Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Довідкова система по кримінальному праву

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС Курсова робота з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» на тему: «Довідкова система по кримінальному праву» Харків ЗмістВступ 1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі 1.2 Формальна постановка задачі 1.3 Структура зберігаючих даних: 2. Алгоритми 2.1 Алгоритм основної програми 3. Вихідний код програми Висновок Список використаної літератури Вступ Дуже велика кількість часу витрачається на пошук тієї чі іншої інформації. Довідкова система спрямована по зменшення витрат часу, фізичних втрат на пошук, та інших витрат на здобуття тієї чи іншої інформації. На сьогодні ця тема дуже актуальна і тому я вибрав саме її. Первинною задачею є створення програми «Довідник» Я вибрав мову програмування urbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування та вона я найбільш оптимальною для швидкого вирішення задачі. 1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі Розробити програму-«довідник» для збереження та перегляду всієї інформації що стосується термінології. Введення і збереження інформації про нормативні документи стосовно кримінального права в типизованому файлі: термін його визначення дата заносу в базу Можливість редагування даної бази Організація пошуку за критеріями: Можливість перегляду всіх існуючих документів Можливість видалення всієї бази. Зручний інтерфейс для користувача Швидкість та простота роботи в даній програмі 1.2 Формальна постановка задачі Вихідні дані: Позначимо сукупність всіх даних, які будуть заноситись до бази даних через множину К, таким чином К={К1 ,К2 , ,Кі}, де і=1. , Кі – терміни з кримінального права. Кожен документ складається з відомостей, що стосуються цього документу, отже маємо Кі={Кі1 ,Кі2 , ,Кіj}, j=1.4. Таким чином ми маємо матрицю всіх відомостей які зберігаються в базі даних, та заносяться користувачем. Результат: Множина Рij, яка формуються з вхідних даних а саме множини Аij Шляхом пошуку відповідності О- критерій пошуку терміну. 1.3 Структура зберігаючих даних R – запис для введення та зберігання інформації від користувача Z – поле для введення терміну S – його визначення Da е – поле для введення дати внесення f: file of r – перемінна для занесення запису до файлу pol – процедура для занесення до фолу відомостей ramo4ka – для виведення на екран рамки me u 1 – процедура яка виводить на екран першу половину меню me u 2 - процедура яка виводить на екран другу половину меню del – для видалення бази dov – для перегляду всіх існуючих термінів 2. Алгоритми 2.1 Алгоритм основної програми 3. Вихідний код програми uses CR ,dos; ype r=record z:s ri g; s:s ri g; e d; var s1,s2,s3,s4:s ri g; l,i:by e; h:char; f: file of r;d:r; {------------} procedure ramo4ka (x1,y1,x2,y2,a,b:by e); var i:i eger; begi ex backgrou d(a); ex color(b); wi dow (x1,y1,x2,y2); wri e(''); for i:=1 o (x2-x1)-1 do begi wri e('Д'); e d; wri e('ї'); for i:=2 o (y2-y1)-1 do begi go oxy(1,i); wri e('і'); go oxy(x2-x1 1,i); wri e('і'); e d; wri e('А'); for i:=1 o (x2-x1)-1 do begi wri e('Д'); e d; wri e('Щ'); e d; {------------------------} procedure ewreadkey (var a:char;var b:by e); begi b:=0; a:=readkey; if a=#0 he b:=ord(readkey); e d; {------------------} procedure me u 1(s1,s2,s3,s4:s ri g;c1,c2,c3,c4:by e); begi wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(0); ex color(c1); ramo4ka(4,8,18,11,0,c1); go oxy(4,2); wri e(s1); ex color(c2); ramo4ka(4,12,18,15,0,c2); go oxy(4,2); wri e(s2); ex color(c3); ramo4ka(4,16,18,19,0,c3); go oxy(4,2); wri e(s3); ex color(c4); ramo4ka(4,20,18,23,0,c4); go oxy(4,2); wri e(s4); e d; procedure me u 2(i,h1,h2,h3,h4,c:by e;s:s ri g); var a,b:by e; begi case i of 1: begi ramo4ka(4 h1,8,18 h1,11,0,c); go oxy(4,2); wri e(s) e d; 2: begi ramo4ka(4 h2,12,18 h2,15,0,c); go oxy(4,2); wri e(s); e d; 3: begi ramo4ka(4 h3,16,18 h3,19,0,c); go oxy(4,2); wri e(s); e d; 4: begi ramo4ka(4 h4,20,18 h4,23,0,c); go oxy(4,2); wri e(s); e d; e d; e d; {------------------} procedure pol; var i, :i eger; begi assig (f,'d: kil.k

il'); wi dow(1,1,40,25); rewri e(f); ex backgrou d(14); clrscr; wi dow(4,3,37,22); ex backgrou d(9); clrscr; wri e('vvedi rasmer basi- '); readl ( ); for i:=1 o do begi clrscr; wri e('vvedi pravovoy ermi - '); readl (d.z); wri el ('vvedi ego z ahe ie:');readl (d.s); seek(f,filesize(f));wri e(f,d); e d; close(f); e d; {.} procedure del; var c:char; begi wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(14); clrscr; wi dow(4,3,37,22); ex backgrou d(9); clrscr; if fsearch('kil.kil','d: ')='' he begi ex color(4); wri el ('faila e '); e d else begi wri e('Udali fail-Y/ ');readl (c); if c='y' he begi assig (f,'d: kil.kil'); erase(f); wri el ('Udale '); e d; e d; readl ; e d; {.} procedure dov; var i:i eger;b:s ri g; begi wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(14); clrscr; wi dow(4,3,37,22); ex backgrou d(9); clrscr; if fsearch('kil.kil','d: ')='' he begi ex color(4); wri el ('faila e '); e d else begi clrscr; assig (f,'d: kil.kil'); rese (f); for i:=0 o filesize(f)-1 do begi seek(f,i);read(f,d); wri el (i 1,'.', d.z); e d; wri e('vvedi ermi - ');read(b); clrscr; for i:=0 o filesize(f)-1 do begi seek(f,i);read(f,d); if b=d.z he begi wri el (d.z,':'); wri el ; wri el (d.s); e d; e d; close(f); e d; readl ; e d; {==================} begi ex mode(co40); wi dow(1,1,40,25); clrscr; s1:=' ermi i'; s2:='Prosmo r'; s3:='Udale ie'; s4:='Vihod'; me u 1(s1,s2,s3,s4,0,15,15,15); i:=1; me u 2(i,5,0,0,0,15,s1); repea ewreadkey(h,l); case l of 80:i:=i 1; 72:i:=i-1; e d; case i of 0:i:=4; 5:i:=1; e d; case i of 1:begi if h=#13 he pol; wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(0); clrscr; me u 1(s1,s2,s3,s4,0,15,15,15); me u 2(i,5,0,0,0,15,s1); e d; 2:begi if h=#13 he dov; wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(0); clrscr; me u 1(s1,s2,s3,s4,15,0,15,15); me u 2(i,0,5,0,0,15,s2); e d; 3:begi if h=#13 he del; wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(0); clrscr; me u 1(s1,s2,s3,s4,15,15,0,15); me u 2(i,0,0,5,0,15,s3); e d; 4:begi if h=#13 he hal ; wi dow(1,1,40,25); ex backgrou d(0); clrscr; me u 1(s1,s2,s3,s4,15,15,15,0); me u 2(i,0,0,0,5,15,s4); e d; e d; u il h=#27; e d. Висновок В цій роботі я створив програму «Довідник», яка полегшує обробітку інформації яка вводиться користувачем. В даній роботі були використані власні процедури та запозичені. Булу підключено два модулі СR , якій відповідає за графіку та DOS, який працює з файлами. Вся інформація яка водиться користувачем зберігається в файлі, та при необхідності може бути переглянута. Мовою програмування я обрав urbo Pascal, оскільки він є найбільш оптимальним для виконання поставленої задачі. Список використаної літератури Струков В.М. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. – 188 с. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові urbo Pascal. – X.,1995. Немнюгин С.А. urbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

Судова промова громадського обвинувача повинна насамперед вдобразити ставлення до вчиненого злочину та особи пдсудного громадсько органзац або колективу трудящих, як уповноважили його для участ в судовому розгляд справи. Проте громадський обвинувач P самостйним учасником процесу  виклада судов свою думку про доведенсть обвинувачення, суспльну небезпеку вчиненого злочину та особи пдсудного, грунтуючись на даних судового слдства. У свому виступ вн ма право також висловити сво мркування щодо застосування кримнального закону, мри покарання та нших питань. Судов промови цивльного позивача  цивльного вдповдача або х представникв свом основним змстом мають питання, як стосуються вдшкодування завдано злочином майново шкоди: доведення чи недоведення факту вчинення злочину, наявнсть чи вдсутнсть пдстав для пред'явлення  задоволення позову, його предмета та розмру вдшкодування. Питання вини пдсудного та обрання йому мри покарання ними не обговорюються, оскльки це не пов'язано з цивльним позовом

1. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

2. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

3. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

4. Поняття злочину у кримінальному праві України

5. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

6. Вина в кримінальному праві країни
7. Інформаційно-довідкова система
8. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

10. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

11. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

12. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

13. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

14. Постанови з кримінального процесу

15. О предмете и системе науки административного права

16. Адвокат у кримінальному процесі

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

18. Докази у кримінальному процесі

19. Достатність доказів у кримінальному процесі України

20. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

21. Захисник у кримінальному судочинстві

22. Звільнення від кримінальної відповідальності
23. Избирательная система и избирательное право Республики Беларусь
24. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

25. Кримінальна відповідальність в Україні

26. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

27. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

28. Кримінальна відповідальність медичних працівників

29. Кримінальне покарання за грабіж

30. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

31. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

32. Кримінально-правовий аспект тероризму

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Обмеження волі як вид кримінального покарання

34. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

35. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

36. Підозрюваний у кримінальному процесі

37. Понятие и система источников муниципального права. Европейская Хартия местного самоуправления

38. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права Республики Беларусь
39. Предмет і система фінансового права
40. Предмет, метод, система, источники финансового права

41. Принципи кримінального процесу

42. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

43. Речові докази в кримінальному процесі

44. Система источников гражданского права

45. Система цивільного права України

46. Стадії кримінального процесу

47. Суб’єкти кримінального процесу

48. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

49. Учасники у кримінальному процесі

50. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

51. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

52. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

53. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

54. Понятие, предмет и система международного частного права
55. Природа и система административного права
56. Гражданское право в системе права

57. Возникновение и система развития права Канады

58. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

59. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

60. Система права

61. Возникновение и система развития права Канады

62. Совершенствование системы регистрации прав на недвижимость и регистрации сделок с недвижимостью

63. Правила сохранения крепкой нервной системы

64. Банковское право в системе российского права

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Соотношение системы права и системы законодательства

66. Италия: избирательное право и избирательная система

67. Норма права и система права. Правоотношения

68. Международная система авторского права и смежных прав

69. Избирательное право и избирательные системы.

70. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права
71. Право европейского союза : принципы , система , источники
72. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

73. Нормы права в системе нормативного регулирования

74. Основные системы буржуазного права: англосаксонская и континентальная

75. Система права

76. Система права и система законодательства

77. Система экологического права

78. Англосаксонская система права

79. Право и политическая система общества

80. Система права и система законодательства

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Система трудового права

82. Избирательное право и избирательная система в РФ

83. Системы счисления. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую

84. Системы 2-х, 3-х линейных уравнений, правило Крамера

85. Понятие и система земельного права. Источники земельного права

86. Системы документации. Правила составления документов
87. Акты органов исполнительной власти в системе административного права
88. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации

89. Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах

90. Избирательные права гражданина в системе РФ

91. Лицензионно-разрешительная система как институт административного права Российской Федерации

92. Международное и внутригосударственное право – две системы права: общее и особенное

93. Международный договор в системе источников международного частного права

94. Место гражданского права в системе отраслей права. Признание сделки недействительной

95. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

96. Оперативно-розыскная деятельность и ее место в системе российского права

Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Понятие и система правоотношений в трудовом праве

98. Понятие системы права, отрасли права

99. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.