Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ПЛАН ВСТУП – ст. 2 1 Економічно-правові основи організації господарської діяльності на підприємстві. – ст. 3 1.1 Загальна характеристика підприємства – ст. 3 1.2 Організаційна структура керування фірмою – ст. 5 1.3 Постачальники – ст. 7 1.4. Собівартість фотознімків – ст. 82. Ціноутворення на продукцію, роботи і послуги підприємства. – ст. 9 2.1 Економічна суть ціни на продукцію, роботи і послуги підприємства та функції цін. – ст.9 2.2 Види цін – ст.14 2.3 Методи встановлення цін – ст. 19 2.4 Проблеми ціноутворення на продукцію, роботи і послуги підприємства – ст. 223. Моделювання господарської діяльності підприємства – ст. 21 3.1. Методичні принципи розрахунку обсягів господарської діяльності підприємства – ст. 21 3.2 Формування витрат підприємства при здійсненні господарської діяльності – ст. 24 3.3 Формування доходів підприємства – ст. 29 3.4. Фінансовий результат господарської діяльності – ст.30 ВИСНОВОК – ст. 31 Використана література – ст. 32 ВСТУП Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб’єкту (називатимемо його „підприємством”) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції, ціноутворенню. Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання. Також ефективність функціонування та тих чи інших суб’єктів господарювання забезпечується передусім вірною політикою ціноутворення. Тому вивчення проблем пов’язаних з порядком визначення ціни на продукцію підприємства та видами цін на сьогоднішній день є однією з найгостріших. Основна мета даної курсової роботи – розглянути методи ціноутворення та види цін, дослідити проблеми пов’язані з ціноутворенням. Курсова робота складається з трьох розділів. В першому розділі ми розглядаємо, на прикладі діючого підприємства, його структуру та основні показники. Другий розділ присвячений питанням ціноутворення, а також проблемам пов’язаним з ціноутворенням . Третій розділ роботи розглядає питання моделювання господарської діяльності підприємства. В ході роботи над даною курсовою роботою мною було використано цілу низку допоміжної літератури, список якої наводиться в кінці роботи. Основні завдання, що стояли переді мною в процесі роботи: розглянути і вивчити аспекти пов’язані з ціноутворенням на продукцію підприємства; розглянути види цін; на прикладі діючого підприємства дослідити принципи розрахунку обсягів господарської діяльності підприємства; розглянути питання формування витрат та доходів підприємства і визначення фінансового результату. 1.Економічно-правові основи організації господарської діяльності на підприємстві. 1.1 Загальна характеристика підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю „Кодак – Смайл” було створено у 1998 році в м.

Житомирі. Підприємство надає наступні послуги: 1.Проявлення фотоплівок; 2.Друк фотознімків розміром від 2х3 см до 30х45 см, як з цифрових, так і зі звичайних фотокамер; 3.Друк фотознімків з відеокасет і цифрових відеокамер; 4.Реставрація і редагування фотознімків, розробка листівок, запрошень, віньєток, візиток і т.д.; 5.Виготовлення візиток, бейджів, віньєток, листівок, календарів і т.д.; 6.Зйомка у фотостудії; 7.Продаж супутніх товарів (фотоапаратів, фотоальбомів, фотоплівок, батарейок і т.д.). Виробнича площа – 80 кв. метрів. Таблиця 1.1 Необхідне основне і допоміжне устаткування, його вартість на 2002. . Найменування обладнання Кількість одиниць Ціна за одиницю, грн. Основне устаткування: Машина для проявки фотоплівок і друку фотокарток Fro ier 525 1 660 000 комп’ютер Pe ium III 2 8 800 фотокамера та устаткування для фотосалону 1 5 500 Слайд – сканер 2 27 500 Допоміжне устаткування: принтер 1 825 кондиціонер 1 3300 меблі 27500 Касовий апарат Mi i 600 1 550 комп’ютер 1 6 600 РАЗОМ,вартість основного та виробничого устаткування 740575 Таблиця 1.1 Основні характеристики підприємства станом на 01.01.2001р. Показник Одиниці виміру Кількість 1. Статутний фонд 2. Кількість працюючих 3. Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого 4. Собівартість одиниці продукції - фотознімки 10х15 - фотопослуги 5. Відпускна ціна - фотознімки 10х15 - фотопослуги 6. Балансовий прибуток7.Чистий прибуток грн. чол. грн. грн. грн. грн. грн. грн.грн. 972230 12 385 0.8 2.1 – 4.5 1.07 2.5 – 5.0 53.5537.04 1.2 Організаційна структура керування фірмою мал.1.1 Схема 1. - Організаційна структура керування підприємством. На схемі суцільними лініями показані взаємодії безпосереднього підпорядкування, крапками – функціональні взаємозв’язки, що носять непрямий, рекомендаційний характер. Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства. До функцій технічного директора відносяться: 1.він є заступником генерального директора; 2.контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві; 3.контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт; 4.контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу. До функцій економіста – маркетолога відносяться: 1.є заступником головного бухгалтера; 2.моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства; 3.проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу; 4.планування і керування запасами підприємства; 5.надання щорічного звіту в органи правління товариства. До функцій головного бухгалтера відносяться: 1.ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні; 2.надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством; 3.надання щорічного звіту в органи правління товариства. Таблиця 1.3. Штатний розклад адміністративно – управлінського персоналу. Посада оклад, грн. річний ФОП, грн. Відрахування, грн.

Генеральний директор 1 900 10800 4050 Технічний директор 1 800 9600 3600 Економіст – маркетолог 1 800 9600 3600 Головний бухгалтер 1 750 9000 3375 консультант 3 500 6000 2250 фотограф 2 550 6600 2475 оператор 1 173 2076 778,5 прибиральниця 2 150 1800 675 РАЗОМ 12 55476 20803,5 1.3 Постачальники Основні постачальники видаткових матеріалів і супутніх товарів: 1.Вест м.Вінниця; 2.Фотопринт м. Житомир; 3.Fujі м. Київ; 4.Kodak м. Київ; 5.Ko іca м. Київ. Фірми, розташовані в місті Києві поставляють супутні товари (фотоапарати, фотоплівки, фотоальбоми, рамки і т.д.). Фірми в Житомирі та Вінниці поставляють основні видаткові матеріали для печатки фотознімків і проявлення фотоплівок. Так як видаткові матеріали і фото аксесуари виробляються за рубежем, то ціни на них залежать від курсу долара стосовно національної валюти, зважаючи на це в системі керування запасами передбачено зміну нормативу запасів в залежності від очікуваного підвищення (зниження) курсу долара стосовно гривні. Постачання видаткових матеріалів, фотоапаратів і іншої фотопродукції здійснюються один раз на місяць. Виходячи з інтервалу між постачаннями розраховані поточні, страхові і транспортні норми запасів. Середня норма запасів для підприємства встановлюється в розмірі 11 днів. 1.4. Собівартість фотознімків Таблиця 1.4. Калькуляція собівартості фотознімків. Статті затрат Сума, грн. папір 0,19 Хімічні складники 0,08 вода 0,00 конверт 0,01 Всього,затрати на матеріали 0,28 електроенергія 0,00 заробітна плата 0,06 відрахування 0,02 разом, технологічна собівартість 0,35 накладні витрати 0,04 разом витрат 0,42 прибуток 0,13 ціна без ПДВ 0,55 ПДВ 0,05 ціна 0,60 2. Ціноутворення на продукцію, роботи і послуги підприємства. 2.1 Економічна суть ціни на продукцію, роботи і послуги підприємства та функції цін. Ціна була і залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих рішень. Але останнім часом одержали широкий розвиток інші, нецінові фактори конкуренції. Проте ціна зберігає свої позиції як традиційний елемент конкурентної політики, робить дуже великий вплив на ринкове положення і прибуток підприємства. Разом з тим, цінова політика багатьох фірм нерідко виявляється недостатньо кваліфікованої. Найчастіше зустрічаються наступні помилки: -ціноутворення надмірно орієнтоване на витрати; -ціни слабко пристосовані до зміни ринкової ситуації; -ціни недостатньо структуруються по різних варіантах товару і сегментах ринку; -ціна використовується без взаємозв'язку з іншими елементами маркетингу. Установлення цін припускає конкретну доріжку кроків Рис. 2.1. Постановка задачі ціноутворення. Насамперед , фірмі треба буде визначитися, яких саме цілей вона прагне досягти за допомогою конкретного товару. Адже стратегія ціноутворення в основному визначається попередньо прийнятими рішеннями відносно позиціонування на ринку. Одночасно фірма може переслідувати також і якісь інші цілі. І чим ясніше уявлення про їх, тим легше визначатися з ціною. Прикладами таких часто зустрічающихся цілей можуть бути: забезпечення виживаності, максимізація поточного прибутку, завоювання лідерства на ринку.

Тут "творч" промислово-фнансов сили просто вмочили всю свою жадну пику в державну скарбницю й жлуктали кредти, субс-д, концес так, що аж за вухами лящало. Пд керовництвом шефа спекулянтв "мнстра" Гутнка спекуляця дйшла до гомеричних розмрв. Промислов пдпримства дставали колосальн "позики" й "допомоги" вд держави, але число безробтних росло з кожним днем. Промисловсть падала ще бльше, не вважаючи на те, що восьмигодинний робочий день було знищено, що було повернено всю сваволю "приватно нцативи" капталств. Маючи диний мпульс - набування капталв, бачучи тльки в цьому цль свох пдпримств, промисловц задовольнялись можливостю простого грабжу, як найлегчого способу набити сво кишен. А поруч з цими своми хижаками, "працювали" й "гост"-хижаки. Тепер над ними не було някого контролю, не було навть того слабенького голосу Ц. Ради, який все ж таки заважав нмецьким Aенералам. Купивши соб в русько буржуаз мовчання, нанявши соб згодливих наймитв-мнстрв, вони могли тепер грабувати "законно" й безконтрольно. ¶ щастя тльки в тому, що залзниц Украни не могли справитись з нмецьким апетитом, а то б  було очищено всю як липку

1. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

2. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

3. Облік собівартості продукції на підприємстві

4. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

6. Організація виробництва продукції на підприємстві
7. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
8. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

9. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

10. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

11. Особливості діяльності інноваційних підприємств

12. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

13. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

14. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

15. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

16. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

17. Статистика продукції легкої промисловості в Україні

18. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

19. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

20. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

21. Загрязнение сельскохозяйственной продукции

22. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/
23. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы
24. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

25. Анализ себестоимости продукции плодоводства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

26. Анкета по социологии. Выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию

27. Учет готовой продукции, ее учет и реализация

28. Учёт и реализация готовой продукции

29. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

30. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

31. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции

32. Планирование себестоимости (издержек) продукции производства трансформаторов.

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни

33. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

34. Классификация затрат для определения себестоимости произведенной продукции

35. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции

36. Калькуляция себестоимости масложировой продукции

37. Каналы распределения продукции

38. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"
39. Качество продукции как показатель деятельности предприятия
40. Управление качеством продукции

41. Источники анализа системы экономической информации. Задачи анализа себестоимости продукции

42. Влияние изменения в структуре предприятия и продукции на стоимостные показатели продукции

43. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) (с позиции действующего законодательства [Курсовая])

44. Технико-экономический анализ. Анализ переменных затрат в издержках производства и себестоимости продукции

45. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"

46. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

47. Планирование выручки от реализации продукции на предприятии

48. Анализ производства и реализации продукции

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

49. Производство ликёро-водочной продукции

50. Анализ производства и реализации продукции ОАО «Динсксахар»

51. Рынок научно-технической продукции в России. Его современное состояние и тенденции развития

52. Выработка маркетинговой стратегии и оценка прибыли при подготовке к выпуску ассортиментной продукции

53. Демографические, географические и психографические данные в продвижении продукции

54. Определение влияния ассортиментных сдвигов на себестоимость продукции
55. Оценка качества продукции
56. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей сельскохозяйственной продукции

57. Обзор рынка кофе и кофейной продукции

58. Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО Владивостокский рыбокомбинат

59. Маркетинг и управление сбытом продукции

60. Системы управления качеством продукции

61. Ценообразование на экспортную и импортную продукцию

62. Сертификация продукции и систем качества

63. Анализ расходов, связанных с производством и реализацией продукции

64. Решение проблемы низкой конкурентоспособности продукции

Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники

65. Способы представления рекламной продукции

66. Правовая защита рекламной продукции

67. Реклама продукции

68. Реклама и её влияние на выпуск продукции

69. Конкурентоспособность машинотехнической продукции

70. Статистическое изучение уровня затрат предприятия на производство продукции
71. Выполнение плана выпуска продукции
72. Производственные технологии современной товарной продукции(пиво)

73. Управление качеством продукции на машиностроительном предприятии

74. Особенности сертификации продукции

75. Разработка ассортимента продукции для ресторана индийской кухни с учетом национальных традиций Индии

76. Вопросы оценки эффективности производства и реализации продукции энергетического машиностроения

77. Управление затратами на производство и реализацию продукции

78. Экомаркировка – эффективный инструмент повышения экологической безопасности продукции и качества жизни

79. Комплексный анализ себестоимости продукции

80. Сводные показатели динамики объёма промышленной продукции

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Анализ резервов роста продукции

82. Влияние изменения в структуре предприятия и продукции на стоимостные показатели продукции

83. Транспортировка продукции

84. Сущность экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции

85. Анализ производства продукции животноводства

86. Анализ себестоимости продукции
87. Анализ себестоимости промышленной продукции и резервы ее снижения
88. Изменение себестоимости продукции в зависимости от действия различных факторов производства

89. Калькулирование себестоимости продукции на предприятии

90. Контроль качества продукции

91. Материалоемкость продукции (работ, услуг)

92. Обзор закона РФ О сертификации продукции и услуг

93. Оценка качества и конкурентоспособности муки на примере продукции Пермского мукомольного завода

94. Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья

95. Расчет себестоимости продукции

96. Роль государства в повышении качества продукции

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

97. Себестоимость продукции

98. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

99. Структура рынка наукоемкой продукции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.