Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра документознавства та інформаційної діяльності КУРСОВА РОБОТА Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні з курсу: Інформаційний менеджмент КР.ДМ. – 37.00.000 ПЗ Група ДМз-05-2 Каразєй Світлани Допускається до захисту Керівник 2008 Зміст Вступ Електронний бізнес як характерна риса сучасної економіки Поняття та структура електронного бізнесу Системи та елементи як складові електронного бізнесу Менеджмент електронного бізнесу Форми взаємодії в електронному бізнесі Електронний бізнес в Україні Проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні Основні правові проблеми електронного бізнесу в Україні Тенденції і нагальні проблеми електронного бізнесу Стан та перспективи електронного бізнесу в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Бурхливе поширення інформаційних технологій та нових методів ведення бізнесу в нашій країні привело до зародження і становлення нової сфери підприємництва електронного бізнесу. Незважаючи на свої очевидні переваги (відкритість, демократичність, глобальність тощо), електронний бізнес є надто агресивним середовищем підприємництва, успіх в якому цілком залежить від глибоко продуманої стратегії діяльності. Дійсно, ґрунтовні основи електронного бізнесу залишаються колишніми&quo ;, йог метою є одержання прибутку, генерування грошових потоків і створення конкурентних переваг. Єдина відмінність електронного бізнесу від класичних методів ведення бізнесу полягає в тому, що він функціонує швидше, отже, його конкурентні переваги є швидкоплиннішими. Дотримання цього принципу дозволяє підприємцям уникнути не продуманих затрат на формування верхівки &quo ;айсберга&quo ; електронної комерції (дизайн web-сторінок, технічне та технологічне забезпечення тощо). Будь-яке підприємство сфері електронної комерції має починатися з розробки структури бізнесу, його логістики, цільової аудиторії, нормативно-правової бази. Інформація це важлива рушійна сила економічного зростання та соціальних змін. Бурхливий розвиток інформаційних технологій призвів до того, що в сучасній світовій економіці інформація стала ключовим поняттям. Успішний розвиток мережі Інтернет та бурхливе зростання електронного бізнесу в черговий раз довели, що інформаційний сектор економіки, на даний момент є найбільш динамічним та найбільш прибутковим, що і визначає актуальність обраної теми. Електронний бізнес (E-busi ess) – це ведення будь-якої бізнес діяльності у глобальних телекомунікаційних мережах, зокрема в Інтернет. Дослідженням питання електронного бізнесу сьогодні займаються Філіп Котлер (США), І. Успенський, І. Молдовський (Росія), В.Желіховський, Ю. Жвалюк, Н. Меджибовська, М. Садовий (Україна). Об'єктом даного дослідження є електронний бізнес, як складова частина цифрової економіки. Предметом даного дослідження є динамічні механізми, стратегії, елементи та проблеми розвитку електронного бізнесу. Метою написання даної курсової роботи полягає у висвітленні проблем та тенденцій розвитку електронного бізнесу в Україні.

На основі поставленої мети передбачається розв’язання наступних завдань: ознайомитися з поняттям «електронний бізнес»; визначити місце та розкрити роль електронного бізнесу в сучасному світі; встановити і проаналізувати рівень дослідженості проблеми; на основі з’ясувати перспективи розвитку та шляхи вдосконалення розвитку електронного бізнесу в Україні. Для вирішення конкретних питань були використані досягненні в галузі: менеджменту; економіки; історіографії; Інтернет технологій. Специфіка даного дослідження полягає у застосуванні різнорівневих методів дослідження: порівняння; спостереження; дедуктивний, аналітичний. 1. Електронний бізнес як характерна риса сучасної економіки 1.1 Поняття та структура електронного бізнесу Процес комерціалізації інформаційної сфери і перенесення ділової активності та частини бізнес-процесів у кібернетичний простір став одним із найяскравіших проявів &quo ;нової економіки&quo ; та одним із факторів, що її породжує. Внаслідок цього з'явився новий перспективний та динамічний сектор економіки – електронний бізнес (е-бізнес, англ.: e-Bussi es, нім.: e-Geschaf ). Електронний бізнес базується на нових способах взаємодії виробників, посередників, споживачів, а також нових специфічних методах просування товарів на ринку, але водночас він не заперечує традиційних форм взаємодії економічних суб'єктів та шляхів руху матеріальних благ і послуг, а доповнює їх, хоч інколи і витісняє. Інформаційні мережі є середовищем, в якому відбуваються бізнес-процеси, та одночасно інфраструктурним забезпеченням електронного бізнесу: Інтранет — підвищує ефективність взаємодії співробітників фірми, оптимізує процеси планування та прогнозування, прискорює документообіг між структурними підрозділами компанії, робить управління більш оперативним та ефективним; Екстранет — поліпшує зовнішню взаємодію з партнерами у бізнесі(наприклад, постачання в режимі &quo ;jus -i - ime&quo ;1), сприяє кращій організації бізнес-процесів шляхом їх моделювання та моніторингу, робить можливим відособлення певних видів діяльності (ou sourci g2) і т. ін.; Інтернет є універсальним діловим середовищем, що поєднало ком панії між собою та з аудиторією споживачів, у ньому відбувається взаємодія всіх суб'єктів ринку щодо купівлі та продажу товарів і надання послуг. Е-бізнес включає в себе якісно нові методи роботи компаній, що надає останнім можливість забезпечити конкурентні переваги за рахунок зменшення видатків на взаємодію, розширення ринків і сфери діяльності та виявлення нових каналів збуту, залучення нових та поліпшення обслуговування старих клієнтів, більшої мобільності та оперативності при прийнятті управлінських рішень. Рис 1 Структура та інформаційно-технологічне середовище електронного бізнесу У вітчизняній і зарубіжній фаховій літературі пропонуються різні підходи до визначення поняття е-бізнесу. Дуже часто його ототожнюють з електронною торгівлею (е-торгівля, англ.: e-Commerce, нім.: e-Ha del), яку позначають, роблячи кальку з англомовного варіанта, як е-комерція, і вживають поняття &quo ;е-бізнес&quo ; та &quo ;е-комерція&quo ; як синоніми4.

На наш погляд, це не зовсім коректно, оскільки поняття &quo ;електронний бізнес&quo ; є ширшим, ніж електронна торгівля, та охоплює всі види підприємницької діяльності, що здійснюються в кібернетичному просторі (рис. 1), а саме: електронну торгівлю (е-комерція та м-комерція), Інтернет-рекламу (е-реклама та м-реклама), електронний маркетинг, онлайн-послуги (е-банкінг, е-страхування, е-консалтинг, е-сервіс, е-освіта, е-логістика), електронний рекрутинг і т. ін. Згідно з визначенням компанії IBM е-бізнес — це процес використання мережевих технологій для спрощення, поліпшення та збільшення продуктивності виробничих процесів, що надає можливість компаніям легко контактувати з партнерами, дилерами та клієнтами, об'єднувати бази данних та оперативно здійснювати свою діяльність5, тобто це перетворення основних бізнес-процесів, підвищення їх ефективності за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Компанія &quo ;Price Wa erhouse Coopers&quo ; визначає е-бізнес як інтеграцію систем, процесів, ланцюгів створення вартості, часткових та національних ринків за допомогою технологій та концепцій, що базуються на використанні Інтернету та пов'язані з ним. Управління торгівлі Американського бюро перепису (U.S. Ce sus Bureau) розглядає е-бізнес як будь-який процес, що здійснюється бізнес-структурами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та І мереж. Згідно з визначенням, що наводиться в онлайн-словнику Інтернету, електронний бізнес – це всі форми підприємництва, які відбуваються в електронному вигляді. Узагальнюючи наведені вище визначення, можна стверджувати, що е-бізнес – це якісно нова модель інтегрованої економічної діяльності, яка базується на використанні Інформаційно-комунікаційних технологій та мереж як унікального макроекономічного середовища та основного засобу виробництва для оперативної комерційної діяльності з метою підвищення ефективності наявних або широкого, динамічного розвитку нових сегментів бізнесу та отримання стабільного соціально-економічного ефекту. Електронний бізнес являє собою складний взаємодіючий та взаємозумовлений комплекс компонентів, до яких належать: підсистеми обміну інформацією; підсистеми електронного документообігу; підсистеми управління ресурсами (матеріальними, фінансовими, людськими); підсистеми глобального пошуку інформації, збору та спільного використання знань; корпоративні представництва в кібернетичному просторі, інтегровані з іншими підсистемами компанії; підсистеми електронної торгівлі для організації продажу та закупівель; підсистеми взаємодії з партнерами та клієнтами; підсистеми обліку ресурсів (склад, логістика) і т. ін. Цікавим є той факт, що деякі елементи електронного бізнесу функціонують вже досить давно. Так, багато компаній вже десятки років використовують засоби електронного обміну даними (Elec ro ic Da a I ercha ge, EDI), електронного переказу коштів (Elec ro ic Fu d ra sfer, EF ), планування корпоративних ресурсів (E erprise Resource Pla i g, ERP). 1.2 Системи та елементи як складові електронного бізнесу Електронний бізнес включає основні системи: рішення для Інтернет-торгівлі.

Термин психоделический, который можно перевести как «проявляющий разум» или «расширяющий сознание», был предложен Хамфри Осмондом, пионером исследования ЛСД в США. Несомненная польза ЛСД как вспомогательного препарата в психоанализе и психотерапии вытекает из его свойств, диаметрально противоположных эффектам медикаментов из класса транквилизаторов. В то время как транквилизаторы имеют тенденцию прятать проблемы и конфликты пациента, уменьшая их видимую тяжесть и значение: ЛСД, напротив, разоблачает и заставляет сильнее переживать их. Это более чёткое понимание проблем и конфликтов делает их, в свою очередь, более поддающимися психотерапевтическому лечению. Пригодность и успешность использования ЛСД в психоанализе и психотерапии все ещё являются предметом спора в кругу профессионалов. То же самое, однако, можно сказать и о других методах применяемых в психиатрии, таких как электрошок, инсулиновая терапия, психохирургия, методики гораздо более рискованные, чем использование ЛСД, который при подходящих условиях может считаться практически безопасным

1. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

2. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

3. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

4. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

5. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

6. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
7. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
8. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

9. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

10. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

11. Проблеми та перспективи малого бізнесу

12. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

13. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

14. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

15. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

16. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы

17. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

18. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

19. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

20. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

21. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

22. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
23. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.
24. Тенденции и проблемы профессионального образования в сфере физической культуры

25. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

26. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

27. Проблеми використання роботів /Укр./

28. Столипін та його аграрна реформа в Україні

29. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

30. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

31. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

32. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

33. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

34. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

35. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

36. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

37. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

38. Мировое хозяйство: закономерности формирования, тенденции и проблемы развития
39. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
40. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

41. Проблема розвитку дитячих творчих здібностей

42. Освіта – основа розвитку особистості

43. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

44. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

45. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

46. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

47. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

48. Проблеми податкового реформування в Україні

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

49. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

50. Проблеми безробіття в Україні

51. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

52. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

53. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

54. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку
55. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
56. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

57. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

58. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

59. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

60. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

61. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

62. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

63. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

64. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

65. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

66. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

67. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

68. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

69. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

70. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання
71. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
72. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

73. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

74. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

75. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

76. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

77. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

78. Походження людини та її поява на території України

79. Історія держави та права України

80. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску

81. Історія розвитку криміналістики в Україні

82. Лекції з української та зарубіжної культури

83. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

84. Поняття, форма та функції Конституції України

85. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

86. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
87. Бюджет України: актуальні проблеми
88. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

89. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

90. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

91. Суржик - проблема української мови

92. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

93. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

94. Культура та побут населення України

95. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

96. Українська та зарубіжна культура

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Проблеми золотоносності надр України

98. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

99. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.