Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

смотреть на рефераты похожие на "Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПОЛІТЕКОНОМІЇ КУРСОВА РОБОТА з політекономії на тему: «Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах» Виконала студентка 1 курсу, 1 групи, спеціальності 0104 Ломач В.В. Керівник Проскуріна Л.Д. Київ -1998. Зміст. Вступ. 1. Передумови і фактори формування економіки соціальної орієнтації в Німеччині. 2. Суть економічної політики соціальної орієнтації. 3. Проблеми соціальної політики в умовах економіки соціальної орієнтації. Висновки. Список літератури. Вступ. У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенденції розвитку виробництва валових внутрішніх продуктів цих країн за період 1950-97р.р. Успішний розвиток статистики і система рахунків дозволяє проаналізувати динаміку макроекономічних показників більшості країн. Джерелами статистичних даних послужили публікації ООН, МВФ, Всесвітнього банку, а також національних статистичного даних ряду країн. У якості найважливіших економічних показників використовувалися абсолютні обсяги виробництва і його відносні розміри на «душу» населення. За майже повоєнних десятиліть масштаби і географічна структура світової економіки істотно змінилися. У цілому за 46 років зріс майже в 5.9 разу. Структура світової економіки з погляду переваження різноманітних типів соціально-економічних систем на перший погляд практично не змінилася. Може скластися враження, що колишні соціалістичні країни домоглися незначної переваги над країнами із ринковою економікою. 1. Передумови і фактори формування економіки соціальної орієнтації в Німеччині. Германська економічна модель виходить із положення, що децентралізована ринкова система виробництва ефективна, держава не втручається у виробничу діяльність підприємства, а активна політика на ринку праці повинна зводити до мінімуму соціальні витрати ринкової економіки. Зміст полягає в максимальному зростанні виробництва приватного сектора і як можна великому перерозподілі державою частини прибутку через податкову систему і державний сектор для підвищення життєвого рівня населення, але без впливу на основи виробництва. При цьому упор робиться на інфраструктурні елементи і колективний грошовий фонд. Це привело до дуже великої ролі держави у Германії в розподілі, споживанню і перерозподілу національного доходу через податки і державні витрати рекордних рівнів. У реформістській ідеології така діяльність одержала назву “функціональний соціалізм” Головною тенденцією економічного розвитку Германії в 90-ті роки став перехід від традиційної залежності від залізної руди і чорної металургії до передової технології у виробництві транспорту, електротоварів, засобів зв'язку, хімічних і фармацевтичних виробів. Надходження й обсяг замовлень, прибутковість після 1992 роки знаходилися на досить високому рівні.

Високий інвестиційний рівень спостерігався й у сфері послуг, що у меншій мірі залежить від кон'юнктури. Він виражався головним чином у раціоналізації виробництва і насиченні його електронно- обчислювальною технікою. Важливою особливістю фінансового капіталу ФРН є суттєва роль спілок підприємців у механізмі зрощування банків із промисловими монополіями, а так само у визначенні загальної стратегії крупного бізнесу, що порозумівається історичними особливостями розвитку економіки країни і необхідністю об'єднання зусиль германських монополій у боротьбі конкурентами на зовнішніх ринках . На чолі спілок підприємців, як правило - представники найбільших банків і концернів. Важливо відзначити, що підсилення процесів концентрації і централізації капіталу ФРН відбувається за підтримкою держави, що саме виступає як найбільший підприємець, котрому цілком або частково належать потужні концерни. Починаючи із повоєнного періоду ФРН стала об'єктом активного додатка, насамперед іноземних інвестицій. Високі темпи розвитку економіки й у той же час недостатність джерел внутрішнього нагромадження для швидкого відновлення капіталу, що швидко росте внутрішній ринок, наявність кваліфікованої і відносно дешевої робочої сили, занижений курс марки залучали іноземні інвестори. Ці ж причини стримували одночасно широкий експорт капіталу з країни. Тому в перебігу тривалого періоду щорічна притоку іноземного капіталу перевищував німецькі вкладення за кордоном. Іншою важливою рисою ринку державних облігацій у ФРН постає наявність єдиного статусу й універсального правила вчинення операцій із різними видами урядових боргових інструментів. У якості емітентів державних цінних паперів виступають: федеральний уряд; спеціальні його служби ( залізниці і пошта); уряди земель; місцеві органи влади (громади, комуни). Всі ці органи здійснюють позики від свого імені . Основним позичальником на ринку державних облігацій федеральний уряд. Для фінансування державного боргу федеральний уряд випускає наступні види цінних паперів: облігації ФРН; федеральні облігації; боргові сертифікати; федеральні касові облігації; ощадні сертифікати; казначейські фінансові зобов'язання; безпроцентні казначейські сертифікати. З 1972 р. облігації ФРН випускаються в безготівковій формі, а їхнє рух відбивається за допомогою записів у Федеральному борговому регістрі. Управління борговим регістром у розрізі кожного випуску здійснюється Федеральною борговою адміністрацією. 2. Суть економічної політики соціальної орієнтації. Існуюча у Германії економічна система звичайно характеризується як змішана економіка. У її основі лежать ринкові відносини на конкурентних засадах з активним використанням державного регулювання, що складає економічний базис германської моделі. Під змішаною економікою розуміється сполучення, співвідношення і взаємодія основних форм власності в капіталістичному ринковому господарстві: приватної, державної і кооперативної . Кожна з цих форм зайняла свою “нішу”, виконує свою функцію в загальній системі економічних і соціальних взаємозв'язків. Переважна більшість ( біля 85%) всіх компаній із числом зайнятих понад 50 чоловік належать приватному капіталу.

На приватні підприємства доводиться 75% зайнятих у виробничому секторі, із них 8% працюють у приналежному іноземному капіталові фірмах. Інша частина припадає на державу і кооперативи, на кожний по 11-13%. Державний сектор розширювався, а питома вага кооперативного майже не змінювалася з 1965 р. Крім цих трьох форм власності існує безліч компаній із змішаною власністю , фірми, що належать профспілкам, ощадним банкам і т.п. Проте їхня доля дуже мала. Провідну роль у виробництві товарів і послуг грає приватний сектор. У його рамках можна виділити значний капітал, що домінує в галузях, що визначають експортну спеціалізацію, насамперед в обробній промисловості. Інша частина приватного сектора складається з дрібних і середніх фірм. По цьому критерії приватні компанії можна розділити на 2 групи. До одної відноситься множина дрібних фірм, у яких засновник, власник і директор- розпорядник часто одне і та ж особа. У іншу групу входять крупні компанії, зареєстровані на фондовій біржі. За останні десятиліття в структурі власності цієї групи сталися великі зміни. Помітно знизилася доля акцій, що належать домашнім господарствам (населенню) і приватним індивідуальним особам - із 47% у 1975 до 21% у 1985 р. , у той час як страхові, інвестиційні і фінансові компанії, фонди, у тому числі державний Загальний пенсійний фонд, помітно збільшився - із 53% у . до 79% у 1985 р. (уключаючи 7%, що належать іноземцям). За після військовий період сталося падіння долі дуже значних індивідуальних акціонерів - із 70% у 1951 р. до приблизно 20% у 1985 р. - унаслідок насамперед високих ставок податків на прибутки і власність. Таким чином, інституціональна власність у значній мірі замінила приватних осіб . В цей час 20 найбільших власників портфелів акцій -установи . Особливо зросли долі нефінансових, інвестиційних і страхових компаній, на які в 1985 р. доводилося відповідно 14, 14 і 10%. Підвищення ролі компаній, що займаються комерційною діяльністю, сталося в силу різноманітних причин. Декотрі з них ввели приналежні їм дочірні компанії на фондову біржу, зберігаючи значну, а часто і переважну частину акцій у своєму розпорядженні. Інші, продаючи фірму або її відділення, одержували в якості платежу акції компанії , що купує. Деякі крупні пакети акцій виникли в результаті довгострокового тісного співробітництва фірм. Звичайним явищем стали “стратегічні” вкладення капіталу в акції. Цьому сприяла висока ліквідність більшості фірм унаслідок зростання продажів і прибутків після 1982 р. Водночас різко зросло і число громадян, що володіють акціями. Це порозумівається як скороченням портфелів акцій приватних індивідуальних власників, так і швидким зростанням числа компаній, зареєстрованих на фондовій біржі. Важливу роль зіграло поява нової групи індивідуальних власників акцій після створення в 1978 різноманітних акціонерних- інвестиційних фондів. Заощадження в цих так називаних загальних фондах під управлінням банків або фірм одержували різноманітні податкові субсидії від уряду. До 1984 р. вкладники одержували знижку 30% із податків на свої річні заощадження на додаток до неоподатковуваним податком дивідендам і приростові вартості акцій.

Тут нацоналзм часто розглядали тльки, щоб показати обмежену систему дей  врувань про полтику й суспльство, , як наслдок, застосовування сили, аби радше примусити, анж переконати, переслдування часом недосяжних цлей. Це й стало для Ел Кедур за основу свочасно критики нацоналстично деолог, адже деструктивна, революцйна деологя колективно вол щосили намагатиметься досягти недосяжно досконалост на земл. ¶ це переконання нещодавно знайшло вдгук у Майкла Фрдена (Michael Freeden): вн стверджу, що в кращому раз, нацоналзм це «вузькозосереджена» деологя з обмеженою суттю, яка притаманна нечисленному рядов полтичних понять, адже «вн свавльно вилуча себе з ширшого деологчного контексту, навмисно змщуючи й пдмнюючи поняття», а тому й не може «запропонувати вс низки аргументв, бо багатьох дей, на як сподвалися (вд загальних  абстрактних до конкретних  практичних, так би мовити, вд центру до перифер й навспак), просто нема» (Freeden, 1998: 750). З ц причини нацоналстична деологя структурно нездатна мати, стосунок з такими головними соцальними й полтичними проблемами, як соцальна справедливсть, розподл ресурсв та регулювання конфлктв

1. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

2. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

3. Соціальна політика та соціальне партнерство

4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

5. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

6. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
7. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
8. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

9. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

10. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

11. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

12. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

16. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

17. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

18. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

19. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

20. Економіка праці й соціально-трудові відносини

21. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

22. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
23. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
24. Соціальні проблеми у ЗМІ

25. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

26. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

27. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

28. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

29. Історія соціально-економічної географії світу

30. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

31. Сутність та соціальне призначення держави

32. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

33. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

34. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

35. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

36. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

37. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

38. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
39. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
40. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

41. Ожиріння як медико-соціальна проблема

42. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

43. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

44. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

45. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

46. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

47. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

48. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Соціальне середовище та соціалізація особистості

50. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

51. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

52. Бідність як соціальна проблема

53. Виникнення та еволюція соціальної роботи

54. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства
55. Метацінності та ідеали соціальної роботи
56. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

57. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

58. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

59. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

60. Освіта та соціальна мобільність

61. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

62. Спортивна орієнтація та відбір в процесі багаторічного тренування лижників і гонщиків

63. Екологічна економіка та управління природокористуванням

64. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

66. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

67. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

68. Соціально-економічні наслідки монополії

69. Поняття й проблеми соціальної етики

70. Міжнародна економіка
71. Соціальні групи
72. Соціальні інститути.

73. Економіка бджільництва

74. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

75. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

76. Право як спеціальне соціальне явище

77. Соціальна екологія

78. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

79. Сутність і значення соціального страхування

80. Банківська система України та проблеми її реформування

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

81. Економіка водного господарства

82. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

83. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

84. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

85. Регіональна економіка промисловості України

86. Розвиток соціальної географії в СРСР
87. Економіка Куби
88. Державна соціальна допомога

89. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

90. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

91. Система соціального захисту в Україні

92. Соціальна захищеність дітей в Україні

93. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

94. Соціальне партнерство в Україні

95. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

96. Мова як символ соціальної солідарності

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Історія України. Соціально-політичні аспекти

98. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

99. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.