Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Кафедра економічного аналізу Реферат на тему &quo ;Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи&quo ; Київ 2010 План 1. Основні цілі та завдання системи взаємодії з діловими партнерами 2. Основні принципи забезпечення взаємодії з діловими партнерами 3. Аналіз сформованої системи взаємин з діловими партнерами в ТОВ ТД &quo ;Дуслик&quo ; 4 Аналіз системи взаємодії з постачальниками і підрядниками організації 5. Розробка рекомендацій з формування системи взаємодії з постачальниками і підрядниками ТОВ ТД &quo ;Дуслик&quo ; 1. Основні цілі та завдання системи взаємодії з діловими партнерами Процес вибору партнерів по каналу збуту можна розділити на три етапи: визначення доступності учасників каналу, проведення первісної оцінки учасників, докладний аналіз учасників Перший етап - визначення доступності учасників каналу. Для того щоб дізнатися про потенційних оптовиків і роздрібних торговців, можна звернутися до рекламних оголошень спеціалізованих торгових виданнях. Також цю інформацію можна отримати на торгових ярмарках і виставках. Одним з джерел можуть бути і рекомендації неконкуруючих виробників, клієнтів і постачальників. Але навіть якщо ви дізнаєтеся про наявність якого-небудь посередника, це не означає, що він вам доступний. Деякі з посередників пред'являють особливі вимоги до постачальників, інших не мають можливості брати на себе розповсюдження нових товарів. Наприклад,деякі роздрібні торговці не хочуть реалізовувати товари, що конкурують з тими, які вони вже продають. Другий етап - проведення початкової оцінки учасників. Для проведення первісної оцінки можна використовувати анкету. Ця анкета надається потенційним посередникам, заповнюється ними і надсилається по факсу назад до виробника. Подібний метод допомагає швидко отримати найбільш важливу інформацію про кожному посереднику. Анкета включає наступні питання: технічне відповідність, розмір компанії-посередника, список продаваних на даний момент товарів, чисельність технічного персоналу і кредитний рейтинг компанії. Для подальшої перевірки придатності посередника проводять інтерв'ю. Попередня стадія первісної оцінки може слугувати базою для проведення інтерв'ю, з якого виробник може отримати додаткову інформацію про що продаються посередником товари, що обслуговуються ринках і його технічного персоналу. Після проведення інтерв'ю виробник здійснює контрольну перевірку потенційних посередників, використовуючи розроблену систему оцінок. Ця система оцінок включає питання, відповідь на кожен з яких передбачає певну кількість балів, що в сумі дають характеристику кожному з потенційних посередників. Виробник повинен визначити мінімальний прохідний бал, який відповідатиме належному рівню посередника. Таким чином, беручи до уваги взаємозалежність учасників каналу збуту, процесу вибору партнерів по каналу необхідно надавати особливу значимість. Дотримуючись запропонованої стратегії вибору та використовуючи зазначені методики оцінки потенційних партнерів, можна знизити ризик збутової діяльності і підвищити ефективність системи збуту.

2. Основні принципи забезпечення взаємодії з діловими партнерами Партнерство - форма добровільного ділового (підприємницького) взаємодії з врівноваженим комплексом взаємних інтересів (вигоди, користі) членів-учасників співтовариства. Одночасно партнерство виступає як засіб колективного протидії механізму впливу з боку зовнішнього середовища. Партнерами, членами - учасниками співтовариства виступають як фізичні, так і юридичні особи. Партнери беруть участь у спільній діяльності не з абстрактного почуття колективізму, а лише тоді, коли це економічно вигідно. Партнерство є досить ризикованою формою ділової взаємодії, тому що пов'язано, перш за все, з можливістю часткової або повної втратою самостійності. Саме по собі партнерство вразливе, принаймні, у двох напрямках. По-перше, кожен партнер повинен усвідомлювати, що відносно нього надходять справедливо, тобто він отримує справедливу частку спільної вигоди. Це гарантує згоду кооперуються до спільноти і забезпечує його внутрішню стійкість, тобто позитивно впливає на міцне партнерство. По-друге, загроза партнерству пов'язана із зовнішніми факторами, що впливають на співтовариство, і, в кінцевому рахунку, що проявляються у вигляді фінансового результату. Таким чином, можна зробити висновок, що під співпрацею в рамках міжфірмових відносин розуміється спільна, пов'язана з собою діяльність фірм, побудована на договірних відносинах і орієнтована на досягнення значущих цілей. Поглиблення міжфірмового співробітництва об'єктивно призводить до нового рівня взаємодії - партнерства, а міжфірмовий зв'язку еволюційно переростають в партнерські відносини. Під співробітництвом у рамках міжфірмових відносин розуміється спільна, пов'язана з собою діяльність фірм, побудована на договірних відносинах і орієнтована на досягнення значущих цілей. Співпраця, як правило, має чіткі межі спільну діяльність і на практиці виражається у формі укладення відповідних договорів. Співпраця є класичною (традиційну) модель побудови ділової взаємодії на договірних відносинах з опорою на власні ресурси, реалізовуючи мета максимальної віддачі наявних ресурсів. Контракт (договір) закріплює досягнуті угоди між двома і більше фірмами на співпрацю, в якому вони усно або письмово висловлюють наміри робити або не робити що-небудь. Така угода стає легальним, коли сторони проходять певні стадії взаємодії: визначили предмет співробітництва, встановили обов'язки сторін та умови, за яких діє (чи не діє) угоду. Взаємовідносини такого роду складаються на вільному ринку, як правило, між фірмами-конкурентами у вигляді разових угод за стандартними умовами. Контракт (договір) суттєво змінює стан справ у взаєминах суб'єктів ринкової економіки і переводить їх у прямі контакти. Сьогодні відсутня чітка грань у розумінні партнерства і співпраці. На погляд автора, різницю між співпрацею і партнерством слід знаходити виходячи з критерію глибини розвитку міжфірмових відносин. Співпраця слід розглядати як початковий рівень розвитку цих відносин, характеризуються встановленням взаємозв'язків при участі в спільної мети. Партнерство виникає в міру розвитку взаємозв'язків (розширення і поглиблення) і досягає рівня взаємодії.

Ставлячи питання про семантику партнерства як своєрідною категорії ділової взаємодії, виходимо з наступних вистав. По-перше, сам процес вживання, як і процес сприйняття терміна партнерства в актах наукового та ділового спілкування відбувається як складний процес вибору потрібного значення з усього семантичного поля. По-друге, поняття партнерства, виконуючи свої функції у діловому спілкуванні, має вказувати на строго певний стан міжфірмових відносин, не допускаючи перетину семантичних полів інших понять, що відображають інші аспекти міжфірмових відносин (наприклад, співробітництво). По-третє, зміст поняття партнерства як економічної категорії має висловлювати стійку складову узагальнень міжфірмових відносин. По-четверте, форми міжфірмових відносин динамічні, структури їх мінливі і одночасно є константні ознаки їх прояву Виділення константних (утворюють) ознак партнерства розглядається як можливість привнесення сенсу в цю категорію і закріплення його у формі модельного подання. Семантична оцінка поняття партнерства будується на найбільш часто виділяються у професійному середовищі його ознак: добровільність, рівність, колективність, вигідність, компромісність. Спираючись на метод семантичної оцінки, а також використовуючи математизувати подання процедур вироблення колективних рішень. Побудуємо модельне подання партнерства. Модельне подання по суті визначає &quo ;ядро&quo ; смислового поля і дозволяє висловити поняття лаконічно і без втрати сенсу, що зніме невизначеність у сприйнятті економічної категорії. 3. Аналіз сформованої системи взаємин з діловими партнерами в ТОВ ТД &quo ;Дуслик&quo ; Коротка характеристика діяльності організації Компанія ТОВ &quo ;Торговий Дім&quo ; Дуслик &quo ;м. Набережні Човни утворений 21 грудня 1995 року. Спочатку компанія займалася створенням дрібнооптових магазинів. У грудні 2009 року компанії виповнилося 14 років. За цей час компанія пройшла шлях від дрібнооптового роздрібного магазину &quo ;Олімп&quo ;, відкритого в грудні 1995 року, до великої торгової бази зі складськими площами понад 10000 км 2. На даний момент реалізована система &quo ;сучасний Євросклад&quo ; з осередкова зберіганням і відвантаженням від комірки, побудовані холодильні та морозильні камери, для роботи з продуктами що потребують особливих умов зберігання. Відкрито 11 магазинів економ класу - &quo ;дискаунтер&quo ; закам &quo ;розташовані не тільки в м. Набережні Човни, а так само в Нижньокамську, Бугульмі, Азнакаево. Закуплено і працює понад 20 одиниць спецтехніки від а / м Газель до а / м КамАЗ, що дозволяє швидко і якісно обслуговувати не тільки міських, але й обласних клієнтів. Керівництво компанії особливу увагу приділяє професійному розвитку торгового персоналу власної мережі, торгових представників, офісних працівників. Для досягнення цієї цілі регулярно проводяться тренінги та семінари спрямовані на поліпшення якості роботи як з клієнтами, так і з кінцевим споживачем. Найближчим часом ТОВ &quo ;ТД&quo ; Дуслик &quo ;планує подальше облаштування складських площ, де буде налагоджено своє виробництво ТНП, а також якісне і кількісне розвиток власного роздробу&quo ; дискаунтер &quo ;закам&quo ;.

Я чувствую, что эгоизм моя самая страшная болезнь! Раскидывая сети удовольствий и желаний, эгоизм ловит людей. Несомненно, все проблемы этого мира исходят от эгоизма. Эгоизм разрушает само-контроль, добродетель и спокойствие. Отказавшись от всех желаний и эгоистических понятий «я есть Рама», я хочу быть собой. Я понимаю, что все сделанное мной с эгоистическими понятиями,P впустую, истинен только не-эгоизм. Когда я нахожусь под влиянием эгоизма, я несчастен; когда я от него свободен, я счастлив. Эгоизм способствует возникновению желаний, без него они пропадают. Только эгоизм, без смысла и причины, раскидывает сети семейных и общественных взаимоотношений, чтобы поймать не подозревающую подвоха душу. Я думаю, что я не эгоистичен, но тем не менее я несчастен. Молю вас, просветите меня. Лишенный благодати, заработанной служением святым старцам, нечистый разум неугомонен как ветер. Он не удовлетворен тем, что имеет, и с каждым днем становится все беспокойнее. Решето невозможно наполнить водой, и также невозможно успокоить разум все новыми и новыми приобретениями мирских объектов

1. Православ’я на Галичині ХХ ст.: проблеми і перспективи

2. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

3. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

4. Раціональний зміст гегелівської діалектики

5. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

6. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст
7. Ділові взаємовідносини в апараті управління
8. Сутність та зміст сучасного менеджменту

9. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

10. Региональное управление образованием как система: опыт, проблемы, перспективы

11. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

12. Слово в меняющемся мире: русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы

13. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

14. УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ укр

15. Формирование федеративных отношений в российской федерации: опыт, проблемы, перспективы развития

16. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Діловий етикет і діловий протокол

18. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

19. Етика міжнародних ділових зустрічей

20. Культура і тактика ведення ділових переговорів

21. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

22. Порядок выпуска Российским коммерческим банком собственных ценных бумаг (проблемы, перспективы)
23. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
24. Ипотечное кредитование и его особенности в России - состояние, проблемы, перспективы

25. Екологічний зміст процесу антропогенезу

26. Региональные программы развития отрасли продовольствия и сельского хозяйства: направления развития, проблемы, перспективы

27. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

28. Поняття, предмет та зміст господарського договору

29. Поняття, сутність і зміст права

30. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

31. Основи ділової української мови

32. Офіційно-ділова стилістика

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

33. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

34. Ділове листування з іноземними партнерами

35. Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

36. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

37. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

38. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій
39. Суть і зміст ризик-менеджменту
40. Европейский Союз: этапы развития, проблемы, перспективы

41. Дослідження ділової кар’єри менеджера

42. Корпоративні звичаї. Ділові відносини. Ділова етика

43. Особливості ділового спілкування

44. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

45. Зміст та структура документознавства як науки

46. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

47. Организация дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений: опыт, проблемы, перспективы

48. Розробка двох прикладів ділової гри

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

49. Сутність і зміст педагогічної етики

50. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

51. Зміст правового виховання молодших школярів

52. Предмет політології, сутність та зміст

53. Головні складові ділового спілкування

54. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення
55. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки
56. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

57. Зміст права власності на природні ресурси

58. Банковская система Республики Беларусь - проблемы, перспективы, развитие

59. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

60. Особливості ділового етикету

61. Такт і безтактність у діловому спілкуванні

62. Діловий протокол

63. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

64. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

66. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

67. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

68. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

69. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

70. Россия и ВТО: проблемы вступления и перспективы участия
71. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России
72. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

73. Инвестиционная политика России при переходе к рыночной экономике: проблемы и перспективы

74. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

75. Рынок таймшерных услуг в России. Проблемы и перспективы

76. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

77. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

78. О рассказе Д.Сэлинджера "Хорошо ловится рыбка бананка"

79. Экономический суд СНГ: проблемы и перспективы

80. Религиозное образование в России: проблемы и перспективы

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

81. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

82. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

83. Особености личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

84. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании

85. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

86. Адаптация к мышечной деятельности: состояние проблемы и перспективы ее развития
87. Проблемы и перспективы теории деятельности
88. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

89. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

90. Аналіз діяльності комерційних банків

91. Проблемы и перспективы развития банковской системы в России

92. Перспективы и проблемы развития бытового обслуживания населения

93. Проблемы и перспективы развития экономики ФРГ

94. Совместные предприятия: проблемы и перспективы

95. Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития

96. Институт государственной религиоведческой экспертизы: проблемы и перспективы

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры

97. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

98. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

99. ТЭК, его состав и значение, проблемы и перспективы развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.