Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота з дисципліни : Кримінальне право Виконала студентка III курсу Групи ПД- 3.3 Кіяніцина О.С. Міжгалузевий інститут управління Київ 2006 Вступ Злочини вчиняються не лише поодинці . Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше осіб, які діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату. У таких ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині . Кримінально - правовий інститут співучасті законодавець визначає у розділі VI “ Співучасть у злочині “ Загальної частини Кримінального кодексу України ( статті 26-31 ). Поняття співучасті у злочині важливе як у теоретичному так і практичному плані . У теоретичному, воно актуальне у зв’язку з тим , що його визначення співвідноситься з реально існуючими видами злочинної діяльності і породжує цілу низку дискусійних питань . У практичному плані, поняття співучасті важливе тому, що в багатьох випадках кваліфікація конкретних злочинів, вчинених кількома суб’єктами, ускладнюється відсутністю законодавчої рекомендації і суперечливістю правозастосовчої практики . Співучасть має важливе значення в кримінальному праві . інститут співучасті включений до Кримінального права для того , щоб на його підставі визначити, як і за що відповідають ті особи , що безпосередньо у вчиненні об’єктивних ознак злочину не брали участі . об’єднання зусиль двох чи більше осіб при вчиненні злочину в принципі підвищуе небезпечність небезпечність самого злочину , полегшує його вчинення і приховування . Ось чому у деяких випадках співучасть розглядається як кваліфікуюча обставина , що тягне за собою більш сувору кваліфікацію злочину ( наприклад вчинення крадіжки за попередньою змовою групою осіб ), або вважається обтяжуючою обставиною при призначенні покарання ( п.2 ч.1 ст. 67 КК ). Вчинення окремих видів злочинів можливе лише у співучасті ( наприклад участь у банді чи вчинюваному нею нападі при бандитизмі ( ст. 257 КК) , у більшості випадків воно утворює кваліфіковані або особливо кваліфіковані склади тих чи інших злочинів ( ч. 3 ст. 152 , ч. 2 ст. 185, ч. 2,3 ст. 206 ). Отже у цій курсовій роботі я буду розкривати поняття співучасті у злочині , а також види співучасників, форми, відповідальність співучасників та спеціальні питання відповідальності за співучасть . Поняття і ознаки співучасті Згідно ст. 26 Кримінального кодексу , співучастю у злочині є умисна ,спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Співучасть не утворює яких-небуть особливих , інших підстав відповідальності, підставою для відповідальності є той же склад злочину, але вчинюваний у співучасті . Тє, що норма про співучасть вміщена в Загальній частині КК, означає те ,що вона може застосовуватись до будь-якого випадку вчинення злочину ,зазначеного в Особливій частині КК, але вчиненого в співучасті . Так, положення ст. 26 застосовується при вчиненні вбивств, грабежу, розбоїв, згвалтувань, викрадення наркотиків , як і будь-якого іншого злочину . Вчинення злочину у співучасті визнається обставиною ,яка обтяжує відповідальність і покарання . При розкритті змісту співучасті слід встановити його об’єктивну та суб’єктивну ознаки .

Об’єктивна ознака виражається у наступному : співучасть є тільки там , де в злочині беруть участь кілька осіб (2 особи) Але не будь-яка злочинна діяльність двох і більше осіб утворюватиме співучасть. Для наявності співучасті необхідно, щоб якнайменше двоє із співучасників досягли віку, що дозволить притягнути їх до кримінальної відповідальності . Стаття 22 ККУ : кримінальній відповідальності підлягають особи , яким до вчинення злочину виповнилось 16 років – цей вік загальний; ч.2 : встановлює знижений вік відповідальності – 14 років за такі злочини як крадіжка, вбивство, згвалтування ; 18 років – за тяжкі злочини, втягнення особи у злочин, військові злочини. Також необхідно щоб не менш як двоє із співучасників були осудні під час здійснення злочину ,тобто були здатні усвідомлювати свої дії і могли керувати ними . У зв’язку з цим не може визнаватись співучастю у злочині використання малолітніх чи неосудних як виконавців злочину . В таких випадках особи, які залучили до вчинення злочину цих осіб, будуть нести кримінальну відповідальність за безпосереднє вчинення злочину, знаряддям здійснення якого були малолітні ( 14 р.) чи неосудні особи . Причому кожна з цих осіб повинна мати ознаки суб’єкта злочину – тобто бути фізичною, осудною особою і досягти віку кримінальної відповідальності ; Таким чином , участь у вчиненні одного і того злочину двох і більше осіб, які відповідно до закону не є суб’ктами злочину, не утворює співучасті у злочині . Те саме можна сказати і про випадки , коли лише один з учасників злочину є суб’єктом злочину, а інші – ні . співучасть – це діяльність спільна. Спільність має такі три моменти : а) злочин вчиняється загальними зусиллями всіх співучасників . Роль, функції кожного з співучасників можуть відрізнятися, але при цьому злочин – це результат загальної, спільної діяльності всіх співучасників , кожний з них вніс у вчинення злочину свій внесок . б) спільність також означає, що наслідок, який досягається в результаті вчинення злочину, є єдиним , неподільним для всіх співучасників. За цей наслідок відповідальність несуть всі співучасники , незалежно від від ролі , яку кожний виконував у злочині . Обсяг відповідальності кожного співучасника визначається тим, що вчинив виконавець . в) спільність при співучасті означає , що між діями співучасників і тим злочином , що вчинив виконавець, має місце причинний зв’язок . Причому опосередкований зв’язок, тому що загальний результат досягається лише шляхом свідомої діяльності виконавця . Діяльність кожного співучасника повинна за часом передувати тому злочину , що вчиняє виконавець, вона створює можливість для виконавця вчинити даний злочин . Виконавець перетворює цю можливість на дійсність , спричиняючи необхідний наслідок . Але перетворення цієї можливості в дійсність залежить від діяння виконавця . Саме тому причинний зв’язок тут має опосередкований характер . Якщо причинний зв’язок відсутній , то немає такої об’єктивної ознаки співучасті, як спільність, а отже і немає співучасті . Суб’єктивна ознака цього злочину характеризується наявністю умислу та спільністю дій співучасників .

Умисел – це форма вини, яка пердбачає відповідне психічне ставлення особи до окремих елементів злочину , а саме до діяння і його наслідків . Умислом співучасників повинно охоплюватись усвідомлення суспільної небезпеки як власних діянь , так і діянь виконавця . Водночас співучасники бажають, щоб виконавець здійснив ці суспільно небезпечні діяння .Свідомістю також охоплюється причинний зв’язок між їх діями,та діями виконавця, що були зумовлені попередньою діяльністю , також усвідомлюються і суспільно небезпечні наслідки діянь виконавця . . У ст. 26 КК, міститься вказівка на умисний характер дій співучасників , що виключає можливість співучасті в необережних злочинах. При співучасті не тільки дія повинна бути умисною, але і всі співучасники повинні діяти також умисно .Якщо одна особа діє з необережності , а інша діє умисно,- співучасть відсутня , наприклад, працівник міліції залишає через недбайливість у неналежному місці пістолет, а хтось скориставшись цим заволодіває зброєю і вчиняє з його використанням умисне вбивство .У такому випадку особи будуть нести відповідальність окремо за свої дії . Спільність означає , що між співучасниками є згода (змова) на вчинення злочину , але не обов’язково це повинна бути попередня домовленість. Змова може виражатися по різному, у будь-якому разі змова, взаємна узгодженість - це обов’язкова ознака співучасті . Також взаємна обізнаність співучасників не обов’язкова, виконавець як правило не буває обізнаним із злочинною діяльністю інших співучасників, які надають йому сприяння в здійсненні злочину . Умисел при співучасті містить у собі інтелектуальні та вольові моменти. Особливістю інтелектуального моменту умислу співучасників є те ,що ним охоплюється усвідомлення кожним з учасників не лише суспільно небезпечного характеру особисто вчинюваного діяння, а й факту вчинення всіма співучасниками одного і того ж злочину , характер дій інших співучасників, можливості діяти спільно з ними ,спрямованості їх дій (бездіяльності) на досягнення загального злочинного результату. Інакше кажучи, співучасник повинен бути поінформованим про злочинні дії інших співучасників . Така поінформованість є найважливішою ознакою співучасті ,і факт поінформованості дає підстави для притягнення до кримінальної відповідальності учасника не лише за конкретне діяння, вчинене ним особисто, а й за результат діяльності всіх співучасників вчинення злочину . Наприклад, якщо особа ,що вирішила вбити жертву, просить у сусіда рушницю для полювання і сусід цю рушницю дає, а внаслідок цього відбувається вбивство,то співучасть відсутня , тому що , даючи рушницю, особа не була поінформована , не знала про дійсний намір вбивці .Якщо ця рушниця дана майбутньому виконавцю для вчинення вбивства , то тут має місце співучасть, оскільки той, хто дав рушницю ,діє узгоджено з виконавцем, обізнаний про його злочинні наміри . Вольовий момент умислу виявляється у бажанні настання наслідків , коли всі співучасники бажають , щоб настали наслідки ,яких своїми діями прагне досягти виконавець . Єдність наміру всіх співучасників щодо спільності їх дій і єдиного результату не означає обов’язкового збігу їх мотивів, злочинна діяльність кожного з них може бути викликана різними спонуканнями .

Вн завжди глибоко вивчав ¶ добре знав матерали справи, хоча виписки робив рдко. Сила ораторського мистецтва А. Кон проявлялась  в тому що вн умв показати не лише саму подю, але й т умови, як до не призвели. У Кон дар психологчного аналзу поднувався з даром художника слова. Його промова була багата образами, порвняннями, узагальненнями, влучними зауваженнями. Це все надавало ш життво правдивост, захоплювало слухачв Микола Карабчевський (1851-Ш5). Народився в Херсонськй губерн. Псля закнчення (¶з срибною медаллю) Миколавсько реально гмназ вступив на юридичний факультет Петербурзького унверситету, який у 1874 роц успшно закнчив з ступнню кандидата права. Не отримавши посвдчення про благонадйнсть, яке вимагалося для роботи в установах мнстерства юстиц, Микола Карабчевський вступа до адвокатури Петербурзько судово палати. Досить швидко завоював популярнсть як один з найкращих захисникв З успхом виступав у багатьох «гучних» процесах: про нтендантськ зловживання пд час росйсько-турецько вйни (кримнальна справа розглядалася особливим присутствм Петербурзького Вйськово-окружного суду), на захист Ольги Палей, яка звинувачувалася в убивств студента Довнар; братв Скитських; мултанських вотякв, у виршенн дол яких активну участь брав його земляк, письменник В

1. Поняття злочину у кримінальному праві України

2. Давність у кримінальному праві

3. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

4. Кримінальне право України

5. Теорія з Кримінального права

6. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві
7. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині
8. Форми співучасті та види співучасників у злочині

9. Кримінальне процесуальне право України

10. Обмеження волі як вид кримінального покарання

11. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

12. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

13. Поняття і види правових норм

14. Постанови з кримінального процесу

15. Форми співучасті

16. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

17. Поняття, види та принципи страхування

18. Докази та доказування в кримінальному процесі

19. Доказування у кримінальному процесі

20. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

21. Захисник у кримінальному процесі

22. Збирання доказів у кримінальному процесі
23. Звільнення від кримінальної відповідальності
24. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

25. Кримінальна відповідальність в Україні

26. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

27. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

28. Кримінальна відповідальність медичних працівників

29. Кримінальне покарання за грабіж

30. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

31. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

32. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

34. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

35. Планування розслідування кримінальних справ

36. Поняття і види правопорушень

37. Поняття, види та форми договорів

38. Принципи кримінального процесу
39. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
40. Речові докази в кримінальному процесі

41. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

42. Стадії кримінального процесу

43. Суб’єкти кримінального процесу

44. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

45. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

46. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

47. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

48. Правова допомога у кримінальному провадженні

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

50. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

51. Поняття права природокористування та його види

52. Право лісокористування, поняття та види

53. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

54. Понятие вещных прав, виды и т.п.
55. Римское право. Обязательство и его виды
56. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

57. Трудовое право: понятие и виды переводов

58. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

59. Поняття криміналістичної версії

60. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

61. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

62. Поняття підприємницького права

63. Реклама: история, цели, виды, правила

64. Правовладение и его виды в Римском праве

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

65. Понятие юридической ответственности военнослужащих и ее виды - учебник Военное право

66. Неосторожность в праве и ее виды

67. Поняття , ознаки та види господарських товариств

68. Виды кабелей и правила их применения

69. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

70. Норма уголовного права: понятие, виды, структура
71. Основні поняття авторського права
72. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

73. Понятие и виды вещных прав

74. Понятие и виды вещных прав

75. Понятие и виды договоров в гражданском праве РФ

76. Понятие и виды источников земельного права Республики Беларусь

77. Понятие и виды источников коммерческого права

78. Понятие и виды объектов гражданского права

79. Понятие и виды объектов, имущества, вещей в гражданском праве Украины

80. Понятие и виды права природопользования

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве

82. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

83. Поняття конституційного і державного права

84. Поняття права інтелектуальної власності

85. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

86. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
87. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
88. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

89. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

90. Поняття, функції та система трудового права України

91. Право водокористування та його види

92. Право спільної сумісної власності подружжя

93. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

94. Система и виды административных наказаний. Общие правила наложения административного наказания

95. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

96. Субъекты Международного частного права. Виды правовых режимов в Международном частном праве

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Уголовные наказания за налоговые преступления: понятие, виды и правила их назначения

98. Шикана як особливий вид зловживання правом

99. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.