Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Вступ 1.Характеристика фінансового управління Менської райдержадміністрації, робочі місця, їх функціональне призначення. 2. Формування бюджету, ведення обліку та складання звіту про виконання бюджету 2.1 Організація роботи по складанню та виконанню районного бюджету. 2.2 Прогнозування доходної та видаткової частини бюджету 2.3 Звітність про виконання бюджету 3. Кошторисно– юджетне планування 3.1 Складання кошторису фінансового управління Менської РДА 3.2 Штатний розпис фінансового управління Менської РДА 3.3 Складання кошторисів та штатних розписів бюджетних установ 3.4 Перевірка розрахунків щодо складання кошторису нижчестоящих бюджетних установ з метою подальшого затвердження 3.5 Нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ 3.6 Особливості нарахування заробітної плати працівникам органів управління, освіти, охорони здоров’я 4. Шляхи покращення роботи фінансового управління Менської РДА.4 Висновок Вступ Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами. В сферу безпосереднього державного управління входять державні фінанси. Це відносини по формуванню тієї частини фінансових ресурсів, яка мобілізується державою в державні і місцеві бюджети, спеціальні цільові державні фонди і державні підприємства. Управління цими фінансами здійснюється насамперед вищим органам законодавчої влади шляхом прийняття фінансового законодавства, прийняття державного бюджету та звіту про його виконання, коректування податкової системи, затвердження граничного розміру державного боргу та інших фінансових параметрів. Державні органи законодавчої влади (Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування) і державні органи виконавчої влади загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні в містах державні адміністрації) управляють фінансовою діяльністю. В їх компетенцію входить вирішення загальних фінансових питань, що забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток, формування збалансованого ринкового господарства на відповідній території, її основи закріплені в Конституції України. Отже, метою фінансово-бухгалтерської практики в фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації є отримання досвіду практичної роботи в фінансових органах управління, навчитися розробляти проекти зведених балансів фінансових ресурсів територій, складати бюджети відповідних рад, складати зведені кошториси бюджетних установ, що фінансуються відповідними фінансовими органами по витратах на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, утримання апарату управління, використовувати різні методи контролю за витратами грошових ресурсів суб’єктів господарювання. Характеристика фінансового управління Менської райдержадміністрації, робочі місця, їх функціональне призначення Фінансове управління (надалі управління) є структурним підрозділом Менської районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації.

Основними завданнями фінансового управління є: забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району; складання розрахунків до проекту районного бюджету і подання їх на розгляд районної державної адміністрації; підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району; розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат; здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою; здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Управління відповідно до покладених на нього завдань: розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів; визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів; проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації; бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету; організовує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міської рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації; забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням; здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету; організовує виконання районного бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міської рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів; складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених районним бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня; здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства; проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету; розглядає баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства; проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг; проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів; здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління районній держадміністрації, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством; перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету; бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням цих коштів; розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій; забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління; готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету; здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

Управління має право: 1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання; 2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України; 3) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурами підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними органами Державного казначейства. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією. Начальник управління здійснює керівництво діяльністю фінансового управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством. Погоджує структуру та штатний розпис управління, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління. Видає у межах своєї компетенції розпорядження, організовує та контролює їх виконання. Керує розробкою проектів складних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву районної державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

Не менее популярны и названия докторских диссертаций, начинающихся со слов "Теория и практика" — "Теория и практика развития образования в сельском районе в новых социально-экономических условиях", "Теория и практика нравственного развития личности подростка в процессе физического воспитания с этнокультурной направленностью". Причем работы с подобными названиями составили в 2001 г. почти половину всех защищенных диссертаций — 99 «Основ» и 45 "Теорий и практик"…». 8 апреля 2004 г. Прошло рабочее совещание руководителей ВАК Минобразования России, на котором в докладе главного учёного секретаря Высшей аттестационной комиссии В.Н. Неволина «Были отмечены сохраняющиеся перекосы в количестве аттестуемых специалистов по гуманитарным (особенно педагогическим, экономическим и юридическим) и естественно-техническим отраслям наук» в 2003 г. В качестве одной из мер для устранения образовавшихся перекосов предложено увеличить число мест в аспирантуре для подготовки специалистов в области техники и естественных наук (Бюллетень ВАК Минобразования России, 2004. № 4). Январъ 2005 г

1. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

2. Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)

3. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)

4. Иск в гражданском процессе: теория и практика

5. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

6. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"
7. Формы творческой активности в американской джазовой практике
8. Отчёт по производственной практике "Локальные сети"

9. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

10. Отчет по практике по Turbo Pascal

11. Практика оператора (WINDOWS 95, MICROSOFT WORD 97, MATHCAD, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ, VISIO, Norton Utilites 3.0 for Windows 95)

12. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

13. Дневник практики на подстанции скорой помощи

14. Отчёт о прохождении производственной практики (работа в стационаре)

15. Гомеопатия в общей практике

16. Практика применения законодательства при удостоверении нотариусами сделок

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Методические рекомендации и программа учебной практики (специальность - 7.060101 "Правоведение")

18. Практика на юрфаке ЧКИ МУПК

19. Ознакомление с деятельностью органа прокуратуры (отчет по практике)

20. Законы и категории диалектики в педагогической практике

21. Практика школьного воспитания

22. Отчет по производственной практики на молочном предприятии «Петмол»: изучение разливочно-упаковочной машины
23. Отчет практики по политологии
24. Практика на аглофабрике

25. Отчет по практике "прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др."

26. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ

27. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Каченский", Крым)

28. Отчет по прохождению производственной практики на вертикально-фрезерном станке

29. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

30. Отчет по первой производственной (строительной) практике на муниципальном предприятии «Зеленхоз»

31. Практика построения логистических систем

32. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

33. Экзистенциальный анализ. История, теория и методология практики

34. Формирование социальных репрезентаций практики налогообложения при участии СМК

35. Технический отчет по практике

36. Дневник производственно-технологической практики на фермерском хозяйстве "Золотое руно"

37. Отчет по практике (изучение современного состояния пахотных черноземов, используемых в с/х)

38. Отчёт о практике в отделе социальной защиты
39. О значении практики как критерия истины
40. Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

41. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

42. Отчет о практике в Сбербанке

43. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

44. Отчет о прохождении учебной практики на ГП ВПО по птицеводству "Городокская птицефабрика" (Беларусь)

45. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

46. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

47. Отчет о прохождении практики по бухучету в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

48. Отчет о движении денежных средств, его значение в рыночной экономике, техника составления в России и международной практике

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

49. Практика по бух. учету и аудиту в аудиторской компании «ФИНАНСЫ»

50. Отчет о прохождении практики в продакшн-студии "Губерния"

51. Отчет по практике на предприятии розничной торговли («Интертекстиль»)

52. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

53. Отчет по производственной практике по менеджменту в ВОКЛДЦ

54. Отчет по производственной практике в газете "Тольяттинское обозрение"
55. Отчет по практике в отделе "Инструменты" (магазин "УРАЛ" в г. Пермь)
56. Практика по менеджменту (оптовая торговля)

57. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

58. Отчет по профессиональной практике в колледже Московского Гуманитарного Университета

59. Отчет по ознакомительной практике на ОАО КМЗ /без тех.процесса/

60. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

61. Отчет по ознакомительной практике предприятия ТОО Металлургремонт (Темиртау)

62. Прохождение производственной практики на частном торговом предприятии

63. Фирма: теория и практика в России

64. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

65. Теория и практика фискальной политики в развитых странах и России

66. Мировая практика приватизации

67. Учебно-ознакомительная практика в гостинице Мурманска

68. Понятия социальной стабильности и напряженности, практика их проявления в России

69. О теории и практике исламского правления в странах Среднего Востока

70. Идеология и практика "военного коммунизма"
71. Военный коммунизм, политика, идеология, практика
72. Логика в судебной практике

73. Обособленные определения. Вопросы теории и практики

74. Жанры в теории и практике журналистики

75. Отчёт об организационно-экономической практике ГПИ

76. Алгебра Дж. Буля и ее применение в теории и практике информатики

77. Адиуретин-СД в педиатрической практике

78. Запоры в клинической практике

79. Cиндром Марфана в практике терапевта и семейного врача: диагностика, тактика ведения, лечение, беременность и роды

80. Практика проведения иммунизации педиатрами и семейными врачами в Соединенных Штатах

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Стандарты иммунизации в педиатрической практике

82. Исследование антител к щитовидной железе в клинической практике

83. Вирусология и проблемы практики

84. Вирусология и проблемы практики

85. Отчет о прохождении медицинской практики в Марьяновском доме-интернате

86. Терапия депрессивных расстройств в общемедицинской практике
87. Целительские практики народа майя, сапотеков и ольмеков
88. Нейролептическая терапия в геронтологической практике

89. Отчет по летней производственной практике

90. 75 Ответов к ГОСУ кафедры Теория и практика управления УГТУ-УПИ

91. История развития теории и практики менеджмента

92. Отчет по практике

93. Отчет по практике

94. Отчет прохождениия практики

95. Корпоративное управление: основные понятия и результаты исследования российской практики

96. Отчет по преддипломной практике ООО «Астон»

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

97. Карьерные ловушки и иллюзии: немного практики

98. Отчет о прохождении преддипломной практики в электросталеплавильном цехе №2 ООО Сталь КМК

99. Отчет по учебно-производственной практике (в ФСНП по Северному Кавказу)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.