Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВўЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА Гудзенко Андрій Вікторович УДК 582.923.1 615.451 фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської ( araxacum offici ale WIGG.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук київ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі „Інститут фармакології та токсикології” АМН України. Науковий керівник:доктор фармацевтичних наук, професор Цуркан Олександр Олександрович, Державна установа „Інститут фармакології та токсикології” АМН України, завідувач Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, старший науковий співробітник Коновалова Олена Юріївна, Медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідуюча кафедрою фармацевтичної хімії та фармакогнозії доктор фармацевтичних наук, професор ДОЛЯ ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри фармакогнозії Захист відбудеться „ 23 ” травня 2008 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий „ 17 ” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.Б. Пилипчук ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Пошук та створення нових лікарських засобів рослинного походження, розробка методик контролю їх якості з застосуванням сучасних методів фармацевтичного аналізу, а також організація їх промислового виробництва – важливе завдання вітчизняної фармації. Особлива увага надається рослинам з багатовіковим досвідом використання в народній медицині, до яких належить кульбаба лікарська ( araxacum ofici ale Wigg.). На українському фармацевтичному ринку зареєстровані та широко використовуються багатокомпонентні препарати, що містять як підземну частину (Гепатофіт, Детоксифіт, Тоніфіт, Нефрофіт), так і надземну частину кульбаби лікарської (Тонзилгон Н та деякі гомеопатичні засоби). Застосовують їх при гострих та хронічних захворюваннях дихальних шляхів, при захворюваннях сечовивідних шляхів, сечо-кам’яній хворобі, хронічному холециститі, дискінезії жовчних шляхів, жовчного міхура тощо. Серед ліків вітчизняного виробництва на даний час відсутні препарати, виготовлені з надземної частини кульбаби лікарської, незважаючи на широке розповсюдження цієї рослини по всій території України. Методи ідентифікації та кількісного визначення біологічно активних речовин (БАР) кульбаби лікарської розроблені недостатньо. Тому розробка методів дослідження БАР і впровадження в медичну практику нової лікарської рослинної сировини, яка може бути замінником офіцинальної сировини, є актуальним напрямком фармакогностичних досліджень.

Недостатній рівень досліджень щодо розробки методів аналізу та фармакологічних властивостей надземної частини (листя, квітки) кульбаби лікарської, а також висока доступність сировини зумовлюють актуальність дисертаційної роботи. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом проблемної комісії „Фармація” МОЗ та АМН України і є фрагментом науково-дослідних робіт Державної установи „Інститут фармакології та токсикології” АМН України: „Розробка сучасних методик ідентифікації та аналізу нових похідних пінацедилу та рослинних фізіологічно-активних речовин - флавоноїдів, сапонінів та серцевих глікозидів, які виявляють кардіотропну дію” (номер державної реєстрації 0100U000296) та „Розроблення методик аналізу окремих лікарських рослин ноотропної дії та їх сумішей” (номер державної реєстрації 0106U000870). Мета і завдання дослідження. Метою роботи є фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської для визначення показників та контролю якості сировини і потенційних лікарських засобів за вмістом біологічно активних речовин з використанням сучасних методів аналізу. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: - провести фітохімічне дослідження сировини надземної частини кульбаби лікарської; - виділити та ідентифікувати біологічно активні речовини з листя і квіток кульбаби лікарської; - розробити методики аналізу біологічно активних речовин в сировині, в моно- та багатокомпонентних препаратах з надземної частини кульбаби лікарської; - розробити нові методики аналізу біологічно активних речовин в сировині, в моно- та багатокомпонентних препаратах підземної частини кульбаби лікарської; - розробити спосіб одержання та провести стандартизацію екстрактів з надземної частини кульбаби лікарської; - вивчити фармакологічні властивості екстрактів з сировини надземної частини рослини та визначити можливість створення лікарських засобів з листя та квіток кульбаби лікарської; - розробити проекти аналітичної нормативної документації (АНД) на сировину листя, квіток і коренів кульбаби лікарської та на їх перспективні фітокомпозиції. Об’єкти дослідження: листя, квітки та корені кульбаби лікарської, водні та водно-спиртові екстракти, багатокомпонентні фітокомпозиції, індивідуальні біологічно активні речовини. Предмет дослідження: виділення, ідентифікація біологічно активних речовин надземної частини кульбаби лікарської, розробка методик аналізу біологічно активних речовин підземної та надземної частин кульбаби лікарської, можливості аналізу окремих БАР в багатокомпонентних сумішах, створення нових потенційних фітозасобів. Методи дослідження. Біологічно активні речовини вивчали з використанням фармакопейних методів аналізу, зокрема, використовували тонкошарову (ТШХ), паперову хроматографію (ПХ), методи високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), газо-рідинної хроматографії (ГРХ), ультрафіолетову (УФ) та інфрачервону (ІЧ) спектрофотометрію. Для виділення БАР з рослинної сировини використовували колонкову хроматографію на поліамідному сорбенті.

Хімічну будову виділених речовин встановлювали методом УФ-спектрального аналізу з використанням спектрофотометрів типу СФ-4, Hewle Packard 8452A та ІЧ-спектрального аналізу за допомогою спектрофотометрів Perki Elmer Spec rum BX та Perki Elmer 325. ВЕРХ аналіз проводився на хроматографі Perki Elmer, Ser200, обладнаному УФ-детектором. ГРХ-аналіз проводився на газовому хроматографі Hewle Packard 5890 сер. 2 . Фармакологічні дослідження проводились i vivo та i vi ro. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено порівняльне вивчення якісного складу та кількісного вмісту БАР листя та квіток кульбаби лікарської. З листя кульбаби лікарської вперше виділено лютеолін-4'-О-&be a;-D-глюкопіранозид та п-кумарову кислоту, вперше ідентифіковано 4 цукри та 8 жирних кислот. Всього в листі кульбаби лікарської ідентифіковано 35 біологічно активних речовин: 4 гідроксикоричні кислоти, 3 флавоноїди, 12 амінокислот, 9 жирних кислот, 4 цукри, тритерпеноїд, стерин та кумарин. В квітках кульбаби лікарської вперше ідентифіковано L-рамнозу та 4 жирні кислоти. Всього в квітках кульбаби лікарської ідентифіковано 45 біологічно активних речовин: 4 гідроксикоричні кислоти, 3 флавоноїди, 13 амінокислот, 14 жирних кислот, 5 цукрів, 3 токофероли, тритерпеноїд, стерин та кумарин. Вперше досліджено вміст біологічно активних речовин у коренях, листі та квітках кульбаби лікарської в залежності від фази вегетації і місця зростання рослини з використанням сучасних аналітичних методів. Вперше розроблені методики аналізу окремих БАР кульбаби лікарської в присутності компонентів інших рослин. Розроблені методики стандартизації рослинної сировини, перспективних та існуючих лікарських препаратів (ЛП) надземної та підземної частин кульбаби лікарської з використанням сучасних аналітичних методів. За розробленими методиками проведено аналіз ЛП, до складу яких входить кульбаба лікарська. Опрацьовано оптимальні умови одержання екстрактів з листя та квіток кульбаби лікарської. Встановлено, що ці екстракти є нетоксичними і виявляють антиоксидантну, геномозахисну та протизапальну активність. Наукова новизна отриманих результатів підтверджена патентами України на корисну модель №16657 і №26668 та позитивним рішення на видачу патенту України на корисну модель (заявка №u200712178 від 05.11.2007). Практичне значення одержаних результатів. Одержані фітохімічні та фармакологічні дані вказують на можливість використання квіток та листя кульбаби лікарської як лікарської рослинної сировини. Розроблено проекти АНД “Кульбаби лікарської листя”, „Кульбаби лікарської квітки”, „Кульбаби лікарської корені”, „Фітокомпозиція Кардіосед”. Розроблені методики аналізу БАР кульбаби лікарської запропоновані для удосконалення методів аналізу препаратів кульбаби лікарської. Розроблено і затверджено аналітичну нормативну документацію вхідного контролю АНД ВК-42-2008 „Листя кульбаби лікарської”, згідно з якоїю контролюється якість сировини при виробництві рослинних препаратів на підприємстві ТОВ „АСТРАФАРМ” (м. Київ).

У Санкт-Петербурз все зовсм накше: «З нами за столом сидв скф, що належав до мсцевого Лкарського товариства». Безперечно, це був жарт, повязаний з тим, що у XVIII сторчч Схдна ґвропа традицйно асоцювалася з давньою Скфю. Там, у Санкт-Петербурз, Ледьярд познайомився з Палласом, нмецьким натуралстом на служб в Катерини, котрий вивчав Росйську мперю, а також з французьким послом у Рос, тим-таки СеAюром. Ледьярд сподвався, що за хнього сприяння Катерина дозволить йому подорожувати всю мперюP37. Можливо, через те, що вн присвятив замало уваги цй справ, або через те, що його прохання розглядалися не дуже уважно, адже Катерина й СеAюр готувалися до велико кримсько подорож, дозвл, що його отримав Ледьярд, виявився недостатнм, а вдтак уся подорож закнчилася безглуздою невдачею. Сибр був дражливою темою у тогочаснй Рос. Марк Бассн у свому дослдженн «Винайдення Сибру» висловив припущення, що вд часв Петра дентичнсть Рос шукали в симетричному подл на дв половини Росю в ґвроп  Росю в АзP38

1. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

2. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

3. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

4. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

5. Дослідження харчування

6. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
7. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
8. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

9. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

10. Метеорологічні дослідження

11. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

12. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

13. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

14. Методика гідрогеологічних досліджень

15. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

16. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Теорія і методологія дослідження управління

18. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

19. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

20. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

21. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

22. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв
23. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ
24. Дослідження методів чисельного інтегрування

25. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

26. Дослідження чисельних методів інтегрування

27. Історіографія досліджень голодомору

28. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

29. Палеонтологічні дослідження

30. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

31. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

32. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

34. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

35. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

36. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

37. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

38. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"
39. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
40. Маркетингові дослідження

41. Маркетингові дослідження діяльності фірми

42. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

43. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

44. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

45. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

46. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

47. Дослідження асортименту пральних машин

48. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

49. Дослідження поведінки споживачів

50. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

51. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

52. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

53. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

54. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
55. Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого
56. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

57. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

58. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

59. Променеве дослідження травної системи

60. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

61. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

62. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

63. Дослідження аспектів управління якістю продукції

64. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Дослідження та розробки на підприємстві

66. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

67. Методи науково-педагогічних досліджень

68. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

69. Основи наукових досліджень

70. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
71. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
72. Методи наукових і експериментальних досліджень

73. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

74. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

75. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

76. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

77. Організація патопсихологічного дослідження

78. Структура психологічного дослідження

79. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

80. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

82. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

83. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

84. Матеріали і методи дослідження

85. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

86. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
87. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
88. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

89. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

90. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

91. Дослідження однофазного трансформатора

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

93. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

94. Дослідження фототранзистора

95. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

96. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль

97. Прогностичні дослідження маїбутнього

98. Методологічні основи наукових досліджень

99. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.