Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Кафедра економіки курсова роботаз дисципліни: “Макроекономіка” з теми: “Основні види інвестицій та та шляхи їх залучення в економіку України” Виконала: студентка 1-го курсу 12 гр. економічного факультету денної форми навчання Лукўянова Я. В. Науковий керівник: канд. економ. наук, доцент Харкянен Л. В. допущено до захисту “ ” 2003р. захищено з оцінкою оцінка підписКиїв ПЛАН: Вступ Роль інвестицій в економіці. Класифікація інвестицій. Проблеми пов’язані із залученням іноземних інвестицій в Україні. .13 Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій в Україну .19 Висновок Список використаної літератури Вступ Інвестиційна діяльність в тій чи іншій мірі властива будь-якому підприємству. Прийняття інвестиційного рішення неможливе без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, альтернатива доступних проектів, обмеження фінансових ресурсів, доступних для інвестування, пріоритетні напрямки інвестування, ризик, пов’язаний з прийняттям того чи іншого рішення і т.д. Причини, що зумовлені необхідністю в інвестиціях, можуть бути різними, але в цілому їх можна розділити на три види: поновлення наявної матеріально-технічної бази, збагачення обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів діяльності. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Так, якщо мова іде про заміну наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийнято достатньо безболісно, тому що керівництво підприємства ясно представляє собі, в якому обсязі та з якими характеристиками необхідні нові основні ресурси. Задача ускладнюється, якщо мова іде про інвестиції, пов’язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення фірми на ринку товарів, доступність в додаткових матеріальних обсягах, трудових та фінансових ресурсах, можливість освоєння нових ринків та інші. Важливим є питання про розмір інвестицій. Так, рівень відповідальності, пов’язаної з прийняттям проектів вартістю 1 млн. грн. та 100 млн. грн., різний. Тому повинна бути різна глибина економічного аналізу проекту, який слід виконати перед прийняттям заключного рішення. Крім того, в багатьох фірмах практика диференціації права прийняття рішення щодо інвестиційного проекту стає звичним явищем. Це обмежує максимальну величину інвестицій, в рамках якої, той чи інший керівник може приймати рішення самостійно. Нерідко рішення повинні прийматися в умовах, коли в наявності є ряд альтернативних або взаємонезалежних проектів. В цьому випадку необхідно зробити вибір одного чи декількох проектів, за їх критеріями. Ми бачимо, що таких критеріїв може бути декілька, а ймовірність того, що один проект буде найкращим за всі інші по всім критеріям, як правило, значно менше одиниці. В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування багато, але будь-яке підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, доступні для інвестування.

Тому постає задача оптимізації інвестиційного портфеля. Дуже важливим є фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди відбувається в умовах невизначеності, ступінь якої може сильно коливатись. Так, в момент придбання нових основних ресурсів не завжди можна точно передбачити економічний ефект від цієї операції. Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивній основі. Дуже важливим на сьогоднішній день є вирішення питання про пріоритетні напрямки залучення інвестицій в економіку України та способи впровадження іноземних капіталовкладень саме в ті галузі народного господарства, які найбільше потребують цього. Адже наша країна до сих пір знаходиться в кризовому стані, що викликає наростаюче напруження в суспільстві. Необхідним також є вирішення питання щодо того, які саме причини стримують процес масового іноземного інвестування в економіку держави. А також треба визначити та проаналізувати, які саме заходи необхідно впровадити аби досягти зниження дії негативних факторів на стан інвестиційного клімату в Україні. 1.РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ. Протягом останнього десятиліття слово “інвестиції” стало відігравати особливу роль у житті будь-якої країни пострадянського періоду. Підприємства країн колишнього Радянського Союзу, які втратили можливість черпати фінансові ресурси з централізованих джерел, вийшли у вільне плавання до безкрайніх просторів ринкової економіки, не зовсім розуміючи як жити у цих умовах. Єдине правило, яке моментально вивчили всі керівники, зводилося до того, що потрібні гроші. Коли є гроші, їх можна інвестувати в основні фонди або в оборотні кошти, та якщо продукція має достатній ринок збуту, то можна жити досить респектабельно навіть в умовах нестабільної економіки. Але де знайти гроші? Згідно з визначенням гроші є у інвесторів, але більшість їх знаходиться за кордоном, де фінансисти грають за своїми правилами. Вони готові вкладати гроші тільки в ті проекти, які принесуть їм найбільшу користь. Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання вцілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень. Економічна ситуація, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та утримують перехід України на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є низька інвестиційна активність. З 1991 р. обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) скоротився майже вдвічі. При цьому абсолютна більшість відтворювальних ресурсів ледве покриває фізичне зношування виробничого апарату, а чистого нагромадження (приріст основного капіталу) практично немає. Ця тенденція тісно пов’язана з явищами щорічного падіння обсягів капітальних вкладень, постійним зменшенням бюджетного фінансування народного господарства.

У забезпеченні виходу економіки з кризового стану і стабільного її розвитку вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвестиційна політика держави. Саме вона визначає реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснює раціональні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворює процеси на макро- й мікроекономічному рівнях. Водночас держава повинна створювати сприятливий інвестиційний клімат з метою ширшого залучення, поряд з внутрішніми, іноземних інвесторів на взаємовигідних засадах. Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень. Крім того інвестиції дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем. Дослідженнями встановлено пряму залежність між темпами зростання ВНП та інвестиціями, бо конкурентоспроможність і темпи розвитку підприємства визначаються інвестиціями. Без них підприємство будь-якої форми власності приречене на банкрутство. Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності. Органи державного управління у цих країнах використовують широкий спектр методів її стимулювання: - прискорена амортизація; - раціональна податкова система; - кредити та регулювання банківських процентних ставок; - заохочення лізингу. В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування народного господарства посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Вивести Україну з цієї ситуації може лише науково обґрунтована інвестиційна політика держави. Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки держави. В результаті інвестування засобів в економіку, збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть вперед, в економічній конкуренції, галузі народного господарства та підприємства, що в більшій мірі задовольняє попит на ті чи інші товари та послуги.

Приватизация в области культуры------Культурное наследие народов Российской Федерации, в том числе культурные ценности, хранящиеся в фондах государственных и муниципальных музеев, архивов и библиотек, картинных галерей, в ассортиментных кабинетах предприятий художественной промышленности и традиционных народных промыслов, включая помещения и здания, где они расположены, не подлежат приватизации.------Приватизация других объектов культуры допускается в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации при условии:------сохранения культурной деятельности в качестве основного вида деятельности;------сохранения профильных услуг; организации обслуживания льготных категорий населения; обеспечения сложившегося числа рабочих мест и социальных гарантий работникам (на срок до одного года).------Статья 45. Финансирование культуры и культурной деятельности------Основой государственных гарантий сохранения и развития культуры в Российской Федерации является государственное финансирование.------На эти цели ежегодно

1. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

2. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

3. Вплив валютних курсів на економіку України

4. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

5. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

6. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
7. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України
8. Основні риси перехідної економіки України

9. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

10. Формування та розвиток банківської системи України

11. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

12. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

13. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

14. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

15. Економіка України на початку ХХІ століття

16. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

18. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

19. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

20. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

21. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

22. Туризм та його вплив на світову економіку
23. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
24. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

25. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

26. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

27. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

28. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

29. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

30. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

31. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

32. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

34. Основные виды искусств

35. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

36. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

37. Понятие, признаки и основные виды правоохранительной деятельности

38. Основные виды и функции социальных норм
39. Характеристика основных видов речи
40. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

41. Два основных вида социоисторических организмов

42. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

43. Классификация и основные виды клиринга

44. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

45. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

46. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

47. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

48. Основные виды страхования

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

50. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

51. Производительность труда на производстве основных видов продукции

52. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

53. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

54. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
55. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
56. Система та процес бухгалтерського обліку

57. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

58. Боевое применение гранатомётного взвода в основных видах боя

59. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

60. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

61. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

62. Основные виды материального стимулирования деятельности государственных служащих

63. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

64. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

66. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

67. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

68. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

69. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

70. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
71. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
72. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

73. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

74. Процесс производства сахара-рафинада. Основные виды печенья

75. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

76. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

77. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

78. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

79. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

80. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

81. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

82. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

83. Україна та міжнародні економічні організації

84. Основные виды и содержание консультационных отчетов

85. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

86. Пение как основной вид музыкальной деятельности дошкольников
87. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку
88. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

89. Основные виды выпускаемой продукции ведущими предприятиями Кузбасса

90. Основные виды термической обработки стали

91. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

92. Основные виды человеческой деятельности: труд, игра, учение, общение

93. Психолого-педагогический эксперимент, его сущность и основные виды

94. Суїцид та шляхи його попередження

95. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

96. Основные виды поверхностей

Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Номенклатура расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта

98. Легкая атлетика. Основные виды легкой атлетики

99. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.