Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Гісторыя камерцыйнай прэсы на Беларусі: інфармацыйна-рэкламныя выданні з савецкіх часоў да сучаснасці

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Беларускі дзяржаўны універсітэт Інстытут журналістыкі Факультэт журналістыкі Кафедра гісторыі журналістыкі і літаратуры Гісторыя камерцыйнай прэсы на Беларусі: інфармацыйна-рэкламныя выданні з савецкіх часоў да сучаснасціКурсавая праца студэнткі 2 групы 3 курса Занько Настассі ЛеанідаўныНавуковы кіраўнік: доктар гістарычных навук, прафесар Слука Алег РыгоравічМінск 2009 ЗместУводзіны ГЛАВА 1. Агульная характарыстыка выданняў § 1 Азначэнне паняцця камерцыйнай і рэкламна-інфармацыйнай прэсы § 2 Ад СССР да сучаснасці: гісторыя развіцця, тэндэнцыі і накірункі ГЛАВА 2. Інфармацыйна-рэкламныя выданні як люстэрка гістарычных падзей § 1 “Ва-банкъ” як паказальнік сацыяльна-палітычнай сітуацы ў краіне § 2 Асаблівасці адлюстравання гістарычных падзей на старонках газеты “Недвижимость Белоруссии” Заключэнне Лiтаратура Дадатак 1 Дадатак 2 Дадатак 3 Дадатак 4 Уводзіны У той час, калі амерыканская і еўрапейская прэса развіваліся цалкам ва ўмовах рынку, беларускай прыйшлося прайсці праз 70-гадовы вакуум прыватнай уласнасці. Пасля распаду СССР магчымасць заснавання прыватных сродкаў масавай інфармацыі зрабіла прывабным інфармацыйны рынак краіны. Газета пераўтварылася з партыйна-ідэалагічнага органа ў самастойнае прадпрыемства, здольнае атрымоўваць прыбытак. Такім чынам напрыканцы 90-х гадоў на беларускім газетным рынку назіраецца новая з’ява пад назвай “камерцыйная прэса”. Маладосць камерцыйнага рынку СМІ ў незалежнай Беларусі абумовіла невялікую колькасць яго навуковых даследаванняў. Як паказвае аналіз літаратуры, адсутнічаюць статыстычныя дадзеныя па колькасці выданняў, іх сістэмнае апісанне, аналіз месца на рынку і г.д. Адсутнічаюць даследаванні ў гістарычным аспекце, якія б змаглі дапамагчы вызначыць заканамернасці развіцця такога тыпу выданняў. Менавіта таму саспела неабходнасць у даследаваннях такога кшталту. Мэты дадзенай курсавой працы: - даследаванне гісторыі інфармацыйна-рэкламных газет Беларусі; - вызначэнне асноўных тэндэнцый і накірункаў ад БССР да сучаснасці; - разгляд спосабаў адлюстравання гістарычных падзей. Задачы: Аналіз інфармацыйна-рэкламных газет з 1988 па 2008 год; Збор статыстычных дадзеных па колькасці газет, рэгіёнах распаўсюджвання; Аналіз адлюстравання гістарычных падзей на старонках газеты “Ва-банкъ” і “Недвижимость Белоруссии”. ГЛАВА 1 Агульная характарыстыка інфармацыйна-рэкламных выданняў § 1 Азначэнне паняцця “камерцыйная прэса” Для таго, каб характарызаваць камерцыйную прэсу, трэба спачатку даць тэарэтычнае азначэнне паняццю. Прывяду дэфініцыі, якія даюць С. Дубовік у кнізе “Даведнік журналіста” і В. Вараб’ёў у выданні “Информационное пространство Беларуси” . Спадар Дубовік дае азначэнне толькі паняццю “камерцыйнае тэлебачанне”. Гэта “тэлеканал, тэлестудыя, якія фінансуюцца за кошт прыбыткаў, атрыманых ад продажу рэкламнага часу рэкламадаўцам”1. Па аналогіі робім выснову, што камерцыйная прэса – гэта прэса, якая фінансуецца за кошт прыбыткаў ад продажу рэкламнай плошчы рэкламадаўцам.

Спадар Вараб’ёў вызначае наступныя тыпы СМІ Беларусі : 1) Бюджэтнафінансуемыя СМІ, заснавальнікамі і выдаўцамі якіх з’яўляюцца органы ўлады; 2) Камерцыйныя СМІ, што выдаюцца на сродкі прыватніка ці бізнес-групы, падуладныя мэце атрымання фінансавага прыбытку; 3) СМІ грамадзянскіх супольнасцей. З гэтай класіфікацыі вынікае, што камерцыйная прэса – прэса, заснаваная прыватнікам, асноўнай мэтай якой з’яўляецца атрыманне фінансавага прыбытку ад сваёй дзейнасці. Камерцыйныя выданні маюць сваю класіфікацыю : 1. Дзелавая прэса, разлічаная на аўдыторыю бізнэсоўцаў і дзелавых людзей. Лепшую яе частку скадае якасны друк, прэса меркаванняў, якая глыбока аналізуе і аператыўна інфармуе пра сітуацыі ў сферы прадпрымальніцтва. 2. Бульварныя выданні атрымоўваюць прыбытак ад продажу нумароў,напоўненых разанастайнай “лёгкай” інфармацыяй, разлічанай на шырокія колы чытачоў, незалежна ад іх узросту і прафесіі. Яшчэ да рэвалюцыі існавалі так называемыя “газеты-капейкі”. 3. Рэкламна-інфармацыйныя выданні, разлічаны на ўсе катэгорыі чытачоў. Аб’ектам даследавання дадзенай курсавой выбраны менавіта рэкламна-інфармацыйныя выданні. Гэта выданні камерцыйнага характару, якія складаюцца з рэкламнай інфармацыі і маюць за мэту атрыманне прыбытку ад продажу рэкламнага месца. §2 Гісторыя станаўлення і тэндэнцыі развіцця Асноўны гістарычны перыяд, які я буду разглядаць, 1988 – 2008. Выбар можна аргументаваць тым, што ў гэты час адбываліся асноўныя працэсы па фарміраванні той камерцыйнай прэсы, азначэнне якой было дадзена вышэй. Згодна электроннаму каталогу Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі камерцыйныя выданні на прасторах СССР з’явіліся яшчэ ў 1948 годзе, а на тэрыторыі Беларусі – у 1973 годзе. Таму я выршыла ўключыць перыяд 1948-1988 для параўнання. Такім чынам, для зручнасці агляду і аналіза інфармацыйна-рэкламных выданняў можна выдзеліць некалькі гістарычных перыядаў : 1948 -1988 – перыяд “савецкай” камерцыйнай прэсы; 1988 – 1993 – перыяд стварэння самастойных камерцыйнх выданняў; 1994 -1998 – першыя інфармацыйна-рэкламныя выданні заходняга тыпу; 1999 - 2008 – перыяд сучасных камерцыйных выданняў. Перш чым праводзіць аналіз па перыядах, прывяду агулныя статыстычныя дадзеныя згодна электроннага архіва Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. За прамежак ад 1988 да 2008 года ў Беларусі выходзіла 203 рэкламна-інфармацыйных выданні (дыяграму з'яўлення новых выданняў гл. у Дадатку 1). Лідарам па колькасці новых выданняў можна лічыць 1994-1995 гг. Але многія з гэтых выданняў існавалі па году-два, а потым бясследна знікалі. Найбольшая колькасць выданяў выходзіла ў Мінску. Найменш інфармацыйна-рэкламных выданняў гэтага перыяду было ў Магілёўскай вобласці (гл. Дадатак 2). Перыяд савецкіх камерцыйных газет (1948 -1988) Першае камерцыйнае выданне на савецкай прасторы, якое знаходзіцца ў электронным каталозе Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь – гэта “Бюллетень иностранной коммерческой информации” – БИКИ. Газету выпускаў Усерасійскі навукова-даследчы кан’юнктурны інстытут у Маскве.

Бюллетэнь даваў інфармацыю для кіраўнікоў заводаў, фабрык, а таксама для працаўнікоў міністэрстваў і г. д. Рассылалўся па ўсіх рэспубліках. Першы нумар БИКИ выйшаў фарматам А2 на чатырох палосах 26 красавіка 1948 года. Перыядычнасць выхаду – тры разы на тыдзень. Рэдактар - В.П. Глушакоў. БИКИ змяшчала інфармацыю пра кошты на метал і абсталяванне, угнаенні, сыравіну, каціроўкі валют, індэксы аптовых цэн, навіны замежных вытворчых кампаній і г. д. Уся інфармацыя размяшчалася у трох рубрыках: “Інфармацыя па краінах”, “Таварныя рынкі”, “Цэны”. Інфармацыю са спасылкай можна было выкарыстоўваць і іншым выданням. У БИКИ не было фотаздымкаў, затое актыўна выкарыстоўваліся графікі, схемы і дыяграмы. Асноўным жанрам з’яўлялася заметка. Матэрыялы, як правіла, не падпісваліся. У нумары за 26 красавіка 1948 года, напрыклад, быў размешчаны наступны артыкул: “Расширение химических заводов в Австралии” Компания “ Империан Кемикал Индастриз оф Острэлиа энд Нью Зиланд, Лтд” приступила к расширению своего щелочного завода в Осборне (шт. Южная Австралия). В результате расширения, на которое будет затрачено свыше 1 млн. австралийских фунтов стерлингов, производительная мощность завода удвоится и дойдёт до 10 тыс. тонн в год. В программу производства завода входят углекислый натрий, каустическая и двууглекислая сода и хлористый кальций. БИКИ праіснавала да 1989 года. На Беларусі першае савецкае інфармацыйна-рэкламнае выданне з’явілася ў 1973 годзе. Гэта быў дадатак да газеты “Вечерний Минск”. “Вечерний Минск” – выданне гаркома КПБ і Мінгарсавету. Выходзіла пад лозунгам “Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!”. Рэкламны дадатак друкаваўся на чатыры паласы фарматам А3 і не дастаўляўся падпісчыкам “Вечернего Минска”. “Внимание наших читателей! Ежнедельник будет выходить по средах и продаваться в розницу в киосках и магазинах “Союзпечати”. Объявления от граждан принимаются с 14.00 до 17.00 (иметь при себе паспорт). Выходные дни – суббота и воскресенье”. Такую аб’яву можна было прачытаць на трэцяй паласе выдання. Газета першая на прасторы БССР стала змяшчаць рэкламныя матэрыялы, а таксама аб’явы ад грамадзян. І калі на пачатку 1973 пад прыватныя аб’явы аддавалася толькі адна паласа, то ў сакавіку раздзел “Обо всём” займаў ужо дзве. Аб’явы дзяліліся падрубрыкамі “Обмен квартир”, “Жилплощадь”, “Продётся”, “Разное”. Іншыя раздзелы (“От среды до среды”, “Внимание – новинка”) змяшчалі рэкламу ад дзяржаўных прадпрыемстваў, такіх як Мінмедпром, Белбакалея, Цэнтральная аптова-збытавая кантора і інш. А таксама - анонсы фільмаў, спектакляў, канцэртаў і выстаў і г.д. Кожны рэкламны тэкст падпісваўся імем рэкламадаўца. Напрыклад, тэкст такога кшталту: “Мы просим вас не упускать из виду, что сам Нептун на завтрак ест тавриду” – быў падпісаны “Мінскі халадзільнік № 3”. Найбольш актыўным рэкламадаўцам па аналізу за 1973 год стала Белторгрэклама.

В 1933 окончил консерваторию в Риге (класс композиции Я. Витола). Автор муз. комедии "В краю голубых озёр" (1954, Латв. т-р оперы и балета, Рига), оперетты "Шесть маленьких барабанщиков" (1955), детского балета "Марите" (1941), Балетной сюиты (1947), музыки к спектаклю "Золотой конь" Я. Райниса, камерно-инструмент., вок. и др. соч. С 1927 ведёт педагогич. работу в Рижской консерватории (с 1947-доцент). ЖИЛУНОВИЧ, Дмитрий Фёдорович (псевд.- Тишка Гартный) [23. Х(4. XI). 1887-11.IV. 1937] - белорусский советский писатель, драматург. Акад. АН БССР (1928). Чл. Коммунистич. партии с 1918. В пьесе "Волны жизни" (1918) отразил социальное неравенство и клас. борьбу в белорус. деревне накануне революции 1905, в драме "Социалистка" (1923, Т-р им. Я. Купалы) - революц. настроения белорус. крестьян перед 1917. Пьесы "На стыке" (1925) и "Две силы" (1926) посвящены проблемам социалистич. морали. Лит.: Ц i ш к a Гартны, Прысады, М?нск, 1927; П?сьменн?к? Савецкай Беларус?, М?нск, 1959, с. 138-39. К. С. ЖИЛЬСОН (Gilson), Поль (15. VI. 1865-3.IV. 1942) - бельгийский композитор и педагог

1. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

2. Белорусский народный календарь (Народны каляндар беларусаў)

3. Великая отечественная война на территории Беларуси 1941-1945гг.

4. Анализ структурных изменений в экономике Беларуси при многовекторной интеграции

5. Переходная экономика Беларусии

6. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.
7. Восточные славяне в Беларуси
8. Конспект по истории Беларуси

9. Гісторыя развіцця ЭВМ электронная пошта

10. Бизнес планирование в Беларуси

11. О православии на Беларуси

12. На пути к устойчивому развитию Беларуси

13. Инвестиции в Беларуси

14. Промышленность и с/х в к 19 - нач. 20 вв. в Беларуси

15. Архитектурные памятники Беларуси: Минск

16. Производство комбикормов в Беларуси и в зарубежных странах

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Фазовые модели песчаных отложений Беларуси

18. Замкавае дойлідства Беларусі

19. Мілітарныя цацкі ХІІ - ХІІІ стст. з тэрыторыі Беларусі (да пастаноўкі праблемы)

20. Францыск Скарына беларус

21. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

22. Беларуская выяўленчае мастацтва Беларус
23. Рэдагаванне службовых дакументаў Беларус
24. Дыялектызмы ў творах І. Пташнікава Беларус

25. Аграрная политика Беларуси

26. Магдебурское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

27. Рынок ценных бумаг в России и Беларуси

28. Вексель как одна из новейших форм банковского дела Беларуси. Перспектива развития вексельного обращения на современном этапе

29. Биомониторинг водоёмов по состоянию низших водных растений Республики Беларуси

30. Сельская гаспадарка Беларусі

31. Минск - ресурс социально-экономического развития Беларуси

32. Особенности развития стран ЦВЕ в конце 90-х – начале XXI в. на примере Беларуси, Чехии и Польши

Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки

33. История права Беларуси

34. Основные налоги, сборы и отчисления в Беларуси в 2009 году

35. Ответственность банков в Беларуси и России: сравнительный анализ

36. Применение процессуальных обеспечительных мер в Беларуси и России. Сравнительный анализ

37. Реализация принципа "Одно окно" в Беларуси

38. Асаблівасці трансфармацыі інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай і усходняй Еуропы
39. Книгоиздание детской литературы в Беларуси
40. Проведение статистического анализа и прогнозирование результатов выпуска изданий Беларуси и России

41. Боевые действия на территории Беларуси во время войны 1812 г.

42. Деятельность еврейских политических партий и организаций на территории западной Беларуси.

43. История Беларуси

44. Каменны век на Беларусі

45. Літаратура падарожжаў як гістарычная крыніца. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў аб Беларусі

46. Народніцкія і сацыал-дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі

47. Отношение общественно-политических сил к аграрной реформе Столыпина в Беларуси

48. Партизанское движение в Беларуси в годы Великой отечественной войны

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

49. Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларусі

50. Реформы 60-70-х ХІХ века в Беларуси

51. Савецкая Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі

52. Сутнасць сталыпінскай аграрнай рэформы і яе вынікі на Беларусі

53. Увахожданне Беларусі у Расійскую Імперыю

54. Войны Беларусі другой палове XVI ст.
55. Культура і мастацтво Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст
56. Культурнае развіцце Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

57. Развитие библиотек на территории Беларуси

58. Культура Беларуси в конце XVI-XVIII вв.

59. Ведущие библиотеки Беларуси. Характеристика одной из них

60. Сучасная проза Беларусі і творчасць Г. Бураўкіна

61. Некоторые аспекты реализации гарантий прав иностранных инвесторов в Беларуси

62. Торгово-промышленная палата Республики Беларусь и ее роль в развитии внешнеэкономической деятельности в Беларуси

63. Методы нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности в Беларуси.

64. Дискурс-портрет лидера Беларуси на современном этапе А.Г. Лукашенко

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Общественно-политическая мысль Беларуси

66. Основные этапы развития общественной мысли в Беларуси и идеология белорусского государства

67. Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ стагоддзі

68. Праваслаўе на тэрыторыі Беларусі і Расі

69. Влияние манипуляции историей на общественно-политическую жизнь Беларуси

70. Государственная поддержка деятельности молодежных общественных объединений в Беларусии
71. Степень интеграции экономики Республики Беларусь в экономику Европейского Союза. Перспектива вступления Беларуси в ЕС
72. Организация в Беларуси социальной защиты семей и детства

73. Национально-этническое и межконфессиональное развитие Беларуси: традиции и современность

74. Індустрыяльны турызм ў Беларусі

75. Туробмен между Беларусью и Чехией

76. Гісторыя развіцця плавання

77. Философские идеи эпохи Просвещения в Беларуси

78. Заповедники Беларуси

79. Современное состояние природы Беларуси: недра и минеральные ресурсы

80. Мануфактурная промышленность Беларуси в конце XVIII-первой половине XIX вв.

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Основные организационно–правовые формы предприятий в Беларуси

82. Предпринимательство в Беларуси: состояние и перспективы развития

83. Ценообразование в Беларуси

84. Этическая мысль в Беларуси в эпоху Возрождения

85. Творчество мастеров высокого итальянского Возрождения. Леонардо да Винчи

86. Леонардо да Винчи
87. Леонардо да Винчи
88. Леонардо да Винчи

89. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

90. Леонардо да Винчи "Научная деятельность"

91. Леонардо Да Винчи

92. Классный час

93. Часы - величайшее техническое изобретение человечества

94. Реактификационная установка непрерывного действия для разделения бинарной смеси изопропанол-изобутанол производительностью 10 тонн (час (W&D)

95. Трагедия, которая потрясла и, дай Бог, образумит мир…

96. Мазолино да Паникале

Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Художественная и научная деятельность Леонардо да Винчи

98. Творчество Леонардо да Винчи

99. Краткий доклад про Леонардо да Винчи (с иллюстрациями)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.