Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Способы представления рекламной продукции

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст: Реклама: поняття і функції, мета і 1. Поняття . .4 3 Мета і функції .5 2. Види Способи представлення рекламної ІІ.1.Загальні принципи створення ефективної реклами.10 1. 2. Увага, розуміння, .10 3. Види .11 1. Візуальна .11 2. Аудиальна .16 3. Аудиовізуальна .18 4. Деякі інші види .20 Практичне дослідження. Модель презентації рекламного буклету ВНЗ.22 Вступ. У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорожчою річчю. Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або ж навпаки – щоб надати її суспільству. Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі, як інформація про певний виріб, а у найширшому значенні цього поняття – як засіб інформування, переконання, впливу і маніпуляції. Через рекламу її творці намагаються не тільки представити товар, а й нав’язати його, не тільки інформувати суспільство, а й керувати ним. Звісно ж, що там, де обертаються великі гроші (а виробництво реклами є надприбутковим), не має різниці у засобах досягнення мети. Але інколи безграмотна реклама може негативно впливати на психіку адресатів, а інколи і травмувати її. До того ж, мало враховується те, що ефекту можна досягнути не лише змістом і зовнішнім виглядом реклами, а й іншими засобами. Важливе значення відіграє положення реклами в матеріальному й інформаційному просторі, форма надання, супровід додатковими факторами, час пред’явлення та інше. Кожен зі способів презентації рекламної продукції має свої певні переваги в кожному з вище перелічених факторів. В цій роботі ми розглянемо поняття, функції, завдання, мету реклами та її види; детально охарактеризуємо кожен зі способів представлення рекламної продукції та виявимо найбільш ефективне їх застосування. Крім того, на основі практичного дослідження ми представимо модель презентації рекламного буклету факультету ВНЗ, в якій будуть враховані психологічні фактори, що підвищить її ефективність. Таким чином, ми визначимо способи презентації рекламної продукції та їх характеристики, які будуть найбільш ефективними і в той же час не будуть шкодити людській психіці. Ми вважаємо, що дана робота є необхідною для того, щоб виявити та виправити деякі недоліки в сучасній рекламі. І. Реклама: поняття і функції, мета і види. І.1. Визначень слова "реклама" існує багато. От деякі з них, приведені в книзі Р. І. Мокшанцева: Реклама - це процес інформування населення про товар, ознайомлення з ним, переконання в необхідності його покупки. Також це комплекс засобів нецінового стимулювання збуту продукції і формування попиту на неї . Визначення, поміщене в словнику Ожегова: "Реклама - це оповіщення різними способами для створення широкої популярності, залучення споживачів, глядачів" Ми згодні з цими визначеннями, оскільки термін "реклама" багатобічний. Він може позначати й інформацію про продукт, і стимулювання його покупки (заклик: "Купуйте!"), і конкретний рекламний засіб (телевізійний ролик, плакат, буклет). Виділяють також поняття рекламної компанії. Це комплекс рекламних заходів, здійснюваних рекламодавцем із залученням одного чи декількох рекламних агентств, з використанням різних видів реклами і засобів поширення .

У найбільш примітивних формах реклама існувала протягом багатьох століть, а в пресу почала попадати тільки в середині ХІ століття. У наш час реклама в тому чи іншому її прояві зустрічається на кожному кроці. За свою тривалу історію реклама якісно еволюціонувала. Як пише Мокшанцев: "Вона пройшла шлях від інформування до умовляння, від умовляння - до вироблення умовного рефлексу, від вироблення рефлексу - до підсвідомого навіювання, від підсвідомого навіювання - до проектування символічного зображення." До того ж, можна чітко простежити взаємозв'язок розвитку реклами і психології впливу. Адже всі досягнення в області впливу привносилися в рекламу, просуваючи її на наступну ступінь розвитку. І.2. Мокшанцев писав, що хоч і здається, що реклама переслідує лише одну мету, насправді це не так. Основні цілі реклами полягають в наступному: - привернути увагу потенційного покупця; - представити покупцю вигоди для нього від придбання товару; - надати покупцю можливості для додаткового вивчення товару; - формувати в споживача певний рівень знань про самий товар; - створити сприятливий образ фірми-виробника; - формувати потребу в даному товарі; - формувати позитивну думку про фірму; - спонукати потенційного покупця до придбання саме рекламованого товару; - стимулювати збут товару; - сприяти прискоренню товарообігу; - зробити даного споживача постійним покупцем товару; - формування в інших фірм образа надійного партнера; - нагадувати споживачу про фірму і її товари. З цим твердженням автора ми згодні лише частково. Він розглядає мету реклами дуже докладно, але в результаті усе зводиться до одного: загальна мета реклами – сприяти покупці товару і поліпшувати імідж фірми. Вище перелічені цілі ми назвали б підцілями, необхідними для досягнення головної мети. Задачі реклами зводяться до наступного: До даної таблиці необхідно додати, що “підтримуюча реклама” використовується для вже відомих клієнтові виробів то послуг. Реклама деякого героя зазвичай використовується у політиці, а демонстрація майстерності рекламіста приваблює нових клієнтів до рекламного агентства. Що стосується “відстройки” від конкурента, то в цій рекламі головною метою є показати переваги одного продукту від іншого. Функції реклами визначаються її метою та завданням. З огляду на це можна зазначити наступні функції: Деякі дослідники, зокрема А. Ю. Вуйма, виділяють наступні функції реклами: інформаційна – припускає поширення в масовому масштабі інформації про товар чи послугу, їхній характер, місця продажу і т.п.; економічна – стимулювання збуту товарів, а також вкладання інвестицій; просвітня – передбачає пропаганду різного роду нововведень; соціальна – спрямована на формування суспільної свідомості, посилення комунікативних зв'язків у суспільстві і поліпшення умов існування; естетична – націлена на формування смаку споживачів. Звичайно, реклама повинна інформувати про ціну товару, його особливості і характеристики. Але насамперед вона повинна спонукати до покупки. Реклама є необхідною, коли з'являється нова фірма чи товар, коли падає об’єм продажів або планується розширення ринку.

У залежності від цих причин звертання до рекламодавця і виставляється мета рекламної компанії. І.3. Типологія реклами може розрізнятися за наступними принципами: за способом впливу; за способом вираження; з точки зору основних цілей і задач; з точки зору можливої зворотного зв’язку зі споживачем. Дана класифікація приведена з джерела До цієї класифікації ми могли б додати характеристику реклами за способом сприйняття: візуальну, аудиальну, аудиовізуальну. Але варто враховувати, що є деякі види реклами, що не вкладаються в ці рамки: наприклад, розпродаж, який можна вважати одним з видів реклами, не буде відноситися ні до візуальної, ні до аудиальної. Раціональна й емоційна реклама використовує протилежні процеси: мислення й емоції відповідно. Нам здається, що ефективність цих видів залежить багато в чому від самого глядача (його статі, віку, особистих характеристик) і обставин, у яких він знаходиться, тому вони можуть бути однаково ефективними. Жорстка реклама розрахована на короткочасний, але могутній ефект, м'яка ж, навпаки, на тривале створення іміджу продукту. Жорстка реклама вбачається нам дуже ефективною, але тільки у випадку її високої якості, що, на жаль, зараз зустрічається досить рідко. Ми вважаємо, що не слід створювати “змішану”, середню рекламу, що з'єднує в собі жорстку і м'яку. Така реклама не буде ефективною, а при тривалому пред'явленні викликає роздратування. Типологія реклами з точки зору основних цілей і задач охоплює велику кількість видів реклами: від інформування про товар і стимулювання його покупки до внутріфірмової і превентивної реклами, що, здавалося б, не дає видимого ефекту. Судити про ступінь ефективності кожного з видів нам здається безглуздим, тому що кожний працює у своїй сфері і їхнє зіставлення неможливе саме через розмаїтість цілей. Під зворотним зв'язком у типології розуміється відповідна реакція покупця в безпосередньому виді, найчастіше відразу після пред'явлення реклами. Природно, що використання реклами зі зворотним зв'язком припускає швидке реагування, у випадку, якщо вона малоефективна. У випадку ж з рекламою без зворотного зв'язку єдиним показником її ефективності (крім спеціальних досліджень) є обсяг продажів. Більш ефективною нам здається реклама зі зворотним зв'язком, зокрема, через використання в ній рекламних агентів, що роблять рекламу більш гнучкою, оскільки вони можуть багато чого додати, виправити чи поправитися. Реклама ж без зворотного зв'язку (це засоби масової інформації і зовнішня реклама) є твердою і виправити її похибки вимагає більшої роботи, найчастіше простіше створити нову. Однак, використання людей є і недоліком, оскільки це вимагає просторості (тобто великої кількості людських ресурсів), навчання персоналу, а отже – великих матеріальних витрат. Набагато легше зняти ролик і запустити його в ефір. Природно, що творці реклами комбінують перераховані вище види реклами для досягнення найбільшого ефекту. Ефективними нам здаються наступні комбінації: емоційна жорстка стимулююча реклама без зворотного зв'язку. Тут використовуються агресивні і сексуальні стимули, що діють на несвідомому рівні, тому відстежити реакцію адресата буде складно.

Цвета шрифта и фона всегда должны быть контрастными – чем резче выделяется шрифт на фоне, тем он легче читается и воспринимается. 6.2. Психология цвета в рекламе В разных культурах даже основные цвета часто наделяются определенными смыслами, что значительно усложняет задачу столь желанной унификации цветового оформления конкретной рекламной продукции. При продвижении товара в разные регионы, особенно при разработке упаковок, этикеток, необходимо находить компромиссные решения, адекватно воспринимаемые потребителями и приемлемые в максимально широком географическом пространстве. Оптимизация цветового представления товара – одна из серьезных проблем, возникающих при разработке прежде всего мегабрендов. Особенно остро данная проблема встает перед отечественными производителями, если принять во внимание уникальное многообразие социодемографических, психографических и культурных различий у населения Российской Федерации. Отечественному рекламисту приходится находить ответы на целый ряд вопросов, например как воздействует цвет на потребителей рекламной информации; как его воспринимает массовое сознание в отдельных странах, регионах, национальных интеграциях

1. Дефекты, эффекты в стереотипах рекламной продукции

2. Способы представления статистических данных

3. Способы представления знаний

4. Оценка конкурентоспособности полиграфического предприятия на рынке печатной рекламной продукции Санкт-Петербурга

5. Способы калькулирования себестоимости продукции комплексных производств

6. Современные способы защиты этикеток и идентификации продукции
7. Информация и способы ее представления
8. Эколого-физиологические способы оценки качества и определения сортности продукции осетровых рыбоводных заводов Астраханской области

9. Совершенствование рекламной деятельности по товародвижению и сбыту продукции

10. Исследование рекламной аудитории: способы проведения и методы обработки результатов

11. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике

12. Развитие представлений о Вселенной

13. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

14. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

15. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности

16. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

17. Понятие опровержения и способы опровержения

18. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

19. Способы защиты гражданских прав

20. Ликвидация как способ прекращения юридического лица

21. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

22. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ
23. Правовое регулирование качества продукции с учетом интересов потребителей
24. Разработка рекламной программы для страховой компании

25. Великобритания - традиции и современность. Личное представление. (UK - Tradition and modernity. A personal view)

26. Функционально-направленное обучение грамматике АЯ как эффективный способ формирования коммуникативной компетенции

27. Лексико-семантический анализ современных англоязычных рекламных слоганов

28. Монтаж как выразительное средство. Внутрикадровый монтаж. Монтаж как способ режиссёрского мышления

29. Способы образования неологизмов в терминологии в современном французском языке

30. Лингвостилистические особенности рекламного дискурса на материале автомобильной рекламы

31. Археология, как способ познания мира на примере городища Аркаим

32. Представление о самодержавной власти в переписке Грозного и Курбского

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

33. Особенности представления в Интернет материалов по искусству

34. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

35. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

36. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

37. Панельное представление многоугольников (Компьютерная Графика OpenGL)

38. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)
39. Несколько способов решения одной геометрической задачи
40. Некоторые из причин возникновения профессиональных заболеваний у домристов и способы их устранения

41. Способы обеспечения прав граждан

42. Загрязнение сельскохозяйственной продукции

43. Недостатки произношения звуков Р и Р` и способы их коррекции

44. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

45. Способы охлаждения и замораживания рыбы

46. Способы предварительной подготовки топлива и исходных материалов, применяемых в доменном производстве для получение чугуна

47. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

48. Способы нанесения тонких пленок

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

49. Вращающаяся печь 5х185 м для обжига клинкера по мокрому способу

50. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

51. Нефть: происхождение, состав, методы и способы переработки

52. Способ крепления клапанов

53. Способы разрешения конфликта

54. Внимание человека, способы его тренировки и развития.
55. Способы управления и тренировки памяти
56. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

57. Характер и способы его воспитания

58. Способ определения живучести связи (вероятности связности)

59. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

60. Режимы и способы хранения зерновых масс

61. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

62. Анализ себестоимости продукции плодоводства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

63. Социально-экономические проблемы НТР и способы их решения

64. Анкета по социологии. Выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию

Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Традиционные и нетрадиционные способы закаливания детей до 3- х лет

66. Техника плавания способом кроль на груди

67. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

68. Представление древних мистиков и современная картина мира

69. Производство серной кислоты нитрозным способом

70. Производство серной кислоты контактным способом
71. Портланцемент. Сухой способ производства
72. Исследование способов введения белковых компонентов в синтетический полиизопрен

73. Кредитный риск и способы его снижения

74. Валютные риски и способы управления ими

75. Учет готовой продукции, ее учет и реализация

76. Учёт и реализация готовой продукции

77. Экономический анализ затрат на производство продукции

78. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

79. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

80. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

81. Планирование себестоимости (издержек) продукции производства трансформаторов.

82. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

83. Приемы и способы проведения аудиторской проверки

84. Затраты на производство продукции

85. Aормирование затрат на выпуск продукции. Учет готовой продукции в системе 1С:Предприятие

86. Калькуляция себестоимости масложировой продукции
87. Основы производственной деятельности дилера по продукции АО Стройдормаш г.Калининград
88. Реклама и рекламная политика фирмы

89. Рекламная деятельность в системе маркетинга

90. Рекламная деятельность

91. Организация рекламной деятельности сложнотехнических товаров

92. Организация рекламной компании

93. Рекламная деятельность на транспортном рынке

94. Качество продукции как показатель деятельности предприятия

95. Разработка рекламно – пропагандисткой политики предприятия (ФГУП ММПП "Салют")

96. Планирование и организация рекламных кампаний

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Модели рекламного воздействия

98. Анализ рекламных текстов

99. Лексико-семантический анализ современных англоязычных рекламных слоганов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.