Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ . Український народ завжди підтримував тісні взаємостосунки зі своїми сусідами. Ще в язичницькі часи наші пращури звертали увагу на Близький Схід, де в розквіті були астрономія, математика, медицина і література. Туди їздили наші дипломати, купці, допитливі мандрівники. Вони привозили на Україну ювелірні вироби, математичні приладдя, лікарські рецепти і, не менш цінне, - народну творчість у вигляді притч, казок, прислів’їв. Усе це стало невід’ємною частиною української культури. Фольклор україни теж емігрував на Близький Схід. До нас приїжджали з неабияким зацікавленням, занотовували цікаві факти з життя нашого народу, його історії, побуту та культури. Відвідавши україну в 1652році, антіохійський патріарх Павло Алепський писав, що по всій землі козаків усі вміють читати, знають порядок служби божої та церковні співи, а священики навчають сиріт і не дають їм тинятися неуками. Великою мірою на дослідження відносин Україна-Схід вплинув великий сходознавець Агатангел Юхимович Кримський. У своїх фольклористичних дослідженнях про культуру сходу, зокрема про народну творчість, вчений дійшов висновку, що в культурному житті мусульман та християн дуже багато спільного, і що простий народ ніколи не проводив чіткої межі між різними релігіями. Іслам визнає багато святих людей Старого та Нового завіту. Старозавітні патріархи Аврам, Мойсей, Ісайя та інші - вважаються божественними пророками і в мусульман. Іса, тобто Ісус, - теж є для них великим пророком (але не богом). Отже, ми можемо говорити про тісні взаємостосунки між Україною та Близьким Сходом. А як щодо взаємодії літератур, зокрема усної народної творчості, в наш час? Для кожного народу усна народна творчість - цінний набуток. В ній знайшли втілення найзаповітніші мрії, помисли, сподівання багатьох поколінь. Серед розмаїття фольклорних видів і жанрів одне з найпомітніших місць займає казковий епос, який виник і розвинувся на основі тисячолітньої трудової і суспільної діяльності людей. Казки досить повно й історично правдиво відображають шлях розвитку людини. В них яскраво висвітлюються ознаки матеріалістичного мислення людей, їхнє прагнення максимально пізнати навколишній світ, удосконалити знаряддя праці. В історії будь-якого народу казка відіграла важливу роль у розвитку писемності, вплинула на багато жанрів художньої літератури (пригодницький роман, повість , новела, байка і таке інше). Щодо української казки, то про неї існує велика кількість літератури, і, бодай раз в житті, кожен з нас тримав книгу “українські народні казки”. Вище зазначалося про те, що взаємозв’язки літератур, культур України та Сходу існують. Я ж поставила собі за мету дослідити взаємини української народної казки та східної, зокрема перської народної казки. Почну з того , що усна народна творчість Ірану дуже різнобарвна й багата. Здавна перси полюбили казку – ще великий Фердоусі (Хст.), автор відомого іранського епосу “Шахнаме”, залучив до своєї поеми багато казкових та легендарних сюжетів. Іран – дуже багата казками країна, які з давніх-давен були розповсюджені не тільки в самому Ірані, а й великою мірою вплинули на фольклор та літературу багатьох країн, в тому числі й європейських.

Але перські казки набагато гірше вивчені, ніж казки сусідніх країн, наприклад Турції та Індії, та фольклористи справедливо вважають , що підготовка наукового довідника по Ірану - одне з важливих завдань сучасного казкознавства. Навряд чи можна сподіватися на швидке вирішення цього питання - польові записи казок в Ірані проводилися епізодично, в основному європейськими вченими, і лише недавно самі перси почали досить серйозно займатися своїм фольклором. Великою допомогою у цій справі буде вивчення фольклору інших народів, що розмовляють перською мовою і, в першу чергу, таджицького. Зараз в Душанбе обробляється величезний архів таджицьких казок, які зібрали вчені Таджикистану, а публікація цих матеріалів буде важливою подією у вивченні фольклору Ірану. Основна мас перських казок має усне походження, їх розповідають у колі родини, їх виконують на площах, базарах і в кав’ярнях. Але досить значну кількість казок і анекдотів було вже давно записано самими персами та іншими народами, які входили до складу середньовічного халіфату, і ці казки, що також не досить добре вивчені, донесли до нас рукописи, які зберігаються в різноманітних сховищах багатьох країн. Але збирання та публікація казок в Ірані почалися порівняно нещодавно. Як відмічав Є.Е.Бертельс майже усі записи казок в кращому випадку сягають кінця минулого століття. До того ж цих записів видано дуже мало. Лише в 30- роки з розвитком нової перської художньої літератури та національного літературознавства, зросла зацікавленість у збиранні та публікації творів усної народної творчості. В 1931 році редактор газети “Насіме саба” Кухі Кермані видав невеличку збірку селянських народних пісень, так званих фахлавіят, що складалися з чотирьох напіввіршів (месра). Через 7 років він опубліковує нову збірку селянських пісень, яка за об”ємом була значно більшою і називалася “Сімсот селянських пісень Ірану”. Цікавлячись піснями , Кухі Кермані під час своїх мандрівок по Ірану звертався і до народних казок. В 1936 році він опубліковує в Тегерані деякі з них під назвою “Чахарда асфане аз асфанехає Іран” (“чотирнадцять селянських казок Ірану”). Велика заслуга у вивченні та збиранні перського фольклору належить майстрові іранської новели Садеку Хедаяту. В 1931 році він видає збірку народних віршів, пісень, загадок, ігор і називає її “Аусане” (“Казки”). В передмові до збірки Хедаят закликає людей приділяти якомога більше уваги збиранню, вивченню творів усної народної творчості. З великою любов”ю Хедаят збирав народні казки. Частина з них - “Пан мишка”, “Шангул і Мангул”, “Каміння терпіння” - вперше була опублікована в тридцятих роках в тегеранському журналі ”Маджалете мусікі” (“Музичний журнал”). Садек Хедаят уважно вивчав, обробляв та готував до програми по радіо записи казок, що надходили з різних куточків країни. У зв”язку з демократизацією країни та поширенням передових ідей в перській літературі та літературознавстві в 40-х роках значно зросла зацікавленість у вивченні усної народної творчості. Визначною подією в матеріальному житті Ірану слід визнати появу однієї за іншою трьох збірок перських народних казок (1945-1949), які зібрав відомий іранський казкар Мохтаді Собхі.

він же вперше видав збірку казок-легенд про Абу-Алі Сіна - великого філософа і лікаря середньовіччя. Зараз формою казки користуються і сучасні іранські письменники. Характерною в цьому відношенні є збірка розповідей Насера Хедаяра ”Аввалін барг” (“Перший лист”),яка була видана в Тегерані в 1956 році. Вони постають перед нами у вигляді казок про тварин, ці розповіді, як пише сам автор у передмові, -“правда про наше з вами життя. Правда зрозуміла та чітка, розповіді про страждання, створені у формі казки, щоб звернути увагу на біль, заспокоїти, і, можливо, вилікувати їх.”1 Цікавість до запису й обробки казок давно прокинулася в країнах ісламу. Є відомості про те, що вже в кінці VII - на початку IX століття в Арабському Халіфаті (750-1258), до складу якого входив і Іран, великої популярності набули два види казок: - так звані “хурафат”, або незвичайні історії про чарівні події; - та “асмар” –нічні розповіді, які розповідалися вечорами для розваги . цікаво, що ці казки записувалися, а перські перекладалися арабською. Російською мовою перські казки почали перекладати давно, але кращі переклади було опубліковано за радянського часу. В першу чергу слід відзначити збірку казок, зібраних та перекладених відомим іраністом А.А. Ромаскевичем. Він доповнив видання цікавою статтею про перські казки2. В 1956 році А.З. Розенфельд опублікувала переклади перських казок, які були записані та зібрані іранським збирачем Собхі3. У передмові дана характеристика іранських видань казок, які побачили світ з 1930 по1946 роки. В 1958р. А.З. Розенфельд видала ще одну книгу перекладів перських казок, в основу якого лягла третя збірка, випущена в Ірані теж Собхі в 1949р.4 В цьому ж році вийшли перські казки, перекладені з різних джерел Р.Алієвим, А.Бертельсом та Н.Османовим.5 Окремі казки публікувалися в різноманітних збірниках6 та періодичних виданнях.1.Насер Хедаяр. Аввалін барг.-Тегеран,1956.-С.7. 2.Персидские народные сказки. Подбор, перевод и вступительная статья А.А Ромаскевича. - М.-Л.,Academia, 1934. 3.Персидские сказки. Предисловие и перевод А.З Розенфельд. - М., ГИХЛ, 1956. 4. Персидские народные сказки. Перевод и предисловие А.З Розенфельд.- Ташкент, ГИХЛ УзССР, 1958. 5. Персидские сказки. Перевод Р.Алиева, А.Бертельса, Н.Османова.- М.,1958. 6. Плутовка из Багдада. Перевод Ю.Борщевского, Н. Османова, Н.Туманович.- М., ИВЛ,1963. . Загальні поняття про перську народну казку. Казкарі Ірану. Звичайними термінами, якими зараз називається в персії казка, є “киссе”(повість, розповідь), або “накль”(легенда), звідки розповідачів творів називають “киссе-хон”(співець, декламатор) або “наккаль”(передавач). Професіонали розповідачі майже завжди належать до малозабезпечених прошарків населення. Серед них часто трапляються ремісники та дрібні торгівці, деякі з них теслярують або займаються столярством, інші торгують овочами на базарі, треті займаються плетінням шкарпеток. Усі вони користувалися в очах суспільної думки феодальної Персії відомою долею прихильнолсті, і дехто з них, хто найбільш обдарований, досягав відомості при шахському дворі, і вважався придворним казкарем (наккаль- баші).

Колесса Филарет Михайлович Коле'сса Филарет Михайлович [5(17).7.1871, с. Ходовичи, ныне Стрыйского района Львовской области, — 3.3.1947, Львов], советский музыковед-фольклорист, композитор и литературовед, академик АН УССР (1929). В 1898—1929 преподавал в гимназиях Львова, Стрыя, Самбора. С 1939 профессор, руководитель кафедры украинского фольклора и этнографии Львовского университета им. И. Франко. Одновременно (с 1940) директор Львовского филиала Института искусствоведения, фольклора, и этнографии АН УССР. Автор научных работ по украинскому и славянскому музыкальному фольклору, сборников обработок украинских народных песен и собственных хоровых сочинений и др. Многочисленные труды К. являются значительным вкладом в украинскую фольклористику. Депутат Верховного Совета УССР 2-го созыва. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.   Соч.: Мелодiї українських народних дум, Київ, 1969; Музикознавчi працi, Київ, 1970; Фольклористичi працi, Київ, 1970; Музичнi Твори, Київ, 1972.   Лит.: Шуст Я. I., Ф. М. Колесса, К., 1955; Грица С. Й., Фольклористична дiяльнicть Ф. М. Колесси, в кн.: Колесса Ф. М., Мелодiї українських народних дум, Київ, 1969.   Л. С. Кауфман

1. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

2. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

3. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

4. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

5. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

6. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
7. Лекції з української та зарубіжної культури
8. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

9. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

10. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

11. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

12. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

13. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

14. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

15. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

16. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

18. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

19. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

20. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

21. Бойовий шлях українських січових стрільців

22. Історія первісного суспільства на українських землях
23. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.
24. Первісне суспільство на етнічних українських землях

25. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

26. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

27. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

28. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

29. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

30. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

31. Традиції та розвиток народного розпису

32. Творчість українських поетів

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

34. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

35. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

36. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

37. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

38. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
39. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США
40. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

41. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

42. Україна та міжнародні економічні організації

43. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

44. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

45. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

46. Дефініція та поділ понять

47. Еволюція форм грошей на українських землях

48. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

50. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках

51. Декабристський рух та його поширення на Україні

52. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

53. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

54. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
55. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
56. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

57. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

58. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

59. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

60. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

61. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

62. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

63. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

64. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

65. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

66. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

67. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

68. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

69. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

70. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
71. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)
72. Окупація України військами Німеччини та її союзників

73. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

74. Українізація: її суть та наслідки

75. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

76. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

77. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

78. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

79. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

80. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

81. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

82. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

83. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

84. Музична освіта в Японії та Україні

85. Політичні партії в Україні та їх основні типи

86. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування
87. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні
88. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

89. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

90. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

91. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

92. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

93. Порядок фінансування народного господарства в Україні

94. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

95. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

96. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

97. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

98. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

99. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.