Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

змістВступ 1. Теоретичні аспекти життєвого циклу товару 2. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Da o e 2.1 Коротка характеристика компанії 2.2 Аналіз життєвого циклу товарів компанії Da o e Висновки Список використаних джерел Вступ Товарна політика належить як до загально-корпоративних проблем, так і до проблем маркетингу, однією із функцій якого є розроблення товару та планування асортименту з орієнтацією на вимоги ринку. Маркетингова товарна політика – комплекс заходів, за яких один або кілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми. Іншими словами, це розроблення та прийняття рішень щодо створення і просування на ринку товарів підприємства. Кожному товару, який з’являється на ринку, як і людині протягом життя, судилося пройти кілька етапів життєвого циклу від “народження” до “смерті” – з моменту виведення товару на ринок до зняття з виробництва. Тривалість ринкового періоду, обсяг збуту, прибуток багато в чому залежить від ефективної маркетингової підтримки товару, сутність якої має відповідати особливостям кожного етапу. Життєвий цикл товару визначає послідовність періодів існування товару фірми на ринку та характеризує зміну обсягів продажу та прибутку від його реалізації і визначає маркетингові стратегії від моменту виведення товару на ринок до його зняття з ринку відповідно до поведінки споживачів і конкурентів. Відтак, питання життєвого циклу товарів постає актуальним для кожного підприємства. Для розгляду цього актуального питання у даній роботі буде розглянуто теоретичні аспекти життєвого циклу товару та проведено дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Da o e. Предметом цього дослідження будуть стадії життєвого циклу, на яких перебуває той чи інший товар. 1. Теоретичні аспекти життєвого циклу товару Розвиваючи хвильову теорію Н.Д. Кондратьєва, австрійський економіст Й. Шумпетер виділив і обґрунтував наявність так званих «ділових циклів» в розвитку економіки промислового виробництва як результат якісного, революційного оновлення капіталу за рахунок використання технічних, організаційних, економічних і управлінських нововведень. Поняття «життєвий цикл продукції» і його концепцію вперше запропонував американський теоретик маркетингу Т. Льовітт в 1965 р. . В умовах планово-розподільної економіки дослідження життєвого циклу інновацій мало в більшій мірі теоретичне значення. В умовах переходу до ринкової економіки поняття життєвого циклу набуває практично важливе значення. Знання закономірностей створення, своєчасного оновлення виробництва і пропозиції конкурентноздатної інноваційної продукції дозволяє підприємствам знайти гідне положення на ринках і перспективу подальшого стійкого розвитку. За останнє десятиріччя концепція життєвого циклу отримала належний розвиток, проте і зараз існують відмінності в підходах до його визначення і структури. В більшості вітчизняних і зарубіжних робіт життєвий цикл товару підрозділяють на п'ять характерних фаз: зародження, зростання, зрілість, насичення ринку, спад.

Проте відносно структури життєвого циклу товару є і інші точки зору. Так, Котлер Ф. пропонує підрозділяти ринковий життєвий цикл товару на чотири етапи: виведення на ринок, зростання, зрілість, занепад . В деяких джерелах життєвий цикл розглядається з позиції фаз, які товар проходить протягом терміну служби: початкова фаза, зростання, дозрівання, насичення. Життєвий цикл товару – час, упродовж якого товар життєздатний на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця. Від життєвого циклу товару залежить рівень прибутку на кожній із його стадій Життєвий цикл продукції також розглядається як тимчасовий інтервал, що включає декілька стадій, відмінних характером зміни об'єму виробництва інноваційної продукції в часі. В його викладі повний життєвий цикл виробу включає час створення, випуску і експлуатації, а залежно від місця використання він підрозділяється на життєві цикли в сферах виробництва і споживання. Результати аналізу існуючих точок зору на види і структуру життєвого циклу інновацій дозволяють зробити наступні висновки. Кожна з наведених концепцій відображає певний підхід (виробничий, ринковий, споживний і їхньої сукупності) до їхнього змісту з урахуванням особливостей об'єкта інноваційної діяльності (засоби, предмети праці і споживання, виробничі відносини і др.), тривалості інноваційного і споживацького циклів. Проте, незважаючи на індивідуальність підходів, є і загальні ознаки життєвого циклу інновацій. Склалися певні незмінні риси кожного етапу життєвого циклу товару. Виявлена у сфері споживання незадоволена суспільна потреба перетвориться у сфері фундаментальної і пошукової науки в ідею, здатну задовольнити цю потребу. Це і той факт, що маркетингові дослідження за визначенням потреби не є першим етапом життєвого циклу інновації, зумовлює наявність ряду видів життєвого циклу інновації в структурі ЖЦ організації. В результаті проведення НДДКР ідея набуває форму, що володіє певними споживними властивостями, матеріалізується у вигляді інноваційних продуктів, які проходять внутрішньоорганізаційні або зовнішні випробування на ринку. Якщо випробування пройшли вдало, приступають до підготовки і потім виробництва інноваційної продукції. Остання в процесі комерціалізації придбаває товарну форму і статус інновації, що задовольняє конкретну суспільну потребу. З моменту завершення інноваційного процесу – моменту комерціалізації – починається споживний (експлуатаційний) життєвий цикл інновації, що завершується її списанням і утилізацією. Етап розроблення. Включає стадії зародження ідеї, проведення науково–дослідних і дослідно–конструкторських робіт для перетворення ідеї на придатний для промислового виготовлення продукт, розроблення технології його виробництва. Етап виведення на ринок. На цьому етапі відбуваються налагодження технологічного процесу, випуск пробної партії та її ринкова апробація, формування стратегії та каналів збуту. На цьому етапі прибуток відсутній, оскільки витрати перевищують доходи від продажу. Етап зростання. Період швидкого сприйняття нового товару ринком і швидкого зростання прибутків. Етап зрілості.

Характеризується уповільненням темпів збуту внаслідок придбання товару більшістю покупців. Товар перестає бути новинкою. Прибуток стабілізується або зменшується у зв'язку зі зростанням витрат на його захист від конкурентів. Цим етапом життєвий цикл інновації фактично завершується. Етап занепаду. Різке падіння збуту і зниження прибутків. Товар знімають з виробництва. Зміна стадій життєвого циклу зумовлена певними закономірностями: завжди максимальне зростання прибутку досягається на стадії початку виробництва за рахунок монопольне високої ціни на ринку. Ціна перекриває збитки, пов'язані з розробкою нового продукту. Після безприбуткової реалізації (низькі обсяги продажу) крива прибутків сягає вгору, випереджуючи обсяги продажу. Насичення ринку призводить до зниження норми прибутковості, проте за рахунок великих обсягів продажу прибутковість залишається високою. У фазі зрілості різко зростає конкуренція, оскільки відбувається дифузія (поширення) нововведення, попит падає, починається фаза занепаду, прибуток стрімко падає до нуля, після чого продукція виводиться зі стадії реалізації . Як правило, такі стадії життєвого циклу проходить технічно складна інновація, створення якої вимагає попередніх досліджень ефективності технічного рішення, взятого за її основу, конструкторського розроблення дослідного зразка, його апробації, вдосконалення, розроблення технології виготовлення тощо. Цей процес може бути тривалим і не обов'язково завершуватися успіхом. Залежно від глибини наукових досліджень і ступеня новизни результатів потрібно розрізняти повний і малий життєві цикли. Повний цикл передбачає створення принципово нового виду інноваційної продукції на основі нового технічного або іншого принципу і включає фундаментальні і пошукові дослідження. Малий життєвий цикл передбачає удосконалення інноваційної продукції в результаті проведення НДДКР. Розглянуті умови і залежності між стадіями і видами життєвих циклів необхідно обов'язково ураховувати в практичній діяльності підприємств і організацій, оскільки будь-яка інноваційна продукція або послуга після виходу на ринок під впливом НТП відразу ж в тому або іншому ступені починає втрачати свою споживну вартість і конкурентоспроможність. 2. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Da o e 2.1 Коротка характеристика компанії Компанія Da o e подарувала світові продукт, про який більшість людей до того просто не знала. Історія йогуртів в Європі почалася, коли великий російський біолог Ілля Мечників в 1908 року висунув свою гіпотезу, згідно якої болгарська паличка (що міститься якраз в йогурті) здатна захистити організм, продовжувати йому життя, і помітно поліпшити ситуацію з шлунково-кишковим трактом. Робота російського вченого натхнула грека, що осів в Іспанії, Ісаака Карасу на заснування своєї компанії з продажу йогурту в Західній Європі. Справжнього міжнародного успіху Da o e досягла після об'єднання в 1973 році з компанією BS – виробником харчового скла і мінеральної води Evia . Об'єднана компанія BS Gervais DA O E почала масштабну експансію в Європі. В 1994 році компанія була перейменована в Group DA O E («Групу Данон»), до кінця 90-х років вирішила повністю зосередитися на випуску корисних для здоров'я продуктів.

Отже, зовсім не вважаючи С. Петлюру випадковою людиною на політичному Олімпі України, не можна твердити, що доля в даному разі виявилася прихильною до українства. Головний отаман начебто сфокусував у собі всі недоліки отаманщини як переважно небезпечного і шкідливого, хоч, можливо, і невідворотного явища. Не відмовляючи отаманщині у певній об'єктивній зумовленості, логічно допустити, що вінчати її мала відповідна політична фігура, поведінка якої, в свою чергу, природно стимулювала поширення згубної практики, принаймні — не перешкоджала їй, звісно, до тих критичних моментів, коли поставало питання про саму верховну особисту владу. Пізніші дослідження феномена отаманщини мало що додали до розуміння причин його появи і сутності. Хіба що ширше з'ясовується психологічний бік явища. Прикладом тут можуть бути праці М. Стахіва. В ході військового протиборства, — стверджує він, — «затрачувався в деяких ділянках суспільного життя звичай порядку. Особиста і суспільна мораль була сильно підкопана. Бурхливі хвилі революції винесли на поверхню життя не тільки прояви великого героїзму (як це було в рядах Української Армії), але й намул із глибин суспільного життя, що каламутив довкола себе все там, де він появився

1. Методи та етапи статистичного дослідження

2. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

3. Канал послідовної передачі даних

4. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

5. Метод векторів та його застосування

6. Державна молодіжна політика на сучасному етапі
7. Монетаризм та його сучасне застосування
8. Автоматизация складской деятельности компании ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"

9. Подготовка данных и движение по азимутам

10. Дания

11. Экономическая система Дании

12. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

13. Движение Сопротивления в Дании и Норвегии

14. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

15. Разработка рекламной программы для страховой компании

16. Компания "Барнс энд Ноубл" (зарубежная книжная торговля)

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Даниил Иванович Хармс

18. Данило Нечай - сподвижник Богдана Хмельницкого

19. Классовый и сословный характер общества по данным древневосточных судебников

20. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

21. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

22. Системы, управляемые потоком данных. Язык "Dataflow Graph Language"
23. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях
24. Интерфейсные БИС, параллельный и последовательный в/в, сопроцессор в/в, наиболее известные БИС, Модемы, протоколы обменами данных

25. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

26. Сжатие данных

27. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

28. Пример базы данных на Delphi 2.0

29. Различные классы баз данных по предметным областям использования

30. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

31. Проектирование устройства сбора данных

32. Построение информационной и даталогической моделей данных

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее

33. Примеры баз данных (Студенческая группа)

34. Современные системы управления базами данных

35. Анализ пакетов обработки экспериментальных данных SABR и BOOTSTRAP

36. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

37. Разработка базы данных "Кадры"

38. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)
39. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево
40. Системы управления базами данных

41. Система управления базами данных ACCESS

42. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

43. Создание базы данных "Библиотека"

44. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

45. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

46. Классификация баз данных

47. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

48. Ввод и редактирование данных в Word

Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Структура базы данных

50. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

51. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

52. Исследование регрессии на основе численных данных

53. Общие данные о нервной системе

54. Некоторые проблемы преступности на государственных границах РФ /по данным 1994-95 гг./
55. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества
56. Пространственные различия в эффективности избирательных компаний на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го созыва

57. Fujifilm (компания Фуджифилм)

58. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

59. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей на примере предвыборной компании России 2003 года

60. Научная педагогическая деятельность Даниила Борисовича Эльконина

61. Проектирование средств организации каналов передачи данных

62. Способы наглядного представления статических данных

63. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской и статической отчетности

64. Делопроизводство в компании "ООО Юнипродуктс СНГ"

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Разработка рекламной компании

66. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

67. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма

68. Планирование маркетинговой деятельности компании ООО "Интерлизинг"

69. Транс-Hациональные Компании (ТHК)

70. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції
71. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"
72. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

73. Менеджмент компании Toyota (Тойота)

74. Принципы управления преуспевающих компаний

75. Влияние структуры холдинговых компаний на ее эффективность

76. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических данных

77. Компания Telefonica

78. Цель, задачи и проблемы формирования холдинговых компаний. Становление холдинговых компаний в России (на примере ВПК)

79. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи

80. Інвестиційна діяльність страхових компаній

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

81. Обзоры стран: Дания, Япония, Норвегия, Великобритания, Кипр

82. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма

83. Воевода Даниил Дмитриевич Холмский

84. Герой Ведроши и Смоленска (Воевода Данила Васильевич Щеня)

85. Ремесленники позднеримского Египта, по данным папирусов

86. История Дании
87. ФРН рубежі століть
88. Акционерные компании

89. На рубежі століть

90. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

91. Дания. Становление государства

92. Motor Company. Ford: история создания компании

93. История компании Nokia

94. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). История образования и развитие компании

95. История компании ВымпелКом

96. Особенности архитектуры PA-RISK компании Hewlett-Packard

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

97. Некоторые проблемы преступности на Государственной границе РФ (по данным 1994-95 гг.)

98. Роль лексических данных в диалектном членении болгарского языка

99. Дания - страна королевского фарфора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.