Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Анализ использования МТП

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

.31.Значення і основні робочі 2.Аналіз машинно-тракторного 3.Резерви підвищення ефективності використання машинно- тракторного .14 Висновки та .17 .18 Вступ Високий рівень використання енергетичних ресурсів господарства позитивно впливає на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення ефективності використання землі, зростання продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Поліпшення використання тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів та інших машин, скорочення витрат на їх експлуатацію впливає також на ефективність капіталовкладень на придбання техніки, фондовіддачу цієї активної частини основних фондів. Питома вага тракторів і сільськогосподарських машин у вартості всіх основних засобів виробничого призначення складає в сільськогосподарських підприємствах приблизно 30%. Тому високопродуктивне і ефективне використання машинно-тракторного парку має велике народногосподарське значення. Практика показує, що з підвищенням продуктивності парку всі сільськогосподарські роботи виконуються в кращі агротехнічні терміни, потрібна менша кількість машин і агрегатів, зменшуються засоби на їхнє придбання, знижується собівартість механізованих робіт, підвищується врожайність сільськогосподарських культур і знижуються витрати на одиницю продукції. Отже, завданням аналізу є виявлення в кожному конкретному випадку можливостей оптимізації складу машинно-тракторного парку, підвищення ефективності його роботи, що є передумовою зменшення експлуатаційних витрат у собівартості сільськогосподарської продукції. Метою даної роботи є засвоєння методики і основних прийомів аналізу забезпеченості технікою і ефективності використання машинно-тракторного парку в господарстві; розрахунок нормативної потреби господарства в тракторах і основних сільськогосподарських машинах, виявлення рівня забезпечення ними; визначення показників використання машинно-тракторного парку, а також пошук впливів різних факторів на зміну денного і виробітку тракторів, пошук шляхів підвищення їх використання. Вихідні дані для роботи надані в табл.1 Таблиця 1 Вихідні дані Площа Кількість Відпрацьовано Відпрацьовано Вироблено Найменування ріллі, тракторів, машино-днів машинно-змін умов.га га шт. 1998 1999 1998 1999 1 2 3 4 5 6 7 Трактора в 16,4 56 27 35 48 62 фізичних один. Т-150,Т-150К 4,66 16 7 11 43 69 ДТ-75 0,76 3 1 3 33 100 МТЗ-80 6,69 23 16 18 70 78 Т-70С 0,67 2 3 2 150 100 К-701 0,54 2 - 1 - 50 Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору МТЗ-80. Для розрахунку кількості тракторів необхідних господарству скористуємось формулою приведеною вище. Згідно неї, 0,001 6,69 3390 = 22,713, тобто господарству потрібно 23 трактори. Забезпеченість тракторами розраховується, як відношення фактично існуючої кількості тракторів до необхідної. Так у 1998 році забезпеченість склала 16/23 100 = 70%, а у 1999р. 18/23 100 = 78%. Аналізуючи дані таблиці 2 ми бачимо, що рівень забезпеченості господарства технікою дуже низький, особливо у 1998 році. Так забезпеченість підприємства у 1998р. тракторами Т-150 і Т-150к склала 43%, ДТ-75 – 33%, МТЗ-80 – 70%, лише кількість тракторів Т-70С перевищувала необхідну норму на 50%.

Що стосується 1999 року, то дані показники трохи покращились. Зокрема, господарство повністю було забезпечене тракторами ДТ-74 і Т-70С, по іншим тракторам показники теж покращились. 1. Показники використання часу. Рівень використання тракторів характеризується показниками використання часу і виробітком, а використання добового часу коефіцієнтом змінності, який визначається за наступною формулою: Кзм = З /Д, Де, З і Д – відповідно кількість машинно-змін і машинно-днів, відпрацьованих за рік. Використання річного часу характеризується коефіцієнтом використання машинно-тракторного парку: Ка = Д / Дx, Де, Дx – число машинно-днів знаходження в господарстві. Дx = 365 , Де, – середньорічна кількість тракторів даної марки. Результати розрахунків приведемо в табл. 3 і шляхом порівняння показників звітного року з показниками базисного періоду проведемо аналіз. Таблиця 3. Показники використання часу. Коефіцієнт Коефіцієнт Відпрацьовано днів Марка трактора змінності використання парку на 1 трактор 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1 2 3 4 5 6 7 Т-150,Т-150К 1,024 1,016 0,66 0,47 241 171 ДТ-75 1,124 1,234 0,46 0,29 170 107 МТЗ-80 1,101 1,058 0,54 0,58 199 210 Т-70С 1,053 1,116 0,34 0,34 126 126 К-701 - 1,150 - 0,51 - 187 Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору МТЗ-80. Коефіцієнт змінності розрахуємо діленням відпрацьованих машинно змін на відпрацьовані машинно-дні. Так у 1998р коефіцієнт змінності по трактору МТЗ- 80 склав: 3500/3180 = 1,101, а у 1999р.: 4000/3780 = 1,058. Формула для розрахунку коефіцієнту використання парку приведена вище, згідно неї у 1998р. цей коефіцієнт склав 3180/ (365 16) = 0,54, а у 1999 3780/(365 18) = 0,58. Для розрахунку відпрацьованих днів на 1 трактор, стовпчики №6,7, необхідно кількість відпрацьованих машинно-днів поділити на кількість тракторів. У 1998р. це буде дорівнювати 3128/16 = 199, а у 1999 3780/18 = 210. Аналізуючи таблицю 3, ми бачимо, що коефіцієнт використання парку у 1999 році знизився по двох перших тракторах, по МТЗ-80 цей коефіцієнт навпаки збільшився, а по Т-70С залишився незмінним.Що стосується коефіцієнту змінності, то по тракторам Т-150 і Т –150к він зменшився на 0,008, по тракторам ДТ-75 і Т-70С він збільшився відповідно на 0,11 і 0,06, по трактору МТЗ-80 він зменшився на 0,04. 2. Показники виробітку тракторів До показників виробітку тракторів відносять середньо змінний і середньорічний виробітки, кожен з яких визначається шляхом ділення річного об`єму робіт, виконаного даною маркою тракторів, на кількість відпрацьованих машинно-змін, машинно-днів, середньорічне число тракторів даної марки (таблиця 4). На величину середньоденного виробітку вагомий вплив має середньо змінний виробіток і коефіцієнт змінності. Середньорічний виробіток залежить від денного виробітку і кількості машино-днів, відпрацьованих трактором за рік. Для встановлення впливу різних тракторів на зміну виробітку використовуємо метод абсолютних різницю. Визначимо вплив: - змінного виробітку на зміну середньоденного виробітку трактора в звітному році в порівнянні з базисним: (Wд = (Wзм1 – Wзм0) Кзм1, Де, Wзм – середньо змінний виробіток трактора, ум.е

т.га; - коефіцієнта змінності: (Wд = (Кзм1 – Кзм0) Wзз1, - денного виробітку на зміну середньорічного виробітку трактора: (Wf = ( Wд1 – Wд0) До, Де, Wд – середньоденний виробіток, ум. ет. га; - кількість днів, відпрацьованих одним трактором за рік, на зміну середньорічного виробітку: (Wh = (Д1 - До) Wд1, Для перевірки розрахуємо вплив факторів методом ланцюгових підстановок: Wh0 = Д0 Wд0 Wум = Д0 Wд1 Wp1 = Д1 Wд1 Wр0 = Wзм0 Кзм0 Wдум2 = Wзм1 Кзм0 Wрк1 = Wзм1 Кзм1 Відхилення денного виробітку, ум.ет.га в тому числі за рахунок, а) змінного виробітку: (Wдум1 – Wд0; б) коефіцієнта змінності: (Wд = Wд1 – Wдум2; Загальні відхилення річного виробітку, ум.ет.га в тому числі за рахунок зміни: а) денного виробітку: (Wрум1 - Wр0 б) кількості відпрацьованих днів: (Wг = Wр1 – Wрум1. - денного виробітку на зміну середньорічного виробітку трактора: (Wр = ( Wд1 - Wд0) Д0Де, Wд – середньоденний виробіток трактора, ум.ет.га; - кількість днів, відпрацьованих одним трактором за рік, на зміну середньорічного виробітку (Wр = (Д1 – Д0) W Таблиця 4 Виробіток тракторів, ум.ет.га Марка трактора середньозмінний середньоденній середньорічний 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1 2 3 4 5 6 7 Т-150,Т-150К 3,77 4,4 3,9 4,47 932,86 768,18 ДТ-75 6,2 8,3 7 10,2 1190 1093 МТЗ-80 8 7,8 8,9 8,2 1768,8 1722,2 Т-70С 8,1 6 8,5 6,7 1073,3 840 К-701 - 5,2 - 6 - 1128 Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору Т-70С. Для розрахунку середньо змінного виробітку трактора необхідно вироблені умовні гектари поділити на відпрацьовані машинно-зміни, так у 1999р. середньо змінний виробіток по трактору Т-70С склав,1680/280 = 6 ум.ет.га, а у 1998р, 2320/398 = 8,1 ум.ет.га . Середньоденний виробіток розраховується аналогічно, тільки ділення виконуємона відпрацьовані машинно-дні, 1680/251 = 6,7ум.ет.га і 2320/378 = 8,5 ум.ет.га. Для розрахунку середньорічного виробітку тракторів необхідно вироблені умовні гектари розділити на кількість тракторів, у 1998р. 2320/3 = 1073,3, у 1999р. 1680/2 = 840 ум.ет.га Аналізуючи таблицю 4 ми бачимо, що по перших трьох тракторах середньо змінний і середньоденний виробіток у 1999 році в зрівнянні з 1998 роком збільшився. По тракторам Т-150 і Т-150к середньо змінний виробіток збільшився на 16%, а середньоденний на 14%, по трактору ДТ-75 ці показники збільшились відповідно на 34% і на 46%. Що стосується тракторів МТЗ-80 і Т- 70С, то їх середньо змінний і середньоденний виробіток у 1999р. зменшився. Середньорічний виробіток у 1999р в зрівнянні з 1998р зменшився по всім тракторам, крім К-701 так як він у 1998 році не використовувався. 2.4 Вплив окремих факторів на зміну середньоденного та середньорічного виробітку Розглянемо вплив окремих факторів на зміну середньоденного і середньорічного виробітку в розрахунку на 1 ум.ет.трактор (ум.ет.га) і зведемо розрахунки по всім маркам тракторів у таблицю 5. Таблиця 5 Вплив різних факторів на зміну середньоденного та середньорічного виробітку Відхилення денного виробітку, Відхилення річного виробітку Марка ум.ет.га ум.ет.га. трактора В т.ч. за рахунок В т.ч. за рахунок Всього Всього Змінного Коефіцієнта Денного Кількості виробітку змінності виробітку відпрацьованих днів 1 2 3 4 5 6 7 Т-150,Т-150К 0,57 0,64 -0,07 1991,4 963,3 1028,1 ДТ-75 3,2 2,4 0,08 2839 544 2295 МТЗ-80 -0,7 -0,22 -0,48 4498 -2226 6724 Т-70С -1,8 -2,2 0,4 -1337 -680,4 -656,6 Wp0 - -150 Wрум - Т-150 -150k = 6591 Т-150К = 7554,3 ДТ-75 = 1190 ДТ-75 = 1734 МТЗ-80 = 28302 МТЗ-80 = 26076 Т-70 = 3213 Т-70С = 2532,6 Wp1 - Т-150 Wp - Т-150 Т-150К = 8582,4 Т-150к = 1991,4 ДТ-75 = 4029 ДТ-75 = 2839 МТЗ-80 = 32800 МТЗ-80 = 4498 Т-70С = 1876 Т-70С = -1337 Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору Т-150.

Специальные регистраторы в течение рабочей смены по намеченному маршруту через определённые интервалы производят обход рабочих мест и фиксируют элементы рабочего или станочного времени («работа» или «простой»). Число наблюдений рассчитывают по формуле: где К — коэффициент использования времени; Dк — заданная точность, т. е. предельная относительная ошибка при определении К с доверительной вероятностью 0,954 или 0,997; t — гарантийный коэффициент точности результатов моментного наблюдения. В условиях стабильного производственного процесса t = 2, тогда доверительная вероятность Фt = 0,954; в условиях нестабильного производственного процесса t = 3 и Ф (t ) = 0,997. Количество обходов определяется путём деления числа записей на число рабочих мест или на количество установленного оборудования. Оценка результатов моментного наблюдения производится по формуле: где (1 — К ) — потери времени.   Лит.: Барнес П., Выборочное изучение рабочего времени способом мгновенных наблюдений, в сборнике: Применение статистических методов в производстве, М., 1963; Оноприенко Г. К., Выборочный анализ использования рабочего времени, М., 1968; Ильенкова С. Д., Резервы производства, М., 1973.   А. Г. Шифман

1. Анализ технологии гостиничного хозяйства и организации труда гостиницы

2. Анализ альтернативных подходов к формированию структуры организации

3. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

4. Анализ методов прогнозирования предпосылок банкротства коммерческих организаций

5. Совершенствование трудовой деятельности специалиста по маркетингу организации на основе функционально-стоймостного анализа

6. Организация финансов предприятия дорожного хозяйства, выявление резервов и путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов
7. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками и анализ их влияния на финансовое состояние организации
8. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации

9. Анализ и оценка эффективности управления в организации

10. Анализ предприятия и реализация решений в организации на примере ООО "Цимус"

11. Анализ поступления НДФЛ в бюджет по организациям Советского района г. Новосибирска

12. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты организации

13. Организация, содержание и методика текущего анализа хозяйственной деятельности

14. Организация молочного скотоводства в хозяйстве

15. Организация и функционирование инструментального хозяйства на предприятии

16. Как я вижу использование Интернет-технологии в своей организации?

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

17. Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта

18. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

19. Изучение межличностных отношений с использованием методологии транзактного анализа (на примере отношений в браке)

20. Способы организации и ведения форелевого хозяйства

21. Организация учета оборотных материальных активов, оценка эффективности их использования

22. Организация деятельности PR–службы на примере коммерческой организации ООО "Флагман", предоставляющей услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
23. Использование консалтинга в стратегическом управлении организации
24. Использование функционально-стоимостного анализа в конструкторской подготовке производства

25. Анализ обеспеченности жильем населения Калужской области с использованием статистических методов

26. Мероприятия по организации и совершенствованию транспортного хозяйства УП "ЗППП"

27. Организация ремонтного и инструментального хозяйства.

28. Экзаменационные билеты по предметам Анализ финансовой деятельности и Анализ хозяйственной деятельности - первый семестр 2001 года

29. Исследование организации учета фонда заработной платы в строительных организациях

30. Анализ макросреды и SWOT-анализ предприятия

31. Анализ почв и агрохимический анализ

32. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

33. Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины

34. Анализ состояния и эффективности использования активов организации

35. Анализ хозяйственной деятельности и использование МТП в колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики

36. Исследование организации учета отпуска материалов в производство и анализ их использования

37. Бухгалтерская отчетность организаций: состав, содержание и использование в анализе

38. Материальное стимулирование как метод управления: анализ и пути повышения эффективности его использования в организации (на материалах предприятия КТСУП "Отель")
39. Анализ формирования и использования собственного капитала организации
40. Анализ территориальной организации населения и хозяйства на примере Ленинградской области

41. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

42. Анализ внутренней среды организации

43. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности строительной организации

44. Анализ целесообразности расширения рынка (выход на новые сегменты рынка) сбыта организации.

45. Анализ внутренней среды организации

46. Технико-экономический анализ. Анализ типа производства и его организации

47. Организация экономического анализа на предприятии

48. Планирование, организация и анализ хозяйственной деятельности предприятия

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Теория организации и системный анализ фирмы

50. SWOT-анализ деятельности организации

51. Законодательство Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организациях: анализ новаций

52. Применение экспресс-методики системного анализа для организации

53. Анализ организации и ремонтных работ на примере моторного цеха ПАТП-7

54. Финансовый анализ деятельности организации
55. Анализ внешней среды организации
56. Системный анализ организации

57. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в оптовой торговле и в целом по торговой организации

58. Анализ хозяйственной деятельности строительной организации как объект анализа

59. Учет и анализ товарных запасов МТП «Находка»

60. Анализ внешней среды организации и выработка стратегий

61. Организация и экономическая эффективность ремонта и ТО МТП

62. Анализ альтернативных методов формирования структуры организации

63. Организация ветеринарно-санитарного контроля за заготовкой и использованием кормов в подсобных хозяйствах

64. Исследование организации учета и экономический анализ основных средств

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

65. Оперативный финансовый анализ коммерческой организации и пути укрепления ее финансового состояния

66. Организация анализа кредиторской и дебиторской задолженности

67. Организация учета, анализа и аудита расчетов ОАО МК "Азовсталь" с государственным бюджетом и внебюджетными фондами

68. Сравнительный анализ "Основных правил работы ведомственных архивов" и "Основных правил работы архивов организаций"

69. Учет и анализ движения денежных средств в организациях (на материалах ООО "Таир-Дон")

70. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов в организации (на примере ООО УК "Попат")
71. Учёт реализации товаров и анализ товарооборота торговой организации
72. Анализ материальных ресурсов организации

73. Анализ основных показателей деятельности предприятия на примере конкретной организации

74. Анализ и оценка экономического состояния организации

75. Анализ Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь

76. Сопоставительный анализ норм федерального закона "об обществах с ограниченной ответственностью" и федерального закона "об акционерных обществах", относящихся к организации управления в обществе

77. Анализ информационной системы организации. Политика информационной безопасности организации

78. Анализ и совершенствование организации производства в ресторане гостиничного комплекса

79. Анализ конкурентоспособности организации на рынке шампуней

80. Анализ организации маркетинга на примере предприятия "East-West Connection"

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

81. Анализ прибыли и рентабельности торговой организации (на примере деятельности супермаркета "Солнечный круг")

82. Проведение SWOT-анализа организации для выбора дальнейшей стратегии

83. Учет, контроль и анализ товарооборота в торговой организации (по материалам ООО "Саф")

84. Анализ новых подходов к организации сестринской работы в операционном блоке многопрофильной больницы

85. Анализ влияния организационной структуры на достижение целей организации

86. Анализ деятельности организации на ООО "Айгуль"
87. Анализ и пути совершенствования организации труда в образовательном учреждении
88. Анализ и совершенствование организации системы управления персоналом на ОАО "УРСА Банк"

89. Анализ кадровой политики организации

90. Анализ организации и результатов деятельности предприятия розничной торговли

91. Анализ организации контроля исполнения документов

92. Анализ организации труда и нормирование его затрат на машинно-автоматических операциях

93. Анализ политики качества организации на соответствие требованиям стандартов

94. Анализ системы управления организацией

95. Анализ системы управления человеческими ресурсами организации (на примере ОАО АИКБ "Татфондбанк")

96. Анализ стратегии инновационно-технологического развития организации

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Закон единства и анализа синтеза в организации

98. Организация учета и контроля реализации готовой продукции и анализ финансовых результатов от реализации

99. Применение инструментария управленческого анализа в формировании тактики и стратегии коммерческой организации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.