Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Провадження справи в суді першої інстанції

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ I. Попередній розгляд справи суддею. 2 1. Поняття і значення підсудності. 3 2. Види підсудності. 5 3. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею. 10 II. Судовий розгляд кримінальної справи.  1. Загальні положення судового розгляду. 17 2. Підготовча частина судового засідання. 24 3. Судове слідство. 26 4. Судові дебати та останнє слово підсудного. 37 5. Постановлення вироку. 41 Висновок 53 Вступ Найголовніша цінність у нашому сучасному суспільстві – людина, її честь, гідність, свобода і недоторканість. Недоторканість особи охороняється державою, її Конституцією, законами і іншими нормативно-правовими актами. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами(ст.124 Конституції України). Проте всебічність , повнота і об’єктивність розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи . Отже тема моєї курсової роботи актуальна в якій я розгляну важливі питання такі як: 1.попередній розгляд справи суддею, розгляну поняття і значення підсудності а також її види , процесуальний порядок розгляду справи суддею, загальні положення судового розгляду, підготовчої частини , судового засідання і слідства , судових дебатів та наданні підсудному останнього слова , постановлення вироку . I. Попередній розгляд справи суддею. 1. Поняття і значення підсудності. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, участь яких у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов'язком.1 Але який конкретно суд повинен розглядати ту чи іншу кримінальну справу, залежить від інституту підсудності. Тому виникає необхідність розмежувати повноваження різних ланок судової системи, а також окремих судів кожної ланки щодо здійснення правосуддя в конкретних кримінальних справах. Таке розмежування проводиться за допомогою правил про підсудність. У науці та практиці кримінального процесу під підсудністю розуміють сукупність юридичних ознак (властивостей) кримінальної справи, на основі яких кримінально-процесуальний закон визначає суд, що має право і зобов'язаний розглянути її і вирішити по суті пред'явленого обвинувачення.2 Визначити підсудність означає встановити суд, який згідно із законом повинен здійснювати правосуддя при попередньому розгляді кримінальної справи суддею, а також провадження в суді першої інстанції і в подальших стадіях, якщо виникає така необхідність. Правила про підсудність мають велике практичне значення. Чітке, юридично обґрунтоване розмежування повноважень кожної ланки судової системи, а також однойменних судів однієї ланки щодо розгляду і вирішення кримінальних справ забезпечує правильність функціонування всієї судової системи, здійснення покладених на неї завдань, є однією з правових гарантій справедливого правосуддя. Закон України «Про судоустрій України».-

К.,2002.- с.4. М.М.Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. Кримінальний процес України: Підручник. К.: Либідь, 1999,- 536. Додержання правил про підсудність сприяє швидкому, всебічному і повному розгляду кримінальної справи з урахуванням її конкретних особливостей та з найменшими затратами державних коштів, здійсненню принципу рівності всіх громадян перед законом і судом, підвищує виховне значення правосуддя, забезпечує реалізацію права обвинуваченого на компетентний суд.1 Згідно із Законом України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. всім суб'єктам правовідносин гарантується захист їхніх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Угоди про відмову в зверненні за захистом до суду є недійсними. Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними особами України.2 М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко.Зазнач.праця.- с.309. Закон України «Про судоустрій України».- К.,2002. 2. Види підсудності. В юридичній літературі є різні думки щодо видів підсудності. М. М. Маршунов розрізняє три види підсудності: 1) предметну (родову); 2) спеціальну (персональну); 3) територіальну (місцеву).1 Є й інші погляди, зокрема, такий поділ: а) родова, або предметна; б) територіальна, або місцева; в) предметна; г) персональна; ґ) альтернативна; д) за зв'язком справ (М. М. Михеєнко, В. П. Шибіко, О. Я. Дубинський).2 КПК залежно від ознак самого злочину (роду, характеру), суб'єкта злочину, місця його вчинення та зв'язку кримінальних справ між собою, якщо їх кілька, встановлює такі види підсудності: 1) родову (предметну); 2) спеціальну (персональну); 3) територіальну (місцеву); 4) за зв'язком справ. Родова (предметна) підсудність визначається характером вчиненого злочину й обумовлюється його кваліфікацією. За цією ознакою розмежовуються повноваження кожної ланки судової системи як суду першої інстанції. Маршунов М.М. Советский уголовный процесс. – Ленинград,1989. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. Родова підсудність визначається прямою вказівкою закону про віднесення певних категорій кримінальних справ до розгляду і вирішення їх судом окремої ланки. Наприклад, згідно зі ст. 33 КПК районному (міському) суду - основній ланці в системі судів загальної юрисдикції - підсудні всі кримінальні справи, за винятком справ, що підсудні судам вищого рівня івійськовим судам. Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва і Севастополя за родовою (предметною) ознакою підсудні кримінальні справи: 1) про злочини проти основ національної безпеки України, передбачені статтями 109-114 КК України: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст.

109 КК); посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК); державна зрада (ст. 111 КК); посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК); диверсія (ст. 113 КК); шпигунство (ст. 114 КК); 2) про злочини, за вчинення яких КК України передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі: умисне вбивство (ст. 115 КК); порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК); посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443 КК) тощо. У випадках особливої складності або важливості справи, підсудної місцевому суду, апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя мають право прийняти її до свого провадження (ст. 34 КПК). Спеціальна (персональна) підсудність визначається суб'єктом злочину. Цей вид підсудності стосується кримінальних справ, що підсудні військовим судам, а також про злочини, вчинені суддями та народними депутатами України, тощо. Спеціальна підсудність - це перш за все підсудність, як правило, апеляційним судам, що діють як суди першої інстанції. Військовим судам підсудні всі справи про злочини, які вчинені військовослужбовцями незалежно від звання. Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, що мають військове звання до підполковника, капітана II рангу включно, крім тих справ, що підсудні військовим судам вищого рівня. Військовим судам регіонів, Військово-Морських Сил як судам першої інстанції підсудні: 1) справи про злочини осіб, що мають військове звання полковника, капітана І рангу і вище; 2) справи про злочини осіб, що обіймають посади від командира полку, командира корабля І рангу і вище, а також осіб, рівних їм за службовим становищем; 3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу законом передбачено можливість призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі (ст. 36 КПК). Кримінальні справи про злочини, вчинені суддями Конституційного Суду України, будь-якого місцевого чи Вищого спеціалізованого суду (Вищого господарського суду України) розглядаються по суті відповідно апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя, а також військовими судами регіонів, Військово-Морських Сил. При цьому конкретний суд за територіальними ознаками визначається Головою Верховного Суду України або його заступником, однак справа не може розглядатись тим судом, у якому працював обвинувачений. Територіальна (місцева) підсудність визначається місцем вчинення злочину. Це найбільш поширений різновид підсудності, за допомогою якої визначають, якому конкретно із вищеназваних судів підсудна справа. За загальним правилом, кримінальна справа розглядається в тому суді, в районі діяльності якого вчинено злочин. Якщо місце вчинення злочину встановити неможливо, то справа повинна розглядатись судом, в районі діяльності якого закінчено дізнання чи досудове слідство (ст. 37 КПК). Підсудність за зв'язком справ визначається можливістю об'єднання в одному провадженні кримінальних справ про обвинувачення однієї особи або групи осіб у вчиненні одного або кількох злочинів, які (справи) підсудні за територіальною, родовою чи персональною ознакою різним судам.

Дозволити з цих 3000 видлити 500 чоловк, щоб вони були кадром для комплектування охоче-комонного укранського полку. Розумться, це не задовольнило н стхю, н укранську демократю. ¶ справа на тому не стала. Але це вже була деяка перемога, це було вирване часткове признання. ¶ укранська демократя зараз же це зазначила в резолюц Центрально Ради: Укранська Центральна Рада з задоволенням приняла до вдому заяву вищо команди в справ формування першого укранського полку, яко признання укранзац арм. Стоячи на прнцп укранзац всього життя на Укран й признаючи укранзацю вйська неоддльною частиною се проAрами, У. Ц. Р. пддержу дал ухвали комтету з 15 квтня про формування запасних команд для нових укранських вддлв  доконечнсть видлення укранцв в укранськ вйськов вддли. Бо, менно, найважнше для нас було це признання. Ми готов були навть не здйснювати його в повнй мр, ми готов були згодитись, що цлковита реалзаця його для даного моменту  шкодлива, ми готов були ждати бльш вдповдного часу. ¶ через те кнець резолюц Центрально Ради був такий Формування дальших укранських частин може вдбуватися тльки з запасних частей поза фронтом, а не фронтових

1. Провадження в суді першої інстанції

2. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

3. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

4. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

5. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

6. Вопросы подведомственности дел арбитражным судам в Российской Федерации
7. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство
8. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений судов по гражданским делам

9. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

10. Конституционный суд Российской Федерации

11. Конституционный суд РФ

12. Конституционный суд РФ [Курсовая]

13. Характер решений Конституционного Суда Российской Федерации

14. Конституционные суды в субъектах Российской Федерации

15. Европейский суд – гарант защиты прав человека

16. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

17. Апелляционный суд в судебной системе Украины

18. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

19. Системы управления движением судов

20. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

21. Структура арбитражных судов

22. Порядок назначения на должность судьи и председателя суда
23. Районные суды
24. Суды общей юрисдикции, порядок формирования, состав, полномочия

25. Применение судами условного осуждения

26. Представительство в суде РФ

27. Особенности предварительного слушания при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей

28. Возможности радиолокационного тренажера NMS-90 и его использование для решения задач расхождения судов в условиях ограниченной видимости

29. Расчет эксплуатационных затрат и прибыли при эксплуатации грузовых судов смешаного "река-море" плавания

30. “Суд” для декабристов

31. Мировой суд во второй половине 19 века

32. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

34. Миколаїв у перші місяці війни

35. Третейский суд. Менандр

36. Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

37. Экономический суд СНГ: проблемы и перспективы

38. Компетенция Международного Суда ООН
39. Арбитражный суд
40. Практика Конституционного Суда по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц

41. ПРИНЦИП организации работы районных судов РФ

42. Суд присяжных: за и против

43. Конституционный суд РФ, как орган конституционного контроля

44. Органы суда и процесс по Псковской Судной грамоте

45. Суд европейских сообществ

46. Суд присяжных и новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ

47. Каким быть закону "о третейских судах"?

48. Институт доверенности на ведение дел в суде: отдельные вопросы правового регулирования

Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Гласность в суде (как ее добиться)

50. Суд и дело (гражданское)

51. Возбуждение гражданского дела в суде

52. Методы толкования конституции в деятельности Верховного суда США

53. Система арбитражных судов

54. Роль судов в защите прав человека
55. Высший Арбитражный суд
56. Конституційний суд України

57. Конституционный суд Австрии

58. Основания и условия назначения ежемесячного пожизненного содержания судей

59. Отчет по практике в суде, прокуратуре, избирательной комиссии

60. Роль Конституционного Суда РФ в избирательных спорах

61. Суды и судоустройство

62. Третейские суды в Российской Федерации

63. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

64. Конституционный Суд Российской Федерации

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

65. Закон и суд во времена Русской Правды

66. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

67. Некоторые вопросы формирования и практического использования правовых позиций Конституционного Суда РФ

68. Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека в Восточной и Западной Европе

69. Рассмотрение экономических споров арбитражным судом первой инстанции

70. Как справиться с тяжелыми воспоминаниями
71. Взятие под стражу и суд у первосвященников иудейских
72. Основи страхової справи

73. Российский Международный Реестр (второй регистр) Судов

74. Арест морских судов согласно Российскому законодательству

75. Виды решений суда по уголовным делам

76. Психологические особенности хоккейных судей

77. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

78. Страхование каско судов

79. Военные суды РФ

80. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. Конституционный суд

82. Особенности процесса доказывания в суде присяжных

83. Участие адвоката по уголовным делам в суде первой инстанции

84. Суды общей юрисдикции

85. Постановления суда I-й инстанции: понятие, виды, содержание, предъявляемые требования.

86. Суд и судебный процесс по Русской правде
87. Суд присяжных
88. К вопросу об особой публично-властной природе суда

89. Верховный суд РФ

90. Правовое положение третейского суда в РФ

91. Арбитражные суды

92. Разбирательства дел в арбитражных судах

93. Банківська справа

94. Проблемы налогообложения командировочных расходов экипажей морских судов заграничного плавания

95. Полномочие военных судов РФ

96. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

97. Порядок судопроизводства в Конституционном суде

98. Суд и процесс в римском частном праве

99. Основное звено системы общих судов

100. Решение суда первой инстанции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.