Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст 1. Складові фінансових систем: валюта; валютні цінності; конвертованість валюти; ціна (курс) валюти; міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види 2. Оподаткування в системі міжнародних відносин: елементи оподаткування; ввізне та вивізне мито, ПДВ, акцизний збір Задача Список використаних джерел 1. Складові фінансових систем: валюта; валютні цінності; конвертованість валюти; ціна (курс) валюти; міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види Світогосподарські зв'язки не можуть розвиватись без налагодженої системи валютних відносин. Валютні відносини - це економічні відносини, які зв'язані з функціонуванням світових грошей і обслуговують різні види господарських зв'язків між країнами. Валюта (від іт. &quo ;valu a&quo ; - ціна, вартість) - грошова одиниця, яка використовується для замірювання величини вартості товарів. Поняття &quo ;валюта&quo ; застосовується в трьох значеннях: перше - грошова одиниця даної країни (долар США, англійський фунт стерлінгів, японська ієна, українська гривня і т.п.) і її тип (золота, срібна, паперова); друге - грошові знаки іноземних держав, а також кредитні й платіжні засоби, виражені в іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних розрахунках (іноземна валюта); третє - міжнародна (регіональна) грошова розрахункова одиниця, платіжний засіб. У світовій торгівлі роль основної валюти виконує долар США, з допомогою якого здійснюється переважна частина міжнародних розрахунків, фіксуються світові ціни багатьох товарів, сировини, палива. Національна валюта - це грошова одиниця даної країни, що використовується в зовнішньоекономічних зв'язках і міжнародних розрахунках з іншими країнами. Розрізняють національні та світову валютні системи. Національна валютна система - це форма організації грошових відносин, яка охоплює не тільки внутрішній грошовий обіг, але і сферу міжнародних розрахунків країни і визначається національним законодавством. Її характеризують такі елементи : національна валютна одиниця; валютний паритет, умови конвертованості валюти; система валютного ринку і ринку золота; порядок міжнародних розрахунків країни, склад і система управління золотовалютними резервами в ній. Національна валютна система тісно пов'язана з внутрішньою грошовою і кредитно-фінансовою системою. На базі національних валютних систем функціонує світова валютна система - це форма організації міжнародних валютних відносин, обумовлена розвитком світового господарства і юридично закріплена міждержавними угодами. Її визначають такі елементи: міжнародні платіжні засоби (національні валюти, золото, міжнародні валютні одиниці; механізм валютних паритетів і курсів; об'єм валютних обмежень; умови конвертованості валют; режим міжнародних валютних ринків і ринків золота; умови взаємного обміну валют; форми міжнародних розрахунків та ін. Історії відомі три світові валютні системи. Перша стихійно склалась наприкінці ХIХ ст. на базі так званого золотого стандарту, при якому валюти окремих країн вільно перетворювались у золото на внутрішніх ринках цих країн і проіснувала до другої світової війни.

Дана система, так званого золотого стандарту, передбачала закріплення за золотом грошових функцій і офіційне встановлення фіксованого золотого вмісту (паритету) національної грошової одиниці. Встановлений золотий паритет є і офіційною ціною золота. Золоті монети знаходились в обігу і мали силу законного платіжного засобу. Центральні банки були зобов'язані паперові гроші обмінювати на золото по номіналу. Був дозволений вільний ввіз і вивіз золота в будь-якому виді. Обмінний валютний курс національних паперових грошей розраховувався за співвідношення їхнього золотого змісту (масштабу цін), який установлювався державою. Переваги системи полягають в стабільності валютних курсів. Проте система золотого (золотомонетного) стандарту мала й недоліки. Вона була занадто жорсткою, недостатньо еластичною, дорогою, залежною від рівня видобутку золота, а також умови функціонування золотого стандарту обмежували можливості проведення окремими державами власної валютно-грошової політики. Таким чином, були підготовлені об'єктивні умови до заміни системи золотого стандарту на більш ефективну систему золотовалютного стандарту. Принципи створення нової світової валютної системи були закладені на конференції 44 держав у 1944 р. в Бреттон-Вудсі (штат Нью-Гемпшір, США). Рішення Бреттон-Вудської конференції були такі: були створені Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР); золото відновилось у ролі вимірника міжнародної вартості грошових одиниць. Була встановлена офіційна ціна золота - 35 дол. за трійську унцію (31,1 г золота). Кожна країна - член системи повинна була встановити золотий або доларовий вміст своєї грошової одиниці; всі країни взяли зобов'язання підтримувати твердий курс своєї валюти до долара. Бреттон-Вудська валютна система поставила долар США у привілейоване становище на основі його переважного використання в міжнародних розрахунках. Проте припинення обміну долара на золото, відміна офіційної ціни золота в доларах і введення плаваючих валютних курсів у 1971-1973 рр. означали формальний і практичний відхід від принципів Бреттон-Вудської валютної системи. Контури третьої світової валютної системи, що функціонує і розвивається і в даний період у світовій економіці, були визначені на конференції представників країн - членів МВФ, що відбулася в м. Кінгстоні на Ямайці в 1976 р. Кінгстонська угода поклала початок утворенню Ямайської валютної системи. В її основу покладено здійснення за допомогою МВФ нових принципів у взаємних відносинах: по-перше, регулювання валютних курсів і підтримки сталості валютних паритетів; по-друге, усунення валютних обмежень, тобто системи економічних і організаційних заходів, які регламентували операції з національною й іноземною валютою; по-третє, надання кредитів країнам - членам МВФ; по-четверте, надання права вибору країнами будь-якого режиму валютного курсу і визнання системи плаваючих валютних курсів замість їх жорсткої фіксації. В Ямайській валютній системі була відмінена офіційна ціна на золото, було вирішено виключити його з розрахунків між МВФ і його членами і повернути їм частину золотого запасу фонду.

Нова система заснована не на одній, а на декількох провідних валютах, її можна назвати багатовалютним стандартом. У березні 1979 р. було створено європейську валютну систему (ЄВС), щоб протистояти гегемонії долара у світовій валютній системі. У ній беруть участь країни - члени ЄС. Механізм ЄВС включає три основні елементи: європейська валютна одиниця; режим сумісного коливання валютних курсів; Європейський фонд валютного співробітництва. Метою ЄВС є досягнення валютної стабільності та створення єдиної валюти, яка оберталася б в ЄС, вирівнювання основних економічних показників та уніфікація економічної політики, стабілізація економічного становища країн - членів ЄВС. Такою валютою у безготівкових розрахунках у рамках ЄС певний час було ЕКЮ (колективна міжнародна розрахункова одиниця). Проте з 1 січня 1999 року для 11 країн-членів ЄВС - Австрії, Бельгії, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Фінляндії та Франції введена в обіг нова спільна грошова одиниця ЄВРО. На перехідний період з 1 січня 1999 року до 31 грудня 2001 року дана валюта використовувалась тільки для безготівкових взаємних розрахунків нарівні з національними валютами країн Європи, тобто зони функціонування нової валюти. У готівковий обіг нова валюта ЄВРО введена з 1 січня 2002 року. Нарівні з готівкою ЄВРО також передбачений обіг готівкових національних валют країн єврозони з подальшим їх обміном на ЄВРО і поступовим вилученням з обігу. Важливим елементом будь-якої валютної системи є валютний курс - це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або &quo ;ціна&quo ; грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошових одиницях інших країн. Він є формою світової ціни кредитно-паперових грошей. Встановлення курсу називається котируванням валюти. При котируванні валют зазначають курс продавця, за яким банки продають валюту, і курс покупця, за яким вони її купують. Різниця між курсом продавця і курсом покупця являє собою маржу, яка покриває витрати і формує прибуток банку з валютних операцій. Очевидно, що будь-який банк заінтересований у максимально низькому курсі покупця і максимально високому курсі продавця, і тільки жорстка конкуренція за клієнта змушує банки діяти у зворотному напрямі. Розрізняють такі види валютних курсів: Фіксований валютний курс - офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку валютних паритетах. Фіксований валютний курс передбачає закріплення вмісту національних грошових одиниць безпосередньо в золоті або в доларах США за жорсткого обмеження коливань ринкових курсів валют до 1%. На практиці це означало тверду прив'язку всіх валют, що брали участь у міжнародній торгівлі, до долара США. Курс, який коливається - це валютний курс, що вільно змінюється під впливом попиту й пропозиції. Плаваючий курс - різновид валютного курсу, що коливається, який вимагає використання ринкового механізму валютного регулювання. Цей курс передбачає певну свободу вибору окремими країнами режиму валютного курсу. Валютні курси розрізняють і за видами платіжних документів, що є об'єктом обміну.

Ленинская премия (1965). МИТРОПОЛЬСКИЙ Юрий Иванович (р. 1935) - российский ученый, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1990). Труды по комплексному проектированию высокопроизводительных вычислительных систем, разработке систем автоматизированного проектирования. МИТРОПУЛОС Димитриос (1896-1960) - греческий дирижер, пианист и композитор. С 1937 в США, работал с крупнейшими оркестрами, в 1950-58 главный дирижер Нью-Йоркского филармонического оркестра. Гастролировал во многих странах, в т. ч. в России (1934). Опера "Сестра Беатриса" (1920), симфонические поэмы и др. С 1963 в Нью-Йорке проводится музыкальный конкурс дирижеров имени Митропулоса. МИТРОФАН Воронежский (в миру Михаил) (1623-1703) - русский православный монах, епископ. Настоятель Яхромского Козьмин-Успенского (1666-75) и затем Желтоводского Макарьева монастырей, с 1682 первый воронежский епископ. Память в Русской православной церкви 7 (20) августа, 23 ноября (6 декабря). МИТРОФАНОВ Феликс Петрович (р. 1935) - российский петролог, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1990)

1. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

2. СТОХАСТИЧНОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОСТЬ СИСТЕМ. НЕРАВНОВЕСНОСТЬ СИСТЕМ. ЭНТРОПИЯ И НЕГЭНТРОПИЯ

3. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

4. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

5. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

6. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
7. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру
8. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

9. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

10. Развертывание систем персонального радиовызова

11. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

12. Правовое обеспечение информациооных систем

13. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

14. Современные тенденции развития настольных издательских систем

15. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

16. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

17. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

18. Построение систем распознавания образов

19. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере

20. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

21. Теория Операционных Систем

22. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования
23. Создание экспертных систем в среде EXSYS
24. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

25. Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств

26. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

27. История операционных систем

28. Сравнение операционных систем: Linux и Windows

29. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

30. Язык запросов русскоязычных поисковых систем

31. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

32. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

34. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

35. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем

36. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)

37. Теория систем автоматического регулирования

38. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя
39. Регрессионный анализ в моделировании систем. Исследование посещаемости WEB сайта (Курсовая)
40. Решение уравнений, систем уравнений, неравенств графически

41. Устойчивость систем дифференциальных уравнений

42. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

43. Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему

44. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

45. Оценка систем дистанционного образования (математическая модель)

46. Механическая вентиляция и классификация её систем

47. Разработка и внедрение автоматизированных систем управления технологического оборудования минипекарень

48. Проектирование производства и систем управления мини-пекарень

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Расчеты структурной надежности систем

50. Расчет стержневых систем и бруса на растяжение, Расчет нагруженной балки, Экзаменационные вопросы по прикладной механике

51. Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

52. Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств

53. Практика построения логистических систем

54. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина
55. Физико-математические основа радиоэлектронных систем
56. Особенности и классификация систем подвижной радиосвязи (СПРС)

57. Расчет времени откачки распределенных вакуумных систем

58. Место воздушного судна. Среднеквадратичный критерий рабочей зоны угломерных систем. Система ближней навигации DME

59. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

60. ТТМС /моделирование систем/

61. Законы термодинамики и термодинамические параметры систем

62. Философия информации и сложных систем

63. Методологическое и логическое основания применения системно-философского подхода к изучению конкретных систем различной природы

64. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

65. Развитие финансовых систем, основанных на рыночных принципах

66. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

67. Использование электронной почты, Internet, и других систем в целях рационализации документооборота

68. Построение и совершенствование систем управления

69. Электрические сети энергетических систем

70. Организация и совершенствование систем и процессов управления предприятием
71. Изучение экономической целесообразности применения ООО <Сибирь-связь> зарубежных технологических разработок по строительству офисных телекоммуникационных сетей на базе систем микросотовой связи стандарта DECT
72. Математическое моделирование экономических систем

73. Типы экономических систем

74. Стратегия интеграции в национальную экономическую систему

75. Сравнительная характеристика тоталитарных систем Восточной Европы

76. Историко-педагогический анализ становления воспитательных систем инновационных школ в России XIX - начала XX века

77. Сравнительный анализ систем физического воспитания Древней Греции и Древнего Рима

78. Вычислительная техника для ракет и космических систем

79. Роль систем счисления в истории компьютеров

80. Создание систем управления баллистическими ракетами подводных лодок

Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

81. Развитие и состояние систем телевидения в мире

82. Управление взаимодействием процессов в вычислительных сетях. Семиуровневая модель протоколов взаимодействия открытых систем

83. Маркетинговое исследование рынка современных систем безопасности г. Череповца

84. Решение систем линейных алгебраических уравнений

85. Математические основы теории систем

86. Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования
87. Способы решения систем линейных уравнений
88. Физические ограничения существования планетарных систем

89. Методы квантования систем с нелинейной геометрией фазового пространства

90. Градиентный алгоритм для систем независимости с отрицательными весами

91. Решение уравнений, неравенств, систем с параметром (алгебра и начала анализа)

92. Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему

93. Общие вопросы физиологии сенсорных систем

94. Интеграция России в систему ГАТТ/ВТО

95. Трансформации социально-экономических систем в КНР и Венгрии

96. Исследование систем управления

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Комплексный анализ производственных систем

98. Роль систем отображения информации в процессе принятия решений

99. Сертификация продукции и систем качества


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.