Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Культура Древньої Греції

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра культурології та філософії Реферат На тему: Культура Древньої Греції Рівне – 2007р. ВСТУП Можна визнавати незаперечно доведеним, що класове суспільство і держава, а разом з ним і цивілізація зароджувалися на грецькому ґрунті двічі з великим розривом в часі: спочатку в першій половині II тис. до н.е. і вторинні в першій половині I тис. до н.е. Тому всю історію стародавньої Греції цю годину прийнято ділити на дві великі епохи: 1) епоху мікенської, або крито-мікенської, палацової цивілізації і 2) епоху античної полісної цивілізації. Розкажемо про культуру першої епохи. I. КУЛЬТУРА ЕЛЛАДИ Самобутня і багатогранна була ранньогрецька культура. Різні чинники прискорювали її рух. Наприклад, етногенез грецького народу, що завершився, укріплював внутрішні зв'язки всього грекомовного світу, не дивлячись на нерідкі локальні зіткнення. Творча діяльність греків епохи бронзи ґрунтувалася на виробленні ними великого запасу експериментальних знань. Повинне перш за все відзначити рівень і об'їм технологічних знань, що дозволили населенню Еллади широко розвинути спеціалізоване ремісниче виробництво. Металургія включало не тільки високотемпературну (до 1083°С) плавку міді. Ливарники працювали також з оловом, свинцем, сріблом і золотом, рідкісне саморідне залізо йшло на ювелірні вироби. Створення сплавів не обмежилося бронзою, вже в XVII-XVI  ст. греки виготовляли елєктр і добре знали прийом золочення бронзових виробів. З бронзи відливали знаряддя праці, зброю і побутові предмети. Всі ці вироби відрізнялися раціональністю форми і якістю виконання. Гончарні вироби також свідчать про вільне володіння складними термічними процесами, що проводилися в печах різної конструкції. Вживання гончарного круга, відомого ще з XXIII  в., сприяло створенню і інших механізмів, що приводяться в рух силою людини або тяглових тварин. Так, колісний транспорт вже на початку II тис. складався з бойових колісниць і звичайних возів. Принцип обертання, що відвіку використався в прядінні, застосовували у верстатах для виготовлення канатів. При обробки дерева застосовувалися токарно-свердлувальні пристосування. Досягнення інженерної думки ахеян ясно ілюструють створені в XVI-XII  ст. водопроводи і закриті водозбірники. Особливо показові знання гідравліки точність розрахунків, проведених при споруді потайних систем водопостачання у фортецях Мікен, Тірінфа і Афін біля 1250-х років. Накопичення технологічних знань і прогрес майстерності широкого круга рядових працівників як в сільському господарстві, так і в спеціалізованих і домашніх ремеслах були основою інтенсивного економічного розвитку країни. АРХІТЕКТУРА Високими досягненнями відрізнялася архітектура. Архітектурні пам'ятники яскраво відображають наявність майнової нерівності і свідчать про появу ранньокласових монархій. Вже монументальні крітські палаци XIX-XVI ст. вражають масштабами. Проте характерно, що загальний план крітських палаців був як лише монументальним повторенням плану садиби заможного землероба.

Інший рівень архітектурної думки виявляють більш пізні палаци материкових царів. В основі їх лежить центральне ядро - мегарон, що також повторює традиційний план рядового житла. Він складався з передньої (продомоса), головного залу (домоса) з парадним вогнищем і задньої кімнати. Багато хто акрополі були захищені могутніми кам'яними стінами циклопічної кладки завтовшки в середньому 5-8 м. Не менше вражає майстерність архітекторів, що створювали монументальні валикоподібні царські гробниці, фалоси. Майстерність ахейських архітекторів доповнювалася досягненнями інших видів мистецтва. Назвемо високохудожній поліхромний і рельєфний декор зовнішніх і внутрішніх стін крупних будівель. Широко застосовувалися колони і напівколони, різьблення по каменю і мармуру, розписи стін найскладнішими композиціями. МИСТЕЦТВО ВАЗОПИСИ Протягом XX-XII  ст. швидко розвивалося мистецтво вазового розпису. Вже на початку II тис. до н.е. традиційний геометричний орнамент крітян був доповнений мотивом спіралі, блискуче розробленим кікладськими майстрами ще в попередньому столітті. Надалі, в XIX-XV ст., у всіх областях країни вазописці звернулися і до натуралістичних мотивів, відтворюючи рослини, тварин і морську фауну. Повинне відзначити, що в деяких районах склалися яскраві локальні художні традиції, чітко характеризуючи вазописи кожного центру. Широта художніх запитів суспільства виявилося в пильній увазі мистецтва до людини і його діяльності. Блискучим прикладом є багатоколірні розписи в будинках гора Жан Акротії, виконані декількома майстрами. Особливо важлива передача ідеї руху, що принципово відрізняє культуру Еллади в XXX-XII ст. від традицій одночасних їй інших стародавніх культур. Висока професійна майстерність дозволяла художникам в умовах ломки суспільного світогляду швидко відійти від стародавніх канонів умовності і орнаментальності. І якщо в мистецтві III тис. поки відомо небагато пам'ятників, говорючих про тягу художників до природності, то в XX-XII ст. творіння багатьох художників відрізняються умінням гармонійно поєднувати відчуття живої природи з вимогами декоративного стилю. Особливо примітно увага мистецтва до внутрішнього світу людини і прагнення зобразити індивідуальні риси персонажів, що зображаються. При цьому художники не забували про передачу фізичного вигляду людини, відтворюючи голі фігури в живописі, скульптурі, торевтиці і гліптиці. Примітно, що навіть в рядових пам'ятниках мистецтва можна помітити пошану до людини. ЛІТЕРАТУРА Література ранніх греків, як інших народів, сходила до традицій стародавньої фольклорної творчості, що включала казки, байки, міфи і пісні. Із зміною суспільних умов почався швидкий розвиток народної поезії-епосу, що прославляв діяння предків і героїв кожного племені. До середини II тис. епічна традиція греків ускладнилася, в суспільстві з'явилися професійні поети-оповідачі, аеди. В їх творчості вже в XVII-XII ст. помітне місце зайняли оповіді про сучасні їм найважливіші історичні події. Цей напрям свідчив про інтерес еллінів до своєї історії, що зуміли і пізніше в усній формі зберегти свою багату легендарну традицію на протязі майже тисячі років до того, як вона була записана в IX-VIII ст.

В XIV-XIII ст. епічна література склалася в особливий вид мистецтва з своїми спеціальними правилами мовного і музичного виконання, віршованим розміром-гекзаметром, обширним за пасом постійних характерних епітетів, порівнянь і описових формул. Усна передача немало сприяла строго об'єктивному відбору творів, які народ утримав в своїй пам'яті. Про рівень поетичної творчості ранніх греків свідчать епічні поеми &quo ;Іліада&quo ; і &quo ;Одіссея&quo ; - видатні пам'ятники світової літератури. Обидві поеми відносяться до круга історичних оповідань про похід ахейських військ після 1240г. до н.е. на троянське царство. Слід зазначити, що обидві поеми показують дивне співзвуччя епосу пластичній творчості Греції XVIII-XII  ст. Їх об'єднує сила і життєвість образів, багатство уяви і волелюбність. Високе літературне мистецтво ахеян, висунувши шиї на перший план людини і його роль в своїй долі, не дивлячись на визначення богів, є дорогоцінним внеском ранньої Греції в світову культуру. Крім художньої літератури, в усній традиції греків часу, що вивчається, зберігалася також величезна кількість історичних, генеалогічних і міфологічних переказів. Вони були широко відомі в усній передачі аж до VII-VI ст., коли їх включила письмова літера туру, що розповсюджувалася тоді. ПИСЕМНІСТЬ Писемність в грецькій культурі XXII-XII ст. грала обмежену роль. Як і багато народів миру, жителі Еллади перш за все стали робити малюночні записи, відомі вже в другій половині III тис. Кожний знак цього піктографічного листа позначав ціле поняття. Крітяни деякі знаки, правда небагато, створили під впливом єгипетського ієрографічного листа, що виник ще в IV тис. Поступово форми знаків спрощувалися, а частина стала позначати тільки склади. Такий складовий (лінійне) лист, що склався вже до 1700 р., називається листом А, яке дотепер залишається розгаданим. Після 1500 р. в Елладі була вироблена більш зручна форма писемності - складовий лист В. Він включав близько половини знаків складового листа А, декілька десятків нових знаків, а також деякі знаки якнайдавнішого малюночного листа. Система рахунку, як і раніше, ґрунтувалася на десятковому численні. Записи складовим листом велися як і раніше зліва направо, проте правила писемності сталі більш строгими: слова, розділені спеціальним знаком або простором, писали по горизонтальних лініях, окремі тексти забезпечували заголовками і підзаголовками. Тексти креслили на глиняних табличках, видряпували на камені, писали кистю або фарбою або чорнилом на судинах. Ахейський лист був доступний лише освіченим фахівцям. Його знали служителі в царських палацах і якийсь шар імущих городян. РЕЛІГІЯ Релігія ранньої Греції грала велику роль в динаміці суспільної думки еллінів. Первинно грецька релігія, як і всяка інша примітивна релігія, відображає лише слабкість людини перед лицем тих &quo ;сил&quo ;, які в природі, пізніше в суспільстві і у власній свідомості, заважають, як йому здається, його діям і представляють загрозу для його існування, тим більше страшну, що він погано розуміє, звідки вона виходить. Первісну людину цікавить не природа в тій мірі, в якій вона вторгається в його життя і визначає її умови .

Культура Древней Греции, пронизанная религиозными идеями и образами, легла в основу европейской культуры вообще. В результате боги античности, лишившись своей религиозной сути, стали служить людям в качестве художественных образов. Греческое искусство, по словам Гегеля, «впервые после тысячелетий брожения духа обрело красоту внешнего облика и светлую жизнерадостную ясность содержания, сразившие временную гармонию человека с природой и его политическим миром». Многие исследователи склонны считать отрицательные черты Аполлона наследием архаичных времен, в частности матриархата. «На стадии олимпийской или героической мифологии, — писал А.Ф. Лосев, — в этом мрачном божестве, с его властью над жизнью и смертью, выделяется определенное устойчивое начало, из которого вырастает сильная гармоническая личность великого бога эпохи патриархата. Он помогает людям, учит их мудрости и искусствам, строит им города, охраняет от врагов…» Правда, следовало бы учесть, что строительным делом его вынуждает заняться Зевс в наказание, а учит он своих сыновей Асклепия и Орфея

1. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

2. Культура Древней Греции

3. Обзор книги К. Куманецкого "История культуры Древней Греции и Рима"

4. Культура Древней Греции

5. Причины расцвета культуры Древней Греции

6. Связь религии и архитектуры в культуре древней Греции
7. Культура Древней Греции
8. Культура Древней Греции

9. Культура Древней Греции и Древнего Египта

10. Культура Древней Греции и Рима

11. Культура Древней Греции: Гомер и Гесиод

12. Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

13. Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

14. Древняя Греция и Рим. Общее и особенное в культуре

15. Культура и философия Древней Греции

16. Мыслители Древней Греции и Рима о культуре

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

17. Астрономия Древней Греции

18. Политические и правовые учения Древней Греции

19. Искусство Древней Греции

20. Культура Древнего Египта

21. Культура Древней Руси

22. Культура Древнего Рима
23. Культура Древнего Китая
24. Древняя Греция

25. Культура древнего Востока

26. Культура Древнего Рима

27. Культура древних цивилизаций (Шпаргалка)

28. Культура Древнего Египта

29. Культура Древнего Египта

30. Культура Древнего Китая

31. Культура Древнего Египта

32. Культура древнего Рима эпохи Октавиана Августа

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

33. Древняя Греция. Парфенон

34. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

35. Развитие естествознания в Древней Греции

36. Искусство Древней Греции

37. Культура древнего Рима эпохи Октавиана Августа

38. Хозяйственный механизм античного рабства /на примере Древней Греции и Древнего Рима
39. Общественно-политические учения в Древней Греции
40. Олимпийские игры Древней Греции

41. Материализм Древней Греции

42. Милетская школа- философское учение древней Греции

43. Хронология основных событий в Древней Греции

44. Вопросы по истории. "Древняя Греция"

45. Древняя Греция политика

46. Роль рабства в экономическом развитии Древней Греции и Древнего Рима

47. Антиповедение в культуре древней Руси

48. Формирование техники в культуре древних царств

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Духовная культура древней Руси в поисках святости

50. Основные достижения культуры Древнего Китая

51. Костюм Древней Греции

52. Религия и культура Древней Индии

53. Мужской костюм Древней Греции

54. Художественная культура Древнего Египта
55. Античная литература в Древней Греции
56. Культура Древнего Ирана

57. Искусство древней Греции

58. Архитектура Древней Греции

59. История культуры Древнего Египта

60. Наука и искусство Древней Греции и Древнего Мира

61. История медицины Древней Греции

62. Полис древней Греции: его общая характеристика

63. Мифология древней Греции

64. Мифология Древней Греции и Древнего Рима

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

65. Гражданская проституция в Древней Греции

66. Культурный переворот в древней Греции

67. Человек в философии и культуре Древнего Востока. Буддизм и Конфуцианство

68. История банков и денег в Древней Греции и Риме

69. Архитектура древней Греции

70. Наука в древней Греции
71. История Древней Греции
72. Культура Древнего Ирана

73. Развитие архитектуры в Древней Греции и Древнем Риме

74. Реинкарнация в Древней Греции и Христианстве

75. Экономическое и социальное развитие Древней Греции

76. Государство и право Древней Греции

77. Лингвистическое знание в культурах древнего и средневекового Востока

78. Великие мыслители древней Греции

79. Государство и право Древней Греции

80. Культура древнего Китая

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

81. Культура Древнего Рима в период республики

82. Роль Древней Греции и Рима в зарождении Европейской (Западной) цивилизации (сер. ІІ тыс. до н.э. — сер. I тыс. н.э.)

83. Византийская культура и ее связь с культурой Древней Руси

84. Значение культуры Древнего Египта

85. Искусство Древней Греции и Древнего Рима

86. Культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
87. Массовые зрелища Древней Греции и Древнего Рима
88. Особенности культуры Древней Руси

89. Процесс творчества. Памятники культуры Древнего Рима

90. Типология культуры. Культура Древнего Египта

91. Художественная культура Древней Руси

92. История костюма Древней Греции

93. Культура Древнего Востока

94. Культура древнего Двуречья

95. Культура Древнего Египта

96. Культура Древнего Египта

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

97. Культура Древнего Египта

98. Культура древнего Китая

99. Культура Древнего Китая

100. Культура Древнего Рима


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.