Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

смотреть на рефераты похожие на "Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності " Міністерство освіти України Київський Державний Економічний Університет Кафедра фінансів Курсова робота на тему : “ Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності “ Виконав : студент 7 групи 3 курсу ФЕФ Вертелецький Д.Б. Науковий керівник : Чирва Н. В. К и ї в 1 9 9 6 П л а н Вступ .Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ; 1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності . 1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. 1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 1.1. 3 Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні. 1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з іноземними інвестиціями 1. 2 Кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 1.2.1 Особливості кредитування зовнішньоторгівельних операцій 1.2.2 Основні законодавчі положення про кредитування зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1. 3 Страхування зовнішньоекономічної діяльності .Розділ 2 Основні форми міжнародних розрахунків ; 2.1 Відкритий рахунок ; 2.2 Банківський перевод ; 2. 2 Акредитив ; 2.1.1 Сутність акредитивних операцій та основні форми акредитива. 2.1.2 Застосування акредитива як механізму фінансування. 2. 2 Інкасо ;ВисновкиСписок використаної літературиВступ . Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розвитку як сфери зовнішньоекономічної діяльності , так і економіки країни вцілому . Фінансовий механізм включає види , форми , методи фінансових відносин та способи їх кількісного визначення . Кількісні параметри та способи їх визначення є найбільш рухомими частинами фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності . Так неодноразово змінювались ставки податків , способи розподілення прибутку та ін . Чітко працюючий , ефективний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності дуже важливий як для держави вцілому , так і для суб’єктів підприємницької діяльності , бо він формує обличча держави у зовнішньоекономічних стосунках з іншими країнами та надає можливість максимально ефективно використати наявні ресурси та потенціал . Для більш глибокого розуміння фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності треба визначити що собою являє зовнішньоекономічна діяльність та хто її має право здійснювати на теріторії України . Отже суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є : а ) фізичні особи , які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на теріторії України ; б ) юридичні особи зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України , в тому числі юридичні особи , майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності ; в ) об’єднання фізичних , юридичних , фізичних і юридичних осіб які не є юридичними особами за законами України , але які мають постійне місце знаходження на теріторії України і яким за законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність ; г ) структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності які не є юридичними особами за законами України ( філії , відділення тощо ) , але мають постійне місце знаходження на теріторії України .

д ) спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності , зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України . е ) інші суб’єкти господарської діяльності , предбачені законами України ; Україна в особі її органів , місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовніщньоекономічних організацій , які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності на теріторії України , а також інші держави , які беруть беруть участь у господарській діяльності на теріторії України діють як юридичні особи згідно з законів України . До видів зовнішньоекономічної діяльності , які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності , належать : а ) експорт , імпорт товарів , капіталів , робочої сили ; б ) надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності , що не заборонені законами України ; надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України ; в ) кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності ; г ) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках предбачених законами України ; д ) кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських кредитних та страхових установ за межами України ; створення зазначених установ іноземними суб’єктами господарської діяльності на теріторії України у випадках передбачених законами України ; е ) спільна підприемницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності як на теріторії України так і за її межами ; ж )підприємницька діяльність на теріторії України пов’язана з наданням ліцензій , патентів , ноу-хау , торгівельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності та анологічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України ; з ) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок , аукціонів , торгів , конференцій симпозиумів , семінарів та інших подібних заходів , що здійснюються на комерційній основі , за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ; організація та здійснення оптової , консигнаційної та роздрібної торгівлі на теріторії України за іноземну валюту у предбачених законами України випадках; и ) діяльність побудована на формах зустрічної торгівлі між між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності ; к ) орендні , в тому числі лізінгові , операції між між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності ; л ) операції по придбанню , продажу та обміну валюти на валютнх аукціонах , валютних біржах та міжбанківському валютному ринку ; м ) роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на теріторії України так і за її межами ; роботи на контрактній основі іноземних фізичних осіб суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на теріторії України так і за її межами ; н ) інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законами України .

Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяль- ності в Україні. 1.1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. 1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. Оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України здійснюється за такими принципами : Україна самостійно встановлює і скасовує податки і пільги для суб”єктів зовнішньоекономічної діяльності України ; Ставки податків встановлюються і скасовуються Верховною радою України за поданням Ради Міністрів України ; Рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності досягнення та підтримання самоокупності та самофінансування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та з метою бездефіцитності платіжного балансу України ; Забороняється встановлювати податки крім тих, що встановлені Верховною Радою України ; Ставки податків є однаковими для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та визначаються за товарною ознакою : для одного товару діє єдина ставка податку ; Заохочення експорту продукції Податкові пільги згідно з законами України надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності , які відповідають таким критеріям : експорт перевищує імпорт за фінансовий рік обсяг експорту становить не меньше 5 % від обсягу реалізованих за фінансовий рік товарів . стабільна реалізація науових а наукоємких товарів , а також товарів в яих часта доданої вартості становить не меньше 30 % Зазначеним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності надаються пильги по строках амортизації основних виробничих фондів у вигляді : норм прискореної амортизації основних виробничих фондів , що використовуються для виробництва експортних товарів пільгових норм амортизації основних фондів , створених за рахунок нових інвестицій , що використовуються для виробництва експортних товарів. норм амортизації на імпортне обладнання , яке використовується для виробництва експортних товарів , не меньших ніж ті , що встановлені в країні походження такого обладнання. Зазначені пільги застосовуються Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків України за поданням суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності . Прицьому Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків приймає відповідне рішення , яке є обов’язковим для державних фінансових та податкових органів України.1.1.2 Мито , як податковий інструмент регулювання експорту імпорту країни. Мито є непрямим податком , що стягується з товарів , які переміщуються через митний кордон країни , тобто ввозяться , вивозяться або прямують транзитом . Введення мита може мати на меті декілька цілей серед яких фіскальні , економічні , політичні . На відміну від інших податків стігнення мита переслідує не стільки фіскальні цілі ( формування доходної частини бюджету ) , митна політика здебільшого спрямована на формування раціональної структури експорту-імпорту в умовах відсутності прямого втручання держави у цю сферу . Введення мита може мати на меті здійснення економічного тиску на відповідні держави чи надання їм режиму найбільшого сприяння з політичних мотивів . В економічно розвинених країнах найпоширинішим є мито , яке стягується з товарів , що ввозяться до країн , тобто регулюванню підлягає лише імпорт.

Заворушились, мов жаби в болоті, донощики, здебільшого колишні польські й майбутні радянські «патріоти». Німецькі тайняки вистежували й винюхували, фіксували до найменших дрібниць усе, що говорили оунівці на святкових та інших зібраннях. Вуха й очі ґестапо пильнували вдень і вночі. Майже всі члени Коломийської екзекутиви ОУН для прикриття своєї підпільної діяльності мали якесь леґальне заняття. Мундзьо (Роман Сельський) був директором механічно-ливарного заводу, що його заснував у другій половині XIX століття учасник антиросійського повстання Любін Біскупський. Працювали тут півтори сотні робітників. Виготовляли січкарні, млинки, молотарки, борони, зернодробарки, вози… Братів Болеслава й Кароля ще перші совіти запроторили до концтаборів на вісім років, конфіскувавши попередньо їхнє майно. А директора фабрики машин Владислава Плезя і директора польського банку Томаша Стафєла розстріляли. Мирослав Харкевич керував новоствореною «Українською книгарнею» на вулиці Євгена Коновальця, що давало змогу часто їздити до Львова у підпільних справах

1. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

2. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

3. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

4. Облік зовнішньоекономічної діяльності

5. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

6. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
7. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів
8. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

9. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

10. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

11. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

12. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

13. Проект зовнішньоекономічної угоди

14. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

15. Фінансовий механізм підприємства

16. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

18. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

19. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

20. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

21. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

22. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
23. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації
24. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

25. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

26. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

27. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

28. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

29. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

30. Кредитний механізм в комерційних банках

31. Механізм реалізації форфейтингу

32. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

34. Механізм правового регулювання

35. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

36. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

37. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

38. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями
39. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"
40. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

41. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

42. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

43. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

44. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

45. Механізм і методи управління фірмою

46. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

47. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

48. Сутність і зміст педагогічної етики

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры

49. Політичня система як механізм влади

50. Механізм важіля

51. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

52. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

53. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

54. Фінансова підтримка інноваційної діяльності
55. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля
56. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

57. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

58. Концесія як механізм розвитку економіки держави

59. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

60. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

61. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

62. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

63. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

64. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

66. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

67. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

68. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

69. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

70. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
71. Регулювання метрологічної діяльності
72. Інформаційні ресурси економічної діяльності

73. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

74. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

75. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

76. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

77. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

78. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

79. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

80. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

81. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

82. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

83. Швидкість різання при різних видах механічної обробки

84. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

85. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

86. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
87. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування
88. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

89. Поняття і зміст підприємницької діяльності

90. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

91. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

92. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

93. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

94. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

95. Постмодернізм та українська історична наука

96. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

97. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

98. Василь Стефаник – майстер психологічної новели

99. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.