Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічних відносин охоплює значну кількість міжнародно-правових та національних джерел. Міжнародно-правовими джерелами регулювання ЗЕД є звичаї міжнародної торгівлі, які вивчаються й синтезуються Міжнародною торговою палатою у Парижі, що розробляє на їх основі універсальні правила врегулювання відносин між сторонами міжнародних комерційних контрактів. Ці правила є широко відомими публікаціями (виданнями) МТП за певними номерами. Наприклад, Офіційні правила тлумачення торговельних термінів «Інкотермс»-2000 (видання МТП № 560). їх застосування є добровільним, проте переважна більшість представників комерційної сфери в усьому світі визнають за вигідне керуватися ними. «Інкотермс» — 2000 відповідають потребам бізнесу повсюдно, і посилання на них чітко визначає обов'язки сторін і зменшує ризик юридичних ускладнень. Разом з тим в деяких країнах Правилам «Інкотермс» надано зобов'язуючий характер, тобто вони є, по суті, нормативним актом. Так, згідно з Указом Президента України від 4 жовтня 1994р. «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів», суб'єкти підприємницької діяльності при укладанні договорів, у тому числі зовнішньоекономічних, повинні забезпечувати додержання цих Правил. Широко використовуються також Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів МТП (у редакції 1983р.) та Уніфіковані правила з інкасо МТП (у редакції 1978 р.). Додержання їх вимог українськими суб'єктами підприємницької діяльності при укладанні та виконанні зовнішньоекономічних контрактів є обов'язковим відповідно до Указу Президента України від 4 жовтня 1994 р. № 566/94 «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України». Основним видом зовнішньоекономічного контракту виступає контракт міжнародної купівлі-продажу товарів. Регулювання даного виду контракту характеризується в даний час однаковістю, оскільки в 1988 р. набрала сили Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. (для СРСР (України) Конвенція набрала сили з 1.09.91 р.). Віденська конвенція містить наступні важливі положення: юридичне поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів; порядок висновку контракту між відсутніми сторонами; форма контракту; основний зміст прав і обов'язків продавця і покупця; відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за контрактом. Конвенція підлягає застосуванню у випадках передбачених у ній. (1) коли комерційні підприємства сторін знаходяться в різних державах, що беруть участь у Конвенції, або (2) коли в силу колізійної норми належним правом контракту визнається право держави-учасника Конвенції, навіть якщо комерційне підприємство однієї зі сторін контракту або обох сторін не знаходиться в державах - учасниках Конвенції. З цього випливає, що якщо договір був укладений між підприємцями різної державної приналежності, комерційні підприємства яких знаходяться на території однієї держави, те такий договір не регулюється Конвенцією: до нього застосовуються норми національного права.

Конвенція не застосовується до продажу визначених видів товарів (ст. 2) – цінних паперів, судів водного і повітряного транспорту, судів на повітряній подушці, електроенергії. Конвенція не застосовується до продажу товарів з аукціону, у порядку виконавчого виробництва або іншим способом у силу закону Конвенція не застосовується до продажу товарів, що здобуваються для особистого, сімейного або домашнього використання, за винятком випадків, коли продавець у будь-який час до або в момент укладання договору не знав і не повинний був знати, що товари здобуваються для такого використання. Віденська конвенція регулює тільки укладання договору купівлі-продажу і тих прав і зобов'язання продавця і покупця, що виникають з такого договору. Зокрема, оскільки інше прямо не передбачено в Конвенції, вона не стосується: (а) дійсності самого договору або яких-небудь з його положень або будь-якого звичаю; (b) наслідків, що може мати договір у відношенні права власності на проданий товар (ст. 4). Конвенція не застосовується у відношенні відповідальності продавця за заподіяні товаром ушкодження здоров'я або смерть якої-небудь особи (ст. 5). У відношенні змішаних договорів, що передбачають поряд з постачанням товару також виконання робіт або надання послуг Конвенція не застосовується, якщо зобов'язання сторони, що поставляє товари, полягає в основному у виконанні роботи або в наданні інших послуг. До таких договорів підлягає застосуванню національне право. Так, якщо застосовним правом буде російське, то відповідно до п. 3 ст. 421 ГК РФ до відносин сторін за змішаним договором застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких утримуються в змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або істоти змішаного договору. Крім того, у відповідності зі ст. 6 Конвенції сторони можуть виключити застосування Конвенції або, за умови дотримання статті 12, відступити від кожного з її положень або змінити його дія. Національне законодавство застосовується тоді, коли в Конвенції мається пробіл, який не можна заповнити на основі загальних принципів Конвенції. Зокрема, національне цивільне законодавство застосовується по наступних питаннях: застосування договірного положення про неустойку; визначення відсотків річних при простроченні виконання грошових зобов'язань; дійсність договору або його окремих умов, а звідси питання, зв'язані дотриманням законодавства про письмову форму угоди, правоздатності сторін, представництві і дорученні; застосування терміну давності позову. Насамперед, необхідно з'ясувати, чи укладені між даними державами багатобічні і/або двосторонні міжнародні договори з питань, які регулюються Конвенцією. Якщо такі укладені, то підлягають застосуванню їх положення. Потім потрібно звернутися до змісту цивільно-правового договору і лише після цього до норм Конвенції. Тільки в тому випадку, коли в Конвенції немає прямої відповіді на виникле питання і його не можна знайти за допомогою загальних принципів Конвенції, необхідно буде звернутися до національних цивільно-правових норм держави, до права якого відсилає колізійна норма.

Одним з інструментів регламентації зовнішньоекономічних відносин у сучасний період виступає «Lex merca oria» (лат. — торгове право), під якою розуміють сукупність міжнародних норм комерційного характеру, створених не державами, а самими учасниками міжнародної торгівлі для регулювання їх відносин за міжнародними комерційними контрактами. В юридичній літературі і практиці обґрунтовується висновок, що Lex merca oria є автономним правопорядком, незалежним від міжнародного права і національних правових систем, тобто має транснаціональний характер і являє собою звичаєве право міжнародної торгівлі. До актів, що регулюють зовнішньоекономічні угоди, відноситься також такий документ як Принципи міжнародних комерційних контрактів, розроблені й опубліковані в 1994 р. УНИДРУА (Міжнародний інститут по уніфікації приватного права). Принципи УНИДРУА не є міжнародним договором, не вимагають якого або формального приєднання до них держав, носять рекомендаційний характер. Відповідно до преамбули Принципи встановлюють загальні норми для міжнародних комерційних договорів. Вони підлягають застосуванню в наступних випадках: якщо сторони погодилися, що їхній договір буде регулюватися цими Принципами; коли сторони погодилися, що їхній договір буде регулюватися &quo ;загальними принципами права&quo ;, &quo ;звичаями і звичаями міжнародної торгівлі&quo ; або аналогічними положеннями. Крім того Принципи можуть використовуватися: для рішення питання, що виникає у випадку, коли виявляється неможливим установити відповідну норму застосовного права; для тлумачення і заповнення міжнародних уніфікованих правових документів; служити моделлю для національного і міжнародного законодавства. Основний зміст Принципів зводиться до наступних положень: воля сторін вступати в договір і визначати його умови; необов'язковість письмової форми договору; обов'язковість договору і можливість його зміни або припинення тільки відповідно до його умов або за згодою сторін; пріоритет імперативних норм застосовного права (національного, міжнародного, наднаціонального) перед положеннями принципів; право сторін, крім прямо обговорених у Принципах випадках, відступати від будь-яких їх положень або змінювати їх дію; облік при тлумаченні Принципів їхнього міжнародного характеру і їх цілей, включаючи досягнення однаковості в їх застосуванні; рішення питань, прямо не дозволених у Принципах, у тій мері, у якій це можливо, відповідно до вираженого в них загальними принципами; обов'язок для сторін діяти сумлінно й у відповідності зі стандартами чесної ділової практики в міжнародній торгівлі; зв'язаність сторін будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися, і будь-якою практикою, що вони установили у своїх взаємних відносинах, а також і будь-яким звичаєм, що широко відомий і постійно дотримується сторонами в міжнародному обороті у відповідній області торгівлі, за винятком випадків, коли застосування такого звичаю було б нерозумним. В області зовнішньої торгівлі активно застосовуються торговельні порядки і звичаї, насамперед ИНКОТЕРМС. Оскільки звичаї не кодифіковані, сторони найчастіше змушені доводити їхнє існування.

Народна Рада помітно не впливала на державне будівництво через відсутність регулярної парламентської роботи за умов перманентного воєнного стану й безладдя в країні. Період влади Директорії був найтривалішим в історії української національної державності 1917-1920 рр. Цей час збігся з вирішальними подіями на території колишньої Російської імперії, з процесами мирного врегулювання в Європі й створення Версальської міжнародно-правової системи. Складною була і внутрішньополітична ситуація. Саме тому за Директорії сформувалася найбільш розгалужена система органів державної безпеки, зусилля яких зосереджувались на оперативному забезпеченні збройних сил та бойових дій, боротьбі зі шпигунством, ворожим підпіллям, замахами на державний лад. Оскільки завдання, форми і методи роботи спеціальних служб УНР значною мірою детермінувалися воєнно-політичною та оперативною обстановкою, слід зупинитися на сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників, що її визначали. Як відомо, територія УНР у 1919-1920 рр. стала ареною збройної боротьби республіки з інтервенцією радянської Росії та її сателіта - Української радянської республіки, російського "білого" руху, котрі ставили за мету ліквідацію незалежної Української держави як такої, та шовіністичної Польщі, що домагалася відторгнення частини її території

1. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

2. Учет прочих внешнеэкономических операций

3. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

4. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

5. Учебное пособие по игре Дебаты имени Карла Поппера

6. Учебное пособие для начальной школы «Земля и люди»
7. Наука о жизни и учебные пособия нового поколения
8. Учет и аудит текущих операций и расчетов

9. учет аренды и лизинговых операций

10. Методика бухгалтерского учета различных видов внешнеэкономической деятельности

11. Порядок проведения хозяйственных операций в бухгалтерской документации

12. Учет и аудит расчетных операций

13. Учет и аудит товарных операций в розничной торговле (на примере ИП Антипов Е.А)

14. Учет кассовых и расчетных операций на ОАО "Стахановский вагоностроительный завод"

15. Бухгалтерский учет и аудит расчетных операций на примере ООО ТПК "Заволжье"

16. Порядок проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Разработка электронного учебного пособия на тему "Линейное программирование"

18. Электронное учебное пособие "Офисное программирование"

19. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных учебных пособий по физике для средней школы

20. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

21. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

22. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
23. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
24. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

25. Организация, техника и бухгалтерский учет товарных операции

26. Порядок проведения и учет факторинговых операций

27. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

28. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

29. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

30. Учебно-методическое пособие для преподавателя специальности "Профессиональное обучение"

31. Разработка модернизированного лабораторного стенда по проведению лабораторных работ в лаборатории импульсной техники

32. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Учет депозитных операций коммерческих банков

34. Учет валютных операций

35. Бухгалтерский учет операций с фьючерсными контрактами

36. Учет кассовых операций

37. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

38. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций
39. Учет и аудит расчетов по товарным операциям
40. Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника

41. Учет лизинговых операций

42. Комплекты тем сочинения для проведения письменного, экзамена по литературе в XI классах общеобразовательных учреждений 2001/02 учебный год

43. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с земельными участками

44. К вопросу об организации и проведении самостоятельной работы курсантов под руководством преподавателя на компьютерной технике

45. Техника подготовки и проведения презентаций

46. Разработка модернизированного лабораторного стенда по проведению лабораторных работ в лаборатории импульсной техники

47. Методика проведения лізингових операцій

48. Особенности депозитарного учета ценных бумаг при залоговых операциях

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

49. Система электронных расчетов. Учет операций по электронным платежам

50. Бухгалтерский учет операций

51. Бухгалтерский учет операций исполнения банковского перевода

52. Бухгалтерский учет операций по договору беспроцентного займа

53. Особенности учета у покупателя медицинской техники

54. Бухгалтерский учет операций по договору товарного кредита
55. Учет депозитарных операций
56. Бухгалтерский учет лизинговых операций

57. Организация учета расчетных операций

58. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям

59. Учет расчетных операций

60. Учет товарных операций в оптовой торговле

61. Операционная техника и учет в КБ

62. Совершенствование бухгалтерского учета операций с денежными средствами

63. По организации и проведению учебной

64. Учет операций связанных со снижением рисков неплатежей со стороны контрагентов

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

65. Учет импортных операций

66. Учет кредитных операций

67. Бухгалтерский учет товарных операций

68. Бухгалтерский учет лизинговых операций

69. МСФО: основные различия между техникой учета в России и за рубежом

70. Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
71. Особенности отражения операций с ценными бумагами в учете кредитных организаций
72. Схема организации ипотечного кредитования. Оформление и учет ипотечных операций банков

73. Бухгалтерский учет операций по кредитному договору

74. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и прочим операциям на примере Стерлитамакской ТЭЦ

75. Влияние на проведение налогового аудита особенностей бухгалтерского учета на предприятиях промышленности

76. Использование электронно-вычислительной техники в бухгалтерском учете

77. Конфигурация для ведения бухгалтерского учета "Участник внешнеэкономической деятельности"

78. Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии с образованием юридического лица — субъекта внешнеэкономической деятельности

79. Организация бухгалтерского учета операций по экспорту

80. Организация учета и контроля денежных средств, расчетных операций в ЗАО "Канаш" Калининградской области

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

81. Организация учета товарных операций в розничной торговле»

82. Особенности методики бухгалтерского учета операций по договору простого товарищества

83. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета

84. Проведение аудита предприятия и исправление ошибок в учете

85. Проведение аудиторской проверки учета аренды основных средств на примере ООО "Эфес"

86. Теории аудита и бухгалтерского учета расчетов с персоналом по прочим операциям
87. Учет валютных операций
88. Учет внешнеэкономической деятельности предприятия

89. Учет заемных средств и кредитных операций

90. Учет и оформление операций по формированию уставного капитала. Учет операций по движению основных средств

91. Учет кассовых операций

92. Учет кассовых операций

93. Учет кассовых операций (на примере ОАО "Зерноградагрохимсервис" Ростовской области)

94. Учет кассовых операций в бюджетном учреждении на примере ВТО СЗТУ Росрезерва

95. Учет операций в валюте и движений денежных средств на счетах и в кассах предприятия

96. Учет операций по приватизации

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

97. Учет операций по расчетному счету предприятия на примере ООО "Брянское СРП ВОГ"

98. Учет операций при безвозмездной передаче имущества

99. Учет расчетов по подотчетным суммам и прочим операциям

100. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.