Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Історія України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістНайдавніші хлібороби та скотарі на землях сучасної України Східні слов'яни — предки українців напередодні утворення держави Впровадження християнства як державної релігії. Місце Володимира Великого в історії України Культурно–освітня та зовнішньополітична діяльність Ярослава Мудрого Піднесення Галицько–Волинської держави. Князь Данило Галицький Історичне значення Київської Русі та Галицько–Волинського князівства Політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського Утворення козацької республіки — Запорозької Січі Люблінська унія, її наслідки для українських земель Причини та початок Національно–визвольної війни українського народу середини XVII ст. Українсько–московський договір 1654 р. та його наслідки для України Адміністративно–політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Значення Запорозької Січі в історії українського народу. Ліквідація козацької республіки в останній чверті XVIII ст. Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини у другій половині XVIII ст. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні Історичне місце Кирило–Мефодіївського товариства в українському національному відродженні Початок національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця» Національно–визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849рр. в Австрійській імперії Створення і діяльність політичних партій у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX — на початку XX ст. Український національний рух у роки революції 1905–1907 рр. в Російській Імперії Політика російського самодержавства щодо України в 1907–1914 рр. Україна у Першій світовій війні. Воєнні дії на території України в період Першої світової війни Початок української революції, утворення Центральної Ради Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за часів П.Скоропадського Внутрішня і зовнішнії політика Директорії УНР Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917–1920 рр. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня політика Політика більшовиків в Україні в 1919–1920 рр. «Воєнний комунізм» НЕП і особливості його впровадження в Україні Особливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні Політика суцільної колективізації та розселянювання України. Її соціально–економічні наслідки Громадсько–політичне життя в Україні у 30–х роках Суспільно–політичне життя українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо–Словаччини у 20–30–х рр. Об'єднання українських земель та радянізація західних областей України в 1939–1941 рр. Окупаційний режим в Україні в 1941–1944 рр. Звільнення України від нацистської окупації Діяльність радянських партизан і ОУН–УПА в роки Другої світової війни Втрати України в роки Другої світової війни. Внесок українців у перемогу над фашизмом Голодомори 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. в Україні: причини та наслідки Радянізація західних областей України в 40–50–х роках. Репресивні акції радянської влади в регіоні Стан економіки України наприкінці 50 — у першій половині 60–х рр.

Суспільно–політичне життя в Україні у другій половині 50–х — на початку 60–х рр. Опозиційний рух в Україні у другій половині 60 — першій половині 80–х рр. Загострення економічних проблем у 70–80–х роках. Чорнобильська катастрофа та її наслідки Процес «гласності» в Україні наприкінці 80 — на початку 90–х років. Поява громадських неформальних об'єднань Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.; результати та історичне значення Становлення багатопартійної системи в Україні наприкінці 80 — у 90–х рр. Конституційні традиції в Україні. Прийняття Конституції України в 1996 р. та її історичне значення Пріоритети зовнішньої політики України на зламі XX–XXI ст. Вибори Президента України у 1999 р. Референдум 16 квітня 2000 р., його результати Найдавніші хлібороби та скотарі на землях сучасної України У VI–V тис. до н.е. племена, що населяли територію сучасної України, вступили в епоху неоліту (нового кам'яного віку). Збиральництво і мисливство вже не могли забезпечити різноманітних потреб людей. На півдні України, де були сприятливі природні умови, зароджуються скотарство та рільництво. Епоху, коли люди перейшли від збирання рослин до їх вирощування і від мисливства до розведення тварин, називають неолітичною революцією. Першими землеробськими племенами на Україні були племена Буго–Дністровської культури, які розселялися на території між Дністром і Південним Бугом. Також до землеробських племен належали племена культури лінійно–стрічкової кераміки. Вони у V тис. до н.е. займали територію західних областей України і вирощували, крім пшениці і ячменю, просо, овес і жито. Розквіту землеробство і скотарство зазнали в наступну історичну епоху — добу енеоліту, або мідно–кам'яним віком. На теренах України в цю добу розселилися племена трипільської культури. Ця назва походить від с. Трипілля на Київщині, де наприкінці XIX ст. археологами було виявлено поселення цих племен. Трипільці заселили території від верхньої Наддністрянщини і Південної Волині до Середнього Наддніпров'я і Надчорномор'я приблизно за 3,5 тис. рр. до н.е. У межах України виявлено близько тис.ячі трипільських поселень, їх населення становило близько одного мільйона чоловік. Злившись із місцевими племенами, які вже мали розвинене землеробсько–скотарське господарство, трипільці утворили культуру з такими високими досягненнями, яких не було навіть у племен, що населяли Україну пізніше. В основі господарства трипільців лежало землеробство і скотарство. Землю трипільці спочатку обробляли мотиками, а пізніше перейшли на орний обробіток. Завдяки використанню рала трипільці згодом змогли перейти до перелогової системи обробітку землі, почали застосовувати ярі та озимі посіви. Трипільці–орачі вирощували пшеницю, ячмінь, просо, бобові. Врожай збирали серпами із крем'яними лезами. Зерно зберігали у великих глиняних посудинах або пристосованих до цього приміщеннях. Його перетирали на муку кам'яними зернотерками. Трипільцям було властиве і розвинене скотарство. Вони розводили велику рогату худобу, а також овець і свиней.

Продукти скотарства задовольняли потреби трипільців у м'ясі, молоці. Вівці забезпечували їх вовною. Воли використовувались як тяглова сила. Крім землеробства і скотарства, трипільці займались полюванням на оленя, косулю, кабана, риболовлею за допомогою кістяних і мідних гачків. Домашніми ремеслами трипільців були чинбарство (виправлення шкір), кушнірство, вироблення взуття, прядіння, ткацтво. Про це свідчать знахідки давнього одягу, глиняних веретен від примітивного ткацького верстата. Трипільці ткали тканину з вовни, коноплі, льону. Знаряддя праці у трипільців спочатку були крем'яні, але пізніше вони освоїли способи кування і зварювання міді. З неї виготовляли ножі, шила, рибальські гачки, прикраси. Однак мідь не набула широкого поширення. Високого технічного і художнього рівнів у трипільців досягло виготовлення кераміки. Трипільські гончарі випалювали керамічний посуд у спеціальних печах, знали вони вже і гончарний круг. Після трипільців на території України проживали різні племена. Але саме трипільці заклали основи формування української нації як нації землеробської, народу–трудівника. У II тис.ячолітті до н.е. території України входять у новий історичний період — добу бронзи, яка характеризується появою першого штучного металу — бронзи (сплав міді й олова). Рільницько–скотарські племена займали в той час величезні території лісостепової смуги України. До землеробських племен належали племена культури шнурової кераміки (територія Прикарпаття, Волині, Подністров'я), а також комарівської (південні райони Прикарпаття і Волині) і тшинецької (долина Середнього Дніпра, басейн Прип'яті і на заході — на території Польщі) культур. Ці племена, на думку багатьох учених, можна вважати предками східних та західних слов'ян. Наприкінці II тисячоліття до н.е. тшинецько–комарівська культура перероджується в кілька нових окремих культур. Однією з них була праслов'янська білогрудівська культура. Племена цієї культури займали лісостепову частину Правобережної України від Збруча до Дніпра. Скотарством у добу бронзи займалися племена, які вели кочовий і напівкочовий спосіб життя і розселялися у степових районах. Вони розводили велику рогату худобу, а також овець. Табуни худоби випасали у степах, пересуваючись з місця на місце. Важливу роль у господарстві відігравали коні. Окремі племена освоїли коня як упряжну тварину. Для пересування і перевезення майна використовували дерев'яні вози з дерев'яними колесами, у яких запрягали волів. Східні слов'яни — предки українців напередодні утворення держави У V–VI ст. н.е. розпочинаються процеси великого розселення слов'ян. Із межиріччя Дніпра і Дністра вони просуваються у придунайські землі і там діляться на дві групи. Одна йде на південь, на Ватіканський півострів, інша — вгору вздовж течії Дунаю. Слов'яни Лівобережжя України поступово заселяють нові землі на півночі і на північному сході, до цього зайняті балтами й угро–фінами. Східнослов'янські племена і племінні об'єднання формуються на просторій території — від Карпат до верхів'я Волги. Ці нові утворення включають у себе вже 15 різних племінних груп, більша половина яких пов'язана з Україною.

Полковник Шовкуненко розповда // Комунст Украни. 1990. 1. Вихристенко В.¶. Спецслужби в геноцид Украни. Одеса: Маяк, 2002. Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В. и др. Без срока давности. Харьков: «Фактор», 2001. Вчен ¶нституту стор Украни. Бобблографчний довдник. Вип.1. - К, 1998. Гавяз М.Л. Нова доба органв держбезпеки // Борис Шульженко. Особистсть  час: Документи, спогади, матерали. К.: АДЕФ-Украна, 2006. Гайдай О., Хаварвський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? Армя Крайова на Терноплл. Тернопль, 1996. Горднко М. З волинських  полських рейдв. Торонто: «Укранське ехо», 1959. Грицько-Цяпка Д. Горить лс! Спомини колишнього вояка УПА. Лондон: Укранська Видавнича Сплка. 1975. Данилюк М. (Блакитний). Повстанський записник. К.: Видавництво м.. О. Телги, 1993. Деклараця Проводу Органзац Укранських Нацоналств псля закнчення друго свтово вйни в ґвроп [травень 1945 р.]. Б.м., б.в., 1948. Деятельность органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. (1941 1945)

1. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

2. Найдавніші часи в історії України

3. Питання з Історії України

4. Соціалізм в історії України

5. Елементи демократії в історії України

6. Історія України
7. Історія держави та права України
8. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

9. Історія створення Державного Гімну України

10. Історія збройних сил України

11. Історія прийняття Конституції України

12. Історія України

13. Історія України

14. Історія України. Соціально-політичні аспекти

15. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

16. Культура України XIX сторіччя

Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Історія становлення митної системи на теренах України

18. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

19. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

20. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

21. Громадянство України

22. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
23. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
24. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

25. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

26. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

27. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

28. Період гетьманщини України

29. Центральна Рада і пролетаріат України

30. Культура України в 30-х рока

31. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

32. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

33. Податкова політика України

34. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

35. Загальна характеристика конституції України

36. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

37. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

38. Поняття, форма та функції Конституції України
39. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
40. Суверенітет України

41. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

42. Бюджет України: актуальні проблеми

43. Державній бюджет України

44. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

45. Управління фінансами України

46. Організаційна система управління природокористуванням України

47. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

48. Машинобудування України

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Бідність в України

50. Вплив російської кризи на економіку України

51. Місце України в глобалізаційних процесах

52. Машинобудівний комплекс України

53. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

54. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
55. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
56. Грошовий обіг України

57. Органи внутрішніх справ України

58. Грошові розрахунки в господарському обороті України

59. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

60. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

61. Інформаційна політика України

62. Конституційні засади виконавчої влади України

63. Судова система України

64. Грошова система України

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

66. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

67. Хімічна промисловість України

68. Чорна i кольорова металургія України

69. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

70. Законодавство України про військову службу
71. Діяльність уряду України в галузі екології
72. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

73. Легка промисловість України укр

74. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

75. Аграрне право України

76. М.О. Скрипник - видатний діяч України

77. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

78. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

79. Ліквідність банківської системи України

80. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная

81. Національний банк України

82. Національний банк України та особливості його функціонування

83. Проблеми функціонування фінансових бірж України

84. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

85. Структура страхового законодавства України

86. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
87. Фондовий ринок України
88. Формування та розвиток банківської системи України

89. Банки на валютному ринку України

90. Банківська система України

91. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

92. Законодавча база України про охорону праці

93. Мохоподібні України

94. Чинники процесу антропогенезу на території України

95. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

96. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

98. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

99. Сучасний стан сільского господарства України

100. Кращі дерева України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.