Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Организационно-экономическое проектирование процессов создания нового товара

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти України Черкаський інженерно-технологічний інститут Кафедра економіки і управління Курсова робота з менеджменту на тему: “Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару” Виконав: студент IV курсу групи П-56 Шведенко В.Г. Керівник: асистент Тележинський Д.В. Черкаси 1998 ЗМІСТ 1. Вихідні дані 3 2. Розрахункова частина 7 3. Аналіз продуктивності варіантів приладів 7 4. Прогноз ринкової потреби і обсягів виробництва приладів 7 5. Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладу 8 6. Нормативи витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання 10 7. Нормативи загальноцехових витрат 10 8. Розрахунки прямих матеріальних витрат 11 9. Розрахунки прямих витрат на оплату праці 12 10. Розрахунки інших прямих витрат 13 11. Розрахунки непрямих витрат 13 12. Розробка планової калькуляції собівартості приладу 14 13. Обгрунтування проектної ціни приладу 14 14. Аналіз ефективності нового приладу 16 15. Порівняльна таблиця техніко-економічних показників 17 16. Висновки 17 1. Вихідні дані Таблиця 1 – Дані про сферу застосування та умови виробництва приладу Показники Позначе- Дані за ння варіантом (№ 8) 1. Прогноз потреби виробництва у вимірах, млн. вимірів ОВ 50 на рік 2. Плановий період насичення ринкової потреби у ТН 4 приладах, років 3. Передвиробничі витрати (капітального характеру), тис. Грошових одиниць - науково-дослідні роботи КН.Д. 12 - конструкторські розробки КК.Р. 5 - технологічне проектування КТ.П. 3 - придбання додаткового обладнання КС.ОБ 4 - створення нових робочих місць КР.М. 8 - витрати невиробничого характеру (реклама, тощо) КН.Х. - Таблиця 2 – Експлуатаційні характеристики приладів Показники Позначе- Дані за ння варіантом (№ 8) 1. Годинна технічна продуктивність приладу, вимірів у ПГ 12/8 годину 2. Коефіцієнт міжзмінних втрат робочого часу у зв`язку КД 0,95 з ремонтами і технічним обслуговуванням (цілодобові (0,94) втрати часу) 3. Коефіцієнт внутрізмінних втрат робочого часу КВ.З 0,95 (0,92) 4. Розряд оператора РО 4(5) 5. Потужність електроспоживання, Вт ПС 2400 (800) 6. Нормативний строк служби, роки ТС 8(5) 7. Змінність використання, змін ЧЗ 2 8. Норматив втрат на поточні ремонти і обслуговування НТ.О 4(4) та експлуатаційні матеріали на 1000 годин роботи приладу, відсотків від його вартості Таблиця 3 – Економічні нормативи діяльності підприємств на рік початку виробництва нового приладу Показники Позначе- Дані за ння варіантом (№ 8) Показники цеху-виробника Фонд оплати праці виробничого персоналу, т.г.од - тарифний фонд ФТ.Р 320 - доплата за відпрацьований час ФДП 26 - доплата за невідпрацьовааний час ФД.З 36 2. Фонд оплати працці забезпечуючого персоналу, т.г.од - робітників з обслуговування обладнання ФО.Р 35 - інших робітників ФІ.Р 29 - адміністративно-управлінського персоналу ФА.УП 38 3. Амортизація, т.г.од - будинки та споруди АБ 21 - обладнання АОБ 88 - цінне виробниче оснащення АВ.ОС 17 4. Енергія, т.г.од - електроенергія технологічна ЕТЕХ 152 - електроенергія для освітлення та господарських ЕГ.П 31 потреб - вода для господарських потреб ВГ.П 9 5. Ремонт і технічне обслуговування, т.г

.од - будинків та споруд РБ.С 39 - обладнання РОБ 137 - цінного виробничого оснащення РВ.ОС 23 - цінного господарського інвентаря РГ.ІН 6 6. Зношування малоцінних і швидкозношуваних предметів, т.г.од - інструментів та виробничого оснащення ЗВ.ОС 44 - господарського призначення ЗГ.ПР 7 7. Послуги інших підрозділів і організацій, т.г.од - щодо забезпечення роботи обладнання ПОБ 24 - на господарські потреби ПГ.П 18 8. Трудомісткість річної програми робіт, т.нормогодин ТР.П 480 Нормативи діяльності підприємства в цілому 1. Норматив загальновиробничих витрат, відсотків до НЗ.В 43 цехової собівартості продукції 2. Норматив позавиробничих витрат, відсотків до НП.В 8 виробничої собівартості продукції Таблиця 4 – Нормативи витрат матеріалів Матеріали Одиниці Дані за виміру варіантом (№ 8) Матерііали основні Сталь листова кг 12 Латунь листова кг 3 Прокат стальний кг 5 Прокат латунний кг 2 Полістирол кг 4 Стеклотекстоліт кг 2 Припій кг 70 Гетинакс кг 3 Дюраль листова кг 7 Алюмінієве литво кг 2 Капрон кг 1 Лаки і фарби кг 1 Дріт м 80 Кабель м 6 Матеріали допоміжні Розчини кг 1 Кислоти кг 2 Луги кг 1 Таблиця 5 – Застосування покупних виробів Назва виробу Одиниці Дані за виміру варіантом (№ 8) Конденсатори шт. 30 Резистори шт. 45 Діоди шт. 10 Транзистори шт. 12 Мікросхеми шт. 10 Роз’єднувачі шт. 2 Перемикачі шт. 4 Реле шт. 8 Датчики шт. 1 Індикатори шт. 8 Трансформатори шт. 1 Вимірювальні прилади шт. - Електродвигуни шт. - Кріплення кг 3 Таблиця 6 – Дані про трудомісткість робіт (Норми трудомісткості) Види робіт Середній Дані за розряд варіантом (№ 8) Розкрійні 2 4 Штампування 4 1 Ливарні 3 2 Зварювальні 3 3 Термічні 4 8 Слюсарні 3 11 Механообробні 3 7 Монтажні 4 12 Складальні 4 10 Регулювальні 5 8 Випробувальні 4 55 Таблиця 7 – Дані про спеціальне оснащення Вид оснащення Кількість одиниць /ЧО/ за варіантом (8) Литтєві форми 5 Пристосування для механічної обробки 5 Штампи 8 Монтажне оснащення 6 Таблиця 8 – Нормативи трудових і матеріальних витрат на одиницю оснащення Трудомісткість Витрати Трудомісткість Вид оснащення проектування, матеріалів ВМО виготовлення ТПО, , г.од. ТВО, нормогодин нормогодин Литтєві форми 16 30 12 Штампи 20 40 10 Пристосуваннядля механічної 12 20 8 обробки Монтажне оснащення 4 10 2 2. Розрахункова частина 1. Аналіз продуктивності варіантів приладів Розрахункова кількість днів експлуатації приладів за рік, робочих днів для базового приладу ЧБД.Е = ЧР.Д ( КБД = 250 (0,94 = 235 днів, для нового приладу ЧНД.Е = ЧР.Д ( КНД = 250 (0,95 = 238 днів, де ЧР.Д. - число робочих днів у році (визначається за календарем); КД - коефіцієнт цілодобових втрат робочого часу (табл.2), КБД =0,94 та КНД = 0,95. Розрахунковий (ефективний) змінний фонд часу експлуатації приладів, годин ТБЗ.Е = ТЗ ( КБВ.З = 8 ( 0,92 = 7,36 годин, ТНЗ.Е = ТЗ ( КНВ.З = 8 ( 0,95 = 7,6 годин, де ТЗ - тривалість робочої зміни (8 годин); КВ.З - коефіцієнт внутрізмінних втрат робочого часу (табл.2), КБВ.З = 0,92, КНВ.З = 0,95. Ефективний річний фонд часу роботи приладів, годин ФБР = ЧБД.Е ( ТБЗ.Е (ЧЗ = 235 ( 7,36 ( 2 = 3.459,2 години, ФНР = ЧНД.Е ( ТНЗ.Е ( ЧЗ = 238 ( 7,6 ( 2 = 3.6

17,6 годин, де ЧЗ - змінність роботи підприємств-споживачів приладу (табл.2), ЧЗ = 2 зміни. Річна експлуатаційна продуктивність варіантів приладу, виміри у рік ПБР.Е = ПБГ.Т ( ФБР = 8 ( 3.459,2 = 27.674 вимірів у рік, ПНР.Е = ПНГ.Т ( ФНР = 12 ( 3.617,6 = 43.412 виміри у рік, де ПГ.Т - годинна технічна продуктивність приладу (табл.2), ПБГ.Т = 8, ПНГ.Т = 12. Коефіцієнт підвищення технічної продуктивності приладу після модернізації КТ.П = ПНГ.Т / ПБГ.Т = 12 / 8 = 1,5. Коефіцієнт підвищення використання фонду часу нового приладу КФ.Ч = ФНР / ФБР = 3.617,6 / 3.459,2 = 1,046 Інтегральний коефіцієнт підвищення продуктивності приладу після модернізації КІН = КТ.П ( КФ.Ч = 1,5 ( 1,046 = 1,569. 2.2. Прогноз ринкової потреби і обсягів виробництва приладів Потреба в базовому та модернізованому варіантах приладу в обраному сегменті ринку його застосування, одиниць РБП = ОВ / ПБР.Е = 50.000.000 / 27.674 = 1.807 приладів, РНП = ОВ / ПНР.Е = 50.000.000 / 43.412 = 1.152 прилади, де ОВ - оцінка річної потреби виробництва у вимірах (табл.1), ОВ = 50 млн.вимірів на рік. Виходячи із запланованого часу насичення ринку приладами, середньорічний випуск приладів для модернізованого варіанта ВНР = РНП / ТH = 1.152 / 4 = 288 приладів, для базового варіанта ВБР = ВНР ( КІН = 288 ( 1,569 = 452 прилади, де ТП - прогнозний період насичення ринкової потреби у приладах (табл.1), ТП = 4 роки. 2.3. Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладуТаблиця 9 – Кошторис витрат на проектування і виготовлення спеціального оснащення Кількіс Витрати на оснащення, грн ть Вид оснащення одиниць Проекту Матеріа Оплата за Накладні Разом вання, -ли, ВМ виготовле витрати ВПР ння, ВОП виробника, ВН Литтєві форми 5 192,98 150 90,46 180,92 614,36 Пристосування для 5 144,74 100 60,31 120,62 425,67 механічної обробки Штампи 8 385,95 320 120,61 241,22 1.067, 78 Монтажне оснащення 6 57,89 60 18,09 36,18 172,16 КС.ОС 2.279, 97 Витрати на комплект певного виду оснащення складає, грн Впр = Тп.о ( Чод ( Пг ( (1 Ндп/100) ( (1 Нд.з/100) ( (1 Нс.з/100) ( (1 Ннк/100), де Тп.о - трудомісткість проектування одиниці оснащення, нормогодин (табл.8); Чод - число одиниць оснащення, одиниць (табл.7); Пг - середньогодинна оплата праці конструктора (0,7-0,8 г.од.), Пг = 0,8г.од.; Ннк - норматив накладних витрат проектних підрозділів (30-60%), Ннк = 60%; Ндп - норматив доплат при оплаті праці конструкторів (5-15%), Ндп = 15%; Нд.з - норматив додаткової оплати праці конструкторів (10-15%), Нд.з = 15%; Нс.з - норматив відрахувань на соціальні заходи 42,5%. Для литтєвих форм Впр = 16 ( 5 ( 0,8 ( (1 15/100) ( (1 15/100) ( (1 42,5/100) ( (1 60/100) = 192,98 грн. Для штампів Впр = 20 ( 8 ( 0,8 ( (1 15/100) ( (1 15/100) ( (1 42,5/100) ( (1 60/100) = 385,95 грн. Для пристосувань для механічної обробки Впр = 12 ( 5 ( 0,8 ( (1 15/100) ( (1 15/100) ( (1 42,5/100) ( (1 60/100) = 144,74 грн. Для монтажного оснащення Впр = 4 ( 6 ( 0,8 ( (1 15/100) ( (1 15/100) ( (1 42,5/100) ( (1 60/100) = 57,89 грн. Витрати на матеріали на комплект певного виду оснащення, грн Вм = Чод ( Вм.о, Вм.о - витрати на матеріали на одиницю оснащення (табл.8

На этой основе определяются более выгодные и подходящие направления деятельности на рынке, и таким образом создаются новации – идеи. Только после их оценки начинается непосредственный процесс создания нового продукта или внедрения усовершенствованной технологии. После этого товар или технология выводятся на узкий сегмент рынка с целью их тестирования, по результатам чего принимается важное решение о запуске их в массовое производство. Инновационный менеджмент охватывает следующие области деятельности: 1) организационную и кадровую подготовку персонала и производства; 2) технологическую; 3) материальную; 4) проектную; 5) внедрение новых технологий; 6) анализ полученных результатов и внесение корректив в эти виды деятельности. Главные цели инновационного менеджмента – это разработка и производство новых видов продукции. Инновационный менеджмент – это особое искусство введения новой идеи в процесс производства. Основным элементом инновационного менеджмента является четко поставленная организация цикла СОНТ (создания и освоения новой техники)

1. Организационно-экономические расчеты при проектировании участков и цехов авиационных предприятий

2. Организационные структуры управления инновационными процессами на предприятии

3. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

4. Реклама - организационно-экономические аспекты

5. Организационно-экономическая характеристика тур фирмы

6. Организационно-экономическая характеристика тур фирмы
7. Реклама и организационно-экономические аспекты
8. Сущность организационно-экономического обоснования

9. Контрольная работа по технико-экономическому проектированию пищевых предприятий

10. Анализ организационно-экономических условий колхоза имени Мичурина

11. Анализ организационно-экономических условий ООО "Соколовское"

12. Организационно-экономические особенности свиноводства

13. Организационно-экономическое обоснование развития растениеводства

14. Организационно-экономическое обоснование рациональной производственной структуры ЗАО "Истро-Сенежское ППО"

15. Организационно-экономическая характеристика ЗАО "СТД" Краснодонского молокозавода

16. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

17. Организационно-технологическое проектирование сборочно-сварочного цеха

18. Анализ организационно-экономических условий ОАО "Ижтрансавто"

19. Организационно-экономическая характеристика и развитие маркетинга предприятия ОАО "Свiтанак"

20. Организационно-экономическая характеристика ОАО "Горынский агрокомбинат"

21. Организационно-экономические и правовые формы предприятий

22. Организационно-экономический проект малого предприятия
23. Организационно-экономическое обоснование способов нагрева воды для технологических и санитарно-гигиенических нужд при производстве молока в сельскохозяйственном предприятии
24. Снижение себестоимости продукции путем использования организационно-экономических методов (на примере ПО "Белорусский автомобильный завод")

25. Совершенствование организационно-экономической системы управления государственными пакетами акций

26. Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия

27. Товарный ассортимент

28. Разработка технологического процесса сборки редуктора цилиндрического и технологического процесса изготовления крышки корпуса

29. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

30. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

31. Проектирование технологического процесса ремонта

32. Проектирование технологии процесса мехобработки корпуса (WinWord, AutoCAD 14)

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

33. Проектирование автоматической установки пожаротушения в помещении цеха вальцевания в процессе производства которого используется резина

34. Институциональный подход в исследовании экономических процессов

35. Организация, стили управления деятельностью организационно-исполнительной власти. Влияние на эффективность управления, на примере комитета по экономической политике Ханты-Мансийского Автономного Округа

36. Государственная инновационная политика в развитых экономических системах

37. Управление инновационными процессами на предприятии

38. Методы организационного проектирования
39. Предпринимательство: понятие, экономический рост, роль в современных экономических процессах
40. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)

41. Экономические риски и мотивация инновационной деятельности

42. Роль товарного производства в экономическом развитии общества

43. Государственное регулирование экономики как многосторонний экономический процесс

44. Задачи автоматизации процесса проектирования

45. Инновационный проект по организационной структуре управления в фирме Мебель

46. Структура и закономерности инновационного процесса

47. Товарно-инновационная политика

48. Основные понятия и проблематика управления инновационными процессами

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

49. Сущность процесса обучения и особенности преподавания экономических наук

50. Теоретико-методологические основания инновационных процессов в образовании

51. Социально-экономические и организационно-правовые проблемы массового высвобождения и трудоустройства работников

52. Влияние технологических процессов на экономические показатели

53. Проектирование процесса управления хлебопекарни

54. Диаспора как субъект социально-экономических процессов
55. Социально экономические и организационные формы предприятий и их особенности
56. Взаимосвязь инновационных процессов в управлении предприятием

57. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов

58. Влияние ТНК на мировой экономический процесс

59. Проектирование и корректировка организационной структуры предприятия

60. Типы экономических процессов:"Длинные волны Кондратьева".

61. Таблица: Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)

62. Экономическая таблица Ф Кенэ

63. Развитие бизнес-корпораций методами организационного проектирования

64. Государственное регулирование инновационных процессов в издательском сегменте рынка Украины

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

65. Экономическая жизнь товарного знака

66. Роль и место антимонопольного органа в процессе экономического развития субъекта Российской Федерации

67. Некоторые прикладные модели экономических процессов

68. Инновационные процессы в языке современной прессы

69. Проектирование технологического процесса лесосечных работ предприятия с годовым объемом производства 150000 кубических метров

70. Государственное управление экономическими процессами общества
71. Проектирование, разработка и внедрение БД ИС в экономическую деятельность предприятия (на примере ГП "Алушталифт")
72. Основные организационные и экономические проблемы библиотечного дела в России на современном этапе

73. Процесс маркетинговых исследований. Организационные структуры службы маркетинга

74. Технико-экономическое обоснование процесса создания ООО "Мармеладка" и организации технологического процесса производства

75. Технико-экономическое обоснование процесса создания ЧП «Согда» и организации технологического процесса производства

76. Процесс экономического развития стран с переходной экономикой

77. Инновационные процессы в Белгородском регионе: их содержание, направления, инструменты совершенствования

78. Интеллектуальная собственность в инновационном процессе

79. Организационная структура социально-экономического объекта научно-технической библиотеки

80. Организационное проектирование гостиницы типа люкс

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Организационное проектирование системы управления персоналом

82. Основные стадии процесса выработки организационной стратегии

83. Проектирование организационной структуры управления машиностроительного предприятия

84. Проектирование процесса управления организацией

85. Проектирование системы менеджмента качества продукции. Управление процессами

86. Разработка организационной структуры инновационного предприятия на примере ООО "Эльдорадо"
87. Реинжиниринг и инновационные деловые процессы
88. Управление инновационными процессами на предприятии

89. Эволюция организационных структур в процессе интернационализации

90. Основные принципы проектирования управленческих процессов на ООО "Принт-Экспресс"

91. Проектирование учебно-воспитательного процесса в контексте современной казахстанской модели образования

92. Исследование социально-экономических и политических процессов

93. Описание и технико-экономическая характеристика технологического процесса производства мебели по индивидуальному заказу

94. Проектирование поточной линии механической обработки детали и расчёт её технико-экономических показателей

95. Проектирование технологического процесса восстановления головки блока цилиндров

96. Проектирование технологического процесса изготовления "Тяги"

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

97. Проектирование технологического процесса изготовления детали "Подставка"

98. Проектирование технологического процесса капитального ремонта пути

99. Проектирование технологического процесса механической обработки детали "крышка подшипника"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.