Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Сучасний облік прямих витрат

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Економічна суть та загальна характеристика витрат на виробництво 1.1 Значення витрат та їх класифікація 1.2 Основні завдання і принципи обліку затрат на виробництво 1.3 Особливості формування собівартості продукції Розділ 2. Бухгалтерський облік прямих витрат 2.1 Облік матеріальних витрат 2.2 Особливості обліку трудових витрат 2.3 Методи обліку затрат на виробництво Розділ 3. Методика аналізу і контролю прямих витрат 3.1 Аналіз матеріальних витрат 3.2 Аналіз витрат на оплату праці 3.3 Зниження собівартості продукції і підвищення ефективності виробництва 3.4 Методика контролю прямих витрат на виробництво Висновки і пропозиції Список використаних джерел Вступ Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку і, перш за все, розрахунок витрат на виробництво кожного виду продукції, яка випускається і їх співставленні з плановою, чи нормативною собівартістю. В умовах ринкових відносин облік затрат – є одним з найважливіших інструментів управління даними підприємствами. Необхідність обліку затрат зростає по мірі того, як ускладнюється господарська діяльність підприємства і зростають потреби у підвищенні рентабельності. Всі фірми, в тому числі і ВАТ «Ватра» щоб втриматись на сучасному ринку постали перед фактом обов’язкового зниження собівартості продукції і одержання максимального прибутку. Цього можна досягти, якщо ввести суворий контроль і аналізувати чіткий облік прямих затрат, оскільки їх частка в собівартості продукції найважливіша. Слід зазначити, що прямі витрати – це витрати матеріальних ресурсів, які включаються у собівартість прямим шляхом. Питома вага їх на ВАТ «Ватра» складає 79-82%. Якщо облік прямих витрат зробити більш оперативним, це дасть можливість впливати на більшу частку витрат , а отже зменшувати їх, цим самим збільшувати прибуток. Метою даної дипломної роботи є висвітлення проблем і завдань сучасного обліку прямих витрат і визначення перспективи його вдосконалення. Зокрема, в роботі розкриті наступні питання: завдання і принципи обліку витрат на виробництво; класифікація затрат за економічними елементами і статтями калькуляції; облік матеріальних витрат ; облік трудових витрат; методи обліку затрат на виробництво; аналіз матеріальних і трудових витрат; шляхи зниження собівартості продукції. Джерелами написання даної роботи послужили: Закон України «Про систему оподаткування», Закон України “Про облік і звітність в Україні”, типове положення з планування, обліку, калькулювання (робіт, послуг) у промисловості, фактичні і планові дані АТ «Ватра». Методами виконання дипломної роботи були: монографічний, метод проявлення і графічний метод Розділ 1. Економічна суть та характеристика витрат на виробництво 1.1 Значення витрат та їх класифікаціяУ відповідності до основних положень про склад витрат виробництва і формування фінансових ресурсів на підприємствах і в організаціях України , затверджених постановою Кабінету міністрів України (КМУ), передбачено групування витрат, що включаються до собівартості продукції за двома ознаками: а) за економічними елементами; б) за статтями калькуляції.

Елементи витрат – це відносно однорідний вид витрат, який характеризує використану форму речовини та сил природи. Витрати, які включаються до собівартості продукції, групуються відповідно до їх економічного змісту за наступними елементами: Матеріальні витрати (за виключенням з собівартості зворотних відходів); Витрати на оплату праці; Відрахування на соціальні заходи; Амортизація основних засобів; Інші витрат, тобто вартість матеріальних ресурсів, які включаються до собівартості продукції за ціною їх придбання для урахування податку на додаткову вартість, за винятком випадків, коли це передбачено законодавчими актами, націнок або надбавок, комісійних винагород, сплачених постачальницькими і зовнішньоекономічними організаціями; вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги, витрат на транспортування, зберігання та доставку, які здійснюються сторонніми організаціями. Витрати, пов’язані з транспортною доставкою (в тому числі вантажно-розвантажувальні роботи) матеріальних ресурсів і персоналу підприємства, включаються до відповідних елементів (втрати на оплату праці, амортизація, матеріальні витрати). Класифікація витрат на виробництво за елементами, ми вважаємо використовується з метою: визначення розміру оподаткованого прибутку; визначення суми національного доходу держави; планування витрат (складання кошторисів); розрахунок різних економічних показників (матеріальності, трудомісткості, структури витрат на виробництво). Облік витрат на виробництво за економічними елементами дає змогу визначити, що саме витрачається на виробництво продукції ї на яку суму. За економічними елементами складається кошторис витрат у грошовому вираженні. Ця класифікація дає відповідь на питання, що втрачено на виробництво, але не дає відповіді, з якою метою зроблені витрати. Тому ця класифікація, хоча і має певне значення в економічній роботі, вона повинна доповнюватись класифікацією витрат на виробництво за статтями калькуляції. Витрати, пов’язані з виробництвом і збутом продукції (робіт, послуг), при плануванні обліку і калькуляції собівартості продукції ґрунтуються за статтями з урахуванням галузевих особливостей і структури виробництва. Групування витрат за статтями повинно забезпечувати відокремлення тих витрат, які пов’язані з виробництвом окремих видів продукції і можуть прямо включатись до їх собівартості, а також тих, що збираються протягом місяця на окремих рахунках бухгалтерського обліку, а в кінці місяця розподіляються між окремими видами продукції пропорційно певній базі (заробітній платі, нормативним ставкам, вартості перероблених матеріалів, тощо). З метою забезпечення єдності в плануванні і обліку витрат на виробництво та їх співставленні на інших підприємствах використовується групування витрат за статтями калькуляції. Калькуляція – це обчислення собівартості одиниці продукції (товарів, послуг) або виконані роботи за встановленою номенклатурою затрат з урахуванням місця їх виникнення і призначення. Калькуляції складаються за даними бухгалтерського обліку затрат на виробництво за такими статтями: сировина та матеріали; покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру; паливо та енергія на технологічні цілі.

зворотні відходи; основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; відрахування на соціальне страхування; витрати, пов’язані з підготовкою та освоєння виробництва продукції; відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати; витрати на утримання і експлуатацію обладнання; загальновиробничі витрати (рах. 91 “Загальновиробничі витрати”) поділяються на постійні та змінні. Змінні – це обслуговування та управління виробництвом, що змінюються прямолінійно до зміни об’єму діяльності. Змінні загальновиробничі розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (заробітної плати ,обсягу діяльності) виходячи з фактичного потужності звітного періоду. Постійні – це витрати на обслуговування управління виробництвом, що залишаються не змінними, або майже не змінними при зміні обсягів діяльності. На відміну від класифікації витрат за економічними елементами, класифікація витрат за статтями більш складна. Кожна з статей носить комплексний характер (за виключенням – основна заробітна плата виробничих робітників і відрахування на соціальні заходи). Навіть стаття “сировина і матеріали” включає в себе крім елемента “матеріали” і інші елементи (заробітна плата за вантажно-розвантажувальні роботи, витрати, пов’язані з оприбуткуванням матеріалів, амортизація техніки). Більшість статей калькуляції носить комплексний характер через те, що вони містять у своєму складі різні елементи витрат. Комплексними статтями витрат є витрати на підготовку і освоєння виробництва, загальновиробничі витрати, адміністративні, витрати внаслідок технічно неминучого браку, інші витрати операційної діяльності. Для контролю за комплексними витратами відкриваються відповідні рахунки бухгалтерського обліку, а в кінці місяця розподіляються між окремими видами продукції. По кожні комплексній статті розробляються кошториси за місяць, чи квартал і зіставляються кошторисні і фактичні дані про витрати по тій, чи іншій статті. На підставі відхилень від кошторисних даних роблять висновок про рівень контролю за дотриманням кошторису. Витрати підприємства за своїм характером різні. Вони можуть бути пов’язані з виробничим процесом безпосередньо, або можуть бути з ним не пов’язані, але з точки зору суспільних потреб є обов’язковими, тобто неминучими. Разом з тим, слід відмітити, виробничі підприємства можуть займатися не тільки виробництвом та збутом продукції, але і рядом інших видів діяльності, підготовку кадрів, науково-дослідні та інші потреби своїх працівників. Вся ця діяльність пов’язана з використанням різних речовин та сил природи, тобто пов’язана з витратами. Для правильного обліку витрат і обчислення собівартості кожного виробництва важливого значення набуває класифікація виробничих витрат: За єдністю складу витрати поділяються на: а) одноелементні - складаються з одного елемента витрат; б) комплексні-складаються з кількох економічних показників. Щодо технічного процесу: а) основні - пов’язані з технологічним процесом виробництва продукції; б) накладні - пов’язані з організацією, обслуговуванням і управлінням виробництвом.

Кучкой идем, потеснее друг к дружке жмемся. Чувствуем, что не все увидели. Так и есть. У самой пушки - люди. Двое на спине лежат, один на боку, пальцы рук скрючены, и весь он скрючен, в муках, наверное, корчился. Четвертый колючей проволокой к стволу пушки приторочен. И все обожженные. И бушлаты местами обуглены. Я сразу вспомнил, что перед бруствером следы от шин мотоциклетных видел и перевернутую мотоциклетку видел, и догадался, что гитлеровцы раненых, связанных авроровцев бензином облили, подожгли. Живых. Потому так корчились. И мучились долго, потому что бензином их сверху попрыскали, не пламенем вспыхнули, а тлели. Лейтенант больше других был изувечен. Острия ржавой проволоки прямо в тело впились. Наверное, вырывался, когда связывали. Как же он все это вытерпел? Кровь с ржавчиной смешалась, представляете? А на шее ножевые раны, кровь запеклась, корочка образовалась... Позже одна окопница лейтенанта, привязанного к пушке опознала. И вот как. Левая щека была совсем черная, и кость торчала, а правая, к стволу прижатая, почти не обгорела

1. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

2. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

3. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

4. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

5. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

6. Обмежена матеріальна відповідальність працівників
7. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах
8. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

9. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

10. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

11. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

12. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

13. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

14. Матеріально-технічна підготовка проектів

15. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

16. Кінематика і динаміка матеріальної точки

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

17. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

18. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

19. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

20. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

21. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

22. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
23. Облік виробничих витрат у птахівництві
24. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

25. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

26. Облік загальновиробничих витрат

27. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

28. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

29. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

30. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

31. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

32. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

34. Облігації

35. Облік робочого часу працівника

36. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

37. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

38. Облік грошових коштів
39. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
40. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

41. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

42. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

43. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

44. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

45. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

46. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

47. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

48. Бухгалтерський облік

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

49. Бухгалтерський облік

50. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

51. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

52. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

53. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

54. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
55. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
56. Готельні послуги: документація та облік

57. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

58. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

59. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

60. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

61. Облік активної частини балансу підприємства

62. Облік веб-сайтів

63. Облік виробничих запасів

64. Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

65. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

66. Облік готової продукції

67. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

68. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

69. Облік запасів

70. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"
71. Облік зовнішньоекономічної діяльності
72. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

73. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

74. Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

75. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

76. Облік операцій з давальницькою сировиною

77. Облік основних засобів

78. Облік основних засобів

79. Облік основних засобів та руху грошових коштів

80. Облік поточних зобов’язань

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

81. Облік праці та її оплати

82. Облік розрахунків векселями

83. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

84. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

85. Облік собівартості продукції рослинництва

86. Облік та амортизація необоротних активів
87. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах
88. Облік та аудиту комерційних банках

89. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

90. Облік участі у виставках

91. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

92. Облікова політика як елемент культури бізнесу

93. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

94. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

95. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

96. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

98. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

99. Організація облікової політики підприємства

100. Організація обліку в магазині "Світанок"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.