Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: «Інформаційні системи і технології у фінансах» Суми 2008 Зміст 1. Історія створення и основні характеристики системи SWIF 2. Основні принципи створення АІС 3. Призначення і основні можливості системи «клієнт-банк» Список літератури 1. Історія створення и основні характеристики системи SWIF Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій (Socie y for Worldwide I erba k Fi a cial elekommu ica oi – SWIF ) було засноване в 1973 р. Метою створення системи була розробка швидкодіючої й надійної мережі для передачі банківської інформації при суворому контролі і захисту від несанкціонованого доступу. SWIF спочатку створювалась лише як міжбанківська система. З часом розвиток стандартизації в галузі міжнародної торгівлі цінними паперами зробив доцільним доступ до мережі небанківських закладів. З 1987 р. постановою загальних зборів членів товариства доступ до мережі дозволено брокерським і ділерським конторам, клірінговим і страховим компаніям, а також фірмам, що працюють з цінними паперами. SWIF належить до транспортних систем, бо забезпечує тільки передачу і доставку повідомлень учасникам системи, не виконуючи при цьому розрахункових операцій, пов’язаних з їх бухгалтерськими проведеннями. Тобто SWIF не виконує клірінгових функцій, а є лише глобальною міжбанківською телекомунікаційною мережею. Система SWIF працює 24 години на добу і 365 днів на рік. Якщо відправник і одержувач повідомлення працюють в мережі одночасно, то його доставка займає не більше 20 сек. Кількість учасників системи постійно збільшується. Станом на квітень 1998 р. кількість країн-учасників становила 174, повних членів – 2959, неповних членів (sub-member) – 2590, учасників – 604, всього користувачів – 6153. Організаційну структуру SWIF наведено на рис. 1. Рис. 1. Організаційна структура SWIF Законодавча влада SWIF належить Генеральній асамблеї – загальним зборам представників всіх банків, що мають акції. Засідання асамблеї проводиться раз на рік. Виконавчим органом SWIF є Рада директорів, яка щорічно переобирається. Оперативне керівництво Радою директорів виконує Голова Ради директорів. До складу Ради директорів входять представники країн (чи групи країн). До складу SWIF входять відділи: адміністративний, фінансовий, експлуатації обчислювальної техніки, обслуговування та ін. Стосунки з банками-клієнтами підтримуються головним чином через відділ обслуговування, директор якого очолює групу менеджерів, які несуть відповідальність за стан справ в регіоні. Зокрема, на них покладаються такі функції: · перевірка готовності країни до підключення її банків до SWIF ; · координація діяльності SWIF в регіоні, включаючи і оперативні вирішення питань у випадку аварійних ситуацій; · маркетинг програмно-технічних засобів і засобів зв’язку, що експлуатуються в системі. Акції розподіляються лише між банками–членами SWIF пропорційно обсягу операцій, які проводять за допомогою телекомунікаційної мережі. Якщо член товариства представляє собою країну, банки якої ще не користуються послугами мережі, то йому надається одна акція, а решта тоді, коли банки приступлять до експлуатації системи.

При виході з товариства вартість акцій повертається. 2. Основні принципи створення АІС Створюючи АІС чи будь-яку іншу систему, спираються на певні принципи – загальні вимоги, правила чи норми, яких слід додержуватись. Так, згідно з нормативними документами під час створення автоматизованих систем (АС) необхідно керуватися принципами системності, розвитку, сумісності, стандартизації та ефективності. 1. Принцип системності. Необхідно встановлювати такі зв’язки між структурними елементами системи, які забезпечують її сумісність та взаємодію з іншими системами. Отже, усі зв’язки, елементи, функції та проблеми управління й діяльності мають розглядатися як єдине ціле. 2. Принцип розвитку (відкритості). Автоматизована система має створюватися з урахуванням можливості поповнення й оновлення її функцій та складу без порушення функціонування АС. 3. Принцип сумісності. Під час створення системи мають бути реалізовані інформаційні інтерфейси, завдяки яким ця система зможе взаємодіяти з іншими системами згідно зі встановленими правилами. Так, будь-яка АІС на рівні КБ має інформаційно взаємодіяти із системами установ НБУ, а АІС обласної податкової адміністрації – з АІС Головної податкової адміністрації України. 4. Принцип стандартизації. Під час створення систем мають бути раціонально застосовані типові, уніфіковані й стандартизовані елементи, проектні рішення, пакети прикладних програм тощо. Система та її елементи потребують стандартизації, аби можна було мінімізувати всі види витрат, уніфікувати прийоми, методи та інструкції, що ними керується персонал. 5. Принцип ефективності. Досягнення раціонального співвідношення між витратами на створення АС і цільовими ефектами, включаючи кінцеві результати, отримані від автоматизації, які не завжди і не обов’язково мають набирати грошової форми, це може бути час (вірніше, його економія), певні зручності, нові функції, імідж і т.ін. Окрім розглядуваних основних можна додатково визначити ще деякі принципи створення й функціонування АІС ФКУ. 1. Принцип нових задач. Визначаючи перелік задач, які підлягають включенню в АІС, слід ураховувати основні технологічні операції обробки документів та завдання щодо забезпечення повноти, вчасності й оптимальності прийняття рішень, які раніше не виконувались через обмежені можливості обробки інформації. 2. Принцип надійності. Система має нормально функціонувати в разі виходу з ладу технічних засобів. Зрозуміло, наскільки цей принцип важливий для АІС у ФКУ, де існують специфічні вимоги до його реалізації і де втрата інформації рівносильна втраті грошових коштів. Саме з метою додержання цього принципу в АІС дублюють інформацію, технічні засоби, застосовують джерела безперебійного живлення тощо. 3. Принцип єдиної інформаційної бази. Ідеться про застосування єдиної системи класифікації та єдиної системи кодування, одних і тих самих структурних одиниць економічної інформації. При створенні БАІС, крім того, виникають додаткові вимоги, тобто доводиться спиратися на деякі додаткові принципи. А. Принцип безпеки даних. А.1. Інформація має бути захищена як під час її безпосередньої обробки та зберігання в системі, так і в моменти обміну між комп’ютерами.

А.2. Має бути виключена можливість несанкціонованого доступу до даних у системі. А.3. Усі операції в системі мають реєструватися. А.4. Будь-яке порушення системи безпеки має бути виявлене. Б. Принцип надійності системи. У БАІС мають бути однаково високонадійними як апаратне, так і програмне забезпечення. Інформація для клієнта має бути точною, доступною і надаватися йому без затримки. У разі виходу системи з ладу дані мають бути відновлені, а пошкодження усунене. В. Принцип продуктивності системи. Потреба додержувати його випливає зі значної нерівномірності надходження потоків інформації, яку слід обробляти в певні проміжки часу, і жорстких вимог до термінів її обробки. Окрім того, БАІС повинна мати певний запас потужності, який забезпечує оперативне надання інформації клієнтові за його запитом незалежно від того, які інші роботи виконуються водночас цією системою. У БАІС має бути передбачена також можливість пакетної обробки інформації, особливо коли йдеться про підбиття щоденного банківського балансу. Г. Принцип пристосування (адаптації). Із часом робота банків змінюється, виникають нові види діяльності та послуг. Тому існуючі інформаційні системи мають бути придатними для модифікації та розширення. Більше того, система може бути повністю перероблена, але інформація при цьому має зберігатися. Водночас із розширенням обсягів банківської діяльності, зростанням кількості клієнтів збільшуються відповідно й обсяги оброблюваної інформації. Тому БАІС має бути такою, щоб цю систему можна було розширювати, не порушуючи її цілісності. Д. Важливою є також і вимога щодо зручності, простоти та ефективності експлуатації системи. Банки насамперед обирають системи, які легко встановлювати, використовувати й обслуговувати. Зауважимо, що розглянуті вимоги вельми загальні, а отже, кожний банк хоча й зацікавлений додержувати їх, проте ступінь їх зацікавленості різний. Завжди при створенні системи існують індивідуальні вимоги до неї і кращою із пропонованих АІС буде та, яка краще підходить до цих вимог. 3. Призначення і основні можливості системи «клієнт-банк» Система «Клієнт-банк» призначена для роботи клієнта з банківською установою і передбачає передачу платіжних документів клієнта до банку, а також отримання різноманітних документів з банку каналами зв’язку. Для з’ясування суті функціонування системи коротко розглянемо характеристику предметної області, на яку розповсюджується дія системи «Клієнт-банк». Згідно з діючим законодавством України будь-яке підприємство чи організація повинні тримати власні грошові кошти на розрахункових рахунках в банківських установах. Розрахунки готівкою дуже обмежені як сумами, так і кількістю. В основному всі розрахунки підприємств і організацій між собою, з державним бюджетом та позабюджетними фондами проводяться в безготівковій формі через розрахунковий рахунок в банківських установах. Технологія взаєморозрахунків підприємств та організацій звичайно здійснюється за такою схемою. Підприємство-платник отримує рахунок чи рахунок-фактуру на потрібний товар чи послугу, в якому вказані банківські реквізити продавця.

Это позволяет поновому взглянуть на то, почему функции мозга кажутся одновременно локализованными и распределенными. Гипотеза Прибрама представляет мощную альтернативу двум моделям работы мозга, считавшимся до сих пор единственно возможными: теории поля и теории характерных соответствий. Обе эти теории изоморфичны - они постулируют, что форма представления в центральной нервной системе отражает основные характеристики стимулов. Согласно теории поля, сенсорные стимулы генерируют поля прямых потоков, которые имеют те же очертания, что и сами стимулы. Теория характерных соответствий полагает, что отдельная клетка или клеточный ансамбль откликается лишь на какую-то одну характеристику сенсорных стимулов. В холографической гипотезе нет линейного соответствия или идентичности между представлением в мозге и феноменальным переживанием, так же как нет линейного соответствия между структурой голограммы и изображением, полученным при правильном проецировании пленки. Холографическая гипотеза не имеет целью описать всю физиологию мозга или все проблемы психологии

1. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

2. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

3. Несколько рефератов по культурологии

4. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

5. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

6. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
7. Несколько рефератов по Исламу
8. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

9. Реферат по информационным системам управления

10. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

11. реферат

12. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

13. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

14. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

15. США и Канада в АТР: набор рефератов

16. Как написать хороший реферат?

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие

17. Сборник рефератов о конфликтах

18. Реферат кондитерское изделие

19. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

20. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

21. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

22. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
23. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы
24. Реферат для выпускных экзаменов

25. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

26. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

27. Реферат по Мексике

28. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

29. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

30. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

31. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

32. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

34. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

35. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

36. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

37. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

38. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання
39. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів
40. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

41. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

42. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

43. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

44. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

45. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

46. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

47. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

48. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы

49. Правове регулювання охорони та використання надр

50. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

51. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

52. Витоки та передумови демократії

53. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

54. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"
55. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
56. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

57. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

58. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

59. Використання діаграм при обробці табличної інформації

60. Використання стандартних програм Windows

61. Використання функції "слияние" в Microsoft Word

62. Особливості використання САПР технолога–програміста

63. Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування

64. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа

65. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

66. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

67. Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

68. Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки

69. Система передавання неперервних повідомлень із використанням широтно–імпульсної модуляції

70. Характеристика та використання систем відеоспостереження
71. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
72. Використання народних мотивів у моделюванні одягу

73. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

74. Маркетингові дослідження з використанням анкети

75. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

76. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

77. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

78. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

79. Особливості використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації

80. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

81. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

82. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

83. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

84. Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі

85. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

86. Аналіз використання трудових ресурсів
87. Підбір і використання тестових методик для добору членів робочих груп-команд
88. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

89. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

90. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

91. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

92. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

93. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

94. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

95. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

96. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

98. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

99. Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах

100. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.