Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Анализ и аудит финансовой отчетности предприятия

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра бухгалтерського обліку та аудиту в промисловостіМАГІСТЕРСЬКА РОБОТА НА ТЕМУ: «МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА».ВИКОНАЛА: Студентка 5-го курсу Спец.8106/1 гр. 1 Міхіна О.С.ПЕРЕВІРИВ: Добровський М.В. КИЇВ 99 ЗМІСТ.Вступ. Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу і аудиту. Склад, структура та порядок формування фінансової звітності. Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємства в країні. Методика аналізу фінансового стану підприємства. Загальний аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства Методика аудиту фінансової звітності. Теоретичні основи аудиту фінансової звітності підприємства. Аудит балансу підприємства. Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості. Аудит фінансових результатів підприємства. Документальне забезпечення аудиту. Аналіз і аудит фінансової звітності в умовах функціонування АРМ. Висновки.Література.Додатки. ВСТУП. В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб) ,які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказанні особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цьогослугує економічний аналіз,за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, що аналізують : охарактеризувати його платоспроможність ,ефективність і прибутковість діяльності ,перспеутиви розвитку ,а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення. Економічний аналіз являє собою процес ,побудований на вівченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином ,головною метою економічного аналізу є зниженя неминучої невідомості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє. Економічний аналіз дає можливість оцінити: майновий стан підприємства степінь підприємницького ризику,наприклад,можливість погашення зобов’язань перед трейтіми особами достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій потребу в додаткових джерелах фінансування здатність до нарощування капіталу раціональність залучення займаних коштів обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку обгрунтованість вибору інвестицій та ін. Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це пов’язана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарського об’єкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покіпців) ,ускладнення організаційно-правових форм функціонування. В результаті інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок нових прийомів і зособів, які дозволяють враховувати ці явища.

Не дивлячись на значну невизначеність в роботі підприємств, в останій час посилюється роль прогнозного аналізу, який дозволяє складати бізнес-плани. Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфікованк оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше прибігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже незадовільняються констатуванням виличини показників звітності, а розраховують отримати конкретне заключення про дотатність платіжних засобів,нормальних співвідношень власного і залученого капіталу,швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи інших видів діяльності. В цих умовах змінюється роль бухгалтерії, в чиї функції все частіше входить не лише ведення поточного обліку і складання звітності, а і економічний аналіз виключно в цілях управління підприємством. Задовільнити нові вимоги адміністрації може лише бухгалтер-аналітик, який здатний розібратися в економіці підприємства, виявити всі її хворі місця на основі фінансово-облікових даних, зрозуміло і чітко встановити міри впорядковуючого характеру. Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу. На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства. В ринкових умовах слово діяльність підприємства нпбуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується звимогами цих змін. Існують складності проведення аналізу фінансового стану ,що обумовлено: нестабільністю економіки кризовим станом В умовах постійної зміни інформації богато фінансово-економічних показників розрахованих на певний час , можуть надалі загубити свою цінність для аналузу у зв’язку з нестабільністю національної валюти, по якій розраховувався цей показник. Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають : -різні форми власності,наприклад, чимало показників ,що характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкогорозвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів. -нестабільність законодавчої бази (фінансовогоі податкового права), це також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства. У вітчизняній економічній науці недостатньо приділялось уваги проведенню аналізу фінансового стану, так як наукрва праця в цій області губить свою актуальність ще до видання. Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів , які позитивно чи негативно вплинули на кінцеів показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задавільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільнлсті внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

При написанні дипломної роботи мною були використані звітні дані орендного підприємства “Сузір’я”. Орендне підприємство “Сузір’я” створено у порядку реорганізації їдальні АНТК ім. Антонова 25.02.92р. ОП являється юридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства України. Містцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Туполева 1. Метою ОП являється насичення ринку хлібобулочними і кондитерськими виробами, діяльність у сфері громадського харчування на території АНТК. ОП являється юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і валютний рахунки, фірмову назву, круглу печатку.ОП набуло права юридичної особи з моменту державної регістрації. ОП для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, придбавати майно і нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді. Для більш раціонального ведення бухгалтерського обліку на підприємстві використовується бухгалтерська програма для малих підприємств “1-С” бухгалтерія. 1 РОЗДІЛ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 1.1.Склад, структура та порядок формування фінансової звітності.На сьогоднішній день в Україні утворилась нова економічна система, що побудована на ринкових відносинах. Якісні зміни торкнулися всіх ділянок управління, в тому числі і бухгалтерський облік. Для здійснення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт ,завдяки чому бухгалтерський облік виконує три самостійні функції: інформаційну ,контрольну , та аналітичну. Діяльність кожного підприємства в першу чергу будується на раціональній організації бухгалтерського обліку, від цього залежить обгрунтований розподіл грошових коштів, рентабельність та платоспроможність підприємства, а також багато інших показників. В бухгалтерському обліку використовують всі три види вимірників, але основним для нього є грошовий вимірник, за допомогою якого можна узагальнити всі господарські факти- явища та процеси. Ті господарські факти, які не мають грошової оцінки, в бухгалтерському обліку не відображаються. Отже бухгалтерський облік є основним і єдиним видом обліку, за допомогою якого фіксація роботи підприємства здійснюється в цілому, як сукупності. Особливістю розвитку економіки сьогодні є те, що керівникам необхідно навчитись самостійно приймати управлінські рішення, щодо подальших шляхів розвитку підприємств. Ці труднощі пов’язані з більш як семидесятирічним функціонуванням планової економіки в нашій державі. Управління як процес є актом трудової діяльності працівників. Він відбувається із застосуванням знарядь і предметів праці. Предметом праці в процесі управління є інформація, а знаряддям її на сучасному етапі є технічні засоби вимірювання, сприйняття, реєстрації, передачі, обробки, аналізу, зберігання і розмноження інформації. При ринкових відносинах має вплив як внутрішнє так і зовнішнє середовище. До зовнішнього належать такі зовнішні прямі і посередні змінності: політичні, законодавчі та інші органи; економіка, конкуренція, постачальники, технології; соціальні, культурні та інші відносини.

Следующий этап анализа оценка финансового состояния предприятия. Эта оценка проводится с помощью системы финансовых коэффициентов. При всем их разнообразии, они должны включать показатели таких направлений оценки финансового состояния. Первая группа показатели ликвидности. Вторая группа показатели финансовой устойчивости. Третья группа показатели деловой активности. Четвертая группа показатели рентабельности. Выбор и обоснование критериев для оценки, с которыми можно сопоставить финансовые коэффициенты конкретного предприятия, представляют особую проблему. В первую очередь необходимо учитывать, что не может быть единых для всех предприятий значений коэффициентов по причине специфики технологических процессов и трудоемкости изготовляемой продукции. По этой причине следует использовать показатели лучших в данной отрасли предприятий или среднеотраслевые значения финансовых коэффициентов. Наличие информации о соответствующих показателях предоставляет возможность получить по каждой группе коэффициентов оценку категории, в которую попадает соответствующее предприятие

1. Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа

2. Аудит финансового состояния предприятия

3. Анализ текущего финансового состояния предприятия (на примере МП Товары для детей)

4. Аудит финансовой отчетности

5. Ревизия и аудит финансовых результатов предприятия от хозяйственной деятельности (на примере ЗАО "АБСОЛЮТБАНК")

6. Аудит финансового состояния предприятия
7. Аудит финансовых вложений предприятия
8. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия

9. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия ОАО "Племзавод им. В.И.Чапаева"

10. Финансовая отчетность и анализ финансового состояния предприятия

11. Анализ финансового состояния предприятия по формам бухгалтерской отчетности

12. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия в контексте финансового менеджмента

13. Анализ финансового состояния предприятия АПК

14. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской и статической отчетности

15. Анализ финансовых результатов предприятия ОАО "Газ – Сервис"

16. Анализ финансовой деятельности предприятия ЗАО "Ртищевские продукты"

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Алгоритм анализа финансовой устойчивости предприятия

18. Основные финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой деятельности предприятия (Контрольная)

19. Учет и анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

20. Расчет и анализ аналитических коэффициентов финансовой деятельности предприятия

21. Анализ финансового состояния предприятия

22. Анализ финансового состояния предприятия
23. Анализ финансового состояния предприятия
24. Анализ финансового состояния предприятия

25. Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО "Бейсуг")

26. Финансовый анализ рентабельности и ликвидности предприятия на примере ООО "X"

27. Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

28. Статистические методы анализа финансового состояния предприятия в условиях рынка

29. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий отрасли и/или региона

30. Анализ финансовой деятельности предприятия (на примере предприятия ОАО “Машук”, г. Ессентуки)

31. Анализ финансовой отчетности

32. Каково значение анализа финансовой отчетности для принятия управленческих решений

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия

34. Анализ финансового состояния предприятия

35. Краткий анализ финансового состояния предприятия в оценке бизнеса

36. Анализ финансового положения предприятия

37. Учет, анализ и аудит налогообложения промышленных предприятий налогом на добавленную стоимость

38. Анализ финансового состояния предприятия
39. Анализ финансового состояния предприятия
40. Анализ затрат предприятия на охрану окружающей среды в системе финансовой деятельности предприятия

41. Методические основы анализа финансовой отчетности

42. Потоки денежных средств предприятия и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности

43. Учет, анализ и аудит финансовых вложений

44. Финансовая отчетность и анализ ее основных показателей

45. Формирование информационного массива для анализа финансового состояния предприятия (с использованием статистических методов)

46. Анализ основных показателей годовой финансовой отчетности ДЗАО "Тамбовское объединение по газификации" ОАО "Запсибгазпром"

47. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации

48. Анализ финансового состояния предприятия

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

49. Анализ финансовой отчетности

50. Анализ финансовой отчетности

51. Анализ финансовой отчетности

52. Анализ финансовой отчетности

53. Анализ финансовой отчетности на соответствие международным стандартам

54. Анализ финансовой отчетности ОАО "Норильский никель"
55. Анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия на примере ООО "Водоканал-сервис"
56. Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности предприятий торговли и общественного питания

57. Анализ финансовой деятельности предприятия

58. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

59. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия

60. Анализ и оценка финансового состояния предприятия

61. Анализ и оценка финансового состояния предприятия ООО "Форсаж"

62. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости предприятия

63. Анализ финансового состояния предприятия

64. Анализ финансового состояния предприятия

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

65. Анализ финансового состояния предприятия

66. Анализ финансового состояния предприятия

67. Анализ финансового состояния предприятия

68. Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО "Торговый дом "Швейные товары")

69. Анализ финансового состояния предприятия ЗАО "Светлогорский хлеб"

70. Анализ финансового состояния предприятия и его финансовой устойчивости
71. Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
72. Анализ финансового состояния предприятия ОАО "ВЭР"

73. Анализ финансовой устойчивости предприятия

74. Анализ финансовой устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики

75. Анализ финансовых результатов предприятия

76. Анализ финансовых результатов предприятия ООО "Автомобильный центр "АВГ"

77. Краткий анализ финансового состояния предприятия в оценке бизнеса

78. Методика анализа финансовой отчетности

79. Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа. Анализ финансового состояния предприятия

80. Финансовая деятельность предприятия: анализ и пути ее совершенствования (на примере ООО "Си-трейдинг")

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Финансовый анализ рентабельности и ликвидности предприятия

82. Анализ финансового состояния предприятия

83. Анализ финансового состояния предприятия на примере АО "СтройКа"

84. Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "ВК и ЭХ"

85. Анализ финансового состояния предприятия промышленности

86. Анализ финансовой отчетности ОАО РАО "ЕЭС России"
87. Анализ финансового состояния предприятия ООО "СЕВ-МЕТ"
88. Анализ финансового состояния предприятия ОЦ санаторий "Юг"

89. Анализ финансового сотояния предприятия и диагностика банкротства

90. Анализ финансовой деятельности предприятия

91. Анализ финансовой политики предприятия

92. Анализ затрат на охрану окружающей среды в системе финансовой деятельности предприятия

93. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия

94. Анализ основного и оборотного капитала. Анализ финансовой устойчивости предприятия

95. Задачи анализа финансового состояния предприятия на примере ОАО "Клинский Машзавод"

96. Теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятия

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Финансовое состояние предприятия: анализ, проблемы и пути их решения на примере ООО "Сарапульского молочного комбината"

98. Анализ финансового состояния предприятия

99. Анализ финансового состояния предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.