Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіКонтрольна робота з дисципліни: “Міжнародні розрахунково-кредитні та валютні операції&quo ;Виконав: студент 6 курсу (з. ф. н) спеціальність МЗЕД Хаткевич Юрій Перевірив: Викладач Тюха Ірина ВолодимирівнаКиїв - 2009 ЗмістТеоретичне питання 1. Особливості лізингу у сфері міжнародної торгівлі Суб'єкти лiзингу Теоретичні засади міжнародних лізингових відносин Поняття та функції лізингу Об'єкти та суб'єкти лізингових відносин Якісні переваги лізингу Види лізингу Форми лізингових угод Склад, види та форми лізингових платежів Теоретичне питання 2. Опціон у системі управління валютними ризиками Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Задача 7 Список використаної літератури Теоретичне питання 1. Особливості лізингу у сфері міжнародної торгівліЗгідно із законом України &quo ;Про фінансовий лізинг&quo ; від 14.01.1999 року: Сучасні види міжнародного лізингу класифікуються за різними ознаками таким чином: 1. Залежна від каналу отримання об'єкта лізингу: • прямий закордонний лізинг, тобто лізингові угоди між юридичними особами рідних країн: • непрямий закордонний лізинг, в якому орендар та орендодавець є юридичними особами однієї країни, але капітал орендодавця частково належить іноземним фірмам - банкам та лізинговим компаніям. 2. Залежно від ролі орендодавця (лізингової компанії) в угоді: • експортний лізинг - це лізингові угоди, при яких лізингова компанія купує обладнання у національної фірми і потім надає його закордонному орендарю; у цьому разі постачальник-виробник та лізингова компанія є резидентами однієї країни, а орендар - іншої; • імпортний лізинг - не лізингові угоди, при яких іноземна лізингова компаній купує обладнання за кордоном і потім надає його вітчизняному орендарю; у цьому разі орендар та лізингова компанія є резидентами однієї країни, а постачальник-виробник - іншої; • транзитний лізинг - це лізингова угода, при якій лізингова компанія, яка є резидентом однієї країни, купує обладнання у постачальника резидента другої країни та надає його в оренду орендарю - резиденту третьої країни. 3. Залежно від стану об'єкта лізинга: • лізинг нового обладнання; • лізинг старого обладнання (seco d-ha d) широко використовується у відносинах із фірмами СРК. Лізингові платежі розраховуються із залишкової вартості майна та розподіляються на строк від одного до чотирьох років. Ця форма мас переваги порівняно з купівлею-продажем обладнання seco d-ha d, тому що гарантією адекватної та безперебійної роботи орендованої техніки є те, що вона є власністю фірми-орендодавця. Це с важливим особливо стосовно машин та обладнання, які були у використанні, оскільки на цю категорію товарів фірми зазвичай не дають післяпродажних гарантій. 4. Залежно від методу здійснення лізингу або залежно від економічного значення: • фінансовий лізинг (fi a cial leasi g), який передбачає виплату орендарем протягом періоду дії угоди суми, що покриває повну вартість амортизації майна або більшу Ті частину, а також прибуток орендодавця.

Після закінчення строку дії договору орендар може: • повернути об'єкт оренди орендодавцю; • продовжити або укласти нову лізингову угоду; причому у цьому випадку лізингові платежі розраховуються із залишкової вартості; • викупити об'єкт лізингу за залишковою вартістю; у цьому випадку фінансовий лізинг відрізняється від довгострокового кредитування моментом переходу права власності на об'єкт оренди орендарю. Довгострокову оренду (лізинг) називають фінансовою орендою, оскільки у такі й угоді беруть участь три сторони, одна із яких - лізингова компанія - спочатку фінансує купівлю майна у виробника чи торговця-посередннка, а потім передає його у тимчасове користування лізінгоотримувачу. Різновидом фінансового лізингу є зворотний лізинг (ліз-бек, lease-back), який передбачає продаж власником, наприклад, промисловим підприємством, частини власного майна лізинговій компанії з одночасним укладанням фінансової лізингової угоди; жодного фізичного переміщення майна у такому випадку не відбувається. В результаті угода є взаємовигідною, оскільки лізингова компанія отримує лізингові платежі, лізингоотримувач може відносити ці платежі на собівартість, а виручкою від продажу обладнання поповнити основний та оборотний капітал. Рентабельність угод зворотного лізингу зв'язана із розміром перевищення доходу від нових капітальних вкладень над вартістю та лізингових платежів. Угода укладається у такій послідовності: 1) укладається лізингова угода між орендодавцем та орендарем; 2) лізингова компанія купує обладнання в орендаря - власника обладнання; 3) орендар регулярно сплачує орендні платежі згідно з умовами ліцензійної угоди. Важливі переваги ліз-бек: використання обладнання, що вже експлуатується, як джерела фінансування будівництва нових об'єктів з випливаючою із цього можливістю використовувати інвестиційні податкові пільги та знижки, які є в багатьох закордонних країнах; він є найбільш ефективним та відносно дешевим способом поліпшення фінансового стану підприємства, зокрема стосовно отримання додаткових коштів у ВКВ. Правовими основами міжнародного фінансового лізингу є Конвенція ООП про договори міжнародної купівлі-продажу (Відень, 1980 р) та Конвенція ЮНЩРУА про міжнародний фінансовий лізинг (Оттава, 1988 p), яка дозволяє учасникам договорів відступати від будь-яких її положень, за винятком трьох зазначених у ній пунктів; • виробничий (операційний) лізинг (opera io leasi g), який укладається на строк, менший за амортизаційний період майна. Після закінчення строку оренди орендар може; • повернути майно власнику; • укласти нову лізингову угоду. Рейтинг та хайринг називають операційною орендою, оскільки фактичний строк оренди у цьому випадку нижче нормативного строку служби і об'єкт оренди операційна здається декілька разів, для того щоб орендними платежами від декількох орендарів погасити повністю початкову вартість майна. У цій оренді беруть участь дві сторони - орендар та орендодавець; рейтингові та хайрингові контракти передбачають зобов'язання орендодавців страхувати та здійснювати технічне обслуговування об'єктів оренди; рейтингові та хайрингові ставки порівняно високі, оскільки орендодавач несе ризики, зв'язані з моральним старінням об'єкта оренди та необхідністю здійснювати реновацію після кожної чергової здачі майна в оренду; ці ставки визначаються на базі попиту та пропозиції; орендар може скористатись своїм правом в однобічному порядку із попереднім повідомленням розірвати договір оренди, вибрати нові, удосконалені вид, тип або модель.

Оперативна оренда є зручною для орендаря у таких випадках: у зв'язку з виконанням термінового замовлення, при виконанні сезонних робіт, для попередньої експлуатаційної перевірки техніко-економічних показників обладнання з метою його подальшого придбання. Правовими основами міжнародного оперативного лізингу є положення законодавств країн-учасниць та умови підписаних сторонами договорів Якщо в угоді не обумовлено, право якої країни має застосовуватись при розв'язанні суперечок, не питання вирішується арбітражем, що розглядає суперечку. Порівняно з оперативним лізингом фінансовий лізинг має такі відмінності: • строк фінансового лізингу близький до строку нормативної амортизації; Австралії, КНР. Важливими центрами аукціонної торгівлі тютюном є: Нью-Йорк Амстердам, Бремен, Лусака (Замбія), Лімба (Малаві), квітами - Амстердам, рибок - СШ А та порти західно-європейських країн (крім Ісландії, Норвегії), кіньми - Довіль (Франція), Лондон, Москва, Ростов-на-Дону, П'ятигорськ. Суб'єкти лiзингу Суб'єктами лiзингу можуть бути: лiзингодавець - юридична особа, яка передає право володiння та користування предметом лiзингу лiзингоодержувачу; лiзингоодержувач - фiзична або юридична особа, яка отримує право володiння та користування предметом лiзингу вiд лiзингодавця; продавець (постачальник) - фiзична або юридична особа, в якої лiзингодавець набуває рiч, що в наступному буде передана як предмет лiзингу лiзингоодержувачу; iншi юридичнi або фiзичнi особи, якi є сторонами багатостороннього договору лiзингу. Теоретичні засади міжнародних лізингових відносинНезважаючи на те, що лізинг в багатьох країнах світу давно отримав широке розповсюдження та вважається найбільш доцільним способом організації підприємницької діяльності, в Україні все ще визначаються шляхи та форми його розвитку в багатоукладній економіці. В умовах фінансової кризи, коли більшість підприємств не в змозі здійснювати крупні капіталовкладення фінансових засобів в технічне оновлення та інтенсифікацію виробництва, стала очевидною необхідність значного зростання ролі лізингового бізнесу, який дозволяє залучати додаткові приватні інвестиції для розвитку виробничої сфери та підтримки вітчизняного виробництва всіх форм власності, в першу чергу тих, що займаються малим та середнім підприємництвом. Успіх лізингового бізнесу в будь-якій галузі в більшості залежить від вірного розуміння його змісту та специфічних особливостей, їх адекватного відображення в методичних рекомендаціях та практичних рішеннях. Тому перш за все потрібно вияснити, в чому сутність лізингу, які його природа та потенціал, принципи та організаційні форми. Лише всебічне пізнання економічного механізму та переваг, що закладені в системі лізингу, дозволить широко використовувати його в практичній підприємницькій діяльності. Поняття та функції лізингуВідносно економічної сутності лізингу досі ще не існує єдиної думки економістів. Його зміст та роль в теорії трактуються по різному. Одні розглядають лізинг як одну з форм кредитування підприємницької діяльності, другі цілком ототожнюють його з довгостроковою орендою або однією з її форм, яка в свою чергу зводиться до відносин найму або підряду, треті вважають лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів виробництва або права користування чужим майном, а четверті інтерпретують лізинг як дії за чужий рахунок, тобто управління чужим майном за дорученням.

Перечень лиц, отнесенных к нерезидентам, теперь является открытым и включает также иных лиц, не указанных в качестве резидентов. 5.3. Органы валютного регулирования и валютного контроля В соответствии с главой 2 «Валютное регулирование» Закона P173-ФЗ органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Банк России и Правительство РФ (ранее Банк России был основным органом валютного регулирования в Российской Федерации). Если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов (включая установление требования об использовании специального счета) не установлены органами валютного регулирования в соответствии с данным Законом, валютные операции осуществляются, счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений. Валютный контроль в РФ осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля которые определены в статье 22 Закона. Центральный банк России орган валютного контроля. На нем лежит контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также валютными биржами

1. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

2. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

3. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

4. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

5. Валютні операції банку та валютні ризики

6. Міжнародні валютні ринки та їх функції
7. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
8. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

9. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

10. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

11. Валютные операции Сберегательного банка РФ

12. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

13. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

14. Учет валютных операций

15. Бухгалтерский учет валютных операций

16. Международные валютные и кредитные организации

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

17. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

18. Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)

19. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

20. Валютные рынки и валютные операции

21. Валютный рынок и валютные операции

22. Роль финансовых организаций в регулировании валютно-кредитных отношений
23. Валютные операции в РФ (понятие, виды, лицензирование)
24. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

25. Кредитные операции международных финансовых организаций

26. Отчет по практике по кредиту и кредитным операциям на ОАО Саранский завод Резинотехника

27. Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке

28. Кредитные операции. Виды и формы кредитов

29. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ

30. Понятие финансов и место кредитных операций в финансовой системе

31. Валютные операции в Российской Федерации

32. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Порядок совершения валютных операций в РФ

34. Валютно-обменные операции в коммерческом банке

35. Валютные операции коммерческого банка

36. Международные валютные операции коммерческих банков

37. Совершенствование валютных операций Проминвестбанка

38. Учет и налогообложение валютных операций
39. Валютные операции между резидентами
40. Проблемы регулирования импорта (экспорта) услуг при осуществлении валютных операций

41. Валютно-фінансові операції

42. Валютные операции коммерческих банков РФ

43. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

44. Роль международных валютно-кредитных учреждений в организации международных кредитных отношений.

45. Учет кредитных операций

46. Валютный рынок и валютные операции в России

47. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

48. Кредитні операції банків

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

49. Кредитные операции банка

50. Кредитные операции банков на современном этапе

51. Кредитные операции с землей в XIX веке в России

52. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

53. Организация валютно-обменных операций на внутреннем внебиржевом валютном рынке

54. Особенности отражения операций с ценными бумагами в учете кредитных организаций
55. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
56. Совершенствование банковского регулирования валютных операций

57. Форвардні та факторингові операції

58. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

59. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

60. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

61. Аудит кредитных операций банка

62. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

63. Валютно–фондовая биржа и характеристика операций

64. Валютные операции

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Валютные операции банка

66. Валютные операции банков

67. Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития

68. Валютные операции коммерческого банка

69. Валютный рынок и валютные операции

70. Анализ риска кредитных операций
71. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
72. Бухгалтерский учёт валютных операций

73. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

74. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

75. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

76. Учет валютных операций

77. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: учет операций с государственными краткосрочными ценными бумагами

78. Аудит валютных операций

79. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

80. Аудит операций с валютными ценностями

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

81. Аудит учета операций на валютных счетах организации: движения средств, обязательной продажи экспортной выручки, добровольной покупки и продажи, обратной продажи иностранной валюты, учета курсовых разниц. Задачки

82. Аудит операций расчетного и валютного счетов

83. Аспекты квалификации и совершения валютных операций

84. Національне та міжнародне право

85. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

86. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
87. Автоматизированное рабочее место оператора валютно-обменных операций в режиме off-line
88. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

89. Переваги та недоліки операційних систем Windows

90. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

91. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

92. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

93. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

94. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

95. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

96. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

98. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

99. Міжнародна валютна ліквідність

100. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.