Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра психології Курсова робота Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів Роботу виконала студентка ІІІ курсу факультету ПВПК групи ПК-31 Цибулька І.П. Науковий керівник – кандидат психологічних наук Кізь О.Б. Тернопіль – 2009 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми 1.1 Аналіз проблеми в історичному аспекті 1.2 Поняття про увагу 1.3 Властивості та види уваги Розділ 2. Увага молодшого школяра: методичний аналіз проблеми 2.1 Увага молодших школярів як психолого-педагогічна проблема 2.2 Розвиток уваги у школярів 2.3 Неуважність та її причини Розділ 3. Експериментальне дослідження розвитку уваги молодших школярів 3.1 Основні критерії вихованості уваги 3.2 Якісний і кількісний аналіз результатів 3.3 Авторські пропозиції Висновки Список використаних джерел ВСТУП Психологи і фізіологи здавна намагалися з’ясувати механізми, які визначають вибірковість процесів збудження і лежать в основі уваги. Однак ці спроби часто мали описовий характер, фізіологічні основи уваги глибоко не вивчалися. Так, природу уваги розглядали як результат рухового пристосування. Це означає, що до складу уваги входить м’язовий, руховий елемент. Згодом увага стала незмінним структурним компонентом психолого-педагогічної науки. Як вітчизняні так і зарубіжні вчені Й. Гербарт, І.П. Павлов, О.О. Ухтомський, П.К. Анохін, Г. Уолтер та ін. намагалися зрозуміти суть уваги як психічного процесу. Разом з тим, К.Д. Ушинський, С.Л. Рубінштейн, В.І. Страхов тощо, характеризували увагу з боку психолого-педагогічної науки. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що увага є одним з ключових компонентів серед психічних процесів людини. Також увага є одним з вирішальних аспектів пізнавальних процесів молодшого школяра. Об’єктом роботи є навчальна діяльність молодшого школяра. Предмет роботи – роль уваги молодшого школяра в розвитку його пізнавальних процесів. Мета курсової роботи – охарактеризувати увагу як один з вирішальних аспектів навчальної діяльності. У зв’язку з поставленою метою, нами були сформульовані завдання: здійснити комплексний аналіз проблеми на теоретичному та практичному рівні; з’ясувати поняття уваги; охарактеризувати методичний аспект проблеми; виявити рівень уваги учнів початкових класів; узагальнити результати дослідження в авторських пропозиціях. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 1.1. Аналіз проблеми в історичному аспекті Увагу розуміли як результат обмеження обсягу свідомості. Й. Гербарт вважав, що увага залежить від сили нового уявлення та від того, як воно співвідноситься зі старими уявленнями. Гамільтон вказує, якщо одне уявлення інтенсивне, то воно витіснить інші. Опоненти цієї теорії підкреслюють невизначеність поняття інтенсивного уявлення. Увагу вважали результатом емоцій. Вчені стверджували, що мати приємне або неприємне відчуття, ідею і бути до них уважними – це одне й те саме. Не тому уявлення інтенсивне, що воно зосередило на собі нашу увагу, а тому, що увага і є вираженням інтенсивності та цікавості уявлення.

Ця теорія набула особливого розвитку в англійській асоціативній психології. Згідно з її положеннями емоція зумовлює виникнення уваги, але вона не становить сам процес уваги. Теорія апперцепції німецьких учених внесла низку поправок до теорії уваги. Так, Й. Гербарт вказав на той факт, що апперцептивна увага зумовлена виникненням відповідних спогадів. Вчені припускали, що за своєю природою увага є підсиленням нервового збудження. Джерело виникнення цієї нервової подразливості кожен із них пояснював своєрідно. Так, у Е. Мюллера – це результат вольового утримання уявлення, за Леманом – наслідок рефлекторного припливу крові до місця подразнення. Окремі психологи розглядали увагу як вплив волі на розуміння, вважали її суто духовною активністю. Отже, шукаючи пояснення природи уваги, вчені намагалися йти суто психологічним шляхом. Так, гештальтпсихологи стверджували, що спрямованість і обсяг уваги цілком визначається законами структурного сприймання, інші дотримувалися позицій «емоційної» теорії, а третя група обстоювала моторну теорію уваги . Однак поступово вчені дійшли висновку, що суто психологічно пояснити природу уваги не можна, потрібно шукати фізіологічну основу. Окремі з них розуміли її як нервове пригнічення. Сутність останнього полягає в тому, що фізіологічні процеси, які лежать в основі одного уявлення, пригнічуються фізіологічними процесами інших уявлень. Вітчизняні психологи і фізіологи пояснюють фізіологічні механізми уваги з погляду взаємодії основних нервових процесів – гальмування і збудження, що відбуваються у корі головного мозку. Увага вирізняє предмет (об’єкт) серед багатьох інших. Фізіологічно це означає, що збуджуються одні нервові центри і гальмуються інші. Діє встановлений І.П. Павловим закон індукції нервових процесів, за яким процеси збудження, що виникають в одних ділянках мозку, спричинюють процеси гальмування в інших ділянках. Згідно з цим законом увага пов’язана з оптимальним осередком збудження, який виникає під впливом раніше згаданих факторів. Вдаючись до образного порівняння, І.П. Павлов зазначав, якби можна було бачити крізь черепну коробку і якби місце великих півкуль з оптимальною збудливістю світилося, то ми побачили б у думаючої свідомої людини, як її великими півкулями пересувається щораз інша за формою і величиною химерно неправильних обрисів світла пляма, оточена на всьому іншому просторі півкуль більш чи менш значною тінню. Ця «світла пляма» відповідає оптимальному осередку збудження кори головного мозку, що перебуває в стані руху і переміщення, а «затінена» – ділянкам, що перебувають у стані гальмування. В ділянках кори головного мозку, що перебувають у стані оптимального збудження, створюються найсприятливіші умови для пізнавальної і творчої діяльності, підвищення її продуктивності. У педагогічній практиці вчитель, знаючи, як виникає осередок оптимального збудження, може організувати відповідні умови для його утворення . Ідея осередку оптимального збудження була надто узагальненою, щоб задовольнитися таким поясненням. Значний внесок в аналіз фізіологічних механізмів уваги зробив відомий російський фізіолог О.О

. Ухтомський. Розробляючи принцип домінанти, він доводив, що збудження розподіляється у нервовій системі нерівномірно, і кожна інстинктивна діяльність, як і умовно-рефлекторна, може викликати в нервовій системі осередки оптимального збудження, які відрізняються від рухомого осередку оптимального збудження підвищеною збудливістю та стійкістю. Ці осередки вчений назвав домінантами. Під назвою домінанти О.О. Ухтомський розуміє більш чи менш стійкий осередок підвищеної збудливості центрів, чим би він не був зумовлений, до того ж збудники, що надходять в інші осередки, спричинюють підсилення збудження в домінанті. Гальмування, яке виявляє домінантний осередок серед усіх інших збудників центральної нервової системи, зумовлює скерованість свідомості на певний об’єкт, викликає відволікання від усього іншого . Стійкість домінанти виникає за умов підсилення її збудженнями в інших ділянках. Утворення такого осередку залежить не тільки від сили об’єктивних подразників, а й від потреб організму, від інтересу та досвіду закріпленого в пам’яті. В останні 30 років нейрофізіологи продовжували пошук нейрофізіологічних систем, які лежать в основі вибіркової діяльності тварин і людини. Вихідним для сучасного дослідження механізмів уваги є той факт, що вибірковий характер перебігу уваги пояснюється загальною активацією діяльності мозку, яка забезпечує перехід від пасивного стану до активного і пов’язана зі збудженням ретикулярної формації. Показником активації мозку є його електричні потенціали. Вони вимірюються електроенцефалограмою. Прикладом їх можуть бути ритмічні електричні кіркові потенціали високої і низької частоти (дельта-ритми спання, альфа-ритми дифузного стану тощо). В перехідний період помітна десинхронізація – поява високочастотних та низькоамплітудних нерегулярних коливань. Отже, вибірковість уваги людини залежить від стану активності кори, для якого характерний оптимальний рівень збудливості. Механізми, що підтримують тонус кори, пов’язані з різними структурами неспецифічних систем мозку (гіпоталамічна система, гіпокамп тощо). Ретикулярна формація – відносно автономна нервова тканина, розташована в стовбурі мозку та підкіркових ділянках. Ретикулярна формація є фільтром, який відсіває малозначущі сигнали. Вона пов’язує кору головного мозку зі стовбуром двосторонніми зв’язками і має не тільки загальне активаційне, а й селективне значення. Розрізняють волокна ретикулярної формації, спрямовані від стовбура до кори, і волокна, які починаються майже в усіх ділянках кори (особливо в лобовій і скроневій ділянках мозку) та йдуть до стовбура головного мозку і до рухових ядер спинного мозку. Вихідна ретикулярна формація доводить імпульси до кори головного мозку і лежить в основі біологічно зумовлених форм активації (пов’язаної з обміном речовин, елементарними потягами організму). На це вказав відомий фізіолог П.К. Анохін, виявивши, що існують окремі частини вихідної ретикулярної формації, які активізують різні біологічні системи та чутливі до фармакологічних засобів. Так, уретан блокує бадьорий стан і веде до виникнення сну, але не викликає блокади захисних рефлексів на біль, аміназин не впливає на бадьорість, але блокує больові захисні рефлекси.

При розгляді процесу створення збройних сил українських державних формацій 1917-1920 рр. автори цієї фундаментальної праці приділили увагу підрозділам військової розвідки різних рівнів (головних штабів, штабів з'єднань і частин). Окремо йшлося про діяльність та кадровий склад військової розвідки й польової поліції (жандармерії) Української Галицької Армії (УГА). Ще більш детально ці питання розглянуті у тритомній збірці матеріалів з історії УГА, підготовленій українською діаспорою в Канаді. Перший і другий томи видання містять статті безпосередніх учасників тих подій, котрі на відміну від багатьох інших мемуаристів приділяють головну увагу не власній ролі, а, по змозі, об'єктивному аналізу діяльності тогочасних військових спецслужб, наводять конкретні факти з їхньої практики [23]. Окремий розділ своєї монографії присвятив розвідці та контррозвідці УГА, іншим її спеціальним підрозділам знаний український військовий історик Л.Шанковський [24]. Автори згаданих праць критично підійшли до аналізу успіхів української державності у створенні спеціальних служб та діяльності самих цих органів безпеки, віддаючи належне значенню їх роботи для оперативного забезпечення збройних зусиль і не приховуючи прорахунків

1. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

2. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

3. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

4. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

5. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

6. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку
7. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
8. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

9. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

10. Роль слова в діяльності медика

11. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

12. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

13. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

14. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

15. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

16. Позакласна робота з математики у молодших класах

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

17. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

18. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

19. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

20. Роль практичних методів у навчально-виховному процесі

21. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

22. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
23. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою
24. Читання як вид навчальної діяльності

25. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

26. Планування і організація навчальної діяльності

27. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

28. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

29. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

30. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

31. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

32. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

33. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

34. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

35. Роль рек в освоении и заселении Сибири

36. Роль транспорта в организации экономического пространства России

37. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

38. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку
39. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона
40. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

41. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

42. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

43. Финансовый менеджмент и его роль

44. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

45. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

46. Страхование и его роль в рыночной экономике

47. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

48. Латинский язык (Контрольна робота)

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Роль поэзии в обучении немецкому языку

50. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

51. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

52. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

53. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

54. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"
55. Роль названия в художественном тексте
56. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

57. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

58. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

59. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

60. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

61. Роль семьи в жизни Сталина

62. Роль личности в истории. И. Сталин

63. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

64. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

65. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

66. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

67. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

68. Монгольское завоевание Руси: последствия и роль в отечественной истории

69. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

70. Системы адаптивного управления роботами
71. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии
72. Роль ремоделирования левого желудочка в патогенезе хронической недостаточности кровообращения

73. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15

74. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

75. Галлюциногены (роль особенностей культуры, история открытия и современные взгляды)

76. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

77. Агрессивное поведение и его роль в организации сообществ млекопитающих

78. Почвы, их происхождение, свойства и их роль в жизни

79. Международные природоохранные организации и их роль в современном мире

80. Роль конкуренции в экосистемах

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

81. Учение В.И.Вернадского и других ученых о ноосфере и ее роли в развитии земной цивилизации; исторические истоки этого учения

82. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника

83. Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы

84. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

85. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

86. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО
87. Роль поэзии в обучении немецкому языку
88. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

89. Партии, роль и функции в обществе

90. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

91. Фашизм: истоки, сущность, роль в современном обществе

92. Роль СМИ в избирательных кампаниях 1999-2000 гг.

93. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

94. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

95. Шагающие роботы

96. Зарождение современных компьютерных роботов

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Системы адаптивного управления роботами

98. Внушение и его роль в общественной жизни

99. Роль скандала в культуре


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.