Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ АКІНЧИЦ Д.Л. студент агрономічного факультету Науковий керівник доцент КИРИЛЮК В.П. Роль води важлива не тільки у формуванні структури і біологічних систем, вона в значній мірі визначає їх стан в стресових умовах, тому однією з актуальних проблем є вивчення особливостей водного режиму при зміні умов навколишнього середовища. Використання води люцерною залежать від факторів що обумовлюють специфічність реакції рослини на водний режим. Метою наших досліджень було дослідження динаміки вологості ґрунту під посівами люцерни залежно від вологозабезпеченості вегетаційного періоду і порівняння його з середніми багаторічними даними. Район досліджень знаходиться в зоні помірно-теплого континентального клімату. За даними Уманської метеостанції за рік випадає 633мм опадів, з них 379мм за період вегетації (квітень-вересень). Середня багаторічна температура за рік 7,4°С, середньомісячна температура найбільш жаркого місяця липня - 19,5°С. Максимальні температури в липні в окремі роки можуть підвищуватися до 38°С. Влітку спостерігаються посушливі періоди – без дощу до 40 – 50 днів, що призводить до вичерпування запасів вологи в ґрунті. Якщо в цілому за вегетаційний період вологи вистачає для нормального розвитку рослин, чи вона може бути в надлишку, то в окремі місяці, декади і дні виникають ґрунтова і атмосферна посухи. Навіть порівняно короткотермінова посуха, особливо в критичний для сільськогосподарських культур період, веде до зниження урожаю люцерни . Вегетаційний період 2003р можна віднести до посушливого (опадів випало на 155,7мм менше ніж середнє багаторічне). Недобір опадів спостерігався на протязі всього вегетаційного періоду, найбільше в травні, серпні і вересні. Період вегетації був тепліший (на 0,9єС вище від середнього багаторічного). Дуже жарким був травень (середньомісячна температура на 4,8єС вища ніж середня багаторічна), а в денні години температура повітря перевищувала 32єС. Значне перевищення температури над середньою багаторічною ( 1,2єС - 1,7єС) спостерігалось в липні і серпні. Середньомісячна вологість повітря коливалась від 55% (травень) до 68% (вересень), що було нижче на протязі всієї вегетації ніж середнє багаторічне. Найбільша кількість посушливих днів (відносна вологість повітря нижче 30%) спостерігалася в травні (15днів), а за вегетаційний період – 38, тоді як середня багаторічна – 135 днів. За вегетаційний період кількість днів з температурою повітря 23єС і вище становила 104 дня. Найбільше їх було в серпні – 28 днів. Кількість днів з відносною вологістю повітря нижче 60% становить 166. Найбільша їх кількість спостерігається в травні – 31 день. В 2004р вегетаційний період був близьким до середнього багаторічного (опадів на протязі квітня-вересня випало на 28,5мм менше ніж середнє багаторічне). Опади розподілилися дуже не рівномірно. Значний недобір опадів спостерігався в квітні, травні і червні (відповідно на 36,0, 30,8 і 68,1мм менше ніж середнє багаторічне). Значне перевищення опадів над середнім багаторічним спостерігалося в липні, серпні і вересні (відповідно більше на 9,7, 64,9 і 31,8).

Період вегетації був дещо прохолоднішим (на 0,1°С нижче середнього багаторічного). З початку, перевищення температури над середньою багаторічною (на 0,9°С і 1,0°С відповідно) спостерігалося в липні і серпні. Значно холоднішим був травень на 1,3°С температура повітря була нижча ніж середня багаторічна). За вегетаційний період кількість днів з температурою повітря 23°С і вище становила 77 днів. Найбільше їх було в липні – 26 днів. Середньомісячна вологість повітря коливалась від 59% (квітень) до 79% (вересень). Нижчою середньої багаторічної вона була в квітні, травні, червні, липні. Значно вища середньої багаторічної-в серпні і у вересні. Найбільша кількість посушливих днів (відносна вологість повітря нижче 30%) спостерігалася в квітні (14 днів, а за вегетаційний період - 28, тоді як середня багаторічна - 13,5 днів. Кількість днів з відносною вологістю повітря нижче 60% становила 166 днів. Найбільша їх кількість спостерігалася в червні – 30 Ґрунти дослідної ділянки – чорнозем опідзолений важкосуглинковий з вмістом гумусу в орному шарі 3,2 – 3,6%. Найменша вологоємність метрового шару рівна 26,7%, об’ємна маса – 1,24т/мІ. Рель’єф дослідної ділянки плоско-рівнинний з ухилом і=0,007. Дослідна ділянка розташована в 0,3км від метеостанції м.Умань. Дослід з дослідження динаміки вологості ґрунту під посівами люцерни закладений в трьохкратній повторності. Площа дослідної ділянки S=25мІ, ширина захисних смуг 2м. Об’єкт досліджень люцерна сорту Зайкевича. Посів весняний відкритий, агротехніка вирощування прийнята для зони досліджень. Норма мінерального живлення 90P90K90. Вологість ґрунту визначалась термостатно – ваговим методом у шарі 0 – 100см і перераховували в наявні запаси вологи. Сумарне водоспоживання люцерни визначалось методом водного балансу за формулою О.М.Костякова . Атмосферні опади фіксувались дощоміром Третякова, що встановлений на метеостанції м.Умань. Середньодобові вологість і температуру визначали по метеостанції м.Умань. Фенологічні спостереження для люцерни 3-го року життя проводили за такими фазами: відновлення вегетації (відростання), бутонізація, початок цвітіння (укіс). Густоту стояння рослин визначали на стаціонарних площадках (площадки площею S=0,25мІ кожна на ділянках 1-ї і 3-ї повторностей). Висоту рослин вимірювали в 10 місцях по діагоналі ділянки в 1-й – 3-й повторностях. Облік урожаю проводили вручну поділяночно . В 2003р. на початок періоду досліджень (1.04) наявні запаси вологи в метровому шарі ґрунту становили 95% НВ, що дещо вище середніх багаторічних (85% НВ). Значні опади, що випали на протязі 1-ї декади квітня (на 13,8мм. більше середніх багаторічних) підвищили наявний запас вологи в кінці 1-ї декади квітня до НВ (331мм.), що значно більше ніж середній багаторічний (85,8% НВ). Під дією посушливої погоди, що встановилася на протязі 2-ї і 3-ї декади квітня (опадів випало на 26мм менше) і травня (опадів випало на 35мм менше норми) запас вологи знизився на кінець 2-ї декади травня до 76% НВ. В кінці травня наявний запас вологи наблизився до 60% Н.В. Дуже посушливий період встановився на протязі 1-ї і 2-ї декадах червня (опадів випало на 38,1мм менше норми), що призвело до зниження наявного запасу вологи до 150мм,що дещо нижче 50% НВ і значно нижче ніж середній багаторічний.

Значні опади що випали в 3-й декаді квітня і 1-й, 2-й декаді липня підвищили наявний запас вологи до 212мм (кінець 2-ї декади липня), що дещо вище 60% НВ і значно нижче ніж середній багаторічний (278,9мм). Під дією посушливої погоди, що встановилася з 3-ї декади липня (опадів випало на 84,2мм менше норми) наявний запас вологи в кінці серпня приблизився до вологості в’янення 41% НВ (135мм), він був самим нижчим за період вегетації і значно нижчий ніж середній багаторічний 73% НВ (242,4мм). На кінець періоду досліджень (30.09) наявний запас вологи становив 156мм що дещо нижче 50% НВ (165,5мм) і значно нижче середнього багаторічного. Запаси вологи ґрунту в 2004р. на початок вегетації були близькими до Н.В. і значно вищими середніх багаторічних. В кінці травня наявні запаси вологи в ґрунті становили 84% НВ і не виходили за межі оптимального (70 – 80% НВ). Запаси вологи в ґрунті в кінці червня становили 65% НВ (дещо нижче середніх багаторічних), а в кінці другої декади липня підвищились до 75% НВ. На кінець липня він був дещо нижчий – 60% НВ. Наявні запаси вологи на кінець другої декади серпня підвищились до 80% НВ(значно вище середніх багаторічних) і в кінці серпня понизились до 60% НВ. В кінці другої декади вересня знизились до 55% НВ, а на кінець вересня підвищились до 75% НВ(значно вище середнього багаторічного). ВИСНОВКИ. З вищесказаного можна зробити висновок, що посіви люцерни 3-го року життя у вегетаційний період 2003р. були не достатньо забезпечені вологою. Найкраще був забезпечений вологою весняний період, коли наявний запас був вище середнього багаторічного, а в літньо-осінній період він був значно нижчим середнього багаторічного і виходив за межі оптимального (70-80% НВ). В 2004р посіви люцерни 3-го року життя були краще забезпечені вологою ніж в 2003р. Найкраще був забезпечений вологою весняний період і частина літнього. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 1. Жаринов В.И., Клюй В.С. Люцерна.-К.:Урожай, 1990.-320с 2. Гушля А.В., Мезенцев В.С. Вводно-балансовые исследования.-К.:Вища школа,1982.-231с. 3. Доспєхов Б.А. Методика полевого опыта.- М.: Колос, 1985.-415с. Основы научных исследований /Гидромелиорация/ Вознюк С.Т., 4. Гончаров С.М., Ковалев В.С.-К.:Вища школа,1985.-192с

Проте подібність символіки що<365>до Місяця і Рода-Рудри мусить мати під собою історичні підстави, тим більше що Род був найдавнішим і найголовнішим божеством східних слов’ян. Йому поклонялися задовго до того, як слов’янський язичницький пантеон очолив Перун. Дослідниця-індолог Наталя Гусєва зазначає: «Цікаво було б з усією доступною точністю співставити функцію цього найдавнішого «землеробського бога родючості», бога-запліднювача, що проливає сім’я-дощ, від якого народжуються діти… не лише з функціями Рудри-Шіви, але й із згаданими функціями Соми-Місяця як вмістилища сім’яної вологи, перетвореної в напій-сому. Але доказове виявлення ряду «Місяць-Род-Рудра-Сома» — завдання майбутніх досліджень. А тут для нас важливе те, що вчені почали знаходити сліди лунарного культу в середовищі східних праслов’ян, і ми не можемо виключити думку: сюди, видимо, сходить коріння ріґведійських гімнів, присвячених Сомі» (Гусева, 53). Культ Місяця повсюдно був давнішим, аніж культ Сонця. Загальноприйнятими зооморфними зображеннями є бик або корова, пов’язані не лише з божествами Місяця, але й води, ночі, царства померлих предків

1. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

2. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

3. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

4. Маркетингові дослідження діяльності фірми

5. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

6. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
7. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
8. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

9. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

10. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

11. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

12. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

13. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

14. Дослідження харчування

15. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

16. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Про методи дослідження малих річок

18. Спектральні наземні дослідження

19. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

20. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

21. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

22. Методика гідрогеологічних досліджень
23. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)
24. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

25. Теорія і методологія дослідження управління

26. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

27. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

28. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

29. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

30. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

31. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

32. Дослідження методів інтерполяції

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. Дослідження методів чисельного інтегрування

34. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

35. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

36. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

37. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

38. Палеонтологічні дослідження
39. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму
40. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

41. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

42. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

43. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

44. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

45. Маркетингове дослідження

46. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

47. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

48. Маркетингові дослідження

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

49. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

50. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

51. Організація маркетингових досліджень в туризмі

52. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

53. Характеристика маркетингового дослідження товару

54. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку
55. Дослідження поведінки споживачів
56. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

57. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

58. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

59. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

60. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

61. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

62. Методи психофізіологічних досліджень

63. Променеве дослідження молочної залози

64. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

66. Променеве дослідження щитоподібної залози

67. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

68. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

69. Дослідження та розробки на підприємстві

70. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління
71. Методи науково-педагогічних досліджень
72. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

73. Основи наукових досліджень

74. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

75. Методи наукових і експериментальних досліджень

76. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

77. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

78. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

79. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

80. Предмет дослідження соціальної психології

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

81. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

82. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

83. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

84. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

85. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

86. Матеріали і методи дослідження
87. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
88. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

89. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

90. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

91. Типи та механізми соціокультурної динаміки

92. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

93. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

94. Дослідження однофазного трансформатора

95. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

96. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

97. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

98. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

99. Прогностичні дослідження маїбутнього


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.