Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Миколаївський філіал Кафедра економіки та підприємництва КУРСОВА РОБОТА на тему: «Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню» З ДИСЦИПЛІНИ: «Аналіз банківської діяльності» Виконала: студентка 4 курсу групи № 431 факультету економіки та менеджменту спеціальність банківська справа П.І.Б. Леонова Ю.В. Перевірила: ст.викл., доц. Клименко С.А. Миколаїв - 2008 Зміст Вступ3 Розділ І. Теоретичні засади політики довгострокового кредитування5 1.1. Суть, значення та система довгострокового кредитування5 1.2. Операції комерційного банку по довгостроковому кредитуванню9 Розділ ІІ. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню на прикладі Райффайзен – банку Аваль16 2.1. Загальна характеристика банку Аваль відповідно до фінансового звіту 2007 року16 2. 2. Аналіз ефективності операцій по довгостроковому кредитуванню Райффайзен – банку Аваль21 Висновки31 Список літератури33 Вступ Тема даної курсової роботи «Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню». Актуальність теми дослідження полягає у тому, що в останні, роки виходячи з ряду пережитих економічних криз, комерційні банки, які існують на території України здійснюють в основному короткострокове кредитування та розрахунково – касове обслуговування підприємств у той час, як економіка об’єктивно потребує збільшення «норм» довгострокового кредитування. Значний знос капітальних засобів, технологічна відсталість виробничого комплексу потребують інвестування (капітальних вкладів). Починаючи з 1995 року (враховуючи той факт, що цей процес затягнувся до 2008 року), відбувалось постійне скорочення виробничих фондів підприємств (від чого страждали в основному соціальна і економічна сфери), а інвестиції, що їх могли представляти вкладники не мали змоги покривати збитків від комерційної та виробничої діяльність (тим більш у кризовий період 2008 року). Тому такий варіант представлення фінансування підприємств «за свій рахунок» був відкинутий на користь, спочатку короткострокових, а потім і довгострокових кредитів. Банківська система як регулятор грошового обігу в країні здатна створити передумови для розвитку інвестиційних процесів через механізм кредитування у направленні створення ресурсного потенціалу довгострокового кредитування. Необхідність подолання інвестиційних проблем (що існували ще з часів проголошення незалежності України) потребувала реформування та реорганізації усього механізму довгострокового кредитування (це змінило політику НБУ та комерційних банків у цілому). Т.ч. стало зрозумілим те, що банківська система України (2008 рік) потребує деякої переорганізації відносно системи довгострокового кредитування: від зміни підходу в оцінці забезпеченості боржників до використання удосконалених методів прогнозування усіх видів ризику. Відразу ж перед комерційними банками постає питання про створення такої політики та організації довгострокового кредитування, що змогли б забезпечити повернення боргів та прибутковість кредитних операцій в умовах, що змінюються (при нестабільній економічній ситуації).

Це й робить актуальним досліджувану тему, оскільки саме від ефективності проведення довгострокової кредитної політики (операцій по довгостроковому кредитуванню) залежить насамперед прибуток комерційного банку та його стабільне положення на ринку банківських послуг. Мета та завдання курсової роботи. Метою дослідження являється аналіз теоретико – методологічного апарату організації довгострокового кредитування в комерційному банку (як приклад для дослідження та аналізу пропоную взяти Райффайзен – банк Аваль України), розробка та тлумачення рекомендацій по його вдосконаленню. Для виконання цієї цілі були поставлені наступні завдання: визначити суть, види довгострокових кредитів (чи можливо буде використовувати їх класифікацію для зменшення ризиків?); дослідити організаційний процес довгострокового кредитування в комерційному банку; аналітичним шляхом визначити ефективність операцій по довгостроковому кредитуванню на прикладі одного комерційного банку (Райффайзен – банку Аваль) і визначити та спрогнозувати подальші шляхи розвитку довгострокової кредитної політики; розробити рекомендації щодо покращення довгострокової кредитної політики банку (Райффайзен – банк Аваль). Об’єктом теми дослідження є діяльність комерційних банків у системі довгострокового кредитування в Україні. Предметом теми є економічні та організаційні основи довгострокового кредитування в комерційних банках України. В розробці теми було використано наступні джерела: законодавчі акти України, архівні матеріали та фінансові звіти комерційного банку Аваль, а також праці таких вчених (та авторів) – Самодурової Н.В., Шенаєва Е.В., Ірніязова Б.С. та ін. Розділ І. Теоретичні засади політики довгострокового кредитування. Суть, значення та система довгострокового кредитування. Коммерческие банки – наиболее универсальный тип банков - занимаются широким кругом операций. Но их специфическими функциями являются: приём депозитов, предоставление ссуд, проведение расчетов. По срокам выдаваемых кредитов могут быть банки, предоставляющие преимущественно долгосрочные или краткосрочные ссуды. Их задача - обеспечить на возвратной основе потребности заемщиков в дополнительных ресурсах, в которых они нуждаются в ходе своей коммерческой деятельности. Современная система кредитования предприятий, организаций, населения не отличается той директивностью, которая была характерна до недавнего времени; она представляет собой более либеральную схему, при которой клиент сам выбирает то кредитное учреждение, услугами которого он хотел бы пользоваться. Клиенту предоставлено также право открывать ссудные счета не в одном, а в нескольких банках. Происшедшая либерализация схемы кредитования, бесспорно, расширяет возможности клиента, в том числе в получении кредита, создает условия для межбанковской конкуренции. В общем виде сложившаяся система кредитования представляет собой обновленную систему, при которой, однако, еще сосуществуют как старые, так и новые формы кредитования. В известном смысле действующая система кредитования представляет собой переходную систему, где сохраняются как остатки старой схемы, так и вводятся новые элементы, более соответствующие рыночным отношениям.

Основные особенности современной системы кредитования заключаются в следующем: Система кредитования базируется на ресурсах банка как предприятия. Объем выдаваемых кредитов полностью зависит от привлеченных средств. Это затрагивает масштабы предоставленных кредитов, а значит, размер той прибыли, которая оседает в кредитном учреждении. Сложившийся кредитный механизм все более носит коммерческий характеров связи с этим мотивы торговли, экономии приобретают особый смысл. Важны не только кредитование, удовлетворение временной потребности предприятий в дополнительных денежных ресурсах, это имело место при дворе дореформенной системе, но и приоритеты не в нем, которые дают основу для повышения рентабельности кредитного учреждения. Здесь проявляет себя принцип коммерции &quo ;Подешевле купить - подороже продать&quo ;. Это касается как депозитов и кредитов клиентуре, так и межбанковских кредитов. Зависимость не только от ресурсов, но и от экономических нормативов, установленных Центральным банком. Современные экономические нормативы Центрального банка регламентируют максимальное допустимый объем привлекаемых средств, размер минимального резерва, предельную сумму выдаваемого кредита, сроки его предоставления. Договорная основа кредитования. Все вопросы, возникающие по поводу кредитования, решаются непосредственно между банкам и заемщиком. Согласна договору каждая из сторон принимает на себя определенные обязательства, обладает определенными правами по контролю за соблюдением договорных условий. Новая система кредитования базируется на традиционных общих и специфических принципах, в том числе, срочности обеспеченности и платности. Сложившаяся в настоящее время система учитывает кредитоспособность клиента, снижающую риск несвоевременного возврата кредита. Впервые при объявлении заемщика неплатежеспособным коммерческий банк вправе поставить вопрос о передаче его оперативного управления администрации, назначенной с участием банка-кредитора, а также о его реорганизации и ликвидации. Виходячи з сучасної системи кредитування та економічної ситуації яка склалась на сьогодні, можна говорити про те, що система забезпечення кредитів матеріальними засобами є досить спірною та неідеальною. Довгострокові кредити (строком більш ніж 5 років) в основному забезпечують функціонування таких сфер, як малий бізнес (кредити на нерухомість, кредити на придбання б/у та нового обладнання, забезпечення потреб у оборотних коштах), «побутові» потреби населення (нерухомість – житло, побутові приміщення; кредити на авто; кредити на навчання й ін.), великий бізнес у тому числі рефінансування банківської системи за рахунок НБУ (в Україні поки таким методом взаємодопомоги між банками не користуються на відміну від розвинених країн, основною руховою силою в Україні є короткострокове кредитування). На відміну від зарубіжної кредитної системи в Україні склалась специфічна система довгострокового кредитування. Навіть в період стабільної економічної обстановки (2003 – 2005 рр.) довгострокові кредити не користувались та не користуються і на зараз великим попитом у населення, причинами чого можуть виступати: неякісна кредитна політика (високі % кредитування, штрафи за достроковим погашенням кредиту, виплата % наперед та ін.)

Банки и их новая роль Основной и первоначальной операцией банков является посредничество в платежах. В связи с этим банки превращают бездействующий денежный капитал в действующий т.е. приносящий прибыль, собирают все и всяческие денежные доходы, предоставляя их в распоряжение класса капиталистов. По мере развития банкового дела и концентрации его в немногих учреждениях, банки перерастают из скромной роли посредников в всесильных монополистов, распоряжающихся почти всем денежным капиталом всей совокупности капиталистов и мелких хозяев, а также большею частью средств производства и источников сырья в данной стране и в целом ряде стран. Это превращение многочисленных скромных посредников в горстку монополистов составляет один из основных процессов перерастания капитализма в капиталистический империализм, и потому на концентрации банковского дела нам надо в первую голову остановиться. В 1907/8 г. вклады всех акционерных банков Германии, обладавших капиталом более 1 миллиона марок, составляли 7 миллиардов марок; в 1912/3 г.P уже 9,8 миллиарда

1. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

2. Форфейтинговые операции банков

3. Операции банка с собственными векселями

4. Банки, их виды, операции банков

5. Залоговые операции банка

6. Трастовые операции банков
7. Лизинговые операции банков
8. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

9. Понятие ссудных операций банка

10. Дополнительные операции банка

11. Инвестиционные операции банков

12. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

13. Активные операции банка и управление ими на примере Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО

14. Аудит кредитных операций банка

15. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

16. Валютні операції банку та валютні ризики

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

17. Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")

18. Валютные операции банков с векселями

19. Аудит операций банка с ценными бумагами

20. Сущность и роль кредита. Кредитные операции банков

21. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

22. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
23. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
24. Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

25. Особенности проведения банком операций с векселями

26. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

27. Валютные операции коммерческих банков

28. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

29. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

30. Валютные операции Сберегательного банка РФ

31. Ризик кредитних операцій комерційного банку

32. Операции коммерческих банков

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

33. Банки и их операции

34. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

35. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

36. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

37. Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке

38. Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России
39. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ
40. Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами

41. Аналіз діяльності комерційного банку

42. Валютно-обменные операции в коммерческом банке

43. Ипотечные банки и их операции

44. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

45. Международные валютные операции коммерческих банков

46. Операции коммерческих банков с пластиковыми карточками

47. Ссудные операции коммерческого банка

48. Пассивные операции коммерческих банков

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Валютные операции коммерческих банков РФ

50. Привлечение банков к ответственности за нарушение запрета на осуществление расходных операций по счетам налогоплательщиков

51. Учет операций на расчетном счете и прочих счетах в банке

52. Валютные операции коммерческих банков

53. Трастовые операции коммерческих банков. Сущность и преимущества

54. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России
55. Лизинговые операции коммерческих банков
56. Лизинговые операции коммерческого банка

57. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

58. Операции Центрального Банка на открытом рынке

59. Организация Банком России эмиссионных операций

60. Организация операций коммерческих банков с ценными бумагами с целью продажи

61. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

62. Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами

63. Пассивные операции коммерческих банков

64. Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Расчетные операции коммерческого банка

66. Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны

67. Кассовые операции коммерческих банков

68. Коммерческие банки и их операции

69. Активные и пассивные операции коммерческих банков

70. Анализ операций коммерческих банков с драгоценными металлами
71. Аналіз банку Укрсоцбанк
72. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

73. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

74. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

75. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

76. Банки и банковские операции

77. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

78. Валютные операции коммерческого банка

79. Валютные операции на примере коммерческого банка

80. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

82. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

83. Учет и анализ операций с денежными средствами в кассах и на счетах в банках

84. Аккредитивные формы расчетов, особенности, документальное оформление и отражение операций по счетам банков-эмитентов и исполняющих банков

85. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

86. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності
87. Аудиторская проверка операций на расчетном счете и прочих счетов в банке на примере ООО "ДЛ-Холдинг"
88. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

89. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

90. Аналіз експортно-імпортних операцій виробника

91. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

92. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

93. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

94. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

95. Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"

96. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

97. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

98. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

99. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.