Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі «Фізична культура і спорт» План Суть зовнішньоекономічних зв’язків, основні принципи та методи їх регулювання. Структура і склад зовнішньоекономічних контрактів. Особливості зовнішньої торгівлі соціально-культурними послугами. 1. Суть зовнішньоекономічних зв’язків, основні принципи та методи їх регулювання Зовнішньоекономічні зв’язки – це міжнародні економічні і торгово-політичні відносини, в сферу яких входять обмін товарами, роботами, послугами, спеціалізація та кооперація виробництва, науково-технічне співробітництво, надання економічного і технічного сприяння, створення спільних підприємств та інші форми економічного співробітництва. Зовнішньоекономічні зв’язки являють собою систему економічних відносин, які виникають при русі ресурсів усіх видів (товарів, робіт, послуг) як і між державами так і між економічними суб’єктами (регіональні господарюючі суб’єкти та ін.) різних держав. Такі двосторонні відносини охоплюють усі сфери та галузі народного господарства. Не є виключенням у цьому відношенні і галузь «ФКіС». Ефективність організації зовнішньоекономічних зв’язків визначаться їх класифікацією, в якості базових основ якої виступають види і форми зовнішньоекономічних зв’язків. Вид ЗЕЗ – це сукупність зв’язків, які об’єднані одним загальним признакою. В якості основних при знаків виступають: напрямок товарного потоку і структурний признак. За признакою «напрямок товарного потоку» визначаться рух товарів (робіт, послуг) з однієї країни в іншу і ЗЕЗ поділяються на експортні (вивіз продукту) та імпортні (ввіз продукту). Структурний признак визначає груповий склад ЗЕЗ. За цією признакою ЗЕЗ поділяються на зовнішньоторговельні, фінансові, виробничі та інвестиційні. Форма ЗЕЗ спосіб існування конкретного виду зв’язку, зовнішній прояв його суті. Важливою формою ЗЕЗ являється торгівля. Розповсюдженими формами ЗЕЗ є також туризм інжиніринг та ін. У країнах з ринковою економікою немає державної монополії зовнішньої торгівлі. Однак держава регулює ЗЕЗ на основі таких основних принципів: єдність зовнішньої політики як складової частини зовнішньої політики держави; єдність системи державного регулювання зовнішньої діяльності і контролю за її здійсненням; єдність митної території; впровадження економічних заходів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності; рівність учасників зовнішньоторговельної діяльності; захист державних прав і законних інтересів учасників у зовнішньоторговельній діяльності. Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності здійснюється застосуванням адміністративних і економічних методів. Одним із най розповсюджених адміністративних методів є складання міжнародних договорів і підписання в їх розвиток довгострокових погоджень. Наприклад, увалено Погодження про співробітництво в області фізичної культури і спорту (терміном на 5 років з послідуючою пролонгацією) з Урядом ПАР, яким передбачено: обмін спортсменами, тренерами, спеціалістами; спільні збори та тренування спортсменів та команд; міжнародні зустрічі та змагання спортивних команд і окремих спорт смів; участь вчених і спеціалістів у семінарах, конференціях та симпозіумах з питань фізичної культури і спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення; співробітництво у боротьбі із застосуванням допінгу, а також з проявом насильства на стадіонах і таке ін.;

співробітництво передбачено здійснювати на наступних фінансових умовах: транспортні витрати – направляюча сторона; витрати пов’язані з розміщенням, харчуванням, пересуванням в межах держави, надання термінової медичної допомоги – приймаюча сторона (організація). Економічні методи державного регулювання ЗЕЗ: митний тариф (митні тарифи для кожного виду товарів); пряме фінансування експортного виробництва; зниження податків експортерів; кредитування експорту; страхування експорту. 2. Структура і склад зовнішньоекономічних контрактів Зовнішньоекономічні контракти містять: Визначення сторін. Зміст контракту починається з преамбули, в якій дається повне юридичне найменування сторін, які заключають договір. На першій сторінці контракту завжди вказується його реєстраційний номер, місце і дата підписання. Предмет договору. В короткій формі визначається вид зовнішньоторговельної угоди, умови поставок, визначення товару та його якість. Ціна і загальна сума контракту. Ціна товару – це кількість грошових одиниць певної валютної системи, які повинен заплатити покупець продавцю в тій або іншій валюті за весь товар разом або за одиницю товару на погоджених умовах. Термін поставки товару – це часові періоди (календарні дати) протягом яких товари повинні бути доставлені продавцем у встановлені контрактами географічні пункти. Умови розрахунків – це розділ, що містить погоджені сторонами умови розрахунків. Визначає спосіб і порядок розрахунків по контрактах, а також гарантії виконання сторонами платіжних зобов’язань. Найбільш розповсюдженими формами розрахунків є платежі готівкою: чеками –по відкритому рахунку; переводами акредитивами – передбачає зобов’язання покупця відкрити до встановленого в контракті терміну в певному банку-емітенті акредитив на користь продавця, на певну суму; інкасо – при посередництві двох банків-кореспондентів (один банк передає комплект документів на товар, інший – перераховує кошти. Упаковка та маркування товарів. Загальні та спеціальні вимоги. Гарантії продавців – якості. Відповідності міжнародним стандартам, національні та галузеві стандарти, а також технічні умови, які відповідають рівню якості товарів. Штрафні санкції і покриття збитків – при просрочках термінів поставок, порушення зобов’язань. Страхування - містить чотири основні параметри страхування: що страхується, від яких ризиків, хто страхує, на чию користь здійснюється страхування. Форс-мажор – землетруси, повені, пожежі і т.п. Арбітраж – при умові, якщо питання не може бути вирішено в двосторонньому порядку. 3. Особливості зовнішньої торгівлі соціально-культурними послугами На відміну від зовнішньої торгівлі товарами, зовнішня торгівля соціально-культурними послугами в галузі ФКС має такі особливості: По-перше – регулюється не на границі, а в середині країни відповідними положеннями внутрішнього законодавства. По-друге, соціально-культурні послуги виробляються та споживаються одночасно, у зв’язку з чим не підлягають зберіганню. По-третє, галузі, які виробляють соціально-культурні послуги, в багатьох країнах світу знаходяться у повній або частковій власності держави або під її суворим контролем.

У зв’язку з цим виробництво і реалізація даних послуг, в тому числі зовнішня торгівля ними, мають більший державний захист, ніж виробництво і реалізація матеріальних послуг та товарів. По-четверте, зовнішня торгівля соціально-культурними послугами знаходиться у постійному взаємозв’язку з торгівлею товарами і сильно впливає на неї. По-п’яте, не всі види соціально-культурних послуг, на відміну від товарів, можуть бути предметом зовнішньої торгівлі. Так, послуги, які призначені для особистого споживання, не завжди можуть бути залучені у міжнародний господарський обіг. Торгівля послугами визначаться Генеральною Угодою про торгівлю послугами (транспортні, зв’язку. Міжнародного туризму, викладацька, тренерська та змагальна діяльність і т. ін.). Усі способи зовнішньої торгівлі соціально-культурними послугами галузі «ФКіС» використовується при проведенні великих міжнародних спортивних змагань. В класифікацію послуг включно більше 160 видів послуг, які згруповані в 12 основних розділів: ділові послуги; послуги зв’язку; будівництво та інжинірингові послуги; послуги по захисту навколишнього середовища; фінансові (включаючи страхування); загальноосвітні послуги; послуги по охороні здоров’я та соціальні послуги; туризм; послуги з організації дозвілля, культури і спорту; транспортні послуги; інші послуги.

Чемпион мира 1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990 гг., второй призер 1987 года, третий — 1977, 1985, 1991 года. Чемпион Олимпийских игр 1984 и 1988 годы, второй призер в 1980 году. В 1998 году обвинялся СМИ США в связях с Амираном Квантришвили, Вячеславом Иваньковым — через основанную Фетисовым фирму Slavic (1992-1996 годы)[114]. После окончания карьеры игрока с июля 1998 по января 2002 года работал вторым тренером клуба «Нью-Джерси Дэвилз». С августа 2001 года — генеральный менеджер и главный тренер сборной России по хоккею на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк Сити (третье место). С 29 апреля 2002 года — председатель Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту. В июле 2002 году выступил с предложением усиления роли государства (т.е., возглавляемого им комитета) в управлении российским спортом[115]. В августе 2002 года Владимир Путин подписал указ о создании Совета по физкультуре и спорту при Президенте РФ и назначил Фетисова заместителем председателя совета (председатель — В.Путин). 12 марта 2004 года был назначен руководителем Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму в составе Минздравоохранения и социального развития

1. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

2. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

3. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

4. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

5. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

6. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
7. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
8. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

9. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

10. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

11. Антропологічна концепція розвитку культуризв’язку людини з природою

12. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

13. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

14. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

15. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

16. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

17. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

18. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

19. Облік зовнішньоекономічної діяльності

20. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

21. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

22. Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд
23. Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка
24. Розробка плану покриття комірковим зв’язком

25. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

26. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

27. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

28. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

29. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

30. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

31. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

32. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

33. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

34. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

35. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

36. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

37. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

38. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури
39. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури
40. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

41. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

42. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

43. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

44. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

45. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

46. Степ-аеробіка на уроках фізичної культури в школі

47. Лікувальна фізична культура при артрозах

48. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

49. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

50. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

51. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

52. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

53. Методологічні засади розуміння національної культури

54. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі
55. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі
56. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

57. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

58. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

59. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

60. История и культура народов Огненной Земли

61. Формирование советской культуры: основные направления

62. Культура эпохи средневековья

63. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

64. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

66. Правосознание и правовая культура

67. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

68. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа

69. Ценообразование в сфере культуры

70. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России
71. Культура Древней Индии
72. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

73. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

74. Культура Древней Руси

75. Культура Индии

76. Культура Древнего Рима

77. Структура культуры. Классификация ее видов

78. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

79. Массовая и Элитарная культура

80. Наука и культура Китая

Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная

81. Сад и дом в Китайской культуре

82. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

83. Монастыри - как центры русской культуры

84. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

85. Сравнительный анализ культуры Средневековья и Возрождения

86. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века
87. Мусульманский тип культуры
88. Внутренняя и внешняя культура

89. Дольменная культура

90. Духовная и художественная культура Древней Греции

91. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

92. Имя - средство закрепления и систематизации фактов культуры

93. Концепция культура Карла Юнга

94. Культура

95. Культура

96. Культура барокко

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

97. Культура древнего Востока

98. Культура Древнего Рима

99. Культура Древней Греции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.