Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингова політика комунікацій

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План: Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його основних етапів. Реклама. Стимулювання збуту. Персональний продаж. 1. Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій За умов насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Дедалі більшої ваги набуває така складова комплексу маркетингу як методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень. Система маркетингових комунікацій спрямована на інформування, переконування,нагадування споживачам про товар фірми, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми. Маркетингові комунікації доцільно розглядати як управління процесом просування товару на всіх етапах: перед продажем, у момент продажу, під час і після споживання. З метою збільшення ефективності комунікаційні програми доцільно розробляти спеціально для окремих клієнтів, беручи до уваги як прямий, так і зворотний зв’язок між фірмою та клієнтами. Споживач незаплежно від того, що купуватиме, спочатку вивчає рекламні проспекти, радиться з компетентними особами, слухає рекламу по радіо або дивиться по телебаченню. Поняття “комунікації” означає обмін інформацією між людьми. Особливістю маркетингових комунікацій є те, що вони відбуваються між людьми в процесі обміну товарами на ринку цих товарів. Маркетингова політика комунікацій – це комплекс заходів, які використовує фірма для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари (послуги). Вона реалізується за допомогою відповідного процесу, логічна послідовність якого складається з таких елементів: відправник (джерело інформації) – фірма, яка пропонує свої товари чи послуги і надсилає відповідну інформацію про них, адресуючи її своєму цільовому ринку; кодування – перетворення думок, суджень, вражень, знань у символічну з погляду завдань комунікації форму; засоби поширення інформації – канали комунікації (зв’язку) з цільовим ринком і конкретні носії ринку; декодування – розшифровка звертання, в ході якого символи, які надходять по комунікаційних каналах, набувають для споживача конкретного значення; отримувач – споживач, якому передається інформація про товари чи послуги фірми; зворотна реакція – відгуки споживачів, їх дії в результаті отримання і декодування звертання; зворотний зв’язок – частина зворотної реакції, яку отримувач доводить до відома відправника; перешкоди – можливі небажані або невраховані втручання у процес маркетингової комунікації. На мал. 1 представлена модель елементів процесу комунікацій. Рис. 1. Модель елементів процесу комунікацій Основними учасниками комунікацій є відправник товару й одержувач. Основними знаряддями комунікацій є звертання і поширення інформації. Відправники повинні знати, яких аудиторій вони хочуть досягти, і які відповідні реакції розраховують одержати, тому вони повинні створювати канали зворотного зв'язку.

Вибір звертання: в ідеалі воно повиннео привернути увагу, удержати інтерес, збудити бажання і спонукати до здійснення дії (покупки). Створення звертання припускає рішення трьох проблем: що сказати ? як сказати ? як виразити зміст у виді символів (форма звертання) ? Для складання змісту звертання існують три типи мотивів: раціональні мотиви (погодяться з особистою вигодою аудиторії), емоційні мотиви, що прагнуть спонукати яке-небудь негативне або позитивне почуття, що послужить підставою покупки (мотиви страху, провини, сорому, що змушують придбати річ або припинити небажані справи). моральні мотиви. Вони волають до почуття справедливості і порядності аудиторії (оздоровлення навколишнього середовища, допомога малозабезпеченим.). Коммуникатору необхідно прийняти три рішення за структурою звертання: чи зробити чіткий висновок або запропонувати це аудиторії? чи викласти тільки аргументацію за товар або представити доводи обох сторін (звичайно сильніше діє однобічна аргументація)?. Форма звертання повинна бути діючої. У друкованій рекламі треба виділити заголовок, привести ілюстрації і колірне оформлення (незвичайність розташування, і т.п.) . Якщо звертання передається по радіо, то ретельно підбираються формулювання, голосові дані (темп мови, тон, членороздільність) і засобу мовної виразності: паузи, подихи, завивання,.). Ведучий повинний стежити за вираженням особи, жестами, позою, а якщо носієм інформації є сам товар, то треба звернути увагу на фактуру товару, аромат, колір, розміри і форму. Комунікаційні канали бувають двох видів: канали особистої комунікації; канали неособистої комунікації. Канали особистої комунікації припускають участь двох і більш осіб по телефоні, віч-на-віч, спілкування з аудиторією за допомогою переписки. Вони ефективні, тому що мається зворотний зв'язок. Ці канали підрозділяються на: роз'яснювально-пропагандистські; експертно-оцінні; суспільно-побутові. У роз'яснювально-пропагандистському каналі беруть участь представники торговельного персоналу фірми. В експертно-оцінному - незалежні особи, що володіють необхідними знаннями, роблять заяви перед цільовими покупцями. Головними діючими особами суспільно-побутового каналу є сусіди, друзі, колеги, члени родини, що розмовляють з цільовими покупцями (цей канал відомий як канал поголоски). Фірма може почати ряд кроків для стимулювання роботи каналів особистого впливу: виявити впливових осіб, організацій і зосередити додаткові зусилля на їхній обробці; створити лідерів думки; цілеспрямовано попрацювати з місцевими впливовими фігурами (дискжокеями, керівниками навчальних закладів і т.п.); використовувати впливових осіб у рекомендаційно - свидетельской рекламі; створити рекламу, що володіє великою цінністю якості “теми для розмов”. До каналів неособистої комунікації відносяться засоби поширення інформації, що передають звертання в умовах відсутності особистого контакту і зворотного зв'язку. До них відносяться засоби масового і виборчого впливу. Це: засоби друкованої реклами; ілюстративно-образотворчі засоби реклами (щити, вивіски, плакати). Вплив на аудиторію залежить від того, як ця аудиторія сприймає відправника.

Більш переконливими є ті звертання, що передаються джерелами, що заслуговують довіри. Основними факторами, що роблять джерело заслуживающим довіри є: професіоналізм; сумлінність; привабливість. Облік потоку зворотного зв'язку здійснюється методами виявлення ефекту, зробленого на цільову аудиторію - через опитування цільової аудиторії. Наприклад, скільки людей придбали товар, скільком він сподобався і т.п. Комплекс маркетингових комунікацій включає такі основні складові: рекламування, стимулювання продажу, пропагаду та персональний продаж. Деякі фахівці з маркетингових комунікацій за кордоном додають до цих чотирьох іще такі: прямий маркетинг, виставки та ярмарки, рекламу (показ) на місці продажу, упаковку товару. Це значно розширює та поглиблює перелік заходів маркетингу, призначених не тільки для ширшого інформування клієнтів про підприємства та їхню продукцію, а й для безпосереднього впливу на поведінку клієнтів та обгрунтовання дій на цільових ринках. Реклама - неособова форма комунікацій, що здійснюється через мережу платних засобів поширення інформації із чітко зазначеним джерелом фінансування. Стимулювання збуту – короткочасні міри заохочення купівлі чи продажу товару або послуг. Пропаганда – неособове і неоплачуване стимулювання попиту щляхом поширення в ЗМІ комерційно важливих відомостей. Персональний продаж – усне представлення товару під час спілкування з одним або кількома потенційними покупцями. Паблік – рилейшнз - формування сприятливого образ (іміджу) фірми. Фактори, які визначають структуру маркетингових комунікацій: 1. Тип товару або ринку: Товари широкого вжитку 1. Реклама 2. Стимулювання збуту 3. Особистий продаж 4. Пропаганда Товари промислового призначення 1. Особистий продаж 2. Стимулювання збуту 3. Реклама 4. Пропаганда Рис 2. Відносна ефективність факторів 2. Характер ринкової стратегії: Стратегія “проштовхування” - нав'язування товару торговцям і покупцям. Стратегія залучення покупця - через рекламу і великі витрати на неї. 3. Ступінь готовності споживача. Комунікатор сфери маркетингу повинен виявити цільову аудиторію, що може знаходитися в кожному з 6-ти станів купівельної готовності: поінформованості; знання; прихильності; переваги (її треба формувати); переконаності; готовності здійснити покупки. 4. Етап життєвого циклу товару. На етапі життєвого циклу виведення на ринок головну роль грає реклама і пропаганда. На етапі росту - також реклама і пропаганда. На етапі зрілості - значимість стимулювання в порівнянні з рекламою зростає. На стадії упадка до реклами прибігають з метою нагадування, пропаганда зводиться до нуля, але стимулювання збуту продовжує залишатися активним. 5. Традиції, що склалися в комунікаційній політиці фірми. 2. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його основних етапів Визначення мети комплексу маркетингових комунікацій; Виявлення цільової аудиторії та бажаної зворотної реакції; Вибір звертання; Вибір засобів впливу; Формування каналів зворотного зв’язку4 Розрахунок бюджету комунікацій. Вибір звернення: в ідеалі воно повинно привернути увагу, утримати інтерес, збудити бажання і спонукати до здійснення дії (покупки).

Встречая в стране только презрение, евреи не могли проникнуться любовью к ней Вот почему они оставались равнодушными ко всему, что волновало эту страну, которая была для них торговым пунктом, ярмаркой, но не отечеством.254 У недльному додатку до Московских ведомостей Каткова Современная Летопись за пдписом Русский Еврей зявилася стаття, в якй проводилась думка, щоб у школах Царства Польського вре навчалися не польською, а росйською мовою. Втаючи полтику русифкац Привслянського краю, автор у дус доносительства застергав уряд: При настоящей скрытой борьбе с поляками опасно оставлять такую многочисленную массу евреев на попечении польских воспитателей.255 Жаргонна газета Кол-Мевасер на початку 1865 р. закликала врев самым усерднейшим образом обучать своих детей русскому языку, так чтобы они ни одного польского слова не умели вымолвить.256 Як бачимо, в суперечц словян мж собою вре завжди  без вагань ставали на бк дужчого, в даному раз царизму. Курс на посилення русифкац нацональних окран, взятий урядом псля поразки польського повстання, зустрв повну пдтримку з боку врейства

1. Аналіз виробництва та реалізації продукції

2. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

3. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

4. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

5. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

6. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги
7. Антимонопольна політика держави та її сутність
8. Суспільне виробництво та заробітна плата

9. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

10. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

11. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

12. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

13. Політика суцільної колективізації

14. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

15. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

16. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

17. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

18. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

19. Процес організації виробництва та виробництва

20. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

21. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

22. Виробництво та його роль в житті суспільства
23. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
24. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

25. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

26. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

27. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

28. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

29. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

30. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

31. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

32. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Імідж ділової людини та організації

34. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

35. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії

36. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

37. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

38. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії
39. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
40. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

41. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

42. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

43. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

44. Інформаційна політика України

45. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

46. Інвестиційна політика банків в Україні

47. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

48. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Принципи розробки та оцінки державної політики України

50. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

51. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

52. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

53. Маркетингова цінова політика

54. Розробка програми маркетингових комунікацій для лікарського препарату "Вінілін"
55. Товарна політика і комерційна діяльність
56. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

57. Цінова політика фірми та її оцінка

58. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

59. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

60. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

61. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

62. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

63. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

64. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

66. Соціальна політика та соціальне партнерство

67. Фінансова діяльність та політика держави

68. Амортизаційна політика на підприємстві

69. Антиінфляційна державна політика

70. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика
71. Інноваційна політика
72. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

73. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

74. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

75. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

76. Національна політика СРСР в роки перебудови

77. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

78. Маркетингові комунікації

79. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

80. Податкова політика України

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

82. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

83. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

84. Процентна політика комерційного банку

85. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

86. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
87. Утворення Скіфії та її політична історія
88. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

89. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

90. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

91. Державна політика соціального страхування

92. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

93. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

94. Класифікація нервової системи та її будова

95. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

96. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

97. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

98. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

99. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.