Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Збори за забруднення навколишнього природного середовища

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат: Збори за забруднення навколишнього природного середовища План Вступ Види зборів Висновок Джерела Вступ Важливим напрямком узгодження економічних та екологічних інтересів підприємств, концентрації коштів для вирішення регіональних проблем є запровадження збору за забруднення навколишнього середовища у вигляді обов’язкових (фіксованих) і штрафних зборів. Перші з них мають здійснюватися в межах встановлених для конкретних підприємств нормативів щодо викидів (скидів) забруднюючих речовин і розміщення відходів, а другі — стягуватися за аварійне, наднормативне забруднення довкілля. Ці збори розглядаються в екологічному праві як один із економічних стимулів до того, щоб підприємства-природокористувачі, діяльність яких пов’язана з впливом на навколишнє середовище, самі здійснювали заходи щодо зменшення забруднення довкілля згідно з вимогами законодавства. Природа зазначених зборів полягає в офіційному визнанні державою того, що безвідходного виробництва поки що не існує, і підприємства здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря чи їх скиди у водойми, утворюють і розміщують відходи. Така діяльність буде правомірною лише за умови дотримання такими підприємствами передбачених законодавством екологічних і гігієнічних нормативів. Підприємства-забруднювачі повинні бути обладнані відповідними спорудами, устаткуванням та пристроями для очищення викидів і скидів забруднюючих речовин або їх знешкодження, приладами контролю за кількістю і складом таких речовин, за характеристиками шкідливих факторів і, крім того, сплачувати податкові збори за забруднення довкілля. Природо-користувачі, які не зацікавлені постійно сплачувати високі ставки зборів, можуть впроваджувати заходи щодо зменшення забруднення навколишнього середовища. Такі заходи можуть проявлятись у різних формах. По-перше, великі розміри регулярних зборів за надмірне забруднення спонукають природокористувачів забезпечувати високу ефективність роботи діючих очисних споруд або ж удосконалювати технологію виробництва, будувати більш ефективні очисні споруди, підвищувати вимоги до працівників щодо забезпечення трудової та технологічної дисципліни тощо. По-друге, значний ефект по зниженню рівнів забруднення довкілля може досягатися природокористувачами за рахунок підвищення вимогливості до працівників і забезпечення дотримання трудової і технологічної дисципліни. Встановлення та справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища передбачено Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 44), Водним кодексом України (ст. 30), Законом України «Про відходи» (ст. 39) та деякими іншими нормативно-правовими актами. Види зборів Збір за забруднення навколишнього природного середовища поділяється на такі види: — збір за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення; — збір за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; — збір за утворення і розміщення відходів. Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на підставі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і лімітів розміщення відходів.

Під лімітами викидів (скидів) забруднюючих речовин розуміють фіксовані обсяги забруднюючих речовин, дозволених до викиду (скиду) юридичними і фізичними особами у навколишнє середовище. Під розміщенням відходів чинне законодавство розуміє зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах. Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» при встановленні збору за забруднення навколишнього природного середовища передбачав тільки збір за розміщення відходів. З прийняттям Закону України «Про відходи» правове регулювання відносин у сфері діяльності, пов’язаної із утворенням відходів, їх зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, значно розширилося. Ліміти на утворення та розміщення відходів визначаються для підприємств як фізичний обсяг відходів за класами їх токсичності згідно з дозволами на розміщення, що видаються в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів регулює ліміт на утворення відходів і ліміт на розміщення відходів. Ліміт на утворення відходів являє собою максимальний обсяг відходів, на який у власника відходів є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території. Ліміт на розміщення відходів — обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінприроди на місцях. Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного й іншого виробництва та інші види шкідливого впливу в цілому по території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються: — у випадках, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей, — Мінприроди України; — в інших випадках — у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням органів Мінприроди України. Ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення (підприємствами) встановлюються терміном на п’ять років і доводяться до платників. Для пересувних джерел забруднення чинне законодавство поки що лімітів забруднення не передбачає. На законодавчому рівні ще не розроблено нормативно-правових актів щодо встановлення та стягнення збору за скиди промислових та інших стічних вод у системи каналізації, розробка яких є на сьогодні нагальною потребою, особливо для виконання необхідних умов щодо приєднання до Європейського Союзу. Обсяги скидів при проведенні планового ремонту каналізаційних мереж включаються до загального ліміту скидів, нараховуються за погодженням з органами Мінприроди. У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення умов їх проведення збір справляється як за понадлімітні скиди. При цьому збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

Порядок встановлення нормативів збору і стягнення цих зборів визначається Кабінетом Міністрів України. А саме: встановлення нормативів збору та його стягнення за забруднення навколишнього природного середовища більш детально регламентується Порядком встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 p., а також Інструкцією про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженою Мінекоресурсів України та ДПА України 9 серпня 1999 р. Нормативи збору за викиди, скиди та розміщення відходів — це фіксовані суми в гривнях за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів, які встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та класу небезпеки відходів. Окремо встановлюються нормативи зборів за: — скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів, за викиди основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, викиди стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпечності та установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу; — викиди в атмосферу забруднюючих речовин автомобільним транспортом, морськими та річковими суднами, залізничним транспортом; — скиди основних забруднюючих речовин у водні об’єкти, у водні об’єкти залежно від концентрації забруднюючих речовин та нормативи збору за розміщення відходів (сума визначається залежно від ступеня небезпечності відходів). Залежно від об’єкта розміщення забруднюючих речовин до нормативів плати застосовується коефіцієнт чи ставка нормативу, збільшена в декілька разів. Так, при скиданні забруднюючих речовин у закриті водоймища (озера, ставки) норматив збору збільшується у 1,5 рази; при захороненні забруднюючих речовин у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, — застосовується коефіцієнт 10. За викиди пересувними джерелами забруднення встановлюється норматив збору залежно від виду пального та виду транспорту. Висновок Враховуючи місцеві умови, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські (міст загальнодержавного значення) ради за поданням Мінприроди можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за забруднення довкілля. Збори за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах лімітів відносяться на витрати виробництва, а за перевищення лімітів обчислюються у п’ятикратному розмірі і стягуються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян. За відсутності у платника збору затверджених лімітів викидів, скидів чи розміщення відходів збір також стягується у п’ятикратному розмірі. Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 %, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища — у співвідношенні 70 і 30 % та мають використовуватися виключно на природоохоронні цілі.

Доки не було свободи слова  за критику садовили до в'язниц, природним добором з глибин народу висувалися от окрем шляхетн одиниц,  рух, по сут справи, за свом складом був елтарним. Потм з'явилася вдносна свобода. Шляхетна когорта вдразу почала розвивати масштаби сво дяльност. А що ж народ? Вн ще не подолав страху  цлий рк дивиться, як тих же Гориня, Чорновола, Красвського, Геля, подружжя Калинцв, Олеся та Вталя Шевченкв, Набоку млця здйма з поздв, лтакв, садовить до млцейських буцегарень, штрафу та переслду всякими ншими способами. Проте останнм часом залякансть почала помтно зменшуватися. Зроста число людей, що вдважуються казати правду, пдписувати заяви, клопотання, протести, сходитися на мтинги та неофцйн збори, утворювати неформальн групи тощо. Збльшуться й кльксть людей, що бажають приднатися до УГС. Шлях до впливу на реальне середовище в нашй батьквщин лежить у перехрест УГС на широку масову органзацю, що складаться з людей рзних суспльних прошаркв

1. Забруднення навколишнього природного середовища

2. Правова охорона навколишнього природного середовища

3. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

4. Екологічний туризм

5. Дистанційний екологічний моніторинг

6. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії
7. Екологічний стан Миколаївщини
8. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

9. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище

10. Проблеми забруднення природного середовища

11. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

12. Екологічний аудит

13. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

14. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

15. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

16. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

17. Фіксований податок зі сплатою патенту та ринкового збору

18. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

19. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

20. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

21. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

22. Роль і значення ґрунтів в боротьбі з забрудненням. Екологічне нормування техногенних забруднень
23. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов
24. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера

25. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

26. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

27. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

28. История изучения и использования природных вод на Урале

29. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

30. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

31. Важнейшие природные соединения алюминия

32. Платежи за использование природных ресурсов

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Право собственности на природные ресурсы

34. Особо охраняемые природные территории РФ

35. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

36. Природные воды

37. Природные и техногенные катастрофы

38. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики
39. Природные ресурсы России
40. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

41. Производство плавленого периклаза из природного брусита

42. Колебания системы " Атмосфера - Океан - Земля" и природные катаклизмы. Резонансы в Солнечной системе, нарушающие периодичность природных катаклизмов

43. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

44. Природные душистые вещества и современная химия

45. Природный газ

46. Попутный и природный нефтяные газы

47. Природные ресурсы как экономический фактор

48. Природная рента и доходы олигархов. Проблемы и перспективы изъятия в пользу Государства

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

50. Заповедник природный и лингвистический

51. Государственный мемориальный и природный заповедник Музей-усадьба Л.Н.Толстого Ясная Поляна

52. Податок на прибуток підприємств

53. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

54. Применение метода электрофореза при контроле состава питьевых, природных и сточных вод
55. Природные источники углеводов, их получение и применениt
56. Природный туризм и местное сообщество

57. Молния - газовый разряд в природных условиях

58. Диалектика природного и социального в человеческой жизни

59. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

60. Право собственности на природные ресурсы

61. Влияние неблагоприятных природных и социальных факторов среды обитания на здоровье населения

62. Природно-технические геосистемы, как современные основные факторы взаимодействия общества и природы

63. Определение, функционирование, взаимосвязи, иерархия природных ланшафтов

64. Особенности нефтезагрязнения природных геосистем Западной Сибири

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

65. Природные ресурсы и их рациональное использование

66. Мониторинг природных вод с использованием ИСЭ

67. Природные парки Камчатки

68. Природная ценность крупных таежных территорий

69. Промышленные предприятия и охраняемые природные территории

70. Влияние состава природных вод на здоровье
71. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів
72. Екологія

73. Исследование и охрана природного наследия Зейского района

74. Моніторинг навколишнього середовища

75. Природные загрязнения, их характер и масштабы воздействия

76. Природные экосистемы

77. Устойчивость природной среды (экосистем ) в России

78. Экономическая оценка природных ресурсов

79. Традиционно-культовые природные территории и объекты тункинской долины

80. Использование природных ресурсов, как условие и фактор развития и взаимодействия человека и природы

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Система «природа — общество» и климат. Природная экодинамика по данным наблюдений

82. Природно-техногенное районирование территории рб при воздействии нефтегазового комплекса на природную среду

83. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

84. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

85. Конкурентоспособность моторных топлив (в связи с уничтожением природных ресурсов)

86. К созданию степного природного парка "Страна городов" в Челябинской области
87. Рынки капиталов и природных ресурсов
88. Характеристика природно-ресурсного потенциала России

89. Роль природного газа в энергетике и экономике капиталистического мира

90. Природные ресурсы, как ресурсы общего пользования

91. Подільский економічний район

92. Економічний аналіз підприємств

93. Платежи за природные ресурсы

94. Действия населения при стихийных бедствиях опасных природных явлениях: факторы опасности, оповещения, действие населения: при з

95. Разработка тестов и дидактических материалов по предмету Чрезвычайные ситуации природного характера

96. Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползни, сели и обвалы. Их происхождение. Правила поведения людей при их возникновении

Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Медь и её природные соединения, синтез малахита

98. Природно-экономическая характеристика совхоза

99. Природные и географические факторы в истории России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.