Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

УКООПСПІЛКА Полтавський університет споживчої кооперації України Реферат Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини З цивільной оборони Студентки БС- 23 Якименко Галини Олександрівни Полтава 2008 До найбільш небезпечних (надзвичайно і високо токсичних) речовин відносяться: деякі сполуки металів (органічні і неорганічні похідні миш’яку, ртуті, кадмію, свинцю, талію, цинку та інших); карбоніли металів (тетракарбоніл нікелю, пентакарбоніл заліза та інші); речовини, що мають ціанисту групу (синильна кислота та її солі, бензальдегідціангідрон, нітрили, органічні ізоціанати); сполуки фосфору (фосфорорганічні сполуки, хлорид фосфору, фосфін, фосфідин); фторорганічні сполуки (фтороцтова кислота і її ефіри, фторетанол та інші); хлоргідрони (етиленхлоргідрон, епіхлоргідрон); галогени (хлор, бром); інші сполуки (етиленоксид, аліловий спирт, метил бромід, фосген, інші). До сильно токсичних хімічних речовин відносяться: мінеральні і органічні кислоти (сірчана, азотна, фосфорна, оцтова, інші); луги (аміак, натронне вапно, їдкий калій та інші); сполуки сірки (діметилсульфат, розчинні сульфіди, сірковуглець, розчинні тіоціанати, хлорид і фторид сірки); хлор і бромзаміщені похідні вуглеводню (хлористий і бромистий метил); деякі спирти і альдегіди кислот; органічні і неорганічні нітро і аміносполуки (гідроксиламін, гідрозин, анілін, толуїдин, нітробензол, динітрофенол); феноли, крезоли та їх похідні; гетероциклічні сполуки. До помірно токсичних, мало токсичних і практично не токсичних хімічних речовин, які не представляють собою хімічної небезпеки, відноситься вся основна маса хімічних сполук. Необхідно відмітити, що особу групу хімічно небезпечних речовин складають пестициди – препарати, які призначені для боротьби з шкідниками сільськогосподарського виробництва, бур’янами і т.д. Більшість з них дуже токсична для людини. Більшість із хімічних речовин, у тому числі і слабко токсичні (помірно, слабко токсичні і практично не токсичні), можуть стати причиною тяжкого ураження людини. Водночас привести до масових санітарних втрат в наслідок аварій (катастроф), що супроводжуються викидами (виливами) хімічних речовин, можуть не всі хімічні сполуки, включаючи навіть надзвичайно, високо і сильно токсичні. Тільки частина хімічних сполук при поєднанні визначених токсичних і фізикохімічних властивостей, таких, як висока токсичність при дії через органи дихання, шкіряні покрови, велика тоннажність виробництва, використання, зберігання і перевезення, а також можливість легко переходити в аварійних ситуаціях в головний фактор ураження (пар або тонко дисперсний аерозоль), який може стати причиною ураження людей. Ці хімічні сполуки відносяться до групи сильнодіючих отруйних речовин (СДОР). Хімічні речовини, які можуть викликати масові ураження населення, при аваріях з викидом (виливом) в повітря, можна розділити на групи: перша група – речовини з переважною дією удушення: з вираженою дією припікання (хлор, трьох хлористий фосфор, оксихлорид фосфору); з слабкою дією припікання (фосген, хлорпікрин, хлорид сірки); друга група – речовини переважно загальної отруйної дії (окисел вуглецю, синильна кислота, динітрофенол, динітроортокрезол, етиленхлоргідрин, етиленфторгідрин); третя група – речовини, які мають дією удушення та загальну отруйну дію: з вираженою дією припікання (акрилонітрил); з слабкою дією припікання (сірчаний ангідрид, сірководень, окисли азоту); четверта група – нейротропні отрути, речовини, що діють на генерацію, проведення і передачу нервового імпульсу (сірковуглець, фосфорорганічні сполуки); п’ята група – речовини, що мають дію удушення і нейротропну дію (аміак); шоста група – метаболічні отрути (етиленоксид, метилбромид, метилхлорид, діметилсульфат); сьома група – речовини, що порушують обмін речовин (діоксан).

До речовин з переважною дією удушення відносяться токсичні сполуки, для яких головним об’єктом дії на організм є дихальні шляхи. Ураження організму при дії речовин удушення умовно розділяють на чотири періоди: період контакту з речовиною, період скритої дії, період токсичного набряку легенів і період ускладнень. Тривалість кожного періоду визначається токсичними властивостями кожної речовини і величиною експозиційної дози. При дії пару ряду речовин в високих концентраціях можливий швидкий літальний кінець від шокового стану, що викликається хімічним опаленням відкритих часток шкіри, слизистих верхніх дихальних шляхів і легенів. До речовин переважно загальної отруйної дії відносяться сполуки, що можуть викликати гостре порушення енергетичного обміну, яке і є у важких випадках причиною гибелі ураженого. Ці речовини можна розділити на отрути крові і тканинні отрути. Отрути крові розділяються на гемолітичні отрути і отрути гемоглобіну. Тканинні отрути діляться на інгібітори ферментів дихальної цепі (ціаніди, сірковуглець, акрилонітрил), роз’єднувачі окислення і фосфорилірування (динітрофенол, динітроортокрезол,) і речовини, що виснажують запаси субстратів для процесів біологічного окислення (етиленхлоргідрин, етиленфторгідрин). До речовин з дією удушення і загально отруйною дією відноситься значна кількість СДОР, що здібні при інгаляційній дії визвати токсичний набряк легенів, а при резорбції порушити енергетичний обмін. Більшість сполук цієї групи володіє сильною дією припікання, що значно утруднює надання допомоги потерпілим. До речовин, що діють на генерацію, проведення і передачу нервового імпульсу (нейротропні отрути), відносяться речовини, які порушують механізми периферичної нервової регуляції, а також модулюючи стан самої нервової системи. В основі їх дії лежить можливість вмішуватися в процес синтезу, зберігання, викиду, інактивації в синаптичній щілині нейромедіаторів; взаємодіяти з рецепторами нейромедіаторів; змінювати проникності іонних каналів збуджувальних мембран. До речовин, що мають дію удушення і нейротропну дію, відносяться токсичні сполуки, які викликають при інгаляційному ураженні токсичний набряк легенів, на фоні якого формується важке ураження нервової системи. В основі дії на мозок лежить порушення генерації, проведення і передачі нервового імпульсу, який усугубляється станом важкої гіпоксії, що викликано порушенням зовнішнього дихання. До метаболічних отрут відносяться токсичні сполуки, що вмішуються в інтимні процеси метаболізму речовин в організмі. Отруєння цими речовинами характеризується відсутністю реакції на отруту. Ураження організму розвивається, як правило, поступово і в важких випадках закінчується смертю на протязі декількох діб. В патологічний процес ураження цими речовинами залучаються багато органів, але головними є порушення з сторони центральної нервової системи, паренхіматозних органів і іноді системи крові. За своєю побудовою ці речовини відносяться до різних класів сполук, однак всі вони володіють загальною властивістю: в організмі людини вони руйнуються з виникненням високо реакційнодійсних вуглеводневих радикалів.

До речовин, що порушують обмін речовин, відносяться токсичні сполуки групи галогенірованих ароматичних вуглеводів. При цьому особою біологічною активністю відзначається дібензодіоксани і поліхлоровані бензофурани. Дані речовини здібні, діючи через легені, травний тракт і неушкоджену шкіру, викликати захворювання з надзвичайно в’ялим проходженням. При цьому практично в процес залучаються всі органи і системи організму людини. Характерною особливістю дії цих речовин є порушення обміну речовин, що в підсумку може іноді привести до літального кінця. Фактором ураження хімічної небезпечної ситуації є токсична дія, що визначається концентрацією сильнодіючої отруйної речовини (СДОР) в навколишньому природному середовищі та щільністю (густиною) хімічного зараження місцевості і об’єктів господарської діяльності. Щільність (густина) зараження небезпечними хімічними речовинами – це ступінь хімічного зараження місцевості. На короткі відстані сильнодіючі отруйні речовини перевозять автотранспортом в балонах, контейнерах та автоцистернах. Із широкого спектра балонів середньої ємності для зберігання і перевезення рідких СДОР використовуються, як правило, балони ємністю від 0,016 до 0,05 м3. Ємність контейнерів варіюється в межах від 0,1 до 0,8 м3. Автоцистерни використовують для перевезення аміаку, хлору, гептилу і амілу. Стандартний аміаковоз має вантажопідйомність 3,2; 10 і 16 тн. Рідкий хлор транспортують в автоцистернах місткістю до 20 тн, аміл до 40 тн і гептил до 30 тн. Безпека функціонування хімічно небезпечних об’єктів залежить від багатьох факторів: фізикохімічних властивостей сировини, напівпродуктів і продуктів, від характеру технологічного процесу і надійності обладнання, умов зберігання і транспортування хімічних речовин, стану контрольновимірювальних приладів і засобів автоматизації, ефективності засобів проти аварійного захисту і т.д. крім того, безпека виробництва, використання, зберігання і перевезення СДОР в значній мірі залежить від рівня організації профілактичної роботи, своєчасності і якості планових попереджувальних робіт, підготовленості і практичних навиків персоналу, системи нагляду за станом технічних засобів проти аварійного захисту. Наявність великої кількості факторів, від яких залежить безпека функціонування хімічних небезпечних об’єктів, робить цю проблему надто складною. Як показує аналіз причин виникнення великих хімічних аварій, що супроводжуються викидом (виливом) СДОР, на сьогодні неможливо виключати вірогідність виникнення аварій, які приведуть до ураження виробничого персоналу і населення, яке розташовано в районі функціонування хімічно небезпечного об’єкту. Аналіз структури підприємств, що виробляють або використовують СДОР, показує, що в їх технологічних лініях обертається, як правило, незначна кількість токсичних хімічних продуктів. Значно більша кількість СДОР за об’ємом знаходиться на складах підприємств. Це приводить до того, що при аваріях у цехах підприємств в більшості випадків мають місце локальне зараження повітря, обладнання цехів, території підприємств.

ДОКАЗЫВАНИЕ Статья 85. Доказывание Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса. Статья 86. Собирание доказательств 1.PСобирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом. 2.PПодозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 3.PЗащитник вправе собирать доказательства путем: 1)Pполучения предметов, документов и иных сведений; 2)Pопроса лиц с их согласия; 3)Pистребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Статья 87

1. Класифікація отруйних речовин

2. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

3. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

4. Отруйні речовини та їх класифікація

5. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

6. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
7. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів
8. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

9. Організація, планування і керування хімічним підприємством

10. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

11. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

12. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

13. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

14. Класифікація нервової системи та її будова

15. Класифікація основних засобів

16. Критерії класифікації відпусток на види

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Типологічна класифікація мов світу

18. Комп’ютерні віруси. Класифікація

19. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

20. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

21. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

22. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання
23. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування
24. Класифікація персоналу та форми його наймання

25. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

26. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

27. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

28. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

29. Вимірювання тиску: класифікація приладів

30. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

31. Газові мережі: класифікація та їх трасування

32. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

33. Система митних органів України та їх повноваження

34. Класифікації спортсменів-інвалідів

35. Національні системи класифікації готелів

36. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

37. Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування

38. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини
39. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
40. Вплив мобільного телефону на організм людини

41. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

42. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

43. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

44. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

45. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

46. Імідж ділової людини та організації

47. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів

48. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Трагічне і комічне у міфологічних джерелах

50. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

51. Повноваження місцевих органів самоврядування

52. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

53. Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

54. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
55. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
56. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

57. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

58. Рівні організації організму людини

59. Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту

60. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

61. Життєві форми організмів

62. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

63. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

64. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

66. Місцеві органи виконавчої влади

67. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

68. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

69. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування

70. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування
71. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
72. Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)

73. Зміни під час зберігання м’яса

74. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

75. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

76. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

77. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

78. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

79. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

80. Мікроорганізми як джерело створення безпечних антимікробних засобів

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті

82. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму

83. Чутливість деяких патогенних мікроорганізмів до антибіотиків цефалоспоринів ІІІ покоління

84. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

85. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

86. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
87. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
88. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

89. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

90. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

91. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

92. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

93. Сутність організаційних змін

94. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

95. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

96. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Психологічний зміст характеру людини

98. Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади

99. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.