Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків по податку на додану вартість 1.1 Нормативне регулювання обліку податку на додану вартість 1.2 Сутність податку на додану вартість, об’єкт оподаткування та платники 1.3 Ставки податку на додану вартість та пільги щодо оподаткування 1.4 Порядок складання, прийняття та перевірки декларації з податку на додану вартість 2. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в державному комунальному підприємстві “Шляхрембуд” 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства. 2.2 Документальне оформлення розрахунків з бюджетом в податковому і фінансовому обліку 2.3 Аналітичний та синтетичний облік податку на додану вартість 2.4 Організація аудиту обліку податків та платежів на підприємстві 3. Визначення проблемних питань та шляхи вдосконалення організації обліку розрахунків по податку на додану вартість 3.1 Вдосконалення документального оформлення розрахунків по податку на додану вартість та вирішення питання у відповідності до чинного законодавства. 3.2 Аналіз доцільності введення ПДВ – рахунків. 3.3 Переваги та недоліки податку на додану вартість Висновки Список використаної літератури ВСТУП Навколо теорії оподаткування точаться дискусії щодо ефективності податків на доходи й споживання на етапі становлення адекватної податкової системи. У структурі податкових систем розвинутих країн питома вага податків на споживання протягом тривалого періоду постійно зменшувалася з відповідним розширенням податкової бази для прибуткового податку з громадян. Але країнам, що розвиваються, притаманна протилежна тенденція: за низького рівня матеріальної забезпеченості населення неможливо за допомогою податків на доходи формувати необхідні фінансові ресурси. Бюджет України потребує стабільних надходжень, обсяг яких має відповідати потребам сучасного етапу становлення державності, проведення ґрунтовної соціально-економічної та зовнішньої політики, реформування держави, виконання обов'язків, покладених на державу Конституцією України. Нині в умовах перехідного періоду з огляду на низький рівень доходів переважної більшості громадян, а також значну частку отримуваних деякою категорією населення доходів із тіньового сектору економіки, які не підлягають прямому оподаткуванню, виникає беззаперечна необхідність використання податків на споживання. Значне та вагоме місце серед податків на споживання посідає податок на додану вартість — найвища форма генезису універсальних акцизів. Він є важливою складовою податкових систем 57 країн світу (в тому числі 17 європейських), основним каналом надходження доходів до бюджету. Зазначимо, що позитивна роль податку на додану вартість полягає у його фіскальній функції, тобто мобілізації величезних фінансових ресурсів до державного бюджету України. Головною хибою ПДВ є його безпосередній вплив на загальний рівень цін і регресивний характер особливо щодо малозабезпечених верств населення. Та, враховуючи соціально-економічний стан України, вади податку нівелюються його позитивним значенням. Аналізуючи функціонування ПДВ у країні, важко не помітити тих дискусійних, проблемних моментів, що супроводжують його адміністрування.

Не можна погодитися з точкою зору, що податки виконують самостійну стимулюючу функцію. Оподаткування — це стягнення окремих платежів. Виникає запитання. Чи можна стимулювати, стягуючи певні платежі? Виходячи з актуальності питання, була обрана тема дипломної роботи. Метою написання даної роботи стало вивчення та засвоєння специфіки організації технології облікового процесу, методів, принципів організації операцій по оподаткуванню податком на додану вартість. Мета роботи – систематизувати, узагальнити, розширити і закріпити теоретичну підготовку, поглибити і узагальнити економічні знання і підготувати рекомендації щодо вдосконалення організації оподаткування. Для досягнення поставленої мети поставлені наступні завдання: дати загальну характеристику теоретичних основ обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість; проаналізувати законодавчі акти та вимоги до організації обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість; дати оцінку стану організації бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість на підприємстві – ДКП “Шляхрембуд”, яке було обрано об’єктом дослідження; відобразити синтетичний і аналітичний облік, навести основні проводки, які його забезпечують; на основі аналізу нормативних документів висвітлити проблеми організації обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість, розробити та запропонувати шляхи вдосконалення організації обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1 Нормативне регулювання обліку податку на додану вартість В багатовіковій історії людства податок на додану вартість – порівняно новий вид податку. Вперше він був введений у Франції в 1954 р. економістом М. Лоре. Потім ПДВ набув широкого поширення – спочатку в інших країнах Європи (кінець 60-х – початок 70-х рр.) і дещо пізніше – в країнах Азії, Африки і Латинської Америки. Нині податок на додану вартість стягується майже у 80-ти країнах, серед яких практично всі промислово-розвинуті країни. Поряд з цим слід також зазначити, що даний податок й досі не запроваджений в таких країнах як Австрія, Швейцарія, США. У кінці 80-х – на початку 90-х рр. ПДВ було введено в країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія), а також в деяких країнах СНД (Білорусь, Казахстан). В Україні і Росії ПДВ введено в 2002 р. Ставки податків і зборів (обов’язкових платежів) встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до законів України про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року за винятком випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів відповідно до законів України. Згідно із Законом України &quo ;Про систему оподаткування&quo ;, затвердженим Постановою Верховної Ради України, всі господарюючі суб'єкти, є платниками податків та інших обов'язкових платежів і зборів до бюджету й позабюджетних фондів. Українське законодавство про ПДВ характеризується надто великою рухливістю та мінливістю.

Зокрема, ставки ПДВ змінювалися тричі. З часу прийняття першого Закону України &quo ;Про податок на добавлену вартість&quo ; від 20.12.2001 р. видано ще велика кількість законодавчих актів, якими вносились зміни та доповнення до Закону. Спочатку було встановлено ставку ПДВ у розмірі 28%, а вже через рік однойменним урядовим декретом ставку було знижено до 20%. Зважаючи на значний дефіцит бюджету, з 18.05.2003 року вона знову піднялася до рівня 28 %, але через масове ухилення від сплати податку позитивного результату це не дало. Тому спочатку постановою від 31.05.2005 року, а потім законом від 03.04.2007 року Верховна Рада України знизила ставку ПДВ знову до 20%. Така часта зміна податкової політики не додала авторитету державі. Та все ж податок на додану вартість відбувся як ефективна форма ринкових фінансових взаємовідносин держави і її суб'єктів На сьогоднішній день податок на додану вартість в Україні регулюється Законом України &quo ;Про податок на додану вартість&quo ;, прийнятим Верховною Радою 3.04.2007 р., зміненим і доповненим більш як 70 разів. Даний Закон містить 11 статей, якими визначено категорії платників ПДВ, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування експортних та імпортних операцій, порядок спеціальної реєстрації платників ПДВ, визначення податкового кредиту та податкових зобов'язань. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 &quo ;Податок на прибуток&quo ; визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності. Положення (стандарт) 17 застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності, які згідно з чинним законодавством є платниками податку на прибуток (крім бюджетних установ). 1.2 Сутність податку на додану вартість, об’єкт оподаткування та платники Відповідно до даних дохідної частини Державного бюджету України на найбільшу частку у загальному обсязі бюджетних надходжень складає податок на додаткову вартість (ПДВ). ПДВ представляє собою форму вилучення в бюджет частини добавленої вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва і обігу й обумовлений як різниця між вартістю реалізованої продукції (товарів), робіт, послуг, і вартістю матеріальних витрат, віднесений на витрати виробництва і обігу. Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, яка утворюється на кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до продажної ціни на товари (роботи, послуги) і сплачується кінцевим споживачем. Якщо розуміти буквально, то ПДВ – це податок на додану вартість, створену на даному конкретному етапі руху товару, в результаті чого відбувається ліквідація кумулятивного (каскадного) ефекту оподаткування. По суті, додана вартість наближається за своїм обсягом до заново створеної вартості (частини національного доходу), виробленої в даній господарській структурі (ланці). Визначення доданої вартості дає змогу обчислити всі ті податки, котрі дана господарська ланка заплатила при закупівлі товарів (робіт, послуг).

А ще мало постати (звісно, на папері) два кінні полки. Так у гарячих головах безталанних начальників «творилося і множилося» українське військо. «Словом, як у чарівній казці… — писав Василь Прохода, — з 10 сотень всіх сірожупанників мав зробитись цілий корпус, з 2-х гарматних батарей по 2 гармати — мало повстати дві бригади, а з нічого — два кінні полки. Правда, в Луцьку (вже) існувала кінна бригада Манича і на папері займала навіть фронт Колки — Сарни чи Малевичі, але в дійсності не мала там ні однієї шаблі. А 1-й кінний ім. отамана Осецького полк перед Луцькою катастрофою спромігся здобути п'ятеро верхових коней і повоз для начальних осіб» [95, с. 109]. Командиром 2-ї Сірої дивізії Осецький призначив Федора Тимченка, а начальником штабу — сотника Пилипенка. Почалось формування нових штабів і полкових постачань. Виникла сила-силенна нових посад… Отаман Осецький, обіцяючи старшинам широкі кар'єрні перспективи, «зумів захопити майже половину сірожупанників організаційною гарячкою». Тільки невелика кількість «Сірих борців» беззмінно залишалася на більшовицькому та польському фронтах, ведучи тяжку боротьбу з історичними ворогами, які знову хотіли розірвати Україну

1. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

2. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

3. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

4. Організація роботи користувача з АБД

5. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

6. Організація позакласної роботи з математики
7. Організація грошових розрахунків на підприємстві
8. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

9. Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)

10. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

11. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

12. Організація обліку грошових коштів

13. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

14. Етапи організації бухгалтерського обліку

15. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

16. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

20. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

21. Організація обліку

22. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
23. Організація обліку власного капіталу підприємства України
24. Організація обліку запасів на підприємствах

25. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

26. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

27. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

28. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

29. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

30. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

31. Організація управлінського обліку

32. Основи організації бухгалтерського обліку

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

34. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

35. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

36. Організація обліку грошових коштів в касі

37. Організація бухгалтерського обліку

38. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
39. Діюча практика обліку операцій з векселями
40. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

41. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

42. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

43. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

44. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

45. Організація облікової політики підприємства

46. Аналіз обліку витрат виробництва

47. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

48. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее

49. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

50. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

51. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

52. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

53. Аналіз середовища господарської організації

54. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
55. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
56. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

57. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

58. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

59. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

60. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

61. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

62. Організація приймання товару в аптеці

63. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

64. Організація праці

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

66. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. Організація оплати праці на підприємстві

69. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

70. Облік і аналіз фінансових результатів
71. Організація евакуаційних заходів
72. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

73. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

74. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

75. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

76. Організація банківської справи

77. Організація біржової торгівлі

78. Організація діяльності "ПриватБанку"

79. Організація кредитної роботи в комерційному банку

80. Організація та планування кредитування

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

82. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

83. Організація охорони праці на виробництві

84. Організація робочого місця бухгалтера

85. Рівні організації організму людини

86. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
87. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
88. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

89. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

90. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

91. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

92. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

93. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

94. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

95. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

96. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

98. Організація документаційного забезпечення установи

99. Організація і методика аудиту

100. Організація і методика аудиту доходів підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.