити знання. Метою даної роботи є: 1. Теоритично розробити методичні підходи до вивчення теми “Залізо та його сполуки”, у класах з поглибленим вивченням хімії. 2. Обгрунтувати доцільність використання таких методичних підходів, які найбільш повно враховують особливості прояву пізнавального інтересу і активізують пізнавальну діяльність учнів при вивченні теми “Залізо та його сполуки”. 3. Видача практичних рекомендацій по застосуванню поданих в роботі матеріалів в шкільному курсі хімії та у реальному навчальному процесі, у проведенні студентських науково-практичних конференцій, а також під час розробки занять з інших тем курсу хімії. І. Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії Перед навчальними закладами освіти стоїть завдання - всебічно вдосконалювати навчально-виховний процес, який би забезпечував розширення обсягу й підвищення міцності знань, умінь і навичок учнів, розвиток їх індивідуальних та творчих здібностей. Навчання хімії служить загальним цілям виховання підростаючого покоління, озброює учнів знаннями, необхідними для розбудови держави, сприяє формуванню у школярів наукового світогляду, допомагає виховувати їх у дусі патріотизму, відданості своєму народові. Батьківщині. Розвиток сучасної науки й техніки ставить перед школою нові завдання. Випускник сучасної школи, який житиме й працюватиме в новому тисячолітті, повинен володіти певними якостями: самостійно здобувати необхідні знання, вміло застосовуючи їх на практиці; критично мислити, грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного й морального рівня. Сформувати такі якості можна лише за рахунок підвищення ефективності навчальної діяльності. Активізація мислення стала найважливішою частиною перебудови школи відповідно до міжнародних загальноосвітніх стандартів. Зміст і обсяг підготовки учнів згідно з цими стандартами мають відповідати вимогам сьогодення, забезпечити високий загальноосвітній рівень громадян України, їх інтеграцію в Європейський освітній простір. Якість уроку, відхід від шаблонної системи його організації, оволодіння новими технологіями - ось що необхідно сучасному вчителю. Знання разом з творчими здібностями стають головним показником усебічно розвинутої особистості. Говорячи про перспективу шкільної хімічної освіти, треба пам'ятати, що хімія — загальноосвітній предмет, необхідний не лише для вивчення теоретичних основ науки, а й для зв'язку з життям.

Реформування середніх навчальних закладів освіти пов'язано з подальшим посиленням практичної спрямованості предметів природничого циклу. Учні матимуть можливість зацікавитися предметом, і тоді він зможе відіграти важливу роль у їхній професійній орієнтації. Основною метою сучасної школи є створення такої системи навчання, яка б задовольнила освітні потреби кожного учня відповідно до його здібностей, інтересів та можливостей. Щоб досягти цієї мети, дирекція школи вирішила змінити ставлення учня й учителя до навчального процесу. Виходячи з того, що учнів, які не можуть досягти необхідного рівня знань та вмінь при невеликих витратах часу, у школі наявно близько 5%, талановитих учнів, які вчаться у високому темпі й досягають високих показників, теж 5%, а звичайних дітей - близько 90%, було вирішено створити спеціалізовані класи з поглибленим вивченням хімії. Цього вимагала і необхідність залучити до праці висококваліфікованих спеціалістів - хіміків. Отже, вирішили, що кожен учень, який навчається у спеціалізованому класі, повинен працювати над навчальним матеріалом свідомо та самостійно, а вчитель повинен керувати навчальним предметом, не нав'язуючи дітям власних установок, які, як правило, гальмують природний розвиток дитини. Ми, опрацювавши безліч методичної літератури, прийшли до висновку, що у спеціалізованих класах потрібно використовувати лекційно-семінарську систему в поєднанні з блочно-модульною та контрольно-коригувальною системами навчання, які дозволяють повніше реалізувати можливості розливального навчання, інтенсифікувати навчальний процес, навчити учнів розв'язувати проблеми, застосовуючи свій інтелект, волю, почуття, пам'ять, мислення. Для цього: 1. Весь навчальний матеріал поділяється на різні за обсягом частини (порції,або модулі). Визначальними принципами поділу є дидактична мета і характерні особливості теми. 2. Для кожного учня записується алгоритм навчання, де зазначається тема,мета, рекомендована література, дається опорний конспект, міні-підручник, складений вчителькою, перелік задач, розрахункових та експериментальних, вправ, тестових завдань. Користуючись певним набором довідкової та навчальної літератури, учень засвоює відповідну порцію матеріалу. 3. Учень не може перейти до наступного кадру програми, якщо добре не оволодіє змістом попереднього. 4. Зміст окремих кадрів програми (міні-модулів) диференціюється відповідно до здібностей учнів, а також з урахуванням ступеня їх просування у навчанні. 5. У процесі навчання намагаємося спланувати роботу таким чином, щоб діяв принцип диференціації складності та міцності засвоєння знань. 6. Записані у міні-підручниках завдання включають проведення досліджень,аналіз, самостійне вивчення певних явищ, фіксацію результатів вивчення у вигляді моделей цих явищ, таблиць. Часто учні самостійно складають опорні конспекти з певних тем. 7. Виконання цих завдань носить теоретичний характер і вводить учнів у лабораторію наукової думки, допомагає їм набувати досвіду, формувати творче мислення. 8. У процесі навчання поряд з індивідуальною роботою широко використовується як групова, так і колективна форми навчальної діяльності.

Важливим залишаться факт снування «чоловчих домв», на зразок яких згодом утворювалися «жноч доми». ¶ т й нш були, на думку М. Грушевського, органзацями неодружено молод, яка сходилась з приводу рзних свят, або у спецально призначен пероди року, епзодично чи постйно, на окремих ритуальних мсцях пд небом чи у спецальних примщеннях: «Сходини, зв'язан з вегетацйними святами  церемонями, в зв'язку з ними мусили набирати оргястичного характеру, який проступа в деяких деталях весльного обряду  весняних та лтнх обрядах  грах». «Поза тим вони служили для парування або як передвступн забави, як мали на мет зближення, знайомсть, порозумння молодцв  двчат, або як форма самого парування, яке дйсно заходило тут же, на грищах  забавах, мж обома групами, молодецькою  двочою. Деяк гри  забави (особливо веснян), що в рзних стилзованих  символзованих образах представляють заволодння молодцем двчини, правдоподбно вддають досить близько стар форми сього парування»44. М

1. Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства

2. Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі

3. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

4. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

5. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

6. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин
7. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення
8. Особливості обслуговування однієї із читацьких груп (спеціалістів)

9. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

10. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

11. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

12. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

13. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

14. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

15. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

16. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

17. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

18. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

19. Спеціалізована допомога та диспансерне спостереження хворих на рак сечового міхура

20. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

21. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

22. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності
23. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах
24. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

25. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

26. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

27. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

28. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

29. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні

30. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

31. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

32. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Підвищення ефективності роботи ГЗКу

34. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

35. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

36. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

37. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

38. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі
39. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
40. Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

41. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

42. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

43. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

44. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

45. Інтегральна ефективність діяльності

46. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

47. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

48. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

50. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

51. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

52. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

53. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

54. Особливості козацького життя та діяльності
55. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")
56. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

57. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

58. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

59. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

60. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

61. Особливості діяльності інноваційних підприємств

62. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

63. Аналіз чинних навчальних програм із курсу і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

64. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

65. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

66. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

67. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

68. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

69. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

70. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів
71. Планування і організація навчальної діяльності
72. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

73. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

74. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

75. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

76. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

77. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

78. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

79. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

80. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

82. Производство красителя "Кислотного алого"

83. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

84. Ал-фараби

85. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

86. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)
87. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
88. Особливості економічного розвитку Київської Русі

89. Особливості функціонування глобальної мережі

90. Алая буква. Готорн Натаниэль

91. Аль Капоне

92. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

93. Особливості маркетингу послуг

94. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

95. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

96. Критеріі ефективності труда менеджмера

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

98. Аль-уд (ла-уд)

99. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.