Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Податково-бюджетна система» Варіант № 57: ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 2008р. ЗМІСТ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (Варіант № 57). ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1 Структура фондів соціального страхування України 1.2 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування від тимчасової непрацездатності 1.3 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття 1.4 Формування бюджету фонду обов’язового соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 1.5 Формування бюджету фонду солідарної системи обов’язкового державного пенсійного страхування України (Пенсійний фонд) 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ( Варіант № 57) 2.1 Індивідуальне завдання №1. Розрахунок податкових зобов’язань підприємства по податку на додану вартість 2.1.1 Вихідні дані (варіант №57) 2.1.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності 2.2 Індивідуальне завдання №2. Перерахунок прибуткового податку і заповнення декларації про доходи фізичних осіб 2.2.1 Вихідні дані (варіант №57) 2.2.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності 2.3 Розрахунок податкових зобов’язань підприємства за підсумками господарської діяльності 2.3.1 Вихідні дані (варіант №57) 2.3.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (Варіант № 57). ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1 Структура фондів соціального страхування України Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: - пенсійне страхування; - страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; - медичне страхування; - страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; - страхування на випадок безробіття; - інші види страхування, передбачені законами України. В Україні за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням з обов’язкових державних позабюджетних фондів надаються такі види соціальних послуг та матеріального забезпечення: 1) пенсійне страхування (позабюджетний Фонд пенсійного страхування створений згідно закону України): - пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства); - пенсії у зв'язку з втратою годувальника, крім передбачених пунктом 4 цієї статті; - медичні профілактично-реабілітаційні заходи; - допомога на поховання пенсіонерів; 2) медичне страхування (позабюджетний Фонд медичного страхування станом на 2007 рік – законодавчо не створений): - діагностика та амбулаторне лікування; - стаціонарне лікування; - надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення; - профілактичні та освітні заходи; - забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання.

3) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ( позабюджетний Фонд соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності створений згідно закону України ): - допомога по тимчасовій непрацездатності; - допомога по вагітності та пологах; - допомога при народженні дитини та по догляду за нею; - допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві); - забезпечення оздоровчих заходів; 4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (позабюджетний Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві створений згідно закону України): - профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням; - відновлення здоров'я та працездатності потерпілого; - допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; - відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків; - пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; - пенсія у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; - допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; 5) страхування від безробіття (позабюджетний Фонд соціального страхування на випадок безробіття створений згідно закону України) : - допомога по безробіттю; - відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією; - матеріальна допомога безробітному та членам його сім'ї; - дотація роботодавцю для створення робочих місць; - допомога на поховання безробітного. 6) спеціальні бюджетні фонди соціального страхування, створені згідно законів України: а) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; б) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; в) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» г) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; д) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про соціальний захист дітей війни»; е) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; 1.2 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування від тимчасової непрацездатності Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених Законом.

1) Cуб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, - застрахована особа або інша особа у випадках, передбачених статтями 45, 47 цього Закону, страхувальник та страховик; 2) Застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники); 3) страхувальник відповідно до цього Закону - це: а) роботодавець - для осіб, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону; б) особи, зазначені у частинах другій та третій статті 6 цього Закону; 4) страховик - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 5) роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованих в Україні іноземних підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 6) найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи; Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування наведений в законі України: 1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: - для роботодавців - 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ;, та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб; - для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ;, та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб; - для роботодавців - на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України &quo ;Про оплату праці&quo ;, та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб; - для найманих працівників - від суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб: 0,25 відсотка - для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ і УТОС; 0,5 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата яких нижча прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи; 1,0 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата яких вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

обслуговування, що належать або надають послуги пдпримству, установ, органзац, в яких працюють члени профсплок; розмщувати власну нформацю у примщеннях  на територ пдпримства, установи, органзац в доступних для працвникв мсцях; перевряти розрахунки з оплати прац та державного соцального страхування, використання коштв на соцальн  культурн заходи та житлове будвництво

1. Соціальна інфраструктура України

2. Стан соціальної галузі України

3. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

4. Формування та розвиток банківської системи України

5. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

6. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування
7. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
8. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

9. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

10. Історія України. Соціально-політичні аспекти

11. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

12. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

13. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

14. Структура системи соціального захисту населення і політики України

15. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

16. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

18. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

19. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

20. Державній бюджет України

21. Сбалансованість бюджета України

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
24. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

25. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

26. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

27. Соціальна захищеність дітей в Україні

28. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

29. Держава і право України в період перебудови соціалізму

30. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

31. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

32. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

34. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

35. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

36. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

37. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

38. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
39. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
40. Аналіз стану соціальної політики в Україні

41. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

42. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

43. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

44. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

45. Нормативна база соціальної роботи в Україні

46. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

47. Бюджет України

48. Державний бюджет України

Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки

49. Зведення бюджету України

50. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

51. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

52. Правова охорона природно-заповідного фонду України

53. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

54. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.
55. Атомна енергетика України і РПС
56. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

57. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

58. Громадянство України

59. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

60. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

61. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

62. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

63. Історія України

64. Історія соборності України

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

66. Період гетьманщини України

67. Соціальне становище Запорізького краю

68. Історія держави та права України

69. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

70. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
71. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
72. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

73. Економічне районування України

74. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

75. Основні напрямки зовнішньої політики України

76. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

77. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

78. Поняття, форма та функції Конституції України

79. Соціальні групи

80. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

82. Суверенітет України

83. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

84. Бюджетна ситема України

85. Фінансова система України

86. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
87. Організаційна система управління природокористуванням України
88. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

89. Інтеграція України у світове господарство

90. Використання трудових ресурсів Західної України

91. Міжнародний ринок туристичних послуг України

92. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

93. Особливості перехідної економіки України

94. Роль і значення АПК для господарства України

95. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

96. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

98. Органи внутрішніх справ України

99. Грошові розрахунки в господарському обороті України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.