Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Дослідження тривожності п’ятикласників

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Курсова робота з експериментальної психології Дослідження тривожності п’ятикласників ЗмістВступ Розділ І. Теоретичні аспекти проявів шкільної тривожності 1.1 Поняття тривожності та причини, які її породжують 1.2 Зміна форм організації навчальної діяльності як одна із проявів тривожності Висновок до І розділу Розділ ІІ. Експериментальне дослідження рівня тривожності (ситуативної, особистісної, шкільної, самооціночної, міжособистісної) у школярів 2.1 Група досліджуваних та методики досліження 2.2 Результати дослідження рівня тривожності у школярів Висновок до ІІ розділу Висновок загальний Література Додатки Вступ Кожна людина, яка живе у нашому суспільстві, може зрозуміти, з власного досвіду та своїх спостережень за людьми, які проживають поруч, що тривога є глибинним явищем. Можна припустити, що людина усвідомлює не тільки більш глобальні причини, які викликають тривогу в наш час, такі, як загроза війни, непередбачене майбутнє, відсутність контролю за ядерною зброєю, політичні та економічні зміни; вона бачить також менш очевидні, більш глибокі, які стосуються кожного індивіда особисто джерела тривоги, які знаходяться в ньому самому і притаманні людям, з якими вона спілкується. Це відсутність згоди людини із самим собою, відсутність психологічно прийнятих орієнтирів і відсутність загальноприйнятих правил виходу із конфліктних ситуацій. В наш час збільшилася кількість тривожних дітей, які відрізняються підвищеною неспокійністю, невпевненістю, емоційною нестійкістю. Проблема тривожності є однією з найгостріших проблем сьогодення. Результати досліджень свідчать, що в наш час, порівняно з минулим десятиліттям не тільки збільшилася кількість тривожних дітей молодшого шкільного віку, а змінилися форми їх тривожності. Тривожність ”подорослішала”, стала глибиннішою, особистіснішою, тому ця проблема і є актуальною в наш час. Психологічні проблеми особистості мають суб’єктивну та об’єктивну форми прояву, через які вони, власне, і сигналізують людині про своє існування. І ці форми часто не збігаються з психологічною суттю проблем, причинами їх виникнення. Найчастіше індикаторами психологічної проблеми особистості виступають негативні емоції (страх, тривога, стрес), психічні стани (тривожне очікування, напруження, хвилювання). Особливо гострими періодами прояву та виникненню тривожності є зміна умов повсякденного життя: вступ до школи, перехід до середньої школи, до дорослого життя Психологічне самопочуття дітей, в цей період, характеризується нестачею любові, теплих надійних відносин у сім’ї, емоційної прив’язаності. Проявляються ознаки неблагополуччя, напруженості у контактах, страхи, тривога. І батькам, і учителям добре відомо, наскільки болісно протікають роки навчання для тривожних дітей. А шкільна пора – основна частина дитинства: це час формування особистості, вибору життєвого шляху, оволодівання соціальними нормами і правилами. Якщо ж лейтмотивом переживань школяра є тривога і невпевненість в собі, то і особистість формується тривожна. Вибір професій для такої людини заснований на прагненні охоронити себе від невдачі, спілкування з однолітками і вчителями є не радістю, а тягарем.

Та й інтелектуальний розвиток школяра, коли він пов’язаний тривожністю, не збігається з розвитком творчих здібностей, оригінальністю мислення. Бо творча людина – це людина вільна, ризикуюча, яка не боїться запропонувати новий, нетрадиційний погляд чи рішення. Тривожні ж люди – притримуються давно прийнятих, застарілих, але багаторазово перевірених життям варіантів. Щоб кількість таких проблем зменшити, потрібно своєчасно виявляти та ліквідовувати різноманітні причини виникнення тривожності, використовуючи індивідуальний підхід до кожної особистості. Тому ця проблема, на мою думку, ніколи не втратить своєї актуальності. Тема: Дослідження тривожності п’ятикласників Об’єкт дослідження: рівень тривожності в підлітковому віці Предмет дослідження: тривожність школярів 5 класу Гіпотеза: спостерігаються гендерні відмінності у проявах шкільної тривожності в учнів 10-11 років, рівень тривожності у хлопчиків вищий, ніж у дівчаток. Мета: виявити відмінності рівня тривожності в учнів 5 класу в залежності від статі. Проблема, об’єкт і мета дослідження вимагають вирішення таких завдань: Визначити основні фактори, які є причиною тривожності. Дослідити рівень особистісної та ситуативної тривожності у школярів за допомогою методик Спілбергера та Кондаша. Підтвердити або спростувати гіпотезу. Розділ 1. Теоретичні аспекти проявів шкільної тривожності 1.1 Поняття тривожності та причини, які її породжують Тривожність – це очікування людиною несприятливого розвитку подій, до яких вона причетна. Як правило, високотривожні люди емоційно нестійкі. Вони невпевнені в собі, глибоко переживають наявні та можливі труднощі, перебільшуючи при цьому їх роль і загрозливе значення. Високий рівень тривожності може свідчити про несприятливі умови психічного розвитку, наявність травмуючих психіку чинників. Низькотривожні люди упевнені в своїх силах, а тому з меншим зусиллям долають труднощі, що трапляються на їхньому шляху, емоційно стійкі в ситуаціях, які зачіпають їх потреби. Слово “тривожний” відмічається в словниках з 1771 року. В психологічному словнику тривожність – це індивідуальна психологічна особливість, яка визначається в підвищеній схильності відчувати хвилювання в різноманітних життєвих ситуаціях, у тому числі і таких, які навіть не сприяють виникненню тривожності. Слід відрізняти тривогу від тривожності. Якщо тривога – це епізодичний прояв хвилювання, неспокою дитини, то тривожність є стійким станом. Тривожність не пов’язана з якою-небудь певною ситуацією і проявляється в основному завжди. В психологічній літературі зустрічалися різні визначення цього поняття, хоча більшість досліджень збігаються у визнані необхідності розглядати його диференційовано як ситуативне явище і як особистісну характеристику з урахуванням перехідного стану і його динаміку. Так, П.А. М’ясоїд, вказує, що тривожність – це очікування людиною несприятливого розвитку подій, до яких вона причетна. За визначенням Р.С. Немова, “тривожність – постійне чи ситуативне виявлення ознак людини входити в стан підвищеного неспокою, відчувати страх і тривогу в специфічних соціальних ситуаціях”.Н

емов Р.С.Психология: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений.М – 1998, с.601 Л.С. Степанов зазначає, що тривожність – це відчуття емоційного неблагополуччя, яке пов’язане з підвищеною схильністю до хвилювання, неспокою, небезпеки. Степанов С.С. Большие проблемы маленького ребёнка: советы психолога родителям. М. – 1995, с.138 Отже, поняттям “тривожність” психологи визначають стан людини, який характеризується підвищеною схильністю до хвилювань, які мають негативний емоційний характер з передчуттям небезпеки чи невдачі. Зв’язок емоційних станів і властивостей найвиразніше проявляється у стані тривоги. Терміном “тривога” позначається емоційна відповідь на можливу психічну загрозу, на відміну від терміна “страх”, яким позначається реакція на реальну загрозу, загрозу порушення функцій організму й виконуваної діяльності. Стан тривоги виникає у зв’язку з можливими неприємностями, непередбаченими ситуаціями, змінами у звичайній обстановці й виражається специфічними переживаннями – хвилювання, побоювання, порушення спокою. Тривожність може даватися взнаки у спілкуванні, у поведінці і супроводжується проявом неадекватно завищеної тривоги, що призводить до порушення регуляторних процесів. Тоді тривожність закріплюється як властивість особистості і стає домінуючою рисою характеру. Тривожність як риса особистості є найбільш значущим ризик-фактором, що сприяє нервово-психічним захворюванням. Висока тривожність знижує ефективність інтелектуальної діяльності; гальмує її в напружених ситуаціях, наприклад під час іспитів, заліків, знижує рівень розумової працездатності, викликає невпевненість у своїх здібностях, є однією з причин негативного соціального статусу особистості, бо її поведінка характеризується емоційною неврівноваженістю, роздратуванням і може призвести до емоційного стресу. Термін “тривожність” використовується також для позначення відносно стійких індивідуальних відмінностей в схильності випробувати цей стан. У цьому випадку тривожність означає рису особистості. Тривожність як риса, чи особистісна тривожність, не проявляється безпосередньо в поведінці, але її рівень можна визначити виходячи з того, як часто і як інтенсивно у індивіда виникає стан тривоги. Ми, люди, хочемо жити в атмосфері тепла і поваги, хочемо відчувати дружелюбність оточуючих. Тільки це може дати нам те почуття соціальної захищеності, яке, як стверджують психологи, необхідне нам для нормального життя в суспільстві. Якщо ж чомусь ми не надіємось на допомогу інших людей, їх підтримку, доброзичливість, ми відчуваємо тяжкі та хворобливі переживання. В тій чи іншій мірі ці переживання знайомі всім людям. Кому з нас не доводилось, наприклад відчувати неспокій, коли кінцевий результат якої-небудь важливої для вас справи залежав від того, чи допоможуть вам оточуючі? А хто з нас не хвилювався, вступаючи в новий колектив: чи зрозуміють? Чи знайду спільну мову? Ці переживання бувають у більшості людей. Але у деяких недовіра, настороженість, тривожність по відношенню до інших стають постійними, характерними рисами – це вже не мимовільне почуття, яке породжене ситуацією, це властивість особистості.

СкапотуватиP вд термну «капотаж»: аваря, коли лтак, рухаючись по земл, або автомобль, перекидаться через носову (моторну) частину. ШтопорP круте зниження лтака (планера) по гвинтовй трактор з одночасним самообертанням лтального апарата навколо поздовжньо ос. Кубова спдницяP спдниця яскраво-синього кольору. Пряма наводка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1944.P 3Pберез. Податься за виданням: Зентка.P К.: Радянський письменник, 1947.P С.P1520. Географя. Вперше надруковано в журн. «Перець».P 1944.P P20.P С.P2. Податься за виданням: Зентка.P С.P1520. Грнич поклади, як про те свдчать найновтнш геологчн дослдження, складаються в основному з арйсько породи. По-нмецькомуP труппенберг, а по-нашому падлогори.P Автор сатирично обгру геологчний термн «порода» для висмювання расистсько теор про арйське походження нмецько нац, а також, контамнуючи укранське слово «труп»  нмецьке «Berg» (гора), говорить про масов жертви солдатв гтлервсько арм. Ковпак Сидр Артемович (18871967)P радянський державний дяч

1. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

2. Дослідження харчування

3. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

4. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

5. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

6. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок
7. Метеорологічні дослідження
8. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

9. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

10. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

11. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

12. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

13. Методи та етапи статистичного дослідження

14. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

15. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

16. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

17. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

18. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

19. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

20. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

21. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

22. Дослідження методів чисельного інтегрування
23. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК
24. Дослідження чисельних методів інтегрування

25. Історіографія досліджень голодомору

26. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

27. Палеонтологічні дослідження

28. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

29. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

30. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

31. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

32. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

33. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

34. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

35. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

36. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

37. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

38. Маркетингові дослідження
39. Маркетингові дослідження діяльності фірми
40. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

41. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

42. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

43. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

44. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

45. Дослідження асортименту пральних машин

46. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

47. Дослідження поведінки споживачів

48. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

49. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

50. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

51. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

52. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

53. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

54. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
55. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
56. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

57. Променеве дослідження молочної залози

58. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

59. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

60. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

61. Променеве дослідження щитоподібної залози

62. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

63. Дослідження ділової кар’єри менеджера

64. Дослідження мотивації на досягнення

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Методи дослідження затрат робочого часу

66. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

67. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

68. Методологія науково-педагогічного дослідження

69. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

70. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
71. Технології навчання як дослідження
72. Організація і структура наукових досліджень

73. Методи політичних досліджень

74. Дослідження рухів зубообробного вестата

75. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

76. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

77. Предмет дослідження соціальної психології

78. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

79. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

80. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

82. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

83. Матеріали і методи дослідження

84. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

85. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

86. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
87. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
88. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

89. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

90. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

91. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

93. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

94. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

95. Дослідження динаміки розвитку силових показників

96. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

98. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

99. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.