Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат на тему: &quo ;Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю&quo ; 1. Дослідницька угода Важливо мати на увазі деякі проблеми перед початком проекту, особливо якщо залучені треті сторони як партнери, або ж як спонсори. Більшість університетів мають адміністративний або юридичний персонал, який займається дослідницькими контрактами й угодами співпраці. Проте часто проблеми, що впливають на ефективне управління результатами досліджень і їх використання, залишаються невизначеними. Якщо їх не враховувати заздалегідь, вони можуть призвести до конфлікту пізніше. Наприклад, якщо потенційний власник ліцензії виявляє свій інтерес (і залучаються гроші), тоді це не кращий час, щоб вести переговори про власність, вартість і розподіл прибутку. До початку партнерського дослідницького проекту, який може генерувати IB, необхідно укласти договір про співпрацю. Цей договір має визначати контекст співпраці та структури й процеси управління проектом, а також повинен містити угоду щодо використання результатів дослідження — тобто прав на IB. Наприклад, потрібно розглядати такі проблеми: правила володіння пріоритетними об'єктами IB. Вони будуть розділені між усіма партнерами чи належить тільки тим, хто сприяв створенню винаходу? Використання та права доступу. Всі партнери проекту мають право використовувати результати проекту (пріоритетні об'єкти IB) для цілей проекту, навіть якщо вони не є творцями цього об'єкта безпосередньо, але чи мають вони права на їх комерціалізацію? Чи можуть вони використовувати її в своїх власних комерційних продуктах, і, якщо так, то за якою вартістю? Чи можуть вони видавати субліцензії? Правління та використання IB. Найкраще мати одного учасника, відповідального за управління та використання IB. Якщо їх більше ніж один, то можлива плутанина на ринку й неефективність системи прийняття рішень серед співвласників. Якщо це можливо, угода щодо співпраці має прояснити, хто буде відповідальним за управління IB (або щонайменше необхідно вирішити це питання на ранній стадії проекту). Управління IB включає не лише формальні дії, наприклад, реєстрацію патентів, але й має забезпечувати безпечне зберігання дослідних зразків продукції, конфіденційні повідомлення, наприклад, лабораторні блокноти тощо. Розгляд результатів досліджень. Угода щодо співпраці має гарантувати наявність узгодженої структури управління. Має бути визначена група осіб, що управляє IB, а також узгоджені політика та процедура її використання. Наприклад, згадана група повинна регулярно переглядати результати досліджень і приймати рішення щодо їх захисту та використання. Розподіл прибутку і витрат. Зазвичай погодити це наперед неможливо, оскільки внески учасників ще не відомі, проте це має бути зроблено за першої ж змоги й бажано в той час, коли «група управління ІВ» вирішить формально захищати та використовувати IB. Якщо це можна зробити заздалегідь, то, звичайно, в подальшому цих переговорів можна буде уникнути. Зберігання записів. Тягар доведення прав власності на IB передовсім лежить на творцях, тому дуже важливо, щоб дослідники вели якісні записи — особливо в спільних проектах.

Партнери мають узгодити процедури ведення записів (наприклад, лабораторні блокноти та внутрішні звіти) і комунікації (наприклад, використання та зберігання поштових повідомлень, листів і факсів). Треті сторони. На додачу до гарантій власності має бути угода між партнерськими дослідницькими установами. Також важливо, щоб адміністративні системи та процедури гарантували згоду з правилами поводження з IB будь-яких третіх сторін, що можуть долучитися на пізніших стадіях. Це можуть бути студенти або професори, які не є працівниками установи. Наприклад, професорові, що працює за сумісництвом, або студентові останнього курсу, який працює над дослідницьким проектом, перед тим як вони почнуть свою роботу, можуть відправити листа такого змісту: «Стосується дослідного проекту (XX) Умови участі Шановний. Я маю честь запросити Вас до участі в згаданому вище дослідницькому проекті. Ваша участь і Ваш доступ до необхідних засобів інституту обумовлені вимогами, вказаними в цьому листі. Умовами Вашої участі та доступу є: Дотримання політики та правил стосовно інтелектуальної власності установи: а)утримання в безпеці та конфіденційності всієї інформації та майна, що стосується або отримана через проект; б)визначення будь-якої інтелектуальної власності, що Вивикористовуєте у проекті і яка Вам не належить. Передача установі прав на інтелектуальну власність, яку Ви створюєте протягом реалізації проекту. Зважаючи на Вашу згоду з цими умовами, на додаток до вигід від участі, Ви одержите частку інших прибутків, які може отримати установа від результатів проекту при їх комерціалізації». 2. Політика та правила щодо інтелектуальної власності У попередньому типовому листі зроблено посилання на «політику і правила щодо ІВ» установи. Це є ключовим складником успішної комерціалізації й управління IB. Вони мають значення, коли необхідно прояснити права власності щодо різних об'єктів права IB, які створює установа, хто відповідальний за управління нею і якими є обов'язки творців та установи. В подальшому керуватимемось тим, що власником прав на об'єкти права інтелектуальної власності є установа, а не індивідуальний дослідник чи держава. Як преамбулу до будь-якого документа, що визначає політику IB, потрібно чітко зазначити, що інтелектуальна власність — це актив, який може мати комерційну цінність і що установа зобов'язана гарантувати ефективне управління ним. Далі політика має визначати, що: Результат інтелектуальної діяльності, що вироблений за допомогою елементів середовища інституту — засобів, ресурсів, зокрема й інтелектуальної власності, повинен належати, захищатися і використовуватися інститутом для загального добра всієї інститутської спільноти. Інститут повинен вчасно виявляти й нагороджувати людей, які: а)в межах інституту створюють інтелектуальну власність, яка має комерційне значення; б)приносять в інститут, на його користь, власну вже створену інтелектуальну власність. Інститут не повинен порушувати права інших, хто володіє та використовує інтелектуальну власність. Інститут повинен відповідати за своїми зобов'язаннями перед усіма учасниками дослідження, зокрема й тими, що вимагають управління та використання результатів досліджень.

Ці основні чотири положення є основою політики інтелектуальної власності. Політика IB не є ефективною сама по собі. її слід підтримувати правилами, які розроблені для здійснення цієї політики й дозволяють інститутові захищати та використовувати вироблену інтелектуальну власність, визнавати й винагороджувати творців IB та уникати порушення прав IB третьою стороною. Ці правила можуть становити частину контракту про працевлаштування або виступати як умови залучення студента чи відвідувача до участі в дослідницькому проекті. Далі вказано головні компоненти правил IB: Відповідальність. Необхідно прояснити, хто відповідає за розвиток і виконання стратегії установи щодо управління інтелектуальною власністю та за спрямування управління й експлуатації IB. Зазвичай цим займається офіс передання технологій. Поширення правил. Ця вимога повинна визначати так звані активи та людей, на яких поширюються правила. Наприклад, можна визначити, що правила поширюються на всі результати, що стосуються будь-якої діяльності установи — досліджень, консультування, академічної, професійної або іншої, яка передбачає створення IB з використанням університетських засобів і ресурсів. Це також охоплювало б IB, створену індивідуумом, який працює на університет, за тих обставин, коли закон припускає наявність прав власності у роботодавця, якщо власник IB передав свої права установі. Ці правила можуть поширюватися й на інших людей, які працюють за контрактом (як, наприклад, контракт про надання послуг або студентський контракт), в якому вони погодились дотримуватися правил. Винятки з правил. Звичайно, можуть бути й винятки з правил. Зазвичай це стосується людей, які безпосередньо не зв'язані роботою або контрактом, наприклад, студенти, які сплатили гроші за своє навчання. Винятки можуть стосуватись і IB, створеної студентами останнього курсу й аспірантами, окрім випадків, де університет вів спеціальні переговори й узгодив це питання інакше (наприклад, стосовно завершальних щорічних проектів; проектів, до яких залучена третя сторона; відносно роботи, яка вимагає використання наявної IB, що належить університетові, як зазначено вище). Звичайно, також не враховуються академічні роботи, проведені тільки заради просування академічної кар'єри, як, наприклад, статті в журналах, матеріали для конференцій, навчальні записи не для викладання та книги, не замовлені установою. Відповідальність за виявлення та охорону IB (зокрема й обов'язок дотримуватись конфіденційності). Як уже згадувалось раніше, важливо заохочувати дослідників виявляти й належно та своєчасно постачати інформацію ОПТ, а також залишати відповідну інформацію конфіденційною. В подальшому буде розглянуто зміст понять «усвідомлення» та «мотивація» дослідників, адже без їхньої готовності розкривати інформацію не буде нічого. Тут допомагають правила, якщо вони можуть накласти зобов'язання на дослідників, щоб зробити це. Наприклад, правила можуть встановлювати, що, здійснюючи в установі роботу, в результаті якої може бути створено об'єкт IB, дослідники повинні: (а)тримати природу та сутність об'єкта IB у таємниці, доки метод оприлюднення не буде узгоджений з ОПТ; (б)сприяти охороні прав па IB, зберігаючи відповідні записи створення всюди, де це можливо.

Йому передавалися права і обов'язки вищих органів влади і управління радянської республіки. Бюро складалося з дев'яти осіб, тому дістало назву "Дев'ятки". Іменували його ще й "Партизанською дев'яткою", "Повстанським Народним Секретаріатом". До складу "Дев'ятки", як багатопартійного органу, входили більшовики А. Бубнов (голова), Г. Пятаков, В. Затонський, М. Скрипник; лівий український соціал-демократ М.Врублевський (він активно працював з більшовиками і вступив до КП(б)У у момент її створення; ліві російські та українські есери С. Мстиславський, О. Сєвєров-Одоєвський, В. Сьомушкін та Ю. Терлецький (останній теж невдовзі став комуністом). На випадок "виходу з ладу" (арешту тощо) членів "Дев'ятки" було обрано дев'ятеро кандидатів, з пропорційною партійною належністю. Створення такого бойового, з широкими повноваженнями надзвичайного органу цілком відповідало точці зору Г.Пятакова. Як і більшість інших "лівих", він вважав зайвим, як говорив, "ламати комедію радянського уряду, коли це робиться майже на фронті". Саме Є. Бош і Г

1. Управління корпоративною власністю підприємства

2. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

3. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

4. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

5. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

6. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області
7. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів
8. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

9. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

10. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

11. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

12. Управління продуктивністю організації

13. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

14. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

15. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

16. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

17. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

18. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

19. Ділові взаємовідносини в апараті управління

20. Методи управління підприємством

21. Рішення в системі управління

22. Управління запасами
23. Управління проектами
24. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

25. Управління фінансами України

26. Організаційна система управління природокористуванням України

27. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

28. Акти державного управління

29. Мораль і соціальне управління

30. Методи управління банківськими ризиками

31. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

32. Валютні ризики: економічна природа та управління

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

34. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

35. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

36. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

37. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

38. Державне управління в сфері охорони здоров’я
39. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу
40. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

41. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

42. Інтелектуальна власність

43. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

44. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

45. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

46. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

47. Структура державного управління

48. Сучасні принципи державного управління

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

49. Теорія і методологія дослідження управління

50. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

51. Форми державного управління

52. Функції управління в аграрному праві

53. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

54. Системи управління базами даних
55. Стандарти автоматизованих систем управління в банку
56. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

57. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

58. Інформаційні технології управління маркетингом

59. Управління запасами матеріалів на підприємстві

60. Управління ціновою політикою підприємства

61. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

62. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

63. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

64. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

66. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

67. Діяльність органів управління освітою

68. Ефективне управління виробництвом

69. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

70. Заохочення працівників як метод управління персоналом
71. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
72. Конфлікти та методи управління ними

73. Корпоративне управління акціонерним товариством

74. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

75. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

76. Методологія системи управління персоналом

77. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

78. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

79. Національні моделі корпоративного управління

80. Організаційна структура управління підприємством

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

82. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

83. Основи управління персоналом підприємств

84. Особливості антикризового управління

85. Особливості управління організацією

86. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
87. Персонал як об’єкт управління організації
88. Принципи управління персоналом

89. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

90. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

91. Розвиток науки управління

92. Система управління персоналом

93. Стратегічне планування і управління на підприємстві

94. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

95. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

96. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Сутність лідерства та управління

98. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

99. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.