Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці у сільському господарстві

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Контрольна робота Зміст1. Роль та значення профспілок з питань охорони праці. 2. Види відповідальності за порушення законодавчих і нормативних документів по охороні праці. 3. Прогнозування виробничого травматизму. 4. Види освітлення, якими користуються у сільському господарстві. 5. Самозаймання та самозагоряння речовин. 1. Роль та значення профспілок з питань охорони праці Законом України &quo ;Про охорону праці&quo ; на профспілки покладено чимало повноважень у галузі охорони праці, виконання яких вони здійснюють через свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань. Відповідно до Закону України &quo ;Про охорону праці&quo ; року представники профспілок беруть участь у вирішенні таких основних питань: • в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці; • у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у тому числу спеціальних розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці вищих профорганів, у розробленні заходів щодо їх попередження; • у підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які потерпши на виробництві, а також про порядок зменшення цієї допомоги за наявності вини працівника у нещасному випадку; • у розробленні пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці колективного договору; • в організації соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань у порядку та на умовах, що визначаються законодавством і колективним договором ( угодою, трудовим договором ); • у роботі комісій з питань охорони праці підприємств, з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів про охорону праці, з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення на відповідність їх до вимог нормативних актів про охорону праці з атестації робочих місць за умовами праці. Безпосередніми виконавцями функцій профспілок, на підприємствах, згідно з Законом України &quo ;Про охорону праці&quo ; від 14.10.1992 р., є профспілковий комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові комітети, профгрупи і громадські інспектори з охорони праці. Функції і обов'язки цих громадських формувань і їх права викладені у відповідних положеннях, затверджених президією Федерації профспілок України від 20.09.1994 р. Значна роль профспілкових комітетів щодо профілактики травматизму та професійних захворювань. На засіданнях своїх колективних органів вони розглядають причини нещасних випадків, особливо з важкими наслідками і дають принципову оцінку діяльності власника щодо підвищення рівня безпеки праці на виробництві. Важливою функцією профкомітету є захист інтересів членів профспілки та інших працівників ( на їх прохання ) при розгляді конфліктних ситуацій з будь-яких питань охорони праці. 2. Види відповідальності за порушення законодавчих і нормативних документів по охороні праці Відповідно до Закону України &quo ;Про охорону праці&quo ; за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні працівники притягуються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Виконувати вимоги з охорони праці зобов'язують працівників Кодекс законів про працю України (КЗпПУ) статті 139,159, Закон України &quo ;Про охорону праці&quo ;, правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємствах, в установах. Організаціях, норми колективних договорів, інші нормативні документи і акти про працю. Відповідні умови можуть бути внесені і до контрактів, які укладаються з працівниками. За порушення правил і норм охорони праці, а також за невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду на підприємство накладається штраф головою Держнаглядоохоронпраці у розмірі 2 % місячного фонду заробітної плати; заступниками голови -1,5 % місячного фонду заробітної плати; начальником територіального управління - до; 1 %; начальником інспекції - до 0,5 % місячного фонду заробітної плати. Згідно з &quo ;Кодексом . України про адміністративні правопорушення&quo ; ст. 41 &quo ;Порушення вимог законодавства про працю та охорону праці&quo ;, порушення вимог законодавства про працю спричиняє накладання штрафу на службових осіб до 10 мінімальних зарплат. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів по охороні праці на працівника до 5 мінімальних зарплат, а на власників підприємства незалежно від форм власності - до 10 мінімальних заробітних плат. У відповідності до ст. 49 Закону &quo ;Про охорону праці&quo ; за порушення законодавчих і нормативних актів про охорону праці, крім адміністративної (штрафи) передбачені також: дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність. Дисциплінарна - полягає в тому, що винний працівник вимушено несе невигідні для нього наслідки у зв'язку з накладанням на нього дисциплінарного стягнення. Кодексом законів про працю, зокрема ст. 147 встановлено такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. Право накладати стягнення на працівників має орган, який користується правом прийняття на роботу ( обрання, призначення на посаду, затвердження на посаді ) цього працівника. До працівників, що займають виборчі посади, такий захід дисциплінарного стягнення, як звільнення з роботи може бути застосований тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством. До того, як накласти дисциплінарне стягнення, власник, або уповноважений ним орган, повинен зажадати від винного працівника&quo ; письмові пояснення. В тому випадку, коли працівник відмовляється дати пояснення, про це повинен біти складений акт за підписом службової особи і працівників підприємства, що були свідками відмови. За кожне порушення трудових обов'язків може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Адміністративна - настає за будь - які посягання на загальні умови праці, крім випадків, коли такі порушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. Адміністративна відповідальність може застосовуватись у вигляді накладання штрафу на працівників і зокрема, службових осіб підприємств, організацій, установ, а також громадян -власників підприємств чи уповноважених ними осіб.

Матеріальна - коли є наявність прямої дійсної шкоди, вина працівника ( у формі умислу або необережності ), протиправні дії ( бездіяльність ) працівника, а також наявність причинного зв'язку між винними і протиправними діями ( бездіяльністю ) працівника та завданою шкодою. Законодавство передбачає порядок, способи і терміни відшкодування матеріальних збитків: • добровільного відшкодування шкоди шляхом передачі рівноцінного майна, або поправити пошкоджене майно, при згоді на це власника; • відрахування із зарплати винного працівника за розпорядженням власника, виданим не пізніше двох тижнів з дня виявлення шкоди, з обов'язковим повідомленням про це працівника, коли шкода не перевищує середньомісячного заробітку працівника; • шляхом подання власником позову до районного ( міського ) суду протягом одного року з дня виявлення шкоди. Кримінальна - настає за порушення вимог законодавства та інших нормативних актів про охорону праці, якщо це порушення створювало небезпеку для життя або здоров'я громадян. Поняттям &quo ;порушення правил охорони праці&quo ; охоплюється недотримання загальнодержавних, галузевих та локальних - для даного підприємства правил, інструкцій, положень та інших підзаконних актів розроблених і прийнятих відповідно до Закону &quo ;Про охорону праці&quo ; і КЗпП України. Злочином є порушення правил безпеки робіт, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей-або за відомо могло спричинити людські жертви чи інші наслідки і карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до восьми років. Те ж саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк до восьми років. Ознаки злочину є як у діях, так і у бездіяльності, тобто у невиконанні того, що слід робити на виконання відповідних правил або інструкцій. 3. Прогнозування виробничого травматизму Виробничій травматизм - явище, здебільшого, соціального і економічного характеру. Задача поліпшення умов праці має програмне державне значення. Успішне вирішення цієї проблеми дозволяє зберегти здоров'я людини - головної продуктивної сили суспільства, та її здібностей до праці, продовжити період активної трудової діяльності, підвищити ефективності сукупної праці, тощо. Тому передбачення небезпек травмування повинно стати необхідно. Складовою частиною прогнозів техніко - економічного розвитку народного господарства, прогнозу надійності системи &quo ;людина - машина - навколишнє середовище&quo ;. Вивчення вітчизняної та закордонної літератури показало, що на сьогодні існує більше І ЗО способів і методів прогнозування, таких як: математичне моделювання; морфологічний аналіз; евристичні методи; метод екстраполяції, та інші. Метод екстраполяції - метод прогнозування, який найбільш часто використовується в практиці в полягає в вивченні об'єкта, який прогнозується в переносі закономірностей його зміни в минулому, сьогоденні і в майбутньому. Аналіз статистичної інформації про потерпілих при нещасних випадках на виробництві згідно до &quo ;Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві&quo ; від 21.0

Власник або уповноважений ним орган не вправ вимагати вд працвника виконання роботи, поднано з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не вдповдають законодавству про охорону прац. Працвник ма право вдмовитися вд доручено роботи, якщо створилася виробнича ситуаця, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, як його оточують,  навколишнього середовища. У раз неможливост повного усунення небезпечних  шкдливих для здоров'я умов прац власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повдомити про це орган державного нагляду за охороною прац, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. На власника або уповноважений ним орган покладаться систематичне проведення нструктажу (навчання) працвникв з питань охорони прац, протипожежно охорони. Трудов колективи обговорюють  схвалюють комплексн плани полпшення умов, охорони прац та сантарно-оздоровчих заходв  контролюють виконання цих планв. Стаття 154 Додержання вимог щодо охорони прац при проектуванн, будвництв (виготовленн) та реконструкц пдпримств, об'ктв  засобв виробництва Проектування виробничих об'ктв, розробка нових технологй, засобв виробництва, засобв колективного та ндивдуального захисту працюючих повинн провадитися з урахуванням вимог щодо охорони прац

1. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

2. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

3. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

4. Державна політика в галузі охорони праці

5. Охорона праці в господарстві

6. Охорона праці
7. Типове положення "Про охорону праці"
8. Планування та фінансування заходів з охорони праці

9. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

10. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

11. Законодавча база України про охорону праці

12. Навчання з питань охорони праці

13. Навчання працівників з питань охорони праці

14. Організація охорони праці на виробництві

15. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

16. Основні законодавчі акти з охорони праці

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

17. Охорона праці

18. Охорона праці в будівництві

19. Охорона праці в машинобудуванні

20. Охорона праці і навколишнього середовища

21. Охорона праці користувачів ПК

22. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева
23. Охорона праці та техніка безпеки
24. Організація охорони праці на виробництві

25. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

26. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

27. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

28. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

29. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

30. Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля

31. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

32. Організація праці

Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные

33. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

34. Туриз як галузь світового господарства

35. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

36. Екологія та охорона навколишнього середовища

37. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

38. Облік робочого часу працівника
39. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
40. Правова охорона навколишнього природного середовища

41. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

42. Оплата праці

43. Охорона грунтів

44. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

45. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

46. Умови праці на виробництві

47. Форма розподілу праці в цеху

48. Безпека праці технологічних процесів РЕА

Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

49. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

50. Карта умов праці лікаря-рентгенолога

51. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

52. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

53. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

54. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
55. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
56. Механізація сільського господарства

57. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

58. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

59. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

60. Облік праці та її оплати

61. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

62. Регіональний ринок праці

63. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

64. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

65. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

66. Оплата праці

67. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

68. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

69. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

70. Правовий режим використання і охорони надр України
71. Приватна детективна і охоронна діяльність
72. Психологічна підготовка працівника МВС

73. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

74. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

75. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

76. Вибір між патентною охороною та засекречуванням

77. Автоматизована система обліку праці та зарплати

78. Козацтво на охороні кордонів України

79. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

80. Праця про Петра Могилу

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

81. Автомобільний охоронний сигналізатор на мікроконтролері

82. Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля

83. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

84. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект

85. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

86. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
87. Аналіз та прогнозування ринку праці
88. Економіка праці та соціально-трудових відносин

89. Ефективність праці

90. Європейські стандарти у сфері праці

91. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

92. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

93. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

94. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

95. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

96. Основні напрямки організації праці менеджера

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Оцінка доцільності правової охорони

98. Планування праці

99. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

100. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.