Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Банківська система України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

.;;Раздел ;........; ;.........; Курсова робота з навчальної дисципліни «Економічна теорія» на тему «Банківська система України: її структура та розвиток» Савчин Марини Вікторівни М1007Б1УЕП(4,6)з Економіка та управління персоналом Діденко О. А. (доцент) Київ 2008 План курсової роботи Вступ .2 Банківська система України .4 1.1 Формування банківської системи в Незалежній Україні .4 1.2 Суть, будова та функції банківської системи .7 НБУ та комерційні банки .13 2.1 Центральний банк та його функції .13 2.2 Економічна сутність комерційних банків .17 3. Основні принципи системи банківського нагляду і регулювання в Україні .23 3.1 Сучасна структура банківського нагляду НБУ .23 3.2 Необхідність, сутність та основні завдання банківського нагляду .25 4. Поточний стан банківської системи України . .27 Висновки 34 Список використаної літератури . .36 Вступ У будь-якій державі, незалежно від економічної системи та способу організації суспільних відносин, банківська система відіграє ключову роль. Недарма банківську систему порівнюють часто із кровоносною системою економіки держави. Адже саме вона забезпечує економіку необхідним обсягом фінансових ресурсів, забезпечуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб’єктів господарювання, кредитування економіки, а також реалізацію цілого ряду інших функцій та завдань. Без розвинутої банківської системи неможливо навіть уявити собі розвинуту економіку держави. Сьогодні банківська система України – це один із найрозвинутіших елементів господарського механізму, оскільки її реформування було розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Саме банки відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації й вільного переливу капіталів, нагромадженні коштів для структурної перебудови економіки, приватизації й розвитку підприємств. Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяльність». Вона є дворівневою і складається з Національного банку України та банків різних видів і форм власності. Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Свої функції банки реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення на депозитні, вкладні рахунки та не депозитне залучення коштів; кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян, вкладення у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій. Банки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», законодавством України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України і своїми статутами.

3 січня 1998 року банківська система України перейшла на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і статистики. У своїй курсовій роботі я хочу розглянути формування банківської системи, НБУ та комерційні банки, а також проблеми розвитку банківської системи. 1. Банківська система України. 1.1 Формування банківської системи в незалежній Україні. Розпад СРСР, прийняття ВРУ у липні 1991 р. Декларації про державний суверенітет та проголошення у серпні 1991 України незалежною демократичною державою відкрили нову сторінку у розвитку власної банківської системи. 20 березня 1991 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон “Про банки і банківську діяльність”, за яким на базі Української республіканської контори Державного банку СРСР створено Національний банк України. З перших днів його діяльність спрямована на зміцнення державності України, він проводить єдину державну політику у сфері грошового обігу, кредитування та забезпечення стабільності національної грошової одиниці – гривні. Декларація про державний суверенітет та Закон “Про економічну самостійність Української РСР”, яку законодавчо закріпили за нашою державою право самостійного формування власної банківської системи, заклали фундамент створення нових комерційних банків. У процесі формування банківської системи України можна виділити чотири етапи: 1 етап – 1991-1992 рр. – перереєстрації та реорганізації. Із жовтня 1991р. НБУ починає перереєстрацію комерційних банків України, що були зареєстровані ще Держбанком СРСР. У цей же період галузевий капітал, тобто частка капіталу, вкладеного у комерційні банки різними державними установами, поступово витісняються ринковим капіталом спільних та малих підприємств, акціонерних товариств, державні банки акціонуються, а точніше приватизуються персоналом банків та великими клієнтами. 2 етап – 1992-1993рр. – виникнення банків “нової хвилі”. На цьому етапі у різних бюджетних та позабюджетних фондів та диверсифікації пасивів діючих банків виникає наука комерційних банків. У комерційних банках спостерігалося подальше зменшення частки “міністерського” капіталу, що було спричинено постановою Кабінету Міністрів “Про передачу міністерських пакетів акцій на управління до Міністерства фінансів України ”. Цією постановою передбачалося, що Міністерство фінансів буде одержувати дивіденди по акціях, що належать іншим міністерствам. Зрозуміло, що це не влаштовувало власників акцій і вони поспішили вилучити свої кошти із комерційних банків та інших комерційних товариств. У цей же час спостерігалося масове народження дрібних “кишенькових” банків. Значна частина їх мала приватний капітал, але цей капітал був надто мізерним, щоб забезпечити ліквідність банку. Ці банки непогано заробляли на гіперінфляції.1992-1994р.р. , використовуючи цей зовнішній незалежний від них фактор. 3 етап – 1994-1996 рр. – це етап банкрутства. Активізація роботи Національного банку України і побудови чіткої системи регулювання діяльності комерційних баків співпала з періодом призупинення інфляційних процесів, які були основним джерелом безбідного існування цілої низки комерційних банків.

Ці банки не були готові до жорсткого контролю з боку НБУ, до зміни кон’юнктури фінансового ринку, до централізованого управління банківською системою, що поставило їх на межу банкрутства. Процес масового банкрутства комерційних банків вніс ускладнення у функціонування не тільки банківської системи, а й позначився на всій економічній системі, була підірвана довіра до банківської системи у вкладників. На кредитно-фінансовому ринку України починають працювати іноземні банки та їхні представництва. Важливим моментом функціонування банківської системи цього періоду була зміна складу акціонерів, зміна власників багатьох комерційних банків та окремих філій шляхом продажу та перепродажу. 4 етап 1996-1998 рр. – стабілізація та впровадження національної валюти – гривні. Для цього етапу є характерною боротьба Національного банку з інфляційними процесами, створення сприятливих умов для проведення грошової реформи і введення в обіг національної грошової одиниці – гривні. Також у цей період посилився контроль за діяльністю комерційних банків із боку НБУ. У роки незалежності України було не лише реформовано, але й створено нову банківську систему: - створені основи дворівневої банківської системи, валютного ринку та ринку цінних паперів; - здійснено перший етап реформування грошової системи держави з введенням проміжної валюти – українського карбованця, що склало основу для проведення грошової реформи і введення національної грошової одиниці - гривні; - створено національну платіжну систему із запровадженням нових прогресивних технологій перерахування коштів на основі електронних платежів, що дозволило досягти світового рівня обробки інформації у сфері міжбанківських розрахунків; - введено в дію банкнотно-монетний двір та фабрику банк нотного паперу, що дало можливість створити потужності по друкування банкнот та карбуванню монет; - розпочато реформування бухгалтерського обліку та звітності в банках; - напрацьовано нормативну базу для здійснення монетарної політики та банківського нагляду; - діяльність НБУ, його монетарна політика позначилася позитивно на подоланні гіперінфляції, керованості інфляційних процесів. Проте тривала економічна, фінансова та платіжна криза, гальмування процесу ринкових перетворень економіки, інвестиційного процесу, серйозні недоліки у діяльності комерційних банків у сфері кредитування, розрахунків, порушення багатьма з них економічних нормативів, невпорядкованість та нестабільність нормативно-правового регулювання, недосконалість податкового законодавства визначають необхідність поглиблення банківської реформи. Було проведено фінансову реорганізацію банків, більш дієвим став контроль за їх діяльністю і виконанням умов функціонування збоку НБУ. Однак, залишається значним системний ризик внаслідок надмірної відкритості банківської системи для слабких підприємств та неякісного менеджменту. Не вдається повністю задовольнити потреби приватного сектору, який сьогодні активно зростає. Висока вартість фінансового посередництва обмеженість кількості послуг, відсутність відповідної для країн з ринковою економікою фінансової структури, стимулів заощаджувати та розміщувати позичкові фонди, низька життєздатність фінансових інститутів, повільний прогрес у галузі створення стабільного ефективного банківського нагляду доповнюють те коло проблем, вирішення яких треба передбачити у державній програмі реформування та розвитку банківської системи України.

Матюкайтеся укранською! Теоретична розвдка в добряче пдзабуту й занедбану практиками царину укрансько брудно лайки, а також деяк настанови з  вживання Нацональне самоусвдомлення укранцв зроста. Це помтно у Кив укранську мову чути дедал частше. Багато людей, особливо з-помж нтелAенц, перейшло на укранську. ¶ зткнулося з виразними труднощами. Адже творчий процес немислимий без смачного матюка. Оте саме «бля» та нш вдшлфован щоденним ужитком перли так стимулюють нтелектуальну дяльнсть! А тут раптом виявляться, що матюки явище «стнно руско». Як же бути свдомому патротов? Наш народ, слава Богу, ма доробок  в цй царин. Хоч  не такий значний, як у братв, але дещо . Система укрансько лайки Aрунтуться геть на нших засадах, анж лайка московська. Кацапськ матюки сексоцентричн або ж вдгентальн. В основ х статевий акт, часто збочений, органи, що беруть у ньому участь, та особи, як мають т чи нш сексуальн характеристики. Матюки укранськ копроректального типу, вони повязан з актом дефекац з ефекторним органом та продуктом цього акту

1. Банківська система України

2. Банківська система України

3. Банківська система України та проблеми її реформування

4. Формування та розвиток банківської системи України

5. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

6. Судова система України
7. Банківська система
8. Банківська система та пропозиція грошей

9. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

10. Місце правової системи України серед правових систем світу

11. Правова система України

12. Судова система України

13. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

14. Партійна система України. Політичний маркетинг

15. Бюджетна система України

16. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

17. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

18. Фінансова система України

19. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

20. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Методики оцінки фінансового стану банків України
24. Національний банк України

25. Національний банк України та особливості його функціонування

26. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

27. Державний ощадний банк України

28. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

29. Поняття, функції та система трудового права України

30. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

31. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

32. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

33. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

34. Історія становлення митної системи на теренах України

35. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

36. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

37. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

38. Атомна енергетика України і РПС
39. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
40. Громадянство України

41. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

42. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

43. Коммерческий банк и система денежных расчетов

44. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

45. Історія України

46. Історія соборності України

47. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

48. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

49. Походження людини та її поява на території України

50. Історія держави та права України

51. Культура України в 30-х рока

52. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

53. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

54. Податкова політика України
55. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
56. Основні напрямки зовнішньої політики України

57. Господарське право України

58. Конституційний суд України

59. Цивільне право України

60. Суверенітет України

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Проект кримінального кодекса України

63. Бюджетна ситема України

64. Державний бюджет України і бюджетне право

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Сбалансованість бюджета України

66. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

67. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

68. Інтеграція України у світове господарство

69. Використання трудових ресурсів Західної України

70. Міжнародний ринок туристичних послуг України
71. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
72. Особливості перехідної економіки України

73. Роль і значення АПК для господарства України

74. Авіаційний транспорт України

75. Чорна металургія України

76. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

77. Банківська справа

78. Механізм кредитування банками України

79. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

80. Інформаційна політика України

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

81. Конституційні засади виконавчої влади України

82. шпори з цивільного права України

83. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

84. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

85. Хімічна промисловість України

86. Чорна i кольорова металургія України
87. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
88. Законодавство України про військову службу

89. Банківська і страхова справа

90. Діяльність уряду України в галузі екології

91. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

92. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

93. Социум как система /Укр./

94. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

95. Аграрне право України

96. М.О. Скрипник - видатний діяч України

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

98. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

99. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.