Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Гриценко Вікторія Вікторівна, аспірант кафедри економічної теорії Початок діяльності інвестиційних фондів та компаній фактично починається з 1994 р., коли указом Президента України було прийнято Положення «Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії». Вони створювалися з метою проведення інвестування в інтересах і за рахунок засновників інвестиційного фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів та проведення комерційної діяльності з приватизаційними паперами . Але ситуація кардинально змінилася, коли на початку 2001 р. був прийнятий Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» №2299 від 15.03.2001 р. Цей закон надав можливості для створення та розвитку таких професійних інвестиційних інститутів в Україні як інвестиційні фонди. Відмінними рисами інститутів спільного інвестування (ІСІ), згідно до чинного законодавства, в порівнянні з іншими інвестиційними інститутами є те, по-перше, що інвестиційні фонди мають податкові пільги, а саме, не мають податку на прибуток (майно, що знаходиться у розпорядженні та управлінні інвестиційних фондів не оподатковується), підлягає оподаткуванню тільки інвестиційний доход. По-друге, внаслідок обмеженості розміру використовуваного позичкового капіталу вони не надають ніяких гарантій та позик своїм клієнтам. Але треба відмітити, що в цілому вітчизняні ІСІ досить ліквідні, в середньому інвестиційний доход клієнтів за рік збільшується на 50%, а іноді і на всі 100%. У вітчизняній та зарубіжній літературі накопичено значний досвід вивчення особливостей діяльності інвестиційних фондів та компаній. Дослідженню проблем становлення цих небанківських інститутів приділяли увагу такі вчені-економісти: Александров В., Блохіна Т., Ватаманюк З., Ворона О., Герасимчук М., Гончаров В., Ердман Г., Жуков Є., Іванов В., Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Коваленко М., Косова Т., Кульчицький М., Махмудов О., Мітюков І., Недашківський М., Недбаєва С., Радванська Л., Сазонець І., Свердел М., Смілянська О., Палівода К., Петерсон Р.Л., Фукс А., Хмиз О., Шарп У. та багато інших. У високо розвинутих країнах світу інвестиційні фонди є професійними інвесторами, які мають в своєму арсеналі великі обсяги капіталу, що надає їм можливостей для здійснення різноманітних видів інвестування. Українські інвестиційні фонди поки що не досягли такого рівня розвитку й повноцінно не спроможні виконувати заздалегідь покладені на них інвестиційні функції, насамперед, через нестачу інвестиційних коштів й несприятливого інвестиційного клімату в країні. Аналіз наукової літератури довів, що недостатня увага приділяється розгляданню доходності вітчизняних інвестиційних фондів, необхідності забезпечення прибуткової та стабільної діяльності цих небанківських інститутів у майбутньому. Це пов'язано із специфікою та тенденціями розвитку українського інвестиційного ринку. Тому метою статті є аналіз діяльності інвестиційних фондів на сучасному етапі розвитку на основі вивчення їх доходності та перспектив функціонування в Україні. За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) на початок 2007 р.

в Україні кількість інвестиційних фондів складала 579, компаній по управлінню активами (КУА) було 228 . КУА – це, як правило, товариства з обмеженою відповідальністю, які мають належну ліцензію на здійснення професійного управління активами інвестиційних фондів. Загальний обсяг активів фондів, котрими здійснювало управління КУА, на початок 2007 р. складав майже 17 млн. грн. Динаміка кількості КУА та інвестиційних фондів представлена в рис. 1. та рис. 2. Кількість КУА постійно зростає. За рік вони збільшуються майже вдвічі. Але така динаміка поки що нічого не означає. Скоріш за все ІСІ діють аналогічно банкам, які на початку свого становлення створювалися всередині великих підприємств. Таким чином кількість головних контор банків склала більше 300. Одначе внаслідок укріплення позицій банківського сектору та появи окремих банківських інститутів їхня кількість зменшилась вдвічі. Рис. 1. Динаміка кількості КУА в Україні протягом 2002-2005 рр. Рис. 2. Динаміка кількості інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній протягом 1996-2005 рр.Але не всі компанії досконало виконують покладені на них функції, тому слід очікувати, що через 4-5 років кількість КУА зменшиться до 40-50 компаній-професіоналів. На сьогодні в Україні самими відомими КУА є ВАТ «Кинто», ТОВ «Управляющая компания «Сократ» і ЗАТ «УкрСиб Эссет Менеджмент». Діяльність КУА чітко регламентується Державною комісією по цінним паперам і фондовому ринку з метою перешкоджання незаконних операцій й захисту прав та інтересів інвесторів (рис. 3). Складено відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» Рис. 3. Інвестиційні можливості інвестиційних фондів згідно до чинного законодавства УкраїниВ Україні диверсифікація активів досить чітко регламентована. Тому ДКЦПФР і УАІБ в проекті змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» передбачають лібералізувати вимоги до надто стандартизованої структури активів ІСІ та надати більшу самостійність ІСІ стосовно вибору фінансових інструментів для інвестування. Згідно з Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» в країні можуть створюватися пайові та корпоративні інвестиційні фонди. Пайові інвестфонди не є юридичною особою, це об'єднання капіталів дрібних інвесторів, їх активи повністю знаходяться в управлінні КУА, а корпоративні фонди, як правило, створюються у вигляді відкритого акціонерного товариства й переважно займаються спільним інвестуванням. Проаналізуємо порівняльну характеристику корпоративних та пайових інвестиційних фондів та виявимо їх відмінності (табл. 1).Таблиця 1 Порівняльна характеристика корпоративних та пайових інвестиційних фондів в Україні згідно з Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» Назва показника Корпоративний фонд Пайовий фонд 1 2 3 1. Правовий статус (організаційно -правова форма діяльності) Юридична особа в формі відкритого акціонерного товариства (ВАТ), цінні папери займають 70% середньорічної вартості активів.

Не є юридичною особою, створюється керуючою компанією шляхом випуску інвестиційних сертифікатів (паїв). 2. Органи управління Акціонери мають право брати участь в управлінні шляхом створення спостережної ради та загальних зборів акціонерів. Акціонери мають право створювати спостережну раду у випадках, коли кошти залучаються шляхом розміщення приватної пропозиції. 3. Початковий статутний фонд Формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності. За законодавством України, мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду корпоративного інвестиційного фонду. 4. Обмеження в інвестуванні Жорсткі. Відносно не жорсткі. 5. Право на отримання дивідендів Існує. Існує, але тільки в ПІФах закритого типу. 6. Оподаткування Відносна мінімізація податкових платежів. Мінімізація податкових платежів. 7. Розміщення паїв Тільки за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється. За грошові кошти. 8. Інформаційна прозорість Висока. Дуже висока. 9. Емітовані цінні папери Прості іменні акції. Інвестиційні сертифікати. 10. Емісія цінних паперів Обмежена. Не обмежена. 11. Контроль з боку держави Надто регламентований. Регламентований. 12. Вплив зовнішньоекономічних факторів на паї фондів Дуже високий. Низький. Останнім часом в Україні з'явився новий тип пайових інвестиційних фондів – інтервальні. Якщо відкриті пайові фонди здебільшого розраховані на дрібних інвесторів, то інтервальні на великих. Головною перевагою інтервальних пайових фондів є те, що згідно до законодавства, вони не зобов'язані постійно мати резерв грошових коштів, спрямований на викуп паїв, а це, в свою чергу, надає їм більше можливостей для здійснення інвестування. На початок 2007 р. КУА заснували 5 пайових інтервальних фондів, а вже в середині 2007 р. їхня кількість дорівнювала 25. Інститути спільного інвестування в Україні демонструють досить високу доходність на сучасному етапі розвитку. На сьогодні, за оцінками експертів, сумарний обсяг ринку акцій складає приблизно 15 млрд. дол. На жаль, доля інвестиційних фондів в цій сумі менше 20%. Очікується, що ІСІ до 2009-2010 рр. навряд чи зможуть зайняти навіть 30% вітчизняного акціонерного ринку . В липні 2006 р. середня доходність відкритих інвестфондів складала 2,5%. Доходність по акціям дорівнювала 5,3%. Такий різкий стрибок доходності інвестфондів викликав інвестиційний попит. Так, в серпні 2006 р. до інвестфондів ТОВ «Кинто ЛТД» надійшло 3 млн. грн. Це сталося за рахунок сталого економічного розвитку акціонерного ринку. Фонд «Синергия-3» за травень-червень 2006 р. розмістив 3 тис. акцій . На вторинному фондовому ринку попит на інвестиційні сертифікати ІСІ також істотно збільшився. Обсяг продажу сертифікатів у липні 2006 р. складав 78 млн. грн., що в 11 разів вище за показники попереднього місяця . На кінець 2006 р. майже на 20% подорожчали акції Нижньодніпровського трубопрокатного заводу та Дніпропетровського трубного заводу (на 13%) .

Что такое телефон, который стоит в вашей квартире? Это часть телефонной компании, которая находится у вас дома. И вы можете предъявлять требования. В этом и заключается первооснова коммунистических, социалистических подходов. Потребитель перестает быть просто покупателем, а становится участником. Перспективы левых Как вы оцениваете перспективы развития левого движения в общемировом масштабе, учитывая процессы, протекающие в Латинской Америке? Наблюдается определенная цикличность. И в этом плане принципиальной разницы между Латинской Америкой и остальным миром нет. Просто там многие процессы идут быстрее. Принято говорить, что общемировой центр левого движения, если таковой вообще есть, переместился туда. Я с этим готов спорить, но эмпирически сейчас там происходит наибольшее количество событий. Были пройдены несколько этапов. Первый - это крах старых левых. Причем не только на уровне идеологии. Все были в кризисе - и троцкисты, и даже «зеленые». Были проблемы у социал-демократов, так как социальное государство было съедено неолиберализмом

1. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

2. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

3. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

4. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

5. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

6. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку
7. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
8. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

9. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

10. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

11. Стан і перспективи розвитку СНД

12. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

13. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

14. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

15. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

16. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

18. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

19. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

20. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

21. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

22. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
23. Проблеми та перспективи малого бізнесу
24. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

25. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

26. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

27. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

28. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

29. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

30. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

31. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

32. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

34. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

35. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

36. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

37. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

38. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу
39. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку
40. Перспективи розвитку фінансового права

41. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

42. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

43. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

44. Цінності та перспективи християнської моралі

45. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

46. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

47. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

48. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Інфляція та антиінфляційні заходи

50. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

51. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

52. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

53. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

54. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
55. Комерційні банки та їх види
56. Деятельность хеджевых фондов. Перспективы их организации на Украине

57. Популяції та популяційні системи

58. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

59. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

60. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

61. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

62. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

63. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

64. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

66. Правовий стан вільних та рабів у античній державі

67. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

68. Походження та основні етапи розвитку письма

69. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

70. Інформатика та інформаційні процеси
71. Інформація та інформаційні процеси
72. Операційні системи та робота з ними

73. Системне програмування та операційні системи

74. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

75. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

76. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

77. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

78. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

79. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

80. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

81. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

82. Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

83. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

84. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

85. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

86. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану
87. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування
88. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

89. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

90. Види та причини порушень розвитку дітей

91. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

92. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

93. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

94. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

95. Кризове явище функціонування та розвитку організації

96. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

98. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

99. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.