Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

У діапазоні тематично-стильових пошуків західноукраїнської прози міжвоєнного двадцятиліття на увагу заслуговує й гендерна тематика: у розвиткові &quo ;української модерної національної ідеології, як і в інших культурах, певну роль відігравав і дискурс раси, складовою якого ставав дискурс статі&quo ; . Однак художня реалізація такої тематики виразно засвідчила млявість і неспроможність до створення енергії стилю, відсутність глибоких конфліктів та повнокровних образів-характерів. Певним винятком можна вважати прозу письменниць, що намагалися продовжити традицію О.Кобилянської. Творчість Ольги Кобилянської, що в українській літературі періоду fi de siecle була культовою - у пошуках нової краси письменниця відмовилась іти второваними шляхами народництва і спробувала дати власну, &quo ;фемінну модель високої модерної культури&quo ; (Т.Гундорова), яка постала внаслідок її культурософських пошуків та &quo ;гендерної утопії&quo ;, - продовжує впливати й на прозу &quo ;новаторів&quo ; міжвоєнного двадцятиліття. Прорив за межі національної традиції у відкритий Кобилянською на цнотливому досі щодо жіночої сексуальності (а відтак - психологічно заглибленому трактуванні жінки як особистості) ґрунті української літератури в таємничий світ жіночої душі породив утопію &quo ;слухання-душі&quo ; як &quo ;творення особливого поля інтимності, навіть вдавання інтимності, згідно з андрогінною й гомоеротичною чуттєвістю, прикметною для стилю модерн . Проблеми стильової реалізації культурософських концепцій письменниці вичерпно розкриті в монографії Т.Гундорової &quo ;Femi a mela colica: Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської&quo ; (2002) та в розділі &quo ;Модернізм: сецесійний кітч&quo ; нового дослідження літературознавця - &quo ;Кітч і Література. Травестії&quo ; (2008). Т. Гундорова зупинилась і на &quo ;національному дискурсові&quo ; &quo ;культурно-гендерної тематики&quo ; Ольги Кобилянської, заторкнувши питання &quo ;взаємин&quo ; літературного авторитету письменниці й пропагованих нею цінностей із донцовською парадигмою &quo ;інтегрального націоналізму&quo ;. Однак проблема рецепції ідей письменниці у творчості західноукраїнських авторок міжвоєнного двадцятиліття залишається недостатньо дослідженою (частково вона була розкрита в нашій монографії ), а без належного її опрацювання не можлива повнота осягнення чільних тенденцій літературного процесу міжвоєнного двадцятиліття, зокрема взаємодії традицій і новаторства. Як відомо, теорія інтегрального націоналізму включала в себе й ідеологію т.зв. &quo ;літературного імперіалізму&quo ; Ернеста Сейєра . В інтерпретації Д.Донцова особливий акцент зроблено на завданні поборення меланхолійності фемінізованої української літератури, натомість рефлексійності, жіночій споглядальній пасивності протиставлено ідеал &quo ;чоловічої активності&quo ; - чину. Творчість Кобилянської, позначена меланхолійністю літератури минулого століття і впливом вторинного для ситуації міжвоєнного двадцятиліття сецесійного стилю (&quo ;Стиль модерн передбачав поєднання інфантильного та еротичного. Інфантильність і еротизм часто переплітаються у творах Кобилянської&quo ; ), справді бачиться опозиційною щодо декларованих &quo ;вісниківцями&quo ; ідей, хоча її твори друкуються у &quo ;Віснику&quo ;, а Донцов вітає її з нагоди 40-літнього ювілею творчості .

Однак чи губиться поклик &quo ;жриці меланхолійної краси&quo ; в силовому полі &quo ;арс мілітансу&quo ;, чи знаходить і в новій добі палких прихильників, які прагнуть продовжити власною творчістю &quo ;аполонічний міт&quo ; &quo ;нової жінки&quo ; (Т.Гундорова)? Спробуємо простежити вплив культурософії Ольги Кобилянської на осмислення &quo ;коду самості&quo ; (маючи на увазі і код національної тотожності, і код самодостатності жінки як особистості і як творця культури) у літературі (зокрема у прозі) 20-30-х pp. XX ст. Безперечно, ідеться про жіночу автуру, передусім про творчість тих авторок, що належали до т. зв. демо-ліберального напрямку (тим більше, що обрана нами для дослідження творчість Дарії Віконської досі залишається майже не відомою). Звичайно, не можна заперечити значення порушених у творчості О.Кобилянської й Лесі Українки проблем для подолання в національній культурі трактування ролі жінки в дусі соціал-дарвінізму як біологічної, репродуктивної. Однак якщо Катря Гриневичева, Галина Журба та Ірина Вільде передусім реципіювали ідеї О.Кобилянської в аспекті її розуміння зв'язку постання модерної нації з культуротворчою функцією жінки (зокрема, героїні повістевого циклу Галини Журби виступають не лише носіями коду національної самості, а й свідомими та активними учасницями процесу національного прозріння багатьох земляків), то проза Дарії Віконської постає як своєрідне продовження саме &quo ;аполонічного міфу&quo ; &quo ;нової жінки&quo ;. Кілька слів про саму авторку. Ліна-Іванна Малицька (справжнє прізвище письменниці) народилася 17 лютого 1893 р. у с.Шляхтинці під Тернополем у родині землевласника Володислава Федоровича. Освіту здобувала в Німеччині, Франції, Італії, Єгипті. У 1939 р. виїхала до Відня, де й загинула 1945 р. У західноукраїнській періодиці виступала як критик, мистецтвознавець, автор чудових етюдів - &quo ;акварельок&quo ; (&quo ;Соняшники&quo ;, &quo ;Іриси&quo ;, &quo ;Бегонія&quo ;, &quo ;Аннамітський шаль&quo ;, &quo ;Павлине око&quo ;, &quo ;Білі іриси&quo ;, &quo ;В'язні&quo ;, &quo ;Фрагменти&quo ;, &quo ;Імпресіоністичне&quo ;) . Відома була Дарія Віконська також збіркою нарисів &quo ;Райська яблінка&quo ; (1931), монографією про Джеймса Джойса (1934), томом есеїв &quo ;За державну бронзу&quo ; (1938). На сторінках галицької періодики часто друкувалися &quo ;акварельки&quo ; Дарії Віконської - у жанровому плані ліричні етюди або ж поезія у прозі. У тяжінні письменниці до ліризації прози особливо відчутний вплив творчості 0.Кобилянської, зокрема &quo ;фемінність&quo ; письма проступає в культивуванні меланхолійної краси, у сентиментальному спогляданні, чуттєвості. Крізь призму індивідуального стилю письменниці проступає стильовий шаблон модерну доби &quo ;Молодої Музи&quo ;, намагання репродукувати образність і настроєвість ліризованої прози О.Кобилянської. Адже, як зауважує Т.Гундорова, &quo ;стиль арт нуво ставав загальною модою, міг тиражуватися і копіюватися. Стиль при цьому втрачає естетичну повноту і супроводжується надмірною витонченістю й орнаменталізмом, рафінованою образністю, декоруванням реальності&quo ; .

У поезіях у прозі Дарії Віконської досить-таки виразно проглядають риси кітчевості сецесійного стилю: тут домінують згладжено-пастельні колористичні асоціації (як наголошують дослідники, для стилю сецесії характерні саме квіткові й рослинні візерунки, переважання кольорів &quo ;пастельних, фіолетових, зеленавих, перлисто-сірих&quo ; ), метафоричність асоціативно-емоційних образів, лірична тональність. В етюді &quo ;Білі іриси&quo ; &quo ;прозора білість&quo ; квітів, побачених ліричною героїнею вночі, уявляється &quo ;неземним чудом&quo ;, &quo ;астральними тілами&quo ;, що випромінюють дивовижне світло: &quo ;.Тоді, вночі, вони наче преображались в неземне чудо. їхня прозора білість нагадувала алебастр. Верхні пелюстки, зложені на подобу ліхтаря, були дивно прозірчасті, і здавалося, що кожна квітка береже в собі внутрішнє світло. Місячні промені ламались, немов у призмі, на поверхні горішніх пелюсток, і зблизька ті пелюстки блищали стократно, наче посилані діамантовим пилом . Нагадували радше астральні тіла, ніж живі квіти. Між місячним сяйвом і їхньою білістю, здавалось, було якесь особливе порозуміння&quo ; . Зрештою, апеляція Дарії Віконської, жінки з виразно &quo ;чоловічим&quo ; заняттям -мистецтвознавство й малярство, до стилю сецесії також свідчить на користь продовженого нею &quo ;міфу аполонівської жінки&quo ;, причетної до естетизації творчості, бо ж &quo ;сецесійна поетика водночас апелювала до людської уяви, ґрунтувалась на візійних асоціаціях. Протиставлена дійсності, вона вела людину в дивну й чудовну країну мрій, фантазії, казки, ідилії. Умовний характер мистецтва тут проявлявся відверто, навіть деклараційно&quo ; . Навіть на рівні тематичному Дарія Віконська (зрештою, це характерно для багатьох галицьких авторок &quo ;жіночої прози&quo ;, варто згадати бодай етюд І.Вільде &quo ;Рожі&quo ;, написаний, вочевидь, під впливом однойменного твору О.Кобилянської) продовжує перебувати в дискурсі віденської сецесії, використовує улюблені рослинно-квіткові мотиви сецесійного стилю задля створення враження &quo ;інобуття&quo ;, іншої, нереальної, дійсності: &quo ;.Флористика сприяє реалізації художніх ефектів екзотичного, незвичайного, фантазійного, що справляло враження зовсім іншого світу, абсолютно відмінного та протиставного реальній дійсності&quo ; . Естетичний культ атр нуво в поєднанні з нарцисизмом, позою артистизму, естетизацією й фетишуванням почуттів (саме ці риси як чільні в сецесійному кітчі називає Т. Гундорова ) прикметні і для збірки етюдів Дарії Віконської &quo ;Райська яблінка&quo ; (1931). Уже в назві збірки проглядає не так архетипна символіка гріха й насолоди, як провокативність естетизованого в мистецтві сецесії еротизму. Композиція збірки наголошує також виразну зорієнтованість авторки на орнаментальні оздоби цього стилю, адже &quo ;зростанням замилування в декоративності слова акцентується не цілісність, а періоди, акорди&quo ; . Збірка і складається з окремих &quo ;акордів&quo ;: настроєвих етюдів, що нагадують плин думок, сповнених імпресіоністичного психологізму, еротизму, і мають форму діалогу (&quo ;В альбом&quo ;, &quo ;Модерне мистецтво&quo ;, &quo ;Поет&quo ;); діалогів про сутність кохання та призначення жінки, що ніби тривають у &quo ;силовому полі&quo ; втіленої свого часу Кобилянською в її текстах та епістолярії (маємо на увазі листування з Лесею Українкою) &quo ;платонівської утопії ідеальної комунікації&quo ; (Т.Г

Він був підготовлений і здійснений військовими колами під керівництвом національного політичного проводу. Лише повний розвал Габсбурзької монархії остаточно позбавив галицько-український політичний провід австрофільських ілюзій. Однак їхнє місце поступово заповнювала віра у справедливість Антанти, яка згідно із задекларованим принципом самовизначення націй мала забезпечити існування західноукраїнської державності. Така орієнтація на зовнішні чинники давалася взнаки протягом усього періоду національно-визвольної боротьби, що негативно позначилося на реалізації власного внутрішнього потенціалу, зокрема розбудові українських збройних сил та мобілізації мас на боротьбу з ворогами. Відразу після Листопадового перевороту розпочалися тижневі бої у Львові, які переросли у масштабну польсько-українську війну, що охопила значну частину Галичини. її характер і наслідки були зумовлені загальними людськими й матеріальними ресурсами ворогуючих сторін, а також впливом міжнародно-політичних чинників. У складних військово-політичних умовах розгорталося державне будівництво західноукраїнської держави, яка для реалізації своїх планів щодо суспільних перетворень не мала жодного мирного дня

1. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

2. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

3. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1944 рр.)

4. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

5. Экономическая политика Германии 20-30 годов ХХ века

6. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)
7. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття
8. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

9. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

10. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

11. Неоромантизм української літератури

12. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

13. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

14. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

15. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

16. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Жилой дом: 5 этажный 30 квартирный

18. Серое и белое вещество головного мозга

19. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов

20. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

21. Теодолит 2Т – 30

22. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века
23. Идейные течения и общественные движения 30-50-х годов XIX в
24. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

25. Зачетные темы по английскому языку для школы

26. Темы для экзамена по Английскому

27. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

28. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"

29. Тема "Революции" в Творчестве Блока

30. Тема поэта и поэзии у А.С. Пушкина

31. Тема Родины в поэзии Блока

32. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Тема Родины в лирике А.А.Блока

34. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

35. Тема свободы в лирике Пушкина

36. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

37. Тема Родины в творчестве А. Блока

38. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова
39. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина
40. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой

41. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

42. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

43. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

44. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя

45. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина

46. Тема судьбы в "Старшей Эдде"

47. Тема бала в русской классической литературе

48. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина

Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Тема любви в лирике Маяковского

50. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

51. Внешняя политика СССР в конце 30-х, начале 40-х годов

52. Массовые репрессии и политические процессы 20-х 30-х годов

53. Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ

54. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями
55. Головной мозг
56. Головной мозг. Конечный мозг

57. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

58. Вклад И.М. Сеченова в изучение физиологии головного мозга

59. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

60. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

61. Изучение темы "Акмеизм" в 11 классе

62. Словесно-дидактические игры по теме «Знакомство с экзотическими плодовыми комнатными растениями»

63. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

64. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Внешняя политика СССР в предвоенные годы (30-40ые гг.)

66. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"

67. Оптимизация общения в семье (учет доминантности полушарий головного мозга в консультативной работе с семьями)

68. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

69. Интегрированная защита овса посевного от вредителей (темная цикада, шведская муха), болезней (закукливание овса, твердая головня), сорных растений (овсюг, марь белая)

70. Программа прикладного социологического исследования на тему: "Изучение мнения потенциальных и реальных пользователей всемирной компьютерной сети Internet о проблемах ее существования и развития в Москве"
71. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."
72. Экспериментальные исследования диэлектрических свойств материалов (№30)

73. Подборка пословиц на Философские темы

74. Основные разделы бизнес-плана, калькуляция темы и расчет цены программного продукта, технико-экономическое обоснование с расчетом экономической эффективности разработки

75. Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"

76. Культурное строительство 20-30 годов в Куйбышевской области

77. СССР в период форсированного строительства социализма (30-е годы XX века)

78. Вводная тема по истории Казахстана

79. Культурная революция 30-х годов

80. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 30 – 40х гг. Вторая мировая война

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Советское общество в 20-30 гг.

82. Политические процессы 30-х годов. Архипелаг ГУЛАГ

83. Синопское сражение 30 ноября 1853 года

84. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

85. Политика Сталина в области литературы в 20-30-е годы

86. Авиация в начале 30-х годов Анализ отечественной и зарубежной авиационной техники периода войны
87. Сон в летнюю ночь (A Midsummer Night Dream)
88. Тема предателя или героя. Борхес Хорхе Луис

89. Ханс Кристиан Браннер. Никто не знает ночи

90. Лермонтовская тема в романе Гончарова "Обрыв"

91. Торговая журналистика 1820-30-х годов

92. Культура древнерусского государства (IX — 30-е гг. XIII в.)

93. Богоматерь Донская (ГТГ) Интерпретация темы Богоматери Елеусы

94. О христианской теме в творчестве А.С. Пушкина

95. Лекції з української та зарубіжної культури

96. Культура України в 30-х рока

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

97. Борьба или капитуляция: Тема интеллигенции и революции в творчестве М.А. Булгакова

98. Тема рождества в рассказе Л. Н. Андреева «Ангелочек»

99. Лирика любви. Тема "страшного мира"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.