Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Інститут післядипломної освіти Курсова робота з дисципліни “Основи менеджменту” Тема: Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників Слухач гр. М-7(ІІІ) Савенкова С.В. Спеціальність “Менеджмент організацій”Керівник: Зигар Людмила Павлівна Миколаїв 2009 рік Вступ Існують численні спроби сформулювати як функції керівника в колективі, так і властиві йому риси особистості, наявність яких необхідно для успішного створення позитивного морально-психологічного клімату. А, головне, виявилося, що наявність у керівника тих або інших «найважливіших» якостей лідера далеко не завжди перетворює його в ефективного керівника, здатного активно впливати на створення психологічного клімату. Отже, проблема актуальна, але ще недостатньо досліджена. Проблема психологічних якостей керівника має в психологічній науці давню історію. Ще в першій третині XXI сторіччя в закордонній психологічній школі оформилася так називана теорія «рис лідера». Відповідно до даної теорії, необхідно вивчати лідерів у різних соціальних групах, з'ясувати, які психологічні характеристики їм властиві. У підсумку лідерство пояснюється наявністю сукупності певних психологічних рис особистості. Звичайно керівник у колективі - ключова фігура. Від того, як він поводиться з людьми, яким образом робить процес керування, залежить дуже багато чого. Із цих причин, а також тому, що персона лідера, керівника завжди викликає в людей підвищений інтерес, учені, насамперед психологи й соціологи приділяють цим питанням особлива увага. Роль морально - психологічного клімату в життєдіяльності особистості й колективу важко переоцінити. Він є одним з найбільш істотних елементів у загальній системі умов існування й благополуччя людини, у першу чергу - морального, його працездатності, продуктивності праці. У вивчення психологічних особливостей керівника, стилю його діяльності допомагаю психоінформаційні технології, які відіграють першочергову роль у дослідженні психологічного клімату. Метою курсової роботи є аналіз і виявлення сукупності індивідуально-ділових якостей керівника і його стилю роботи в трудовому колективі. Що визначає успішність його впливу на психологічний клімат у колективі. Відповідно до поставленої мети вирішуються наступні завдання: Охарактеризувати системні функції керівника з якими він постійно зіштовхується і які вимагають якісного виконання і взаємного зв'язку у формуванні компетентності працівника; Розглянути чотири спеціалізовані напрямки, психоінформатики, які є важливими для успішної роботи будь-якої організації; Визначити комплекс методів дослідження личностно - ділових якостей керівника; Проаналізувати індивідуально-ділові якості керівника на практиці; Сформулювати рекомендації, що роблять ефективний вплив на психологічний клімат в організації. Об'єкт дослідження виступає керівник і колектив. Предметом же дослідження є: особистість керівника в психологічному аспекті її впливу на формування психологічного клімату в колективі.

Методологічну основу курсової роботи становлять положення загальної й соціальної психології, а також сформовані в науці принципи й методи психологічного вивчення управлінської діяльності. У рамках рішення поставлених завдань дана курсова робота була розбита на введення, три глави, висновок і список використаної літератури. Перший розділ розкриває не тільки дослідження психоінформаційних технологій, але й дає визначення й суть діяльності керівника і його якостей. Другий розділ містить управлінський аналіз підприємства, висновки та пропозиції щодо покращення управління на окремому підприємстві, з урахуванням теоретичних проблем, досліджених у теоретичному розділі. Третя частина – відповіді на контрольні питання. 1. Чотири системні функції керівника Кожен керівник постійно зіштовхується з чотирма системними функціями, що вимагають якісного виконання і взаємного зв'язку: 1. Одержання інформації про зовнішній світ 2. Виконання внутрішніх оперативних задач 3. Виконання внутрішніх стратегічних задач 4. Виробництво товарів і послуг для зовнішнього світу Одержання інформації про попит та пропозицію, дії і плани конкурентів, поточних і перспективних змінах у законодавстві; Внутрішні оперативні задачі: забезпечення внутрішнього документовідбору, узгодження роботи різних структурних підрозділів, дотримання процедур узгодження рішень; Довгострокове планування, формування корпоративної філософії; Виробництво товарів і послуг, реклама, створення нових ринків споживання, формування суспільної думки. Зрозуміло, що фахівці, що виконують різну роботу, психологічно повинні істотно відрізнятися. Їхні здібності і кваліфікація повинні відповідати виконуваним системним функціям – лише в цьому випадку вони будуть компетентними (від. лат. сотреіепіі» - відповідний). Будь-яку корисну роботу здатні виконувати тільки компетентні працівники, всі інші &quo ;проїдають&quo ; ресурси і роблять помилки, які змушені виправляти знову ж люди компетентні. здатності кваліфікація = компетентність Надамо фахівцям, що ідеально виконують дані чотири функції, умовні назви: 1. Програматор 2. Синхронізатор 3. Коректор 4. Ефектор Програматор. Його життєві інтереси в основному концентруються на об'єктах зовнішнього світу, а не власних переживаннях чи внутрішніх справах фірми. У противному випадку він може проґавити зміну кон'юнктури ринку чи не зреагувати вчасно на дії конкурентів. Така психологічна орієнтація на зовнішній світ називається екстраверсією. Він зобов'язаний мати професійний нюх на зміни, почувати сховані процеси &quo ;спинним мозком&quo ;. Наприклад, на підставі непрямої інформації передбачати зміни інвестиційного клімату чи податкового законодавства і вчасно попередити про це керівництво фірми. Здатність осягати сутність явищ, проникати в майбутнє, робити вірні висновки на підставі здогаду й осяяння називається інтуїцією. Тому що наш фахівець поставляє інформацію, на основі якої фірма генерує програму своїх дій, ми його називаємо програматором і пам'ятаємо що це повинен бути інтуїтивний екстраверт. 2.Синхронізатор. Будь-яка організація повинна забезпечувати погоджені дії своїх співробітників, швидко і чітко реагувати на поточні зміни внутрішньої ситуації.

Синхронізатор забезпечує &quo ;боєздатний&quo ; стан фірми в кожен конкретний момент. Його увага сконцентрована на внутрішніх проблемах, на удосконаленні внутрішніх зв'язків, підвищенні їхньої якості і надійності. Така орієнтація на внутрішній світ, на вузьке коло, на пошуки глибини називається інтроверсією. А здатність швидко реагувати на роздратування, скрупульозно враховувати найдрібніші деталі, діяти &quo ;тут і зараз&quo ; називається сенсорикою. Таким чином, синхронізатор повинен бути сенсорним інтровертом. 3.Коректор. Це той, хто здатен відриватися від турбот поточного моменту і бачити свою організацію цілком, і як би з боку, з позиції стороннього спостерігача. Це той, хто почуває тонкі, невидимі зв'язки і схильний до умогляду. Той, кого не спантеличать хвилювання на поверхні – він проникає всередину і прагне пізнати сутність явищ, виробляючи при цьому рекомендації глобального характеру. Коректор – це інтуїтивний інтроверт. 1. Інтуїтивний екстраверт 2. Сенсорний інтроверт 3. Інтуїтивний інтроверт 4. Сенсорний екстраверт 4.Ефектор. Це той, хто формує кінцевий продукт діяльності організації і пересилає його в зовнішній світ. Він повинен перебувати в постійному контакті з зовнішнім світом, тобто бути екстравертом. Крім того, він повинен діяти дуже конкретно і вміло надавати кінцевому продукту виразну форму. Тому ефектор – це сенсорний екстраверт. Це &quo ;робочий орган&quo ; організації, тому що йому властиві енергійність, напористість, здатність до рішучих і чітких практичних дій. Вирішальний внесок у створенні науково обґрунтованої системи психологічних типів належить видатному швейцарському психологу і вченому Карпові Густавові Юнгу (1875-1961). На основі досвіду багаторічної психотерапевтичної практики він прийшов до висновку: поведінка людини має невипадковий характер. Вона передбачувана і піддається класифікації. Основи цієї класифікації він виклав у своїй роботі &quo ;Психологічні типи&quo ; (1921 р). «Юнгівська типологія вийшла за межі особистісного і стала рушійною силою в колективному несвідомому». Програматори Психоінформатика виділяє чотири спеціалізовані напрямки, важливі для успішної роботи будь-якої організації: «Нові технології», «Безпека», «Комерція», «Людські стосунки». «Нові технології» Цей напрямок пов'язаний з розпізнаванням нових потенційних можливостей вашого бізнесу, що несуть розвиток зовнішній ситуації. Це наукові відкриття, ноу-хау, винаходи, моделі, нові підходи конкуруючих фірм, вдалі сполучення розрізнених подій, нові синтезуючі ідеї, приховані тенденції, перспективні організаційні схеми тощо. Найбільш успішно діє в цьому напрямку соціотип, що носить назву: 1. Інтуїтивно-логічний екстраверт. Псевдонім &quo ;Дон-Кіхот&quo ; або &quo ;Новатор&quo ; Ці люди покладаються на свої передчуття і довіряють своїй уяві. Хороші АНАЛІТИКИ, їм подобається вивчати складні об'єкти. Часто це ентузіасти, що цікавляться усім на світі і стають джерелом натхнення для навколишніх. Не люблять виконувати роботу звичайними методами, постійно вишукують оригінальні підходи, нові проекти. Вони відрізняються схильністю до імпровізації, різнобічним підходом до вирішення проблем.

В исихазме всё зависит только от Бога и Его милости, в йоге от самого человека, его характера, способностей и знания технологии, а также от компетентного учителя. Собственно, и в йоге, и в христианской мистике смысл роли наставника заключён в двух его качествах: наличии живого опыта и верной ориентировке ученика в тех моментах развития, которые характерны тотальной потерей равновесия в точках резкого изменения качества психосоматики. «Однако воспринять благодать, дать ей действовать в себе человек может лишь посредством собственного усилия, особой духовной работы» (с.38). Следовательно, в исихазме, как и в йоге, признаётся абсолютная необходимость личной начальной активности. Но что подразумевается под работой духовной? Очевидно, прежде всего особая ориентация сознания и его представлений, осуществляемая на основе веры. В практике йоги человек опирается до какой-то степени на себя и свои действия, веря в то, что дальнейшая спонтанная трансформация обязательно будет иметь место (поскольку так всегда было и есть в опыте), как и её совершенно необходимый для данной личности конкретный результат, изначально неведомый практикующему в силу узости и омрачённости повседневного сознания

1. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

2. Інформаційні технології на уроках хімії

3. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

4. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

5. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

6. Інформація та інформаційні процеси
7. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
8. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

9. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

10. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

11. Поняття та сутність менеджменту

12. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

13. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

14. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

15. Інформаційні ресурси України

16. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Функції та принципи державного управління

18. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

19. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

20. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

21. Інформаційні системи

22. Корпоративні інформаційні системи
23. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи
24. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

25. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

26. Інформаційні системи в маркетингу

27. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

28. Використання інформаційних технологій Інтернет в фармації

29. Новые технологии менеджмента в малом и среднем бизнесе

30. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

31. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

32. Інноваційні технології в бізнесі

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

33. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

34. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

35. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

36. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

37. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

38. Астероїдна небезпека: міфи та реальність
39. Видовий склад та чисельність птахів лісу
40. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

41. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

42. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

43. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

44. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

45. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

46. Життя та творчість Г. Сковороди

47. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

48. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

49. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

50. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

51. Поняття та сутність ефективності управління

52. Життя та творчість Миколи Лисенка

53. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

54. Кохання та закоханість в юнацькому віці
55. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
56. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

57. Соціологія: становлення та сучасність

58. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

59. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

60. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

61. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

62. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

63. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

64. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

66. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

67. Основные функции менеджмента

68. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

69. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

70. Стратегическое планирование как функция менеджмента
71. Функции менеджмента
72. Сокращение издержек путем внедрения технологии Бизнес Юнит Менеджмент

73. Поняття, форма та функції Конституції України

74. Функции менеджмента и их взаимосвязь

75. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

76. Виникнення писемності та історія кодування інформації

77. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

78. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

79. Національний банк України та особливості його функціонування

80. Портфель цінних паперів - сутність та функції

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

81. Комерційні банки та їх види

82. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

83. Популяції та популяційні системи

84. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

85. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

86. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції
87. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна
88. Мета та функції контролінгу

89. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

90. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

91. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

92. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

93. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

94. Предмет та методологія інформаційного права України

95. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

96. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

97. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

98. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

99. Операційні системи та робота з ними


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.