Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Популізм як специфічна політична технологія

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство науки і освіти України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Тема реферату: “Популізм як специфічна політична технологія” Студента групи П-51 (заочна форма навчання) Пасічного Петра Петровича Івано-Франківськ 2010 Популізм – підвищена чуттєвість великих мас людей до простих пояснень складних проблем, до примітивних галасливих закликів; це демагогічні політичні дії політиків, які прагнуть використати цю чуттєвість (Д. Видрін). Засади популізму: 1. “Підігравання” мінливим настроям та вимогам мас. 2. Використання емоційних станів мас людей (страх, ненависть, ворожість). 3. Загравання з масами. 4. Використання лексики натовпу. 5. Завищені обіцянки. 6. Апеляція до найменш-освіченої частини мас. 7. Створення ідеологічних кліше. 8. Презумпція малих але конкретних справ. 9. “Істинність простих рішень”. Необхідно враховувати той аспект, що в той чи іншій мірі популістом є кожен політичний діяч, що зумовлено ірраціональністю великих мас людей. Популізм як політичне явище сягає своїм корінням у сиву давнину. На агорах грецьких полісів та в республіканському Римі політик, який умів &quo ;загравати&quo ; з народом, мав непогані шанси зробити кар'єру. Проте, осягнувши свою мету — владу, — популярний ватажок та трибун нерідко перетворювався на диктатора. Історія свідчить, що саме популізм прокладав шлях у політику майбутнім &quo ;отцям нації&quo ;. Тоталітаризм у &quo ;популістській&quo ; формі є результатом страху розплати за те, що обіцяне не може бути втілене в життя. Проте саме як політична течія популізм уперше з’явився у США наприкінці XX століття: тут у 1891 році було створено Народну партію. З того часу популізм продовжує переможно крокувати по планеті, втілюючись у різноманітних політичних програмах та партіях. Виникнувши як народний рух, що виражав настрої протесту проти різноманітних форм панування монополістичного капіталу в США, він видозмінювався і з'являвся на політичній арені то як &quo ;новий курс&quo ; Рузвельта в період Великої депресії у США, то як &quo ;гандизм&quo ; в Індії, то як &quo ;перонізм&quo ; в Аргентині, то як лівий &quo ;гошізм&quo ;, розповсюджений насамперед у колах французької інтелігенції і студентства, то як &quo ;християнський соціалізм&quo ;, а також і в багатьох інших своїх формах. Історичний досвід показує, що популізм як політичне явище виникає в країнах, де мають місце демократичні інститути (загальне виборче право, рівноправність громадян) і де суспільство як спільнота виборців виступає учасником політичного процесу. Тільки тоді апеляція до суспільних настроїв, спроби підлаштуватися під стереотипи масової свідомості можуть стати дієвим засобом завоювання влади. Багато вчених, що досліджують цей феномен, відзначають, що суть популізму як явища залишається невловною, ніхто не уявляє собі достеменно, що ж це таке, адже його зміст вислизає з рук, не піддається визначенню. Можна сказати, що популізм — це явище дисперсне, тобто воно є складовою багатьох політичних феноменів, втілюється в різноманітні ідеологічні форми та політичні стратегії.

Відомий дослідник популізму М. Конован вважає, що цей термін &quo ;залежно від контексту може відноситися до безлічі різноманітних явищ&quo ;. Стосовно республік колишнього СРСР ми маємо справу з політичним популізмом, що може водночас розглядатися як ідеологія, як соціальний рух, а також як специфічна політична психологія, зумовлена таким важливим явищем, як атомізація суспільства в країнах, що трансформуються від тоталітаризму до демократії. Атомізація означає насамперед відсутність структурованих суспільних інститутів, адже масове суспільство — це лише &quo ;колективний об’єкт пропагандистського впливу&quo ; (Ліпман), у якому можливість колективної дії дуже обмежена. У довідкових виданнях популізм характеризується як &quo ;діяльність, що має метою забезпечення популярності в масах ціною не обгрунтованих обіцянок, демагогічних гасел і т. ін.&quo ; відтак популіст у сучасній політиці — це &quo ;діяч, що заграє з масами&quo ;. Популізму притаманна ідеологічна простота, можна навіть сказати, примітивізм, що позбавляє його можливості стати засадою для виникнення інституціоналізованої партії, а тому відомий дослідник цього явища Д. Макре називає його &quo ;вбогим, хоча й впливовим типом мислення&quo ;. Як свідчить історія, популізм подекуди зникав, розчиняючись у більш стабільних та чіткіше окреслених ідеологіях і політичних рухах. Один зі шляхів трансформації популізму вів до націоналізму, як у випадку франкістської Іспанії або Індонезії часів Сухарто. Популізм проявляє себе з одного боку як політична риторика, а з іншого — як стратегія влади. Тому треба відокремлювати ці два виміри. Цікаво також поглянути на передумови виникнення й розвитку політичного популізму та фактори, що сприяють його успіху в сучасному політичному житті країн &quo ;зрілої&quo ; демократії. У цьому зв’язку слід також згадати перемогу блоку &quo ;Вперед, Італіє!&quo ; Берлусконі та Партії свободи Хайдера в Австрії, що сталися не так давно. Цікавим прикладом є також успіх відверто популістської &quo ;Самооборони&quo ; Лепера на виборах до польського Сейму в 2001 році. Ці факти свідчать про зростання впливовості популізму в політичному житті країн, деякі з котрих (насамперед Польща) становлять для нас взірець успішних політичних перетворень від тоталітаризму до демократії. З точки зору політичної психології, популізм характеризується недовірою і підозріливістю до всього нового, до того, що виходить за рамки повсякденного життя, він проникнутий ворожістю до всього чужого, тобто він є ксенофобійною та консервативною ідеологією. Популізм завжди налаштований проти інших і водночас обожнює &quo ;своїх&quo ;, насамперед &quo ;народ&quo ;, &quo ;виборця&quo ;, &quo ;трударя&quo ;. Більшість західних дослідників, насамперед Д. Макре та А. Валіцький, вважають, що популізм є ідеологією, котра виходить з визнання пріоритету народу на противагу державі, іншим народам, індивідові. Подекуди популізм слугує засобом &quo ;аналізування&quo ; суспільного протесту. Популізм мобілізує гнів та невдоволеність народу і скеровує його проти інститутів влади та політичних еліт, що начебто відірвалися від &quo ;народу&quo ;.

Проте незважаючи на подекуди &quo ;революційний&quo ; пафос популізм сам по собі не здатний трансформуватися в політичну стратегію, тому що популістські декларації обходять мовчанням способи реалізації декларованих намірів. Ряд дослідників визначають такі характерні риси популістської ідеології та політичної стратегії, причому слід зробити особливий наголос на деяких факторах, які окреслюють сьогодні поле української політики, що не тільки позбавляють партії відповідальності за реалізацію власних програм, але й фактично перетворюють їх на популістів: популізм ґрунтується на тяжінні людських мас до простих пояснень складних проблем, на любові до примітивних гасел, а отже, політична суть популізму полягає в тім, що він дає прості відповіді на складні питання; популізм підкреслює пріоритет простих рішень, апелює до простоти і зрозумілості пропонованих заходів, декларує перевагу малих, але конкретних справ — тобто приваблює &quo ;не словом, а ділом&quo ;; популіст завжди зваблює виборця, кокетує з ним; популістська свідомість тяжіє до сильної особистості, харизматичного лідера, котрий, як правило, робить вигляд, що керується в першу чергу сподіваннями &quo ;простої людини&quo ;; популізм є невід’ємним елементом патерналістської концепції відносин владі та суспільства; популізм є складовою виборчої стратегії насамперед політичних сил, аморфних за своєю структурою, у яких відсутні чіткі ідеологічні пріоритети; основні ідеї популізму — це пряма участь народу в управлінні державою, так звана &quo ;пряма демократія&quo ;, недовіра до представницьких державних інститутів, критика бюрократії, корупції і т. ін; стратегія політика-популіста є дуже простою: він не думає ні про наслідки, ні про свої можливі дії в разі приходу до влади, для нього головне — одержати якнайбільше голосів у даний момент; за умов чинного українського законодавства, яке позбавляє партії статусу повноправних гравців на політичному полі, тобто обмежує їх участь у формуванні уряду, навіть найбільш реалістичні виборчі програми партій залишаються &quo ;паперовими тиграми&quo ;; у свою чергу, ця ситуація позбавляє політичні партії відповідальності перед суспільством, що перетворює вибори на змагання &quo ;веселих і кмітливих&quo ; популістів. Популізм може межувати з прихованим елітаризмом. Так Макіавеллі у своїй концепції політики як стратегії здобуття та утримання влади вдало поєднав ці два аспекти. Він підмітив, що в &quo ;палацах&quo ; та на &quo ;ринках&quo ; одні й ті ж події сприймаються по-різному, бо еліта і &quo ;чернь&quo ; мають різні ціннісні орієнтири та погляди, а тому щоб ефективніше керувати натовпом, володар має бути обізнаним із настроями, що охоплюють масу і, більше того, розмовляти звичною для неї мовою. Багато сучасних респектабельних &quo ;захисників інтересів народу&quo ; добре вивчили урок великого флорентійця. Міжнародний досвід доводить, що популістський рух активізувався в періоди, коли країни переживали переломні етапи своєї історії. При різких соціально-економічних зрушеннях, особливо тоді, коли ламалися старі підвалини, а нові ще не викарбувалися чітко і виразно, на політичну арену виходили популістські діячі.

Кілька аристократичних етносів спромоглися зберегти власну ідентичність упродовж багатьох сторіч, навіть тисячоріч, завдяки почасти невідступній прихильності до специфічних форм релігії, а почасти допуску у свої політичні кордони інших етнічних груп і обмеженому поширенню власної релігійної культури вниз по суспільній драбині. Зусилля амхарських королів середньовічної «Соломонової» династії інкорпорувати навколишні регіони і нижні верстви до своєї монофізитської етнічної культури мали тільки частковий успіх, проте він був достатнім, щоб принаймні в самому серці краю забезпечити їхнє власне виживання супроти нападів мусульман та зазіхань європейців {102}. Зусилля кількох західних європейських етнічних держав супроводились більшим успіхом. В Англії, Франції, Іспанії, Швеції, а до певного ступеня в Польщі і Росії панівна латеральна етнічна група, що становила етнічне ядро держави, мало-помалу ставала спроможна інкорпоровувати середні верстви й навколишні регіони до панівної етнічної культури. Основним проводирем такої інкорпорації була нова бюрократична держава

1. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

2. Політичні технології

3. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

4. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

5. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

6. Політична географія як складова частина СЕГ
7. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
8. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

9. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

10. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

11. Політична влада: сутність і специфіка

12. Політичні права і свободи громадян України

13. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

14. Торсионные поля. Торсионные технологии

15. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

16. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

18. Cучасні політичні партії в Україні

19. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

20. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

21. Політичний іслам

22. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
23. Суспільно-політична діяльність Костомарова
24. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

25. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

26. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

27. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

28. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

29. Політична система Великовританії

30. Політично-правова теорія Жана Бодена

31. Роль політичних партій у розвитку демократії

32. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

33. Структуралізм як історичний напрям мовознавства

34. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

35. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

36. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

37. Ідейно-політичне життя Полтавщини

38. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч
39. Нова економічна політика: суть, значення, уроки
40. Політична діяльність Лазара Кагановича

41. Політична історія Галицько-Волинського князівства

42. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

43. Політична система Української козацької держави

44. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

45. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

46. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

47. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

48. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

53. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

54. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі
55. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі
56. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

57. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

58. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

59. Суспільно-політичне та культурне життя України

60. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

61. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

62. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

63. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

64. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

65. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

66. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

67. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

68. Вибори та їх роль у політичному житті України

69. Етапи розвитку політичної думи в Україні

70. Ідейно-політичні течії в Україні
71. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні
72. Міжнародна політика і світовий політичний процес

73. Основні етапи становлення світової політичної думки

74. Партійна система України. Політичний маркетинг

75. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

76. Політичні партії, організації и рухи

77. Політичні погляди Липинського

78. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

79. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

80. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

81. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

82. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

83. Структура політичної влади

84. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

85. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

86. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст
87. Формування етосфери в політичному житті суспільства
88. Центристські партії в політичній системі сучасної України

89. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

90. Політична влада

91. Політична влада

92. Політична географія і геополітика

93. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

94. Політична еліта, лідерство і демократія

95. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

96. Політична культура

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

97. Політична наука

98. Політична система Аргентини

99. Політична теорія Макса Вебера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.