Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет „Львівська політехніка” Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Менеджмент” на тему: „Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.” Виконав: студент групи: Керівник: Львів 2002 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет „Львівська політехніка” Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ЗАВДАННЯ на виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент” студенту групи: 1. Виконати курсову роботу на тему: „Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.„ 2. Основні вихідні дані. 1. Чисельність працівників: фактична 50, раціональна 70. 2. Кількість формальних груп працівників: фактична 4, раціональна 7. 3. Кількість неформальних груп працівників: фактична 4, раціональна 7. 4. Кількість виробничих підрозділів: фактична 6, раціональна8 . 5. Кількість заступників головного керівника: фактична 2, раціональна 4. 6. Кількість управлінських служб: фактична 2, раціональна 4. 7. Середня заробітна плата: фактична 340, раціональна 370. 8. Кількість виробів (послуг), які виготовляє (надає) організація: фактична 6, раціональна 8. 9. Кількість конкурентів в даному секторі: фактична 7, раціональна 9. 10. Кількість груп споживачів: фактична 5, раціональна 7. 11. Кількість керівників професійні якості яких оцінюються 3 чол. 12. Перелік проблем (методів менеджменту), які визначають необхідність розробки управлінських рішень: 1. 2. 3. 4. 5. Термін виконання: Дата отримання завдання: Підпис студента який отримав завдання Завдання видав АНОТАЦІЯ В даній роботі основним напрямком курсового проектування є розробка фактичної та раціональної системи менеджменту в організаціях конкретних видів діяльності, розмірів, форми. В процесі виконання роботи були розглянуті: загальні характеристики організації, планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання, використання методів менеджменту, механізми прийняття управлінських рішень, комунікації, управління групами працівників, розроблені пропозиції з удосконалення керівництва та дана оцінка ефективності системи менеджменту. I he give work as he basic direc io of course desig i g here is a developme of ac ual a d ra io al sys em of ma ageme i he orga iza io s of co cre e ki ds of ac ivi y, he sizes, he form. Duri g performa ce of work have bee co sidered: ge eral charac eris ics of he orga iza io , pla i g, he orga iza io , mo iva io , mo i ori g, regula io , use of me hods of ma ageme , mecha isms of accep a ce of admi is ra ive decisio s, commu ica io s, ma ageme of groups of he workers, he developed offers o improveme of a ma uals a d he give es ima io of a sys em effec ive ess of ma ageme . ЗМІСТ Вступ 5 1. Загальна характеристика організації 6 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 2.1 Планування 7 .

2.2 Організування 11 . 2.3 Мотивування 13 . 2.4 Контролювання 15 . 2.5 Регулювання 16 . 3. Використання методів менеджменту в організації 17 4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації 19 5. Проектування комунікацій на підприємстві 27 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації 31 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 33 8. Оцінка ефективності системи менеджменту 37 Висновки 39 Список використаної літератури 40 ВСТУП Час, в який ми живемо - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, у житті окремої людини - перетворення його з "гвинтика" у самостійного суб'єкта господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим, що вони вимагають зміни нас самих. Подібну ситуацію, американці звиклі до різких поворотів долі, до конкуренції, визначають словом "виклик". По їхньому поняттю, кожен виклик таїть у собі для особистості, організації, країни, як можливості, так і погрози. Щоб справитися з цим безпрецедентним у житті нинішніх поколінь викликом, нам, крім всього іншого, потрібно опановувати новим знанням, навчитися користатися ними на практиці. Важлива частина цих знань, як показує світовий досвід, - збагнення науки і мистецтва менеджменту. З легкої руки американців це англійське слово стало відомо сьогодні практично кожній людині. У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння домагатися поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поводження інших людей. Менеджмент у перекладі з латинського "керування" - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це визначена категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по керуванню. Значимість менеджменту була особливо ясно усвідомлена в тридцяті роки. Уже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань - у самостійну дисципліну, а соціальний шар - у дуже впливову суспільну силу. Зростаюча роль цієї суспільної сили змусила заговорити про "революцію менеджерів", коли виявилося, що існують корпорації-гіганти, що володіють величезним економічним, виробничим, науково-технічним потенціалом, порівнянним по мощі з цілими державами. Найбільші корпорації, банки складають стрижень економічної і політичної сили великих націй. Від них залежать уряду, багато хто з них мають транснаціональний характер, простираючи свої виробничі, сервісні, розподільні, інформаційні мережі по усьому світі. Тому рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів, можуть визначати долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів. Але в ринковій економіці не менш важливий і малий бізнес. За значенням - це найбільша наближена до повсякденних потреб споживачів і в той же час полігон технічного прогресу й інших нововведень. Для більшості населення - це ще і робота.

Уміло керувати в малому бізнесі - значить вижити, устояти, вирости. Як це зробити - теж питання ефективного менеджменту. Метою написання цієї курсової роботи є розробка фактичної та раціональної системи менеджменту в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів, їх зіставлення та визначення переваг однієї системи над іншою. Основними завданнями є: закріпити теоретичні знання в галузі менеджменту, оволодіти прикладними аспектами менеджерської підготовки, які дозволять в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Таблиця 1 Загальна характеристика малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Параметр, який Зміст та Основні Законодавча база Участь у характеризується особливості відмінності заснування та зовнішньоекон функціонування омічній організації діяльності 1.Форма Господарське Товариство з Закон „Про Спільне підприємства товариство обмеженою господарське підприємство відповідальн товариство” з іноземним істю інвестором 2 Профіль По Обслуговуван Рішення органів Купівля технічному ня машин місцевого запчастин за обслуговуван іноземного самоврядування кордоном та ню та виробництва реалізація їх ремонту на Україні автомобілів іноземного виробництва 3.Види Сервісне Співпраця з Статут Гарантійне діяльності обслуговуван іноземним підприємства авторизоване ня фірмами обслуговуванн автомобілів я автомобілів 4.Форма Товариство з Обмежена Закон „Про Спільна з власності обмеженою відповідальн господарське іноземним відповідальн ість в межах товариство” капіталом істю внеску в статутний фонд 5. Внутрішнє Наявність Іноземні Закон „Про режим Внесок в середовище будівель, інвестиції іноземного статутний обладнання, інвестування” фонд у висококваліф вигляді ікованих грошових працівників коштів 6. Зовнішнє Насиченість Потреба в „Митний кодекс Ділерство по середовище ринку авто кваліфікован України” продажу іноземного ому автозапчастин виробництва обслуговуван та які ні авто обслуговуванн потребують іноземного ю автомобілів сервісного виробництва концерну обслуговуван та „Volkswage ” ня постачанні оригінальних запчастин 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Планування Вид діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан малого підприємства ( далі МП ). З допомогою планування створюється орієнтир майбутнього. Під плануванням в даному проекті розуміємо відособлений вид управлінської ї діяльності МП В даному проекті виділяються два види планування: - стратегічне планування; - планування реалізації стратегії; 2.1.1 Стратегічне планування полягає у розробці стратегії. В свою чергу стратегія – це всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії МП та досягнення її цілей. В нашому випадку стратегія планування здійснюється в плановому відділі 3-ма керівниками, професійні якості, яких оцінюється і приймається на нарадах один раз в рік. Розглянемо складові процесу стратегічного планування. Місія – це чітко виражена причина існування МП В зв’язку з тим, що на Українському ринку появились автомобілі концерну „Volkswage ”, який включає „Audi”, „Skoda”, „Sea ”, а також великий інтерес покупця до цих іномарок, виникла необхідність в створенні малого підприємства по сервісному обслуговуванні автомобілів даних марок.

Розпочався період тривалої і нерівної боротьби ЗУНР за свою незалежність. Головні польські підпільні організації мали значні можливості щодо проведення розвідувальних та інших спеціальних заходів проти українських повстанців. Так, "поштовий" відділ штабу ПОВ займався збором таємної інформації через перлюстрацію державних документів власною агентурою серед поштових чиновників. З ПОВ активно співробітничали такі конспіративні організації, як "Союз самостійної молоді" та "Вольносць", котра мала свої таємні джерела інформації в ряді військових частин краю. У ПКВ були сильні позиції серед скаутського руху і в організації студентів-бойовиків "Страж академіцкі" [518]. У розвідувальному забезпеченні дій польської сторони активно використовувалося місцеве населення. Для збору потрібної інформації залучалися підлітки, жінки, робітники. Вони чудово знали місто (на відміну від вояків-українців, котрі були мобілізовані з інших місцевостей і лише несли службу у Львові). Мешканці Львова - поляки стежили за розташуванням і діями українських загонів і своєчасно інформували своє командування

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Звіт про проходження практики в ДПІ

3. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

4. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

5. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

6. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)
7. Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)
8. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

9. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

10. Реферат о Пугачеве

11. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

12. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

13. Несколько рефератов по культурологии

14. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

15. Реферат по книге Фернана Броделя

16. Отчёт по производственной практике "Локальные сети"

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

18. Разработка контроллера встроенных каналов станции STM-1

19. Отчет по практике по Turbo Pascal

20. Редактор Лексикон (отчет по практике)

21. Отчет по практике для правоведов заочников (Отчет по компьютерной практике курса правоведения)

22. Организация противоэпизоотических мероприятий на Шалинской районной ветеринарной станции
23. Дневник практики на подстанции скорой помощи
24. Результаты опроса жителей Пятигорска о работе станции скорой медицинской помощи

25. Современные антибиотики в практике семейного врача

26. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

27. Практика на юрфаке ЧКИ МУПК

28. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

29. Практика на юрфаке ЧКИ МУПК

30. Ознакомление с деятельностью органа прокуратуры (отчет по практике)

31. Игровые методы в логопедической практике

32. Задание по акмеологии профессионально-педагогической деятельности на период педагогической практики

Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Отчет по преддипломной практике в Ночном клубе "Барин"

34. Отчет по производственной практики на молочном предприятии «Петмол»: изучение разливочно-упаковочной машины

35. Отчет практики по политологии

36. Практика на аглофабрике

37. КЭС 6х300 МВт /электрическая станция/

38. Отчет по практике "прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др."
39. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ
40. Отчет о практике

41. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Партенит" совхоз-завода "Таврида", Крым)

42. Расчет первой ступени паровой турбины ПТУ К-500-65 (3000 (Курсовой)

43. Отчёт по технологической практике (Районная Галаченская Котельная, электроцех)

44. Отчет по слесарно-механической практике

45. Производственная практика на «ОАО Беларускабель»

46. Оборудование станции устройствами БМРЦ

47. Технологический процесс работы участковой станции

48. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

50. Практика запоминания

51. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КАЛИБРОВКИ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

52. Радиолокационная станция обнаружения воздушных целей

53. Передающий модуль бортового ретранслятора станции активных помех

54. Самолётная радиолокационная станция ЦД-ЗОТ
55. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети
56. Технический отчет по практике

57. Несколько рефератов по Исламу

58. Отчет за производственную практику по агрохимии и системе применеия удобрений

59. Организация противоэпизоотических мероприятий на Шалинской районной ветеринарной станции

60. Теория и практика применения метода интервью в социологии

61. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

62. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

63. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

64. Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Отчеты по практике в Коммерческом банке

66. Риски в банковской практике

67. Прохождение практики по бухучету

68. Отчёт по производственной практике (на предприятии ОАО «ГАЗ»)

69. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

70. Отчет о прохождении практики по бухучету в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области
71. Отчет о движении денежных средств, его значение в рыночной экономике, техника составления в России и международной практике
72. Практика по бух. учету и аудиту в аудиторской компании «ФИНАНСЫ»

73. Отчет о прохождении практики в продакшн-студии "Губерния"

74. Отчет по практике на предприятии розничной торговли («Интертекстиль»)

75. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

76. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

77. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

78. Факторы внешнего окружения фирмы и их учет(Теория + практика на примере СЛДК)

79. Отчёт об учебно-ознакомительной практике на предприятиях

80. Отчет по управленческой практике в турфирме

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

81. Место и роль планирования карьеры в практике управления персоналом

82. Отчет по практике в Управе района «Рязанский» г.Москвы

83. Бизнес-план производственного предприятия по сборке мультимедийных рабочих станций

84. Отчет по практике в ТОО "Титан"

85. План экономического развития сортировочной станции

86. Прохождение производственной практики на частном торговом предприятии
87. Фирма: теория и практика в России
88. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

89. Преддипломная практика для студентов 5 курса специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

90. Отчет по управленческой практике в турфирме

91. Гостиничный сервис (отчёт по практике первичных профессиональных навыков)

92. Москва — третий Рим: теория и практика

93. Военный коммунизм на практике

94. Фашизм: идеология, политика и практика

95. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

96. Насосы и пожарные автомобили

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

97. Проектирование коммутационной системы на базе станции SDE-3000

98. Логика в судебной практике

99. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

100. Обособленные определения. Вопросы теории и практики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.