Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Форвардні та факторингові операції

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Кафедра міжнародної економікиКонтрольна роботаз курсу:«Міжнародні розрахунки і валютні операції» Валютні операції типу «форвард». Порівняльна характеристика операцій «спот» та «форвард». Позитивні та негативні сторони форвардних угод Протягом останніх 10–15 років широкого розвитку набув терміновий сегмент валютного fогех-ринку, представлений форвардними угодами, ф'ючерсами, свопами, валютними опціонами та їх різновидами і комбінаціями. Форвардними операціями називають угоди з обміну валют за раніше узгодженим курсом, які укладаються сьогодні, проте дата валютування (тобто виконання контракту) відкладена на визначений термін у майбутньому. Ринок форвардних валютних контрактів є невід'ємною складовою світового валютного ринку від початку 80-х років. Уперше форвардні угоди почали використовувати лондонські банки в міжбанківських операціях із євровалютами. У серпні 1985 р. Асоціація британських банків (ВВА) вже видала правила щодо, регулювання угод на міжбанківському валютному ринку (FRАВВА erms), якими дотепер керуються банки при укладенні форвардних контрактів. Основою форвардної угоди є договір купівлі-продажу іноземної валюти протягом певного періоду або на певну дату в майбутньому за обмінним курсом, обумовленим на дату укладення угоди. Форвардні контракти є терміновими контрактами міжбанківського валютного ринку. Терміни форвардних угод стандартизовані та, як правило, не перевищують 12 міс.; найбільш поширеними є угоди на 1, 2, 3, 6, 9 та 12 міс. На практиці ці періоди позначаються 1М, 2М, 3М та ін. Останнім часом форвардні операції широко використовуються для неторговельних операцій, пов'язаних із рухом капіталів: кредитування іноземних філій, вкладення інвестицій, придбання цінних паперів іноземних емітентів, репатріації прибутків тощо. Форвардні угоди є твердими, тобто обов'язковими для виконання, і укладаються переважно з метою реальної купівлі або продажу валюти. Найбільш поширеним є використання таких угод для страхування незабезпечених відкритих валютних позицій, проте часто вони можуть бути використані зі спекулятивною метою. Умови форвардного контракту полягають у тому, що: – валютний курс фіксується на момент укладення форвардної угоди; – реальна передача валюти здійснюється через певний обумовлений стандартний проміжок часу; – під час підписання угоди ніякі попередні платежі не здійснюються; – обсяги контрактів не стандартизовані. Фінансовий зміст форвардної операції полягає в купівлі чи продажу однієї валюти в обмін на іншу, виходячи з інтересів покупця (продавця), з метою одержання прибутку чи запобігання збиткам. Форвардні валютні курси на відміну від інших видів угод безпосередньо не фіксуються, а розраховуються. Показники курсів «спот» і «форвард» називають форвардною маржею (спред, пункти, піпи) і на практиці здійснюються котирування не курсів, а відповідних різниць. Форвардний валютний курс розраховується на момент укладення угоди і складається з поточного курсу (спот-курсу) і форвардної маржі, яка може виступати у вигляді премії або знижки (дисконту). На практиці з метою розрізнення премії або знижки їх часто записують відповідно із знаком «плюс» чи «мінус», однак дилер завжди безпомилково визначить премію або знижку, якщо знак і не буде вказано.

Це пояснюється тим, що курс покупця завжди нижчий за курс продавця. Тому якщо показники форвардної маржі (спред) наведеш в порядку збільшення, наприклад 150–200 або , то йдеться про форвардну премію. У разі, якщо спред наведено в порядку зниження, наприклад 220–100 або (-50) – (-180)], то дилер має враховувати цей спред як форвардну знижку (дисконт). Крім того, слід мати на увазі, що курси «форвард» відрізняються від курсів «спот» значно більшим абсолютним значенням показника маржі – різниці між курсом продажу та курсом купівлі. Це пояснюється специфікою банківської операції «форвард», яка одночасно є також формою страхування валютних ризиків. Чим триваліший форвардний період, тим вищим буде рівень валютного ризику, а отже, більшим буде і розмір форвардної маржі. Головним чинником, який формує динаміку та рівень форвардного курсу, є, як було показано в наведеному вище прикладі, різниця відсоткових ставок за міжбанківськими кредитами й депозитами у відповідних валютах. Загальне правило динаміки форвардного валютного курсу: форвардний курс перевищує спот-курс настільки, наскільки банківські депозитні ставки з валюти, котирування якої здійснюється, нижчі, ніж із контрагентної валюти. Валюта з вищою відсотковою ставкою на форвардному ринку продаватиметься з дисконтом відносно валюти з нижчою відсотковою ставкою, а з нижчою – з премією відносно валюти з вищою відсотковою ставкою. Отже, форвардний курс відрізняється від поточного на величину форвардної маржі (премія чи дисконт). У професійній термінології для визначення форвардного курсу використовують курс «аутрайт». Це означає, що покупець хоче у майбутньому купити певну суму валюти (або продавець – продати) без проведення додаткових операцій чи укладення додаткових угод. Цей термін застосовують з метою уникнення плутанини в розумінні умов форвардної операції, якщо йдеться про одну просту форвардну операцію на відміну від складнішої комбінації, пов'язаної з одночасним здійсненням строкової та поточної операцій (операції «своп»). Показник розміру форвардної премії (П) чи дисконту (Д) можна подати у вигляді формули. Для розрахунку премії чи дисконту за визначення курсу «аутрайт» на купівлю валюти вона буде такою: де П(Д) куп – премія (або дисконт) для форвардного курсу купівлі певної валюти; Кс.куп – спот-курс купівлі певної валюти; С Д.в. – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для валюти котирування; С кр. б. – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для базової валюти (база котирування); Т – термін у днях, на який розраховується форвардний курс. Премію (дисконт) валютного курсу «аутрайт» на продаж валюти можна розрахувати за формулою де П(Д) пр. – премія (дисконт) для форвардного курсу на продаж певної валюти; Кс.пр. – спот-курс продажу валюти; С кр. в. – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для певної валюти; СД.б. – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для базової валюти. Тоді курс «аутрайт» на купівлю чи продаж валюти можна визначити так: Кф.куп. = Кс.куп П(-Д), Кс.куп – спот-курс на купівлю валюти; П – премія; Д – дисконт; Кф.прод.

= Кс.прод. П(-Д), Кс.прод. – спот-курс на продаж валюти. Інформація про форвардні курси регулярно публікується у фінансових виданнях. Останнім часом з'явилися нові форми та модифікації форвардних угод, зокрема: – продовження терміну форвардної угоди; – використання форвардних опціонів із відкритим терміном виконання; – використання форвардних опціонів із перехресними датами; – використання валютних контокорентів; – укладення непрямих форвардних угод; – забезпечення валютного покриття; – самостійне створення «форварду»; – використання форвардних контрактів із опціоном анулювання (FОХ); – використання угод про форвардну відсоткову ставку та ін. Специфікою форвардних операцій є те, що форвардні валютні курси на відміну від інших видів угод безпосередньо не фіксуються, а розраховуються. Маркет-мейкери та професійні дилери оперують показниками, вираженими у вигляді десятитисячної частини валютного курсу, що відображають різницю; між курсом «спот» і курсом «форвард». Ці показники називають форвардною маржею (спред, пункти, піпи) і на практиці здійснюються котирування не курсів, а відповідних різниць. Форвардний валютний курс розраховується на момент укладення угоди і складається з поточного курсу (спот-курсу) і форвардної маржі, яка може виступати у вигляді премії або знижки (дисконту). Якщо форвардний курс валюти вищий від поточного, для його визначення до спот-курсу додається форвардна премія. Якщо форвардний курс нижчий від поточного, він визначається відніманням від значення спот-курсу форвардної знижки (дисконту). Головні причини котирування премій та знижок, а не форвардних курсів, є такими: 1) форвардні спреди можуть тривалий час залишатися незмінними, тоді як курси «спот» постійно змінюються, а тому в розрахунки форвардних курсів треба вносити значно більше змін; 2) форвардні угоди укладаються на різні терміни, а тому значно простіше користуватися спредами, ніж постійно визначати форвардні курси; 3) нетто-позиції банку щодо строкових валютних операцій ведуться різними торговцями, на відміну від нетто-позиції банку за умовами «спот»; 4) форвардні пункти є наслідком різниці у відсоткових ставках, але оскільки відсоткові ставки визначаються не так швидко, як спот-курси, доцільніше проводити котирування саме форвардних пунктів. У світовій практиці для визначення показників форвардної маржі найчастіше використовують ставки ЛІБОР і ЛІБІД для відповідних валют або відсоткові ставки за євровалютами. Використовуючи відсоткові ставки внутрішнього ринку, слід мати на увазі, що вони можуть суттєво відрізнитися од відповідних ставок євроринку. Внутрішні ставки залежать від багатьох чинників, серед яких слід назвати й систему валютного регулювання. В умовах значного притоку іноземних капіталів відсоткові ставки на національних грошово-кредитних ринках можуть штучно занижуватися, а в умовах відтоку капіталів, окрім уведення обмежень на вивіз капіталу, відсоткові ставки можуть бути значно завищені. Слід також зазначити, що різниця у відсоткових ставках, використовувана для розрахунків форвардного курсу, є хоч і найголовнішим чинником курсоутворення, та все ж не єдиним.

Учетная ставка норма процента, взимаемая Центральным банком при предоставлении ссуд коммерческим банкам. Учредительные документы документы, служащие основанием для учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества и их регистрации в установленном порядке. Факторинг разновидность торгово-комиссионных операций, сочетающихся с кредитованием оборотного капитала клиента. Федерализм (бюджетный) законодательно принимаемая норма равноправных (партнерских) отношений между федеральным центром и субъектами РФ при формировании доходов бюджетов всех уровней за счет оптимального сочетания их налогового потенциала, выполняемых финансово-хозяйственных, социальных функций и имеющихся общественно необходимых потребностей. Финансовая информация система финансовых показателей, предназначенных для принятия решения, и рассчитанная на конкретных пользователей. Финансовая отчетность совокупность документов, содержащих информацию о финансовых показателях. Финансовая политика деятельность государства, предприятия по целенаправленному использованию финансов

1. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

2. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

3. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

4. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

5. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

6. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
7. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати
8. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

9. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

10. Переваги та недоліки операційних систем Windows

11. Системне програмування та операційні системи

12. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

13. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

15. Розробка та використання механізму факторингових операцій

16. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

18. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

19. Банковские операции с использованием векселей

20. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

21. Конституцiя США та реальнi права громадян

22. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
23. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
24. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

25. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

26. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

27. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

28. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

29. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

30. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

31. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

32. Программа по ведению операций в магазине

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

33. Техника операций при ИБС и перикардитах

34. Антиглаукомная операция

35. Берлинская операция

36. Технологические операции штамповки

37. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

38. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)
39. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
40. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

41. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

42. Лизинговые операции банков

43. Форфейтинговые операции банков

44. Валютные операции коммерческих банков

45. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

46. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

47. Валютные операции Сберегательного банка РФ

48. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

50. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

51. Эффективность использования финансовых векселей в расчетных операциях

52. Операции коммерческих банков

53. Операции банка с собственными векселями

54. Учет депозитных операций коммерческих банков
55. Документарные операции, как форма банковских расчетов.
56. Активные операции коммерческих банков

57. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

58. Учет валютных операций

59. Бухгалтерский учет операций с фьючерсными контрактами

60. Аудит расчетных операций

61. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

62. Аудит кредитных операций

63. Бухгалтерский учет валютных операций

64. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

66. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

67. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

68. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

69. Тара и тарные операции в торговле

70. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)
71. Управление международными лизинговыми операциями
72. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

73. Валютные операции и их регулирование

74. Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника

75. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

76. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

77. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

78. Сделки с недвижимостью (ознакомительная практика по специальности 060800: операции с недвижимым имуществом)

79. Вексель и вексельные операции

80. Управление операциями с ценными бумагами в СХПК "Адышевский" Оричевского р-на Кировской области

Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Валютный рынок и валютные операции

82. Векселя и операции с ними

83. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

84. Учет лизинговых операций

85. Морской торговый флот в военных операциях на Чёрном и Азовском морях

86. Орловская наступательная операция (12 июля -- 18 августа 1943 г.)
87. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
88. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

89. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

90. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

91. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

92. Постмодернізм та українська історична наука

93. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

94. Перша та Друга Малоросійські Колегії

95. Маньчжурская стратегическая наступательная операция 1945 года

96. Декабристський рух та його поширення на Україні

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

98. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

99. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.