Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти України Черкаський інженерно-технологічний інститут кафедра Реферат на тему «Особливості функціонування локальних інформаційних мереж»Перевірив:Виконала: студентка IV курсу, ФЕФ, гр. фК-64, Чубань Леся Черкаси 2000 р. Зміст. 1. Введення - 3 стор. 2. Що таке ЛОМ? - 4 стор. 3. Базова модель OSI - 5 стор. 4. Мережні пристрої і засоби комунікацій - 7 стор. 5. Топології обчислювальної мережі - 8 стор. 6. Література - 11стр. Введення. На сьогоднішній день у світі існує більш 130 мільйонів комп'ютерів і більш 80 % із них об'єднані в різноманітні інформаційно-обчислювальні мережі від малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж типу I er e . Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання і передача повідомлень ( факсів, E - Mail листів і іншого ) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформацією між комп'ютерами різних фірм виробників працюючих під різним програмним забезпеченням. Такі величезні потенційні можливості який несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом який при цьому відчуває інформаційний комплекс, а так само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці. Що таке ЛОМ? Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількох окремих комп'ютерних робочих місць ( робочих станцій ) до єдиного каналу передачі даних. Завдяки обчислювальним мережам ми одержали можливість одночасного використання програм і баз даних декількома користувачами. Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ ( англ. LA - Lokal Area e work ) ставиться до географічно обмеженого ( територіально або виробничо) апаратно-програмним реалізаціям, у котрих декілька комп'ютерних систем з'язані одна з одною за допомогою відповідних засобів комунікацій. Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти з іншими робочими станціями, залученими до цього ЛОМ. У виробничої практиків ЛОМ грають дуже велику роль. За допомогою ЛОМ у систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьох віддалених робочих місцях, що використовують спільно устаткування, програмні засоби й інформацію. Робочі місця співробітників перестають бути ізольованими й об'єднуються в єдину систему. Роздивимося переваги, одержувані при мережному об'єднанні персональних комп'ютерів у виді внутривиробничої обчислювальної мережі. Поділ ресурсів. Поділ ресурсів дозволяє ошадливо використовувати ресурси, наприклад, управляти периферійними пристроями, такими як лазерні друкувальні пристрої, із усіх приєднаних робочих станцій. Поділ даних. Поділ даних надає можливість доступу і керування базами даних із периферійних робочих місць, що потребують інформації. Поділ програмних засобів. Поділ програмних засобів надає можливість одночасного використання централізованих, раніше встановлених програмних засобів. Поділ ресурсів процесора.

При поділі ресурсів процесора можливе використання обчисльвальніх потужностей для опрацювання даних іншими системами, що входять у мережу. Надана можливість полягає в тому, що на наявні ресурси не “накидаються” моментально, а тільки лише через спеціальний процесор, доступний кожній робочій станції. Багатокористувальний режим. Багатокористувальні властивості системи сприяють одночасному використанню централізованих прикладних програмних засобів, раніше встановлених і керованих, наприклад, якщо користувач системи працює з іншим завданням, то поточна виконувана робота відсувається на задній план. Усі ЛОМ працюють в одному стандарті прийнятому для комп'ютерних мереж - у стандарті Ope Sys ems I erco ec io (OSI). Базова модель OSI (Ope Sys em I erco ec io ) Для того щоб взаємодіяти, люди використовують загальну мову. Якщо вони не можуть розмовляти один з одним безпосередньо, вони застосовують відповідні допоміжні засоби для передачі повідомлень. Для того щоб надати руху процес передачі даних, використовували машини з однаковим кодуванням даних і пов'язані одна з інший. Для єдиного уявлення даних у лініях зв'язку, по яких передається інформація, сформована Міжнародна організація по стандартизації (англ. ISO - I er a io al S a dards Orga iza io ). ISO призначена для розробки моделі міжнародного комунікаційного протоколу, у рамках якої можна розробляти міжнародні стандарти. Для наочного пояснення розчленуємо її на сім рівнів. Міжнародних організація по стандартизації (ISO) розробила базову модель взаємодії відкритих систем (англ. Ope Sys ems I erco ec io (OSI)). Ця модель є міжнародним стандартом для передачі даних. Модель містить сім окремих рівнів: Рівень 1: фізичний - бітові протоколи передачі інформації; Рівень 2: канальный - формування кадрів, керування доступом до середовища; Рівень 3: мережний - маршрутизація, керування потоками даних; Рівень 4: транспортний - забезпечення взаємодії віддалених процесів; Рівень 5: сеансовий - підтримка діалогу між віддаленими процесами; Рівень 6: уявленні даних - інтепретація переданих даних; Рівень 7: прикладний - користувальне керування даними. Основна ідея цієї моделі полягає в тому, що кожному рівню приділяється конкретна роль в тому числі і транспортному середовищі. Завдяки цьому загальна задача передачі даних розчленовується на окремі легко доступні для огляду задачі. Необхідні угоди для зв'язку одного рівня з вище- і нижчерозташованими називають протоколом. Тому що користувачі потребувають в ефективному керуванні, система обчислювальної мережі рекомендується як комплексна будівля, що координує взаємодію задач користувачів. З урахуванням вищевикладеного можна вивести таку рівневу модель з адміністративними функціями, що виконуються в користувальному прикладному рівні. Окремі рівні базової моделі проходять у напрямку униз від джерела даних (від рівня 7 до рівня 1) і в напрямку нагору від приймача даних (від рівня 1 до рівня 7). Користувальні дані передаються в нижчерозташований рівень разом із специфічним для рівня заголовком доти, поки не буде досягнутий останній рівень. Для передачі інформації з комунікаційних ліній дані перетворюються в ланцюжок слідуючих друг за другом бітів (двоічне кодування за допомогою двох станів:"0" і "1").

Передані алфавітно-цифрові знаки представлені за допомогою бітових комбінацій. Бітові комбінації розташовують у визначеній кодовій таблиці, що містить 4-, 5-, 6-, 7- або 8-бітові коди. Кількість поданих знаків у коді залежить від кількості бітів, використовуваних у коді: код із чотирьох бітів може предоставити максимум 16 значень, 5-бітовий код - 32 значення, 6-бітовий код - 64 значення, 7- бітовий - 128 значень і 8-бітовий код - 256 алфавітно-цифрових знаків. При передачі інформації між однаковими обчислювальними системами і типами комп'ютерів, що різняться, застосовують такі коди: На міжнародному рівні передача символьної інформації здійснюється за допомогою 7-бітового кодування, що дозволяє закодувати заголовні і малі літери англійського алфавіту, а також деякі спецсимволи. Національні і спеціальні знаки за допомогою 7-битово коду представити не можна. Для представлення національних знаків застосовують найбільше вживаний 8-бітовий код. Для правильної і, отже, повної і безпомилкової передачі даних необхідно притримуватися узгоджених і встановлених правил. Всі вони обговорені в протоколі передачі даних. Протокол передачі даних потребує такої інформації: • Синхронізація Під синхронізацією розуміють механізм розпізнавання початку блока даних і його кінця. • Ініціалізація Під ініціалізацією розуміють установлення з'єднання між взаємодіючими партнерами. • Блокування Під блокуванням розуміють розбивку переданої інформації на блоки даних строго визначеної максимальної довжини (включаючи пізнавальні знаки початку блока і його кінця). • Адресация Адресування забезпечує ідентифікацію різноманітного використовуваного устаткування даних, що обмінюється один з одним інформацією під час взаємодії. • Виявлення помилок Під виявленням помилок розуміють встановлення бітів парності і, отже, обчислення контрольних бітів. • Нумерація блоків Поточна нумерація блоків дозволяє встановити помилково передану або інформацію, що загубилася. • Керування потоком даних Керування потоком даних служить для розподілу і синхронізації інформаційних потоків. Так, наприклад, якщо не вистачає місця в буфері пристроя даних або дані не достатньо швидко опрацьовуються в периферійних пристроях (наприклад, принтерах), повідомлення і/або запити накопичуються. • Методи відновлення Після переривання процесу передачі даних використовують методи відновлення, щоб повернутися до визначеного положення для повторної передачі інформації. • Дозвіл доступу Розподіл, контроль і керування обмеженнями доступу до даного ставляться в обов'язок пункту дозволу доступу (наприклад, "тільки передача" або "тільки прийом" ). Мережні пристрої і засоби комунікацій. У якості засобів комунікації найбільше часто використовуються вітая пара, коаксіальний кабель оптоволоконні лінії. Вітая пара. Найбільше дешевим кабельним з'єднанням є вите двожильне провідне з'єднання часто називане "витою парою" ( wis ed pair). Вона дозволяє передавати інформацію зі швидкістю до 10 Мбит/с, проте є помехонезахищеною. Довжина кабеля не може перевищувати 1000 м при швидкості передачі 1 Мбит/с. Коаксіальний кабель.

Відомо, що ще в боях за Львів відзначилась школа пробних жандармів. На жаль, автору не вдалося відшукати документи, які містили б інформацію про конкретні здобутки Народної Сторожі у боротьбі зі шпигунством, антидержавними збройними виступами тощо. Але ставлення керівників держави до названої інституції дає підстави вважати, що і на цьому напрямку роботи результати були. Велику допомогу у вирішенні складних організаційних питань надавали співробітники НС державним адміністраціям. Повітовими комісарами були переважно люди малокомпетентні, значна їх частина не мала правової підготовки. І, за словами сучасника, саме діяльність "Державної жандармерії уможливила справне функціонування державної машини". На жаль, повітові комісари, військові чини часто давали сторожі безпеки доручення, які виходили за межі її службових обов'язків, що викликало обурення населення і, зрозуміло, на адресу останньої [591]. Хоча і в Державній жандармерії, і в Народній сторожі також не все було ідеально. Наприклад, в підрозділі жандармерії на станції Підволочиськ працювали особи, котрі замість охорони складів військового майна "самі обкрадали магазини й крадене добро або відносили додому в часи вільні від служби, або передавали своїй рідні, що спеціально по те приїздила возами до Підволочиська" [592]

1. Особливості функціонування партійних систем

2. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

3. Особливості функціонування єврорегіонів України

4. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

5. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

6. Національний банк України та особливості його функціонування
7. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
8. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

9. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

10. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

11. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

12. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

13. Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

14. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

15. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

16. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

18. Проектування інформаційних систем

19. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

20. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

21. Захист інформації в інформаційних системах

22. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО
23. Мікропроцесорна система та її функціонування
24. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

25. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

26. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

27. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

28. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

29. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

30. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

31. Значення бюджету для функціонування держави

32. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

33. Функціонування валютного ринку в Україні

34. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

35. Ринок як форма функціонування товарного господарства

36. Структура ринку і функціонування його основних елементів

37. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

38. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу
39. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
40. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

41. Основні функції операційних систем

42. Особливості операційних систем реального часу

43. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

44. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

45. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

46. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

47. Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

48. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

49. Особливості діяльності інноваційних підприємств

50. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

51. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

52. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

53. Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів

54. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі
55. Функции белков в организмах живых существ
56. Синапсы (строение, структура, функции)

57. Строение и функции клетки

58. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

59. Сущность, функции и классификация налогов

60. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

61. Задачи, основные функции и система ОВД

62. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

63. Референдум и его социальная функция

64. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

65. Функции государства

66. Функции государства: налогообложение и взимание налогов

67. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

68. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

69. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

70. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции
71. Функции государства
72. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

73. Гарантии прав профсоюзных объединений при осуществлении ими своих функций

74. Деньги и их функции(MONEY)

75. Культура, её структура и функции

76. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации

77. Функции культуры

78. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

79. Типы и функции обращений в лирике А. Блока

80. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда

81. Глобальные и локальные сети

82. Проектирование локально-вычислительной сети

83. Локальные вычислительные сети. Операционная система NetWare фирмы Novell

84. Локальные и глобальные сети. Электронная почта

85. Построение локальной вычислительной сети подразделения организации под управлением операционной системы WindowsNT

86. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров
87. Экспертная система по проектированию локальной сети ("NET Совет")
88. Проектирование локальной вычислительной сети

89. Локальные сети

90. Отчёт по производственной практике "Локальные сети"

91. Локальная сеть Ethernet в жилом микрорайоне

92. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

93. Локальные вычислительные сети

94. Локальные вычислительные сети на базе IBM PC AT совместимых ПЭВМ

95. Хэш-функции в криптосистемах

96. Построение функции предшествования по заданной КС-грамматике

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

97. Специальные функции архиватора RAR

98. Исследование наилучших приближений непрерывных периодических функций тригонометрическими полиномами

99. Экстремумы функций многих переменных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.