Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виробниче навчання у закладах професійної освіти

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ: СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Місце виробничого навчання в закладах професійної освіти 1. Принципи виробничого навчання 1.3 Системи виробничого навчання РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 2.1 Практичні заняття у виробничому навчанні 2.2 Розробка уроку на тему: „Пісочне тісто й вироби з нього” ВИСНОВКИ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів організуються і проводяться відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Положення про виробничу практику та працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, та інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку. Метою виробничого навчання є вдосконалення отриманих знань та практичних навичок, а також забезпечення адаптації у трудових колективах. Законодавчою базою для проведення виробничого навчання є „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, „Положення про виробничу практику та працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів”, „Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці” та інші нормативно-правові акти у галузі професійно-технічної освіти. Предмет дослідження – виробничого навчання в закладах професійної освіти. Об’єкт дослідження – використання практичних занять в системі виробничого навчання. Мета роботи: проаналізувати сутність виробничого навчання в закладах професійної освіти на прикладі спеціальності кулінарія. Основними завданнями роботи є: 1) проаналізувати суть та особливості виробничого навчання; 2) розглянути методи організаційно-методичних основ виробничого навчання в закладах професійної освіти. РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ: СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Місце виробничого навчання в закладах професійної освіти Відповідно до статті 29 Закону України &quo ;Про професійно-технічну освіту&quo ; підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування зобов'язані надавати учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики. Переліки підприємств, зобов'язаних надавати учням, слухачам робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання та виробничої практики, формуються професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням пропозицій підприємств - замовників підготовки кваліфікованих робітників, роботодавців, місцевих органів виконавчої влади і затверджуються відповідними органами. У переліках зазначаються назви підприємств та кількість робочих місць або навчально-виробничі ділянки, що мають виділятися кожним підприємством протягом певного періоду, назви і місцезнаходження професійно-технічних навчальних закладів та квоти робочих місць для учнів, слухачів цих навчальних закладів.

Учні, слухачі можуть самостійно з дозволу керівництва професійно-технічних навчальних закладів добирати для себе місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики. Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів може проводитися, як виняток, з дозволу місцевих органів управління професійно-технічною освітою у навчально-виробничих майстернях, дільницях, на полігонах, будівельних об'єктах, полях, фермах професійно-технічних навчальних закладів за умови забезпечення ними виконання в повному обсязі навчальних планів і програм. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час проходження виробничого навчання або виробничої практики на виробництві чи у сфері послуг виконують роботи безпосередньо на робочих місцях підприємств, будівельних об'єктах, полях, фермах у складі навчальних груп, учнівських бригад або індивідуально. Виробниче навчання проводиться з метою закріплення одержаних первинних навичок та професійних умінь, оволодіння сучасною технікою, механізмами, інструментами, технологією, опанування прогресивних форм організації праці, здобуття необхідних практичних навичок самостійного та якісного виконання робіт. Виробнича практика проводиться з метою вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації з відповідних професій, спеціальностей та спеціалізацій, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів повинні проводитися на базі кращих виробничих підрозділів підприємств, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) працівників підприємства не включаються. Тривалість роботи учнів, слухачів повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами, програмами, і не перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників. Професійно-технічний навчальний заклад та підприємство, що надає робочі місця або навчально-виробничі ділянки, не пізніше місяця до початку виробничого навчання та виробничої практики зобов'язані укласти на основі типового договору, що додається, договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики. У договорі зазначається кількість учнів, слухачів за професіями, спеціальностями та спеціалізаціями, терміни, умови і порядок проведення виробничого навчання та виробничої практики, забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог, інші взаємні зобов'язання сторін та термін дії договору. Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики не укладається у випадку, коли всі його розділи включаються до загального договору про підготовку кваліфікованих робітників, що укладається професійно-технічним навчальним закладом та підприємством - замовником підготовки кадрів.

Перед початком виробничого навчання та виробничої практики керівник підприємства видає наказ про персональний розподіл учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів чи створює учнівські самостійні навчально-виробничі підрозділи та визначає відповідно до змісту навчальних програм види робіт, а також призначає з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства відповідальних за проведення виробничого навчання та виробничої практики, забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог, установлює системи оплати праці учнів, слухачів. З моменту розподілу учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки на них поширюються обов'язки щодо виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві, з відповідних професій, спеціальностей і рівнів кваліфікації робітників та службовців. Учні, слухачі підлягають соціальному та іншому страхуванню нарівні з відповідними працівниками підприємства. Підприємства, які надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання та виробничої практики, зобов'язані: - створювати необхідні і безпечні умови праці відповідно до змісту навчальних програм, нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, нормативно-правових актів і навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти, наукової організації праці та забезпечувати опанування учнями, слухачами нової техніки і технологій виробництва, передових методів праці; - проводити інструктажі з охорони праці, правил поведінки на робочих місцях та на підприємствах, змісту роботи чи обслуговування робочих місць або навчально-виробничих ділянок у порядку, передбаченому для працівників відповідних професій, спеціальностей підприємств та у разі потреби навчати учнів, слухачів безпечних методів праці; - створювати умови для повного і продуктивного завантаження учнів, слухачів на кожному робочому місці або навчально-виробничій ділянці на час проведення виробничого навчання та виробничої практики, не допускати простоїв і використання їх на роботах, що не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям, спеціальностям і спеціалізаціям; - забезпечувати учнів, слухачів та, якщо цього потребують умови виробництва чи сфери послуг, майстрів виробничого навчання на період виробничого навчання та виробничої практики спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичне обслуговування за нормами, встановленими для відповідних штатних працівників підприємств; надавати учням, слухачам та майстрам виробничого навчання можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання навчальних програм та відповідних завдань; - забезпечувати технічний контроль, облік виконаних кожним учнем, слухачем робіт та оплату їх праці відповідно до законодавства; - здійснювати технічне керівництво роботою учнів, слухачів і контролювати роботу інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємств, які залучаються для керівництва виробничим навчанням та виробничою практикою.

Стаття 216 Додаткова вдпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах пслядипломно освти та аспрантур Працвникам, як успшно навчаються без вдриву вд виробництва у вищих навчальних закладах з вечрньою та заочною формами навчання, надаються додатков оплачуван вдпустки: на перод настановних занять, виконання лабораторних робт, складання залкв та спитв для тих, хто навчаться на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рвнв акредитац з вечрньою формою навчання 10 календарних днв, третього та четвертого рвнв акредитац з вечрньою формою навчання 20 календарних днв, незалежно вд рвня акредитац з заочною формою навчання 30 календарних днв; на перод настановних занять, виконання лабораторних робт, складання залкв та спитв для тих, хто навчаться на третьому  наступних курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рвнв акредитац з вечрньою формою навчання 20 календарних днв, третього та четвертого

1. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

2. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

3. Економічна сутність виробничих запасів

4. Професійно-особисті якості юриста

5. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

6. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
7. Психолого-дидактична сутність процесу навчання
8. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

9. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

10. Методи виробничого навчання

11. Принципи виробничого навчання

12. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

13. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

14. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

15. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

16. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

18. Диференційний підхід в системі навчання

19. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

20. Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень

21. Безпека праці у виробничих приміщеннях

22. Виробнича травма та критерії її оцінки
23. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
24. Запиленість повітря виробничих приміщень

25. Захист від виробничих вібрацій

26. Навчання з питань охорони праці

27. Навчання працівників з питань охорони праці

28. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

29. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

30. Облік виробничих витрат у птахівництві

31. Облік виробничих запасів

32. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

33. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

34. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

35. Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів

36. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

37. Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням в середніх ЗОШ

38. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання
39. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
40. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

41. Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі

42. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

43. Вибір найкращого варіанта ГВС (гнучкої виробничої системи)

44. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

45. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

46. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

47. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

48. Адаптація дітей до навчання

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

49. Актуальні питання навчання грамоти

50. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

51. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

52. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

53. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

54. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні
55. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання
56. Ігрові прийоми навчання на уроках хімії

57. Індивідуалізація навчання

58. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

59. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

60. Лабораторне заняття як форма організації навчання

61. Методи та технології інтерактивного навчання

62. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

63. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

64. Мотивацiя навчання школярiв

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

65. Навчання фізиці повинно бути важким, але обов’язково переможним для всіх школярів

66. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

67. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

68. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

69. Особливості навчання дітей підліткового віку

70. Особливості навчання техніці рухів
71. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
72. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

73. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

74. Підготовка дітей до шкільного навчання

75. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

76. Принципи навчання

77. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

78. Програмоване та модульно-розвиваюче навчання

79. Процес навчання

80. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

81. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

82. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

83. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

84. Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників

85. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

86. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні
87. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах
88. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

89. Технології навчання як дослідження

90. Урок з природознавства з елементами проблемного навчання

91. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

92. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

93. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

94. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

95. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

96. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

97. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

98. Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії

99. Діяльність викладача в процесі навчання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.