Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат на тему: Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище План 1. Джерела та етапи формування української діаспори 2. Типологія основних діаспорних поселень українців Висновки Список літератури 1. Джерела та етапи формування української діаспори В історії формування української діаспори простежуються чотири хвилі масового переселенського руху з України. Перша хвиля тривала з другої половини XIX століття до початку першої світової війни. Масова еміграція українців у цей період була спрямована перш за все в Північну та Південну Америку. Вона охопила переважно західні регіони України, що входили до складу Австро-Угорщини. Це була трудова еміграція, викликана соціально-економічними мотивами. Низький життєвий рівень, безземелля спонукали селян до масової міграції в Америку, де були не тільки вільні землі, а й сприятливі соціально-економічні умови для їх освоєння. В цілому за 1877—1914 роки із західноукраїнського краю виїхало за океан близько 500 тисяч українців, у тому числі в США — близько 350 тисяч, Канаду — близько 100 тис., Бразилію та Аргентину— близько 50 тисяч. Переселенський рух з українських земель між двома світовими війнами отримав назву &quo ;другої хвилі&quo ; масової української еміграції. Поряд із соціально-економічними причинами, які стимулювали цей процес, зокрема еміграцію українців зі Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття (після закінчення Першої світової війни і розпаду Австро-Угорщини ці території відійшли, відповідно, до Польщі, Румунії та Чехословаччини), самодостатнє значення для започаткування цієї еміграційної хвилі мали політичні причини. Розпорошившись по багатьох країнах світу, насамперед Європи, відчуваючи нестатки й труднощі повсякденного життя, українські емігранти все ж виявили достатні внутрішні сили для самоорганізації, а відтак — для збереження себе як частини українського етносу, відірваної через вказані вище причини від його ядра. Цьому сприяла діяльність створених емігрантами в місцях їхнього скупчення численних громадських і культурно-освітніх установ. Великим досягненням стало заснування, зокрема в Чехословаччині, кількох українських вищих навчальних закладів і науково-дослідних інституцій. Соціологічне міжвоєнна українська політична еміграція тісно пов'язана із загальним переміщенням за кордон сотень тисяч людей, початок якому поклала Перша світова війна, а кінець — революція в Росії 1917 р. та встановлення на території поваленої імперії радянської влади. Різні джерела подають різні цифри загальної кількості людей, що покинули цю територію під час подій 1917-1920 рр. Зокрема, В.Ленін у 1921 р. говорив про &quo ;півтора чи два мільйони&quo ;. Популярна на Заході &quo ;Енциклопедія Британіка&quo ; оперує цифрою в понад 1 млн. осіб. Професор Володимир Маруняк писав, що &quo ;після революції в б. царській Росії 1917-1920 рр. у південній і центральній Європі опинилося від 500 000 до 800 000 т. зв. &quo ;білої еміграції&quo ;, тобто росіян, українців, білорусів, кавказців.&quo ;. Хоч би як там було, ця еміграція з повною підставою може бути зарахована до &quo ;розливних&quo ; або &quo ;дифузних&quo ;.

Головна їхня особливість, згідно з тлумаченням фахової літератури, полягає в тому, що вони постають під впливом колективних страхіть і терпець, доволі потужних, щоб зрушити маси. Такого роду еміграції вже недостатньо пояснювати дією об'єктивних &quo ;міграційних струмів&quo ;, які, зокрема, спричинюють переміщення людності &quo ;із місць сильнішого соціального та економічного тиску до місць нижчого тиску по лініях найменшого відпору. Утім, з іншого боку, в загальній масі тодішніх емігрантів із колишньої царської Росії було багато людей, яких краще визначати терміном «біженці». З цього погляду заслуговує на увагу думка професора Бориса Лисянського, який рекомендував провадити принципову різницю між еміграцією і біженством. &quo ;І та, і друге, — зазначав він, — назовні випадають однаково, але різняться своїми внутрішніми причинами — характером тих життєвих імпульсів, що їх породжують. І біженство, і еміграція являють собою акт масового залишення рідної землі, на якій людина виросла і з якою зжилася, до якої її в'яжуть фізичні та психологічні зв'язки. Але в той час, як біженство зроджують події стихійно-епізодичного характеру, хоч би навіть і з соціально-політичним підкладом (наприклад, погроми на ґрунті класової боротьби, або національної чи релігійної ворожнечі), — еміграцію породжують на загал події характеру історичного, органічно зв'язані з цілим процесом попереднього життя даного суспільства, з його розвоєм, еволюцією, з усією його минувшиною, сучасністю й змаганнями та планами на майбутнє&quo ;. Непросто дати характеристику кількісних параметрів та структури української еміграції в Європі, джерелами якої стали світова війна, революція та поразка в боротьбі за незалежність України. Тут ми зіштовхуємося з кількома проблемами. По-перше, ні в той час, ні пізніше ніхто не вів загальної статистики виходу українців на еміграцію. По-друге, якщо йдеться про власне політичну українську еміграцію, то фактично створилося дві еміграції — із Наддніпрянської України та з Галичини й Буковини. Кожна з них мала відмінне обличчя та відмінну історію, по-третє, значна частина емігрантів, українців із походження, опинилася за кордоном у так званому російському емігрантському комплексі, виокремлювати з якого цих людей можна лише умовно. По-четверте, в міжвоєнний період у ряді європейських країн перебували емігранти-галичани, котрі виїздили сюди на сезонні чи триваліші заробітки. Якщо зараховувати до українських емігрантів усіх людей українського походження, незалежно від того, чи вони такими себе називали чи ні, як також без огляду на те, що вони могли оформити за кордоном окрему культурно-етнічну групу або включитися до цілком іншої, чужонаціональної за своїм культурно-ідеологічним спрямуванням, то досить вичерпну й, на наш погляд, цілком вірогідну характеристику міжвоєнної української міграції в Європі дав 1929 р. Микита Шаповал. Він спирався в своєму аналізі на результати досліджень керованого ним Українського соціологічного інституту в Празі, один із відділів якого вивчав українську політичну еміграцію в європейських країнах. Крім того, вивчення української еміграції та її реєстрацію в межах Чехословаччини здійснював Український громадський комітет на чолі з М.

Шаповалом. Еміграційні хвилі прийшли в різні періоди часу з центральних та східних земель України і з Галичини. Вони спрямовувалися до різних країн, частина емігрантів поверталася на батьківщину, частина переходила з однієї країни до іншої, тобто, мігрувала. Це залежало від політичної обстановки на батьківщині, від ситуації в країнах, де еміграція в даний час перебувала, та від внутрішніх взаємин серед еміграції. Плинність була дуже інтенсивною, особливо в перші роки. Як подає &quo ;Енциклопедія українознавства&quo ;, число українських політичних емігрантів, яке в 1921 р. доходило до 100 тис, &quo ;згодом спадає більш, ніж до половини (числа лише приблизні)&quo ;. До кінця 1920-х рр. остаточно викристалізувались як головні центри, так і &quo ;периферійні&quo ; осідки української політичної еміграції в європейських країнах. До перших від самого початку належали Польща й Чехословаччина. Невдовзі до них додалися Німеччина і Франція. Зате втратила своє значення одного з центрів української політичної еміграції Австрія, зокрема її столиця Відень. На території ряду інших європейських держав — Бельгії, Болгарії, Югославії, Італії, Туреччини, Швейцарії, Фінляндії, Угорщини, Англії тощо — перебували &quo ;периферійні&quo ; осідки української політичної еміграції. Проміжне становище весь час посідала Румунія. Поряд із названими вище факторами, які спричинили поступове зменшення загальної кількості української політичної еміграції в Європі, відіграло свою роль і переселення частини емігрантів за океан, головно, в Канаду. Друга хвиля масової української еміграції виявилася також у формі переселення за океан тих груп українців із Галичини, Буковини, Закарпаття, частково Волині, які вирушали туди на заробітки. Хоча і в даному випадку не можна не брати до уваги певних політичних мотивів. На західноукраїнських землях, особливо в Галичині, склалася система відвертої дискримінації українців, нехтування їхніми політичними, національними та культурно-освітніми правами. Проти першої хвилі еміграції освітній рівень тих, хто виїхав за кордон у період між двома світовими війнами, був значно вищим. Завдяки цьому вони могли швидше адаптуватися в новому соціокультурному середовищі, стати повноцінними громадянами країн в'їзду. Це стосувалося й українських політичних емігрантів. Незважаючи на те, що початкове вони не мали наміру довго затримуватися за кордоном, реальна ситуація змусила їх переглянути цю настанову й (хоч із запізненням) докладати активних зусиль для інтегрування в суспільства країн осідку. Адже в багатьох випадках ішлося про елементарне біологічне виживання цих людей. Тож міжвоєнні українські політичні емігранти мимоволі стали одним із джерел формування української діаспори, вплинули на збільшення її чисельності та підвищення її культурно-освітнього рівня й політичної свідомості, спричинилися до поширення ареалів розселення українців у зарубіжному світі. Третя емігрантська хвиля українства припадає на час після другої світової війни. Вона була викликана переважно політичними мотивами. За підрахунками дослідника Ф. Заставного, у воєнні та повоєнні роки загальна кількість українських емігрантів (переважно із західної і центральної частин України) становила 260—300 тисяч чоловік, у тому числі у країнах Північної Америки осіло 150—170 тисяч, Південної Америки — 35—40 тисяч, Західної Європи — 65—75 тисяч, Австралії—25—ЗО тисяч чоловік.

Хай Покров Велико Матер Всесвту буде над Вами! ХАРТ¶Я УКРА·НСЬКО· ДУХОВНО· РЕСПУБЛ¶КИ Найвища цннсть людського буття творчий дух. Найкраще, найглибше, найбарвистше вн виявлявся  виявляться через нацональний генй, тому що саме Мати-Наця да духов Людини багатопланов рчища для творчо д: мову основу мислення  сплкування, сторичну спадкомнсть братерства й врност, творч скарби тисячолть, добут пращурами в поход до ¶стини, морально-етичн заповти Любов й Людяност. Власне, поза цю основою нема людини. Тому будь-як соцально-полтичн де та деали, або флософськ вчення, що ведуть до припинення рол Матер-Нац, до  зубожння або асимляц,  не еволюцйн, антилюдян, злочинн, руйнвн для життя всього людства, бо людство вироста з проявв нацонального духу, являючи собою не конгломерат, не суму осб, а братерство племен, народв  нацй. Ворогом цього деалу  прадавнй дух мпералзму, млтаризму та властолюбства. Вн виявлявся на рзних етапах стор пд розматими личинами: як манакальне прагнення до свтового панування, як релгйно-мстична деспотя, як тоталтарн утвори сучасност

1. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

2. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

3. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

4. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

5. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

6. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
7. Аналіз стану соціальної політики в Україні
8. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

9. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

10. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

11. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

12. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

13. Соціальна політика

14. Державне регулювання соціальної політики

15. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

16. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

17. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

18. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

19. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

20. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

21. Право як спеціальне соціальне явище

22. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
23. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
24. Соціальна інфраструктура України

25. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

26. Система соціального захисту в Україні

27. Соціальне партнерство в Україні

28. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

29. Українська спеціальна лексика

30. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

31. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

32. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

34. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

35. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

36. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

37. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

38. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
39. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
40. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

41. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

42. Організація як соціальне утворення

43. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

44. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

45. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

46. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

47. Політика і етика: соціально-філософський аспект

48. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

50. Соціально-історичні умови виникнення християнства

51. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

52. Виникнення соціальної роботи як професії

53. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

54. Історія фахової соціальної роботи в Україні
55. Перспективи соціального розвитку України
56. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

57. Система соціальних служб в Україні

58. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

59. Соціально-педагогічна діяльність як професія

60. Стан соціальної галузі України

61. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

62. Українська діаспора

63. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

64. Нормативна база соціальної роботи в Україні

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

65. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

66. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

67. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

68. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

69. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

70. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
71. Соціальне становище Запорізького краю
72. Українська національна революція 1649-1657рр

73. Культура початку ХХ ст Українська музика

74. Cучасні політичні партії в Україні

75. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

76. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

77. Соціальні інститути.

78. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

79. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

80. Соціальна екологія

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

81. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

82. «Українська демонологія та її персонажі»

83. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

84. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

85. Мораль і соціальне управління

86. Соціальне та особисте страхування
87. Українська школа бухгалтерського обліку
88. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

89. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

90. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

91. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

92. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

93. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

94. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

95. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

96. Соціальна обумовленість державної служби

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

98. Сутність та соціальне призначення держави

99. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.