Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Сучасна мовна політика України

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат з української мови Сучасна мовна політика України студента 104 групи ІТФ Маркевича А.В. 2010р. План Вступ Сучасна мовна ситуація в Україні Конституція України Ратифікація і імплементація Європейської Хартії Механізм здійснення державної мовної політики Цілі і пріоритетні напрямки державної мовної політики Висновок Вступ У англомовній політичній і науковій традиції для позначення статусу мови зазвичай використовується термін &quo ;офіційна&quo ;. Така ж тенденція спостерігається і в багатьох інших країнах світу. Наприклад, в Туреччині одна офіційна мова – турецька, в Сінгапурі чотири офіційні мови – англійська, китайська , малайська і тамільська, в ЮАР 11 офіційних мов. Але в жодній з вказаних країн немає державної мови. З 12 країн Східної Європи лише одна використовує в конституції поняття &quo ;державна мова&quo ;, 9 – &quo ;офіційна&quo ;, а дві формально не встановлювали в своїх конституціях статус мов. У 5 країнах мови меншин мають офіційний статус в регіонах їх компактного проживання. У пострадянських державах склалася власна логіка формування мовної політики, пов'язана з необхідністю визначити статус в першу чергу російської мови. У державах, що взяли різкий курс на &quo ;відокремлення&quo ; від радянського минулого, російська мова на офіційному рівні визнається нелегальною і стає об'єктом дискримінаційної політики (країни Прибалтики). Держави, що прагнуть підсилити власні конкурентні переваги, пов'язані з чинниками національної ідентичності, використовують модель єдиної державної (корінної) мови плюс однієї офіційної або мови міжнаціонального спілкування (російської) мови. Проте деякі країни надалі вилучали з національного законодавства положення про статус російської мови (Казахстан, Узбекистан). Деякі мови національних меншин вводяться як офіційні. Мовна політика даного типу, як правило, вибирається суспільствами, &quo ;обтяженими&quo ; &quo ;Великою традицією&quo ;, яка є надійним фундаментом для підтримки соціально-культурної і політичної єдності. При цьому мовна політика може орієнтуватися одночасно на обидві мети – &quo ;націоналізм&quo ; і &quo ;державність&quo ;. Чисті приклади такої політики зустрічаються в Португалії, Ефіопії та ін. Припускається офіційний статус для мов деяких національних меншин лише на регіональному рівні. Політика цього типу є результатом присутності в соціокультурній і політичній тканині держави одночасно двох або декількох конкуруючих &quo ;Великих традицій&quo ;. Основною проблемою подібних ситуацій стає збалансування загальнонаціонального запиту на сильну &quo ;державність&quo ; з потребами регіональних і мовних груп в збереженні власної ідентичності. У такій ситуації суперництво еліт, що відстоюють протилежні інтереси, є неминучим. Очевидний перекіс політики на користь інтересів мовної більшості завжди чреватий підйомом сепаратистських настроїв серед меншості. Спираючись в своїй політиці на переважний розвиток ефективних мов (а це в першу чергу світові мови), держави роблять вибір на користь активнішої і продуктивнішої участі в міжнародних процесах і світовому розподілі праці.

В той же час культури з локальним або маргінальним статусом, роблячи ставку на підтримку власної мовної автентичності і жертвуючи конкурентоспроможністю зараз, зберігають за собою право бути носієм культурної альтернативи, яка завжди має шанс стати основою нової моделі конкурентоспроможності в майбутньому. 1. Сучасна мовна ситуація в Україні За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, українці і росіяни представлені серед населення України в пропорції 72,7% до 22,1%. Українську мову назвали рідною 67,5% громадян України, російську – 29,6%. Для 85,2% громадян, що усвідомлюють себе представниками українського етносу, рідною є українська мова, для 14,8% - російська. 95,9% росіян за національністю визнають рідною мовою російську, і 3,9% - українську. Як показує дослідження Інституту соціології НАНУ, проведеного в квітні 2007 року, 28,8% населення України використовують виключно українську мову в своїй сім'ї, 24,1% - в громадських місцях, 22,3% - в професійній сфері. Виключно російською в сім'ї спілкується 28% громадян України, в громадських місцях – 30,7%, в професійній сфері – 30,2%. Відповідно, решта населення обирає мову спілкування залежно від сфери вживання, або використовує &quo ;змішану&quo ; мову. Таким чином, Україна в цілому складається з трьох приблизно рівних за чисельністю мовних анклавів – україномовного, російськомовного і змішаного. Ряд дослідників дістає висновку, що в українському суспільстві поширена українсько-російська двомовність. Вона має крізний характер, тобто представлена у всіх регіонах країни, у всіх типах поселень, у всіх соціальних і демографічних групах. Існує взаємне поважне ставлення українців і росіян до російської і української мов: за деякими даними, 77% українців вважають за необхідне, щоб їх діти і внуки вивчали російську мову, а 83% росіян виражають відповідні побажання відносно української мови. Проте, українська мовна ситуація обтяжена наявністю чіткої розділової лінії між географічними зонами переважного використання російської і української мов. За даними дослідження Інституту соціології НАНУ, виключно українською мовою в своєму повсякденному житті користуються 82,2% жителів західних областей України, виключно російською говорять 80,4% жителів Донецького регіону і АР Крим. Причому, як показують результати щорічних національних моніторингових досліджень Інституту соціології НАНУ, мовна ситуація в Україні є стабільною і в цілому не зазнала істотних змін з 90-х років минулого століття. Спираючись на ці дані, автори вказаних досліджень приходять до висновку про неефективність мовної політики, що реалізовується в Україні, як інструменту експансії української мови у всі сфери життя і діяльності рівномірно в регіональному зрізі. Проте можна запропонувати й іншу інтерпретацію отриманих результатів: мовна політика в Україні не стільки неефективна, скільки неадекватна мовній ситуації, що об'єктивно склалася в Україні, де російська мова стійко відтворюється як внутрішня мова і мова спілкування на великій частині (фактично, половині) території держави. 2. Конституція України &quo ;Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом&quo ;. Базовим законом, регулюючим використання мов в Україні, є також Закон &quo ;Про мови в Українській РСР&quo ;, введений в дію 28 жовтня 1989 року. Закон встановлює права громадян використовувати російську мову (позначену як мова міжнаціонального спілкування) поряд з державною – українською – мовою при зверненні в державні і суспільні заклади, публікації актів найвищих органів державної влади і управління, виготовленні технічної і проектної документації і так далі. Використання української та інших мов регулюється також Законами України &quo ;Про інформацію&quo ;, &quo ;Про телебачення і радіомовлення&quo ;, &quo ;Про рекламу&quo ;, &quo ;Про підприємництво&quo ; та іншими (всього понад 40 законів). 14 грудня 1999 року Конституційний Суд України прийняв рішення про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституцій України відносно вживання державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування і використання її в учбовому процесі в учбових установах України, в якому вказав, що під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою наданий правовий статус обов'язкового засобу спілкування в публічних сферах громадського життя. З 1 вересня 2005 року набрала чинності норма, згідно якої судочинство в Україні повинне здійснюватися виключно на державній мові. 20 грудня 2007 року Конституційний Суд України виніс ухвалу про обов'язковий порядок дублювання, озвучування або субтитрування всіх іноземних фільмів, що транслюються в Україні, лише державною мовою. 26 березня 2008 року Національною радою з питань телебачення і радіомовлення прийняті рекомендації, що передбачають поступове збільшення частини української мови в ефірі телерадіокомпаній щороку на 5 процентних пунктів в 2009-2010 роках і дотримання певної квоти української мови в прайм-тайм. З 1 вересня 2010 року мовлення на регіональних мовах складатиме не більше ніж 15% від загального часу мовлення регіональних телерадіокомпаній. Щорік в Україні кількість шкіл з російською мовою викладання скорочується майже на півтори сотні. Російська та інші мови активно витісняються з освітньої сфери у зв'язку із змін правил прийому абітурієнтів у вищі учбові заклади України і введенням системи Незалежного зовнішнього оцінювання, здійснюваного лише на державній мові. Ці і багато інших фактів свідчать про те, що законодавчий процес, що відноситься до мовної політики в Україні, стійко направлений на звуження (а останніми роками – повне усунення) сфер вживання російської та інших мов. 3. Ратифікація і імплементація Європейської Хартії регіональних мов і мов меншин 24 грудня 1999 року Законом України ратифікована Європейська хартія регіональних мов або мов меншин. 12 липня 2000 року рішенням Конституційного Суду України закон був скасований унаслідок порушення процедури його підписання (Президент України Л.

Перед самим Рздвом Мнстерство прац та соцально полтики Украни професю гадалки, астролога, хроманта цлителя ввело в Державний нацональний класифкатор професй. Державн муж тим самим узаконили хню дяльнсть сказали, що "признаючи так профес, ми наслдумо вропейський досвд", що "це допоможе держав контролювати доходи знахарв гадалок, заставити х платити податки" (голова комтету Верховно Ради з питань науки освти)»!!! Допускаю, що Тимошенко не читала цього «Послання». Але не можу збагнути, чому ан начебто побожний полттехнолог Олег Медведв, ан дослдник страхв людських, не менш побожний «пастор» Олександр Турчинов не ознайомили Юлю Володимирвну з першою (!) заповддю Закону Божого, яка гласить: «Я - Господь, Бог твй нехай не буде в тебе нших богв, крм Мене», та не нагадали слова, промовлен Господом до Мойсея: «Не ворожть, не гадайте! Не звертайтесь до духв померлих та до ворожбитв, не доводьте себе до опоганення ними» (Старий Заповт. Книга Левт, глава 19: 26, 31)?! Зважмо, шановн читач, також на те, що дос нхто толком не аналзував, на скльки ж саме - на 3%, чи на 13%, чи на вс 17,11%, - окультистськ манпуляц поповнили електоральний урожай лдерки «вонства свтла»? Але й без такого аналзу зрозумло, що з х помччю псля дострокових виборв 2007-го року Тимошенко премр-мнстром стала, а нещодавно ВОНА заледве президентом Украни не була обрана! У першому випадку блоки БЮТ НУНС заледве нашкребли сукупно 226 голосв за призначення

1. Митна політика України на сучасному етапі

2. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

3. Основні напрямки зовнішньої політики України

4. Інформаційна політика України

5. Принципи розробки та оцінки державної політики України

6. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
7. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
8. Митна політика України

9. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

10. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

11. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

12. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

13. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

14. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

15. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

16. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

17. Політичні права і свободи громадян України

18. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

19. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

20. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

21. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

22. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
23. Сучасний стан сільского господарства України
24. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

25. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

26. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

27. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

28. Історія України. Соціально-політичні аспекти

29. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

30. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

31. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

32. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Суспільно-політичне та культурне життя України

34. Первісна культура на терені сучасної України

35. Геополітика та геостратегія України

36. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

37. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

38. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
39. Лобізм як явище сучасної політики
40. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

41. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

42. Аналіз стану соціальної політики в Україні

43. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

44. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

45. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

46. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

47. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

48. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Атомна енергетика України і РПС

50. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

51. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

52. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

53. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

54. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
55. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
56. Історія України

57. Історія соборності України

58. Господарство України періоду утвердження капіталізму

59. Національна політика СРСР в роки перебудови

60. Період гетьманщини України

61. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

62. Історія держави та права України

63. Культура України в 30-х рока

64. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

65. Економічне районування України

66. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

67. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

68. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

69. Поняття, форма та функції Конституції України

70. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
71. Суверенітет України
72. Бюджет України: актуальні проблеми

73. Державній бюджет України

74. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

75. Управління фінансами України

76. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

77. Організаційна система управління природокористуванням України

78. Машинобудування України

79. Бідність в України

80. Вплив російської кризи на економіку України

Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Місце України в глобалізаційних процесах

82. Машинобудівний комплекс України

83. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

84. Роль і значення АПК для господарства України

85. Авіаційний транспорт України

86. Чорна металургія України
87. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
88. Банківська система України

89. Механізм кредитування банками України

90. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

91. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

92. Інформаційна політика США

93. Конституційні засади виконавчої влади України

94. Судова система України

95. Грошова система України

96. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

97. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

98. Хімічна промисловість України

99. Сільське господарство i харчова промисловість України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.