Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджет України: актуальні проблеми

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство науки і освіти України Міжнародний університет фінансів Курсова робота з курсу „Фінанси” на тему: Бюджет України: актуальні проблеми Виконав ст. гр. xx-xx xxxxxxxxxx 20.11.2003 Залікова книжка – xx-xxxx Перевірив: Київ — 2003 ЗМІСТ 1. Вступ . 3 2. Основна частина 1. Бюджетна реформа . 4 2. Удосконалення процедури контролю 7 3. Дефіцит бюджету . 14 4. Державний борг . 20 5. Прогноз на 2005-2007 рр. . 24 3. Висновки . 27 ВСТУП Державний бюджет є одною із головних ланок фінансової системи. З його допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, перерозподіленого фінансовими методами. У цій ланці зосереджуються найкрупніші прибутки і найбільш важливі в політичному й економічному відношенні витрати. Бюджет тісно пов’язаний з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючим центром і надає їм необхідну допомогу у формі бюджетних дотацій, субсидій, гарантій, забезпечуючи більш-менш нормальне функціонування інших ланок фінансової системи. Бюджет держави є дуже складним та багатогранним явищем у суспільстві. Його розглядають з трьох сторін: . як економічну категорію; . як правову категорію; . за матеріальним змістом. Як економічна категорія бюджет являє собою сукупність економічних відносин між державою, з одного боку, і юридичним та фізичними особами, з іншого боку, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій. Відповідно до функцій держави виділяються і групи видатків бюджету: управління ( на управління суспільством оборона країни ( на оборону економічна ( на економічну діяльність соціальна ( на соціальний захист Права держави в розподілі ВВП засновуються на двох чинниках. По-перше, на виконанні нею зазначених суспільних функцій. Централізація частини ВВП у бюджеті є платою суспільства за виконання державою її функцій. По-друге, держава може брати участь у розподілі ВВП як один із суб'єктів його створення, виступаючи власником засобів виробництва у державному секторі, тобто виконуючи підприємницьку діяльність. Характер і масштаби участі держави у розподілі ВВП залежить від моделі фінансових відносин у суспільстві. Причому саме порядок і рівень бюджетної централізації ВВП є основою для виділення того чи іншого виду моделі. Між бюджетом і ВВП існує складна система взаємопідпорядкування. Для бюджету, як і для економіки країни, дуже важливим чинником є зростання ВВП. При цьому, за умови стабільних пропорцій його розподілу, зростають доходи всіх суб'єктів розподільних відносин, у т. ч. і держави. Головне ж полягає у тому, що стабільне зростання ВВП створює передумови для зменшення частки держави, оскільки її потреби на фінансове забезпечення виконання встановлених функцій відносно стабільні. Це поступово веде до зменшення рівня оподаткування юридичних і фізичних осіб. Правова характеристика бюджету пов'язана із його законодавчим регулюванням, як у сфері бюджетних взаємовідносин, так і у сфері його складання і виконання як фінансового плану. Структура бюджету як фінансового плану характеризується складом і питомою вагою доходів і видатків.

У цілому вона є досить стабільною, хоча щороку можуть вноситись певні корективи. Склад і структура видатків бюджету характеризує фінансову, економічну та соціальну політику держави. Бюджет як фінансовий план відіграє дуже важливу роль в діяльності держави. Він визначає її можливості й пріоритети, її роль і форми реалізації закріплених за нею функцій. Це документ, що спрямовує фінансову діяльність держави, робить її конкретною і фінансове забезпеченою. За матеріальним змістом бюджет являє собою централізований грошовий фонд держави. Обсяг бюджету характеризує річну суму коштів, що проходять через цей фонд. Він перебуває у постійному русі: практично щоденно до нього надходять кошти і проводиться фінансування видатків. У зв'язку з цим необхідна чітко налагоджена система управління бюджетом з метою забезпечення своєчасного і повного надходження доходів і раціонального та ефективного використання його коштів. При переході на ринкові відносини державний бюджет не може і не повинен поступитися своєю роллю. Однак останніми роками відбувається тільки зміна методів бюджетного впливу на виробництво. Цій зміні покликана служити наявна кардинальна реформа бюджетних відносин. Така зміна мала б забезпечуватися з допомогою науково обґрунтованої бюджетної стратегії і тактики. Бюджетна стратегія повинна визначати основні напрямки бюджетної політики України на перспективу, а бюджетна тактика — методи її реалізації. Головні завдання бюджетної політики України в умовах поглиблення ринкових реформ полягають у тому, щоб: — скоротити непродуктивні витрати бюджету на державні дотації окремим галузям матеріального виробництва; — зміцнити дохідну базу бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків; — створити систему дійового фінансового контролю за ефективним і цілеспрямованим використанням державних видатків; . посилити контроль за розміром державного боргу. Урядовий проект бюджету-2004 викликає неспокій з боку наукової спільноти країни. Як зазначено в заяві Української федерації вчених, якщо він буде реалізований в сьогоднішньому стані, „це призведе до істотного погіршення положення всієї науково-технологічної галузі України”. Зокрема, через скасування багатьох підпунктів закону про НДС, що торкаються звільнення від оподаткування операцій по фінансуванню фундаментальних дослідів, науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робот, які здійснюються за рахунок держбюджету. І вже традиційно неспокій вчених викликає проект фінансування наукової та науково-технічного партнерства. В рамках дійсної курсової роботи будуть розглянуті питання бюджетної реформи, контролю формування бюджетів, подолання дефіциту бюджету, державного боргу; наведені прогнози показників зведеного бюджету України на 2005-2007 рр. Курсова робота укладена на основі даних з підручника В.М. Опаріна „Фінанси”, статей з журналу „Фінанси України” різних років таких авторів: Бескид Й.М., Рожко О.Д., Дьяконова І.І., Редіна Н.І., Гордєєва Л.П., Шевчук В.О., Буковинський С.А., Мітюков І.О. та курсу лекцій з дисципліни „Фінанси”, який пропонується для вивчення студентам очно-заочної форми навчання в МУФ.

БЮДЖЕТНА РЕФОРМА Бюджетна реформа як процес охоплює досить широку сферу суспільних відносин та інтересів. Тому не слід звужувати його тільки до рамок політики видатків чи міжбюджетних відносин, як це часто робиться, оскільки бюджетна реформа охоплює сферу податкової, бюджетної та грошово-кредитної політики, а також структурної політики в економіці, соціальній сфері й державному управлінні. Стан реформування усіх цих сфер безпосередньо впливає на бюджетну реформу і стан державних, або публічних, фінансів. Бюджетна реформа відбувається упродовж усіх років незалежності України, і якщо зробити ретельний порівняльний аналіз у часі, то виявиться, що це одна з радикальних реформ, яка має реальні результати. Ці результати вже сьогодні позитивно впливають на економічне зростання та розв'язання соціальних проблем. Якщо у 1998 році дефіцит бюджету становив 2,1% ВВП, то у 2000 році бюджет виконано з перевищенням доходів над видатками. Якщо у 1998 році обсяг заборгованості із соціальних виплат сягав понад 3 млрд. гривень, то на кінець 2000 року вона зменшилася до 1 млрд. гривень, або у 3 рази. Більшість цієї заборгованості буде погашена поточного року, можливо, за винятком чорнобильських виплат, які планується остаточно погасити наступного року. І все це відбувалося на тлі того, що зменшувалося податкове навантаження на економіку. Якщо у 1998 році частина податкових вилучень у ВВП становила 21,3%, то у 2000 році — 17,9%. А кожний відсоток — це майже 2 млрд. гривень, які частково компенсувалися неподатковими надходженнями та скороченнями видатків. Отже, шлях, який пройшла бюджетна система за останні 4—5 років, безпрецедентний. Одночасно розв'язувалися три взаємопротилежні проблеми: — зниження податкового навантаження на економіку; — зниження і ліквідація дефіциту, а отже, і зупинення зростання державного боргу; — скорочення заборгованості як індикатор того, що система стає збалансованою. Здійснити це можна було лише за рахунок низки структурних заходів, які були реалізовані відповідно до рішень Президента України, Верховної Ради та Уряду України. Серед цих структурних заходів слід відзначити: — запровадження нової бюджетної класифікації; — запровадження щомісячного планування бюджету; — взяття на контроль відповідності зобов'язань, що беруться розпорядниками коштів, встановленим асигнуванням; — концентрацію видатків державного бюджету у меншої кількості головних розпорядників, що дає оптимізацію та економію; — запровадження нових підходів до складання проекту бюджету на основі аналізу запитів; . включення до бюджету позабюджетних коштів та ряд інших. Бюджетний процес починає формуватися у конкретних нормативних та інструктивних документах, що надає йому спадковості й стабільності і фактично є ознакою створення власної національної бюджетної системи. До важливих структурних кроків слід віднести створення Державного казначейства, що дало можливість поступово взяти під контроль держави усі ресурси бюджету і позабюджетних фондів. Значний обсяг роботи було проведено з удосконалення нормативно-правової бази, пов'язаної з усіма аспектами управління державним боргом.

В своих пьесах они затрагивают актуальные проблемы: положение рабочего класса и крестьянства в Индии, борьба с феодальными пережитками и др. Эти пьесы ставятся любительскими театр. коллективами. Большое распространение получили в М. т. ид. одноактные пьесы, скетчи, небольшие комедийные представления (см. также Катакхали). Лит.: Damodaran Pillai P., Malayalam drama, в кн.: "Indian drama", Delhi, 1956; Народы Южной Азии..., М., 1963. . Мел. Б. МАЛВЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ (Malvern Festival)-ежегодный театральный фестиваль в Англии. Осн. в 1929 Б. Джэксоном в г. Малверне. Вместе с Р. Лим-бертом, директором Малвернского т-ра, Джэксон организовал спец. фестивальную труппу из актёров Бирмингемского репертуарного и др. т-ров. Фестиваль проходил в летнее время. В программе первого фестиваля были пьесы Б. Шоу ("Тележка с яблоками", "Назад к Мафусаилу", "Цезарь и Клеопатра", "Дом, где разбиваются сердца"). В 1929-39 пост. 20 пьес Шоу и классич. пьесы прошлого: "Ральф Ройстер-Дойстер" Юдалла, "Иголка кумушки Гам-мер Гертон" неизв. автора 16 в., "Вольпоне" Б

1. Державний бюджет України і бюджетне право

2. Сбалансованість бюджета України

3. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

4. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

5. Бюджет України

6. Державний бюджет України
7. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України
8. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

9. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

10. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

11. Проблеми золотоносності надр України

12. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

13. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

14. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

15. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

16. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

17. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

18. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

19. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

20. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

21. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

22. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи
23. Екологічні проблеми міст України
24. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

25. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

26. Атомна енергетика України і РПС

27. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

28. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

29. Громадянство України

30. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

31. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

32. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

33. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

34. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

35. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

36. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

37. Актуальные проблемы российско-американских отношений

38. Історія України
39. Історія соборності України
40. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

41. Господарство України періоду утвердження капіталізму

42. Походження людини та її поява на території України

43. Історія держави та права України

44. Культура України в 30-х рока

45. Актуальные проблемы трансплантации

46. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

47. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

48. Актуальные проблемы музыкального образования детей

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Економічне районування України

50. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

51. Основні напрямки зовнішньої політики України

52. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

53. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

54. Поняття, форма та функції Конституції України
55. Актуальные проблемы административной ответственности
56. Об изменениях в понятийном аппарате дефектологической науки и ее актуальных проблемах

57. Глобальная социология:актуальные проблемы всемирного развития

58. Суверенітет України

59. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

60. Проект кримінального кодекса України

61. Актуальные проблемы детской спортивной медицины

62. Бюджетна ситема України

63. Фінансова система України

64. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки

65. Організаційна система управління природокористуванням України

66. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

67. Местные бюджеты, их роль и проблемы укрепления доходной базы

68. Актуальные проблемы развития современной рыночной инфраструктуры

69. Використання трудових ресурсів Західної України

70. Міжнародний ринок туристичних послуг України
71. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
72. Особливості перехідної економіки України

73. Роль і значення АПК для господарства України

74. Авіаційний транспорт України

75. Чорна металургія України

76. Органи внутрішніх справ України

77. Грошові розрахунки в господарському обороті України

78. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

79. Конференция "Человек, природа, общество, актуальные проблемы"

80. Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности мира

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Закон україни про міліцію

82. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

83. шпори з цивільного права України

84. Заповідники України

85. Культура та побут населення України

86. Легка промисловість України i транспорт
87. Сільське господарство i харчова промисловість України
88. Електроенергетика України

89. Регіональний розвиток харчової промисловості України

90. Зародження партійно-радянської преси України

91. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

92. Легка промисловість України укр

93. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

94. Аграрне право України

95. М.О. Скрипник - видатний діяч України

96. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

97. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

98. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

99. Актуальные проблемы политического лидерства (на примере В.В. Путина)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.